ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
ปัญหาวารปัจจนียุทธาร
[๖๗๔] กุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย กุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย กุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย โดยกัมมปัจจัย กุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมและอัพยากตธรรม โดยสหชาตปัจจัย [๖๗๕] อกุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดย สหชาตปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย อกุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย อกุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย โดยกัมมปัจจัย อกุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม โดยสหชาตปัจจัย [๖๗๖] อัพยากตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดย สหชาตปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย โดยอาหารปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย อัพยากตธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย อัพยากตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย [๖๗๗] กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย [๖๗๘] อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทริย
ปัญหาวารปัจจนียุทธาร จบ
ปัญหาวารปัจจนียคณนา จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๗๗๓๕-๗๗๖๔ หน้าที่ ๓๐๔-๓๐๕. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=40&A=7735&Z=7764&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=40&siri=90              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=674              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [674-678] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=40&item=674&items=5              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12026              The Pali Tipitaka in Roman :- [674-678] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=674&items=5              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12026              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ https://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :