ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เสกขัตติกกุสลัตติกะ
[๑๘๕] กุศลธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๘๖] อกุศลธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๗] อัพยากฤตที่เป็นเสกขธรรม อาศัยอัพยากฤตที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
เสกขัตติกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๐๑๒-๑๖๐๒๔ หน้าที่ ๖๖๗. http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=16012&Z=16024&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=44&siri=254              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3059              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [3059-3061] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3059&items=3              The Pali Tipitaka in Roman :- [3059-3061] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3059&items=3              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :