ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 1 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.1)

   Evam mulacchejjavasena dalham katva tatiyaparajike pannatte
aparampi anuppannattatthaya maranavannasamvannanavatthu udapadi.
Tassuppatti dipanattham evancidam bhagavatatiadi vuttam . {168} Tattha
patibaddhacittati chandaragena patibaddhacitta saratta apekkhavantoti
attho. Maranavannam samvannemati jivite adinavam dassetva
maranassa gunam vannema anisamsam dassemati. Katakalyanotiadisu
ayam padattho. Kalyanam sucikammam katam tayati tvam kho
asi katakalyano. Tatha kusalam anavajjakammam katam tayati
katakusalo. Maranakale sampatte ya sattanam uppajjati
bhayasankhata bhiruta tato tayanam rakkhanakammam katam tayati
katabhiruttano. Papam lamakam kammam akatam tayati akatapapo.
Luddham 1- darunam dussilyakammam akatam tayati akataluddho. Kibbisam
sahasiyakammam lobhadikkilesussadam akatantayati akatakibbiso.
Kasma idam vuccati. Yasma sabbappakarampi katam taya
kalyanam akatam taya papam tena tam vadama kim tuyham imina
rogabhibhutatta lamakena papakena dukkhabahulatta dukkhena
jivitena matante jivita seyyoti tava maranam jivita sundarataram.
Kasma. Yasma ito tvam kalakato katakalo hutva kalam
katva maritvati attho kayassa bheda .pe. Upapajjissasi
@Footnote: 1. luddam.
Evam uppanno ca tattha dibbehi devaloke uppannehi pancahi
kamagunehi manapiyarupadikehi pancahi vatthukamakotthasehi
samappito samangibhuto paricaressasiti sampayutto samodhanagato
hutva itocito ca carissasi viharissasi abhiramissasi vati attho.
   {169} Asappayaniti ahitani avuddhikarani yani khippameva jivitakkhayam
papenti.
   {172} Sanciccati ayam sancicca manussaviggahanti matikaya
vuttassa sanciccapadassa uddharo. Tattha santi upasaggo tena
saddhim ussukkavacanametam sanciccati. Tassa sancetetva
sutthu cetetvati attho. Yasma pana yo sancicca voropeti
so jananto sanjananto hoti tancassa voropanam cecca
abhivitaritva vitikkamo hoti tasma byanjane adaram akatva
atthameva dassetum jananto sanjananto cecca abhivitaritva
vitikkamoti evamassa padabhajanam vuttam. Tattha janantoti
panoti jananto. Sanjanantoti jivita voropemiti
sanjananto. Teneva panajananakarena saddhim janantoti
attho. Ceccati vadhakacetanavasena cetetva pakappetva.
Abhivitaritvati upakkamavasena maddanto nirasankacittam pesetva.
Vitikkamoti evam pavattassa yo vitikkamo ayam sanciccasaddassa
sikhappatto atthoti vuttam hoti.
   Idani manussaviggaham jivita voropeyyati ettha vuttam
Manussattabhavam adito patthaya dassetum manussaviggaho
namatiadimaha. Tattha gabbhaseyyakanam vasena
sabbasukhumaattabhavadassanattham yam matu kucchisminti vuttam. Pathamam cittanti
patisandhicittam. Uppannanti jatam. Pathamam vinnanam patubhutanti
idantasseva vevacanam. Matu kucchismim pathamam cittanti vacanenevettha
sakalapi pancavokarapatisandhi dassita hoti. Tasma tanca
pathamam cittam tamsampayutta ca tayo arupakkhandha tena
sahanibbattanca kalalarupanti ayam sabbapathamo manussaviggaho.
Tattha kalalarupanti itthipurisanam kayavatthubhavadasakavasena samattimsarupani
napumsakanam kayavatthudasakavasena visati. Tattha itthipurisanam
kalalarupam jatiunnaya ekena amsuna uddhatatelabindumattam hoti
accham vippasannam. Vuttancetam atthakathayam
    tilatelassa yatha bindu   sappimando anavilo
    evam vannapatibhagam     kalalarupanti pavuccatiti.
Evam parittakam vatthum adim katva pakatiya visavassasatayukassa
sattassa yava maranakala etthantare anupubbena vuddhippatto
attabhavo eso manussaviggaho nama. Jivita voropeyyati
kalalakalepi tapanamaddanehi va bhesajjasampadanena va tato va
uddhampi tadanurupena upakkamena jivita viyojeyyati attho.
Yasma pana jivita voropanam nama atthato jivitindriyapacchedanameva
hoti tasma etassa padabhajane jivitindriyam upacchindati
Uparodheti santatim vikopetiti vuttam. Tattha jivitindriyassa
pavenighatanam upacchindanto uparodhento ca jivitindriyam upacchindati
uparodhetiti vuccati. Svayamattho santatim vikopetiti padena
dassito. Vikopetiti viyojeti. Tattha duvidham jivitindriyam
rupajivitindriyanca arupajivitindriyanca. Tesu arupajivitindriye
upakkamo natthi tam voropetum na sakka. Rupajivitindriye
pana atthi tam voropetum sakka. Tam pana voropento
arupajivitindriyampi voropeti. Teneva hi saddhim tam nirujjhati
tadayattavuttito. Tam pana voropento kim atitam voropeti
anagatam paccuppannanti. Neva atitam na anagatam. Tesu
hi ekam niruddhamekamanuppannanti ubhayampi asantam asantatta
upakkamo natthi upakkamassa natthitaya ekampi voropetum na
sakaka. Vuttampi cetam atite cittakkhane jivittha na jivati
na jivissati anagate cittakkhane jivissati na jivittha na jivati
paccuppanne cittakkhane jivati na jivittha na jivissatiti 1-.
Tasma yattha jivati tattha upakkamo yuttoti paccuppannam
voropeti. Paccuppannanca nametam khanapaccuppannam
santatipaccuppannam addhapaccuppannanti tividham. Tattha khanapaccuppannam
nama uppadajarabhangasamangi tam voropetum na sakka.
Kasma. Sayameva nirujjhanato. Santatipaccuppannannama
@Footnote: 1. khu. maha. 29/48.
Sattatthajavanavaramattam sabhagasantativasena pavattitva nirujjhanakam
yavata unhato agantva ovarakam pavisitva nisinnassa
andhakaram hoti sitato va agantva ovarake nisinnassa yava
visabhagautupatubhavena purimako utu na patipassambhati etthantare
santatipaccuppannanti vuccati. Patisandhito pana yava cuti etam
addhapaccuppannam nama. Tadubhayampi voropetum sakka. Katham.
Tasmim hi upakkame kate laddhupakkamam jivitadasakam nirujjhamanam
dubbalassa parihinavegassa santanassa paccayo hoti tato
santatipaccuppannam va addhapaccuppannam va yatha paricchinnam kalam
appatva antarava nirujjhati evam tadubhayampi voropetum sakka.
Tasma tadeva sandhaya santatim vikopetiti idam vuttanti veditabbam.
   Imassa panatthassa avibhavattham pano veditabbo
panatipato veditabbo panatipati veditabbo panatipatassa
payogo veditabbo. Tattha panoti voharato satto paramatthato
jivitindriyam. Jivitindriyam hi atipatento panamatipatetiti
vuccati. Tam vuttappakarameva. Panatipatoti yaya cetanaya
jivitindriyupacchedakam payogam samutthapeti sa vadhakacetana panatipatoti
vuccati. Panatipatiti vuttacetanasamangipuggalo datthabbo.
Panatipatassa payogoti panatipatassa chappayoga sahatthiko
anattiko nissaggiyo thavaro vijjamayo iddhimayoti. Tattha
sahatthikoti sayam marentassa kayena va kayapatibaddhena va
Paharanam. Anattikoti annam anapentassa evam vijjhitva
va paharitva va marehiti anapanam. Nissaggiyoti dure
thitam maretukamassa kayena va kayapatibaddhena va
ususattiyantapasanadinam nissajjanam. Thavaroti asamharimena upakaranena
maretukamassa opataapassenaupanikkhipanabhesajjasamvidhanam. Te
cattaropi parato palivannanayameva vittharato avibhavissanti.
Vijjamayaiddhimaya pana paliyam anagata. Te evam veditabba.
Sankhepato hi maranattham vijjaparijappanam vijjamayo payogo.
Atthakathasu pana katamo vijjamayo payogo athabbanika
athabbanam payojenti nagare va ruddhe sangame va paccupatthite
patisedhaya paccatthikesu paccamittesu itim uppadenti upaddavam
uppadenti rogam uppadenti pajjarakam uppadenti sucikam karonti
pakkhandiyam karonti evam athabbanika athabbanam payojenti vijjadhara
vijjam parivattetva nagare va ruddhe .pe. Pakkhandiyam karontiti evam
vijjamayam payogam dassetva athabbanikehi ca vijjadharehi ca
maritanam bahuni vatthuni vuttani. Kintehi. Idam hettha
lakkhanam maranattham vijjaparijappanam vijjamayo payogoti.
Kammavipakajaya iddhiya payojanam iddhimayo payogo.
Kammavipakajiddhi ca namesa naganam nagiddhi supannanam
supanniddhi yakkhanam yakkhiddhi devanam deviddhi rajunam rajiddhiti
bahuvidha. Tattha ditthadatthaphutthavisanam naganam disva damsitva
Phusitva parupaghatakarane nagiddhi veditabba. Supannanam
mahasamuddato dvattimsabyamasatappamananaguddharane supanniddhi
veditabba. Yakkha pana neva agacchanta na paharanta
dissanti tehi pahatasatta pana tasmimyeva thane maranti tatra
tesam yakkhiddhi veditabba. Vessavanassa sotapannakalato
pubbe nayanavudhena 1- olokitakumbhandanam marane annesanca
devanam yathasakam iddhanubhave deviddhi veditabba. Ranno
cakkavattissa saparisassa akasagamanadisu asokassa hettha
upari ca yojane anappavattanadisu pituranno ca sihalanarindassa
dadhakottanena culasumanakutumbiyamarane rajiddhi datthabbati.
Keci pana puna caparam bhikkhave samano va brahmano va
iddhima cetovasippatto annissa kucchigatam gabbham papakena
manasanupekkhita hoti aho vatayam tam kucchigatam gabbham na sotthina
abhinikkhameyyati evampi bhikkhave kulumbhassa 2- upaghato
hotitiadikani suttani dassetva bhavanamayiddhiyapi parupaghatakammam
vadanti saha parupaghatakaranena ca adittagharuparikkhittassa
udakaghatassa bhedanamiva iddhivinasananca icchanti. Tam tesam
icchamattameva. Kasma. Yasma kusalavedanavitakkaparittattikehi
na sameti. Katham. Ayam hi bhavanamayiddhi nama kusalattike
kusala ceva abyakata ca panatipato akusalo vedanattike
@Footnote: 1. vicaretabbamidam sakkassa vajiravudham vessavannassa gadavudham
@        yamassa nayanavudham  alavakassa dussavudhanti vuttatta.
@2. kulumubhassati gabbhassa kulasseva va. katumbassati vuttam hotiti tika.
Adukkhamasukhasampayutta panatipato dukkhasampayutto vitakkattike
avitakkavicara panatipato savitakko savicaro parittattike
mahaggata panatipato parittoti.
   Satthaharakam vassa pariyeseyyati ettha. Haratiti
harakam. Kim harati. Jivitam. Athava haritabbanti harakam.
Upanikkhipitabbanti attho. Satthanca tam harakancati satthaharakam.
Assati manussaviggahassa. Pariyeseyyati yatha labhati tatha
kareyya. Upanikkhipeyyati attho. Etena thavarappayogam
dasseti. Itarathapi pariyitthamatteneva parajiko bhaveyya. Na
cetam yuttam. Paliyampana sabbam byanjanam anadiyitva yam
ettha thavarappayogasangahitam sattham tadeva dassetum asim va
.pe. Rajjum vati padabhajane vuttam. Tattha satthanti
vuttavasesam yankinci samukham veditabbam. Lagulapasanavisarajjunanca
jivitavinasanabhavato satthasangaho veditabbo. Maranavannam vati
ettha. Yasma kim tuyham imina papakena dujjivitena yo
tvam na labhasi panitani bhojanani bhunjituntiadina nayena
jivite adinavam dassentopi tvam khosi upasaka katakalyano
.pe. Akatantaya papam matante jivita seyyo ito tvam
kalakato .pe. Paricarissasi 1- accharaparivuto nandanavane sukhappatto
viharissasitiadina nayena maranavannam bhanantopi maranavannameva
@Footnote: 1. paricaressatiti pali.
Samvanneti. Tasma dvidha bhinditva padabhajanam vuttam jivite
adinavam dasseti marane vannam bhanatiti. Maranaya va
samadapeyyati maranatthaya upayam gahapeyya. Sattham va
aharatiadisu ca yampi na vuttam sobbhe va papata narake
va papatatiadi tam sabbam parato vuttanayatta atthato
vuttamevati veditabbam. Na hi sakka sabbam sarupeneva vattum.
Iti cittamanoti iti citto iti mano. Matante jivita
seyyoti ettha vuttamaranacitto maranamanoti attho. Yasma
panettha mano cittassa atthadipanattham vutto atthato panetam
ubhayampi ekameva tasma tassa atthato abhedam dassetum yam
cittam tam mano yam mano tam cittanti vuttam. Itisaddam pana
uddharitvapi na tava attho vutto. Cittasankappoti imasmim
pade adhikaravasena itisaddo aharitabbo. Idam hi
iticittasankappoti evam avuttampi adhikarato vuttameva hotiti
veditabbam. Tatha hissa tameva attham dassento maranasannitiadimaha.
Yasma cettha sankappoti na idam vitakkassa namam
athakho samvidahanamattassetam adhivacanam tanca samvidahanam imasmim
atthe sannacetanadhippayehi sangaham gacchati tasma citto
nanappakarako sankappo assati cittasankappoti evamattho
datthabbo. Tatha hissa padabhajanampi sannacetanadhippayavasena
vuttam. Ettha ca adhippayoti vitakko veditabbo.
Uccavacehi akarehiti mahantamahantehi upayehi. Tattha
maranavannasamvannane tava jivite adinavadassanavasena avacakarata
maranavannabhananavasena uccakarata veditabba. Samadapane
pana mutthijanunipphotanadihi maranasamadapanavasena uccakarata
ekato bhunjantassa nakhe visam pakkhipitva maranadisamadapanavasena
avacakarata veditabba. Sobbhe va narake va papate vati
ettha sobbho nama samantato chinnatato gambhiro avato 1-.
Narako nama tattha tattha phalantiya bhumiya sayameva nibbatta
mahadari yattha hatthipi patanti corapi nilina titthanti.
Papatoti pabbatantare va thalantare va ekato chinno hoti.
Purime upadayati methunam dhammam patisevitva adinnanca
adiyitva parajikam apattim apanne puggale upadaya. Sesam
pubbe vuttanayatta uttanatthatta ca pakatamevati.             The Pali Atthakatha in Roman Book 1 page 532-541. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=11167&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=11167&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=180              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=1&A=7558              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=2602              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=2602              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]