ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปริตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๘๘] กุศลธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๘๙] อกุศลธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๙๐] อัพยากตธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอัปปมาณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๓ นัย
พึงให้พิสดารทุกวาร
ปริตตัตติกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๐๒๕-๑๖๐๔๓ หน้าที่ ๖๖๘. http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=16025&Z=16043&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=44&siri=255              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3062              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [3062-3064] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3062&items=3              The Pali Tipitaka in Roman :- [3062-3064] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3062&items=3              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :