ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
วิตักกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๖๘] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๑ [๑๗๐] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๑๗๒] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓๗ นัย
วิตักกัตติกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๙๓๑-๑๕๙๔๖ หน้าที่ ๖๖๔. http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=15931&Z=15946&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=44&siri=249              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3042              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [3042-3046] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3042&items=5              The Pali Tipitaka in Roman :- [3042-3046] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3042&items=5              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :