ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
       ๑. อสุภสัญญา ๒. มรณสัญญา ๓. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๔. สัพพโลเกอนภิรต-
*สัญญา ๕. อนิจจสัญญา ๖. อนิจเจทุกขสัญญา ๗. ทุกเขอนัตตสัญญา ๘. ปหานสัญญา
๙. วิราคสัญญา ๑๐. นิโรธสัญญา.
จบ นิโรธวรรคที่ ๘ แห่งโพชฌงคสังยุต

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๓๗๗๕-๓๗๗๘ หน้าที่ ๑๕๘. http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=3775&Z=3778&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=19&siri=129              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=641              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [671] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=19&item=671&items=1              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5342              The Pali Tipitaka in Roman :- [671] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=671&items=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5342              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/sn46.57/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.57/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.58/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.58/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.59/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.59/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.60/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.60/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.61/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.61/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.62/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.62/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.63/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.63/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.64/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.64/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.65/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.65/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.66/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.66/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.67/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.67/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.68/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.68/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.69/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.69/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.70/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.70/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.71/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.71/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.72/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.72/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.73/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.73/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.74/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.74/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.75/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.75/en/woodward https://suttacentral.net/sn46.76/en/sujato https://suttacentral.net/sn46.76/en/woodward

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :