ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 5 / 1อ่านอรรถกถา 5 / 61อรรถกถา เล่มที่ 5 ข้อ 64อ่านอรรถกถา 5 / 65อ่านอรรถกถา 5 / 261
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ เภสัชชขันธกะ
เรื่องมหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใส

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๖๑.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ เภสัชชขันธกะ                เรื่องพราหมณ์ถวายยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวานเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=61                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ เภสัชชขันธกะ                เรื่องสุนีธะวัสสการะมหาอำมาตย์ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=71

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ เภสัชชขันธกะ เรื่องมหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใส จบ.
อ่านอรรถกถา 5 / 1อ่านอรรถกถา 5 / 61อรรถกถา เล่มที่ 5 ข้อ 64อ่านอรรถกถา 5 / 65อ่านอรรถกถา 5 / 261
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=5&A=1566&Z=1623
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :