ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 

อรรถกถา
เพื่ออธิบายเนื้อความตามพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓

                              ผู้จัดทำเว็บไซต์ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
               แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาพระไตรปิฎกได้ที่ :-

               สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ ๑๐
               ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
http://84000.org/tipitaka/read?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๓

               หรือที่ :-
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_item.php?book=43&item=409#409
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=43&item=409

- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------     
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน     
บันทึก  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘     
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]