ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 1 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.1)

   {121} Idāni etesveva saṅketakammanimittakammesu asammohatthaṃ
bhikkhuṃ āṇāpetītiādimāha. Tattha so taṃ maññamānoti so
avahārako yaṃ āṇāpakena nimittasaññaṃ katvā vuttaṃ taṃ etanti
maññamāno tameva avaharati ubhinnaṃ pārājikaṃ. So taṃ maññamāno
aññanti yaṃ avaharāti vutto taṃ etanti maññamāno aññaṃ tasmiṃyeva
ṭhāne ṭhapitaṃ avaharati mūlaṭṭhassa anāpatti. Aññaṃ maññamāno
tanti āṇāpakena nimittasaññaṃ katvā vuttaṃ bhaṇḍaṃ appagghaṃ
idaṃ aññaṃ tasseva samīpe ṭhapitaṃ sārabhaṇḍanti evaṃ aññaṃ
maññamāno tameva avaharati ubhinnaṃ pārājikaṃ. Aññaṃ
maññamāno aññanti purimanayeneva idamaññaṃ tasseva samīpe
ṭhapitaṃ sārabhaṇḍanti maññati tañce aññameva hoti tasseva
pārājikaṃ.
   Itthannāmassa pāvadātiādīsu eko ācariyo tayo
buddharakkhitadhammarakkhitasaṅgharakkhitanāmakā antevāsikā daṭṭhabbā.
Tattha bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpetīti ācariyo kiñci bhaṇḍaṃ katthaci
sallakkhetvā tassa haraṇatthāya buddharakkhitaṃ āṇāpeti. Itthannāmassa
pāvadāti gaccha tvaṃ buddharakkhita etamatthaṃ dhammarakkhitassa pāvada.
Itthannāmo itthannāmassa pāvadatūti dhammarakkhitopi saṅgharakkhitassa
pāvadatu. Itthannāmo itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharatūti evaṃ tayā
āṇattena dhammarakkhitena āṇatto saṅgharakkhito itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ
avaharatu so hi amhesu vīrajātiko paṭibalo imasmiṃ kammeti.
Āpatti dukkaṭassāti evaṃ āṇāpentassa ācariyassa tāva
dukkaṭaṃ. Sace pana sā āṇatti yathā adhippāyaṃ gacchati yaṃ
parato thullaccayaṃ vuttaṃ āṇattikkhaṇe tadeva hoti atha taṃ
bhaṇḍaṃ avassaṃ hāriyaṃ hoti yaṃ parato sabbesaṃ āpatti
pārājikassāti vuttaṃ tato imassa taṃkhaṇaṃyeva pārājikaṃ hotīti
ayaṃ yutati sababattha veditabbā. So itarassa ārocetīti
buddharakkhito dhammarakkhitassa dhammarakkhito ca saṅgharakkhitassa amhākaṃ
ācariyo evaṃ vadati itthannāmaṃ kira bhaṇḍaṃ avahara tvaṃ kira
amhesu vīrapurisoti āroceti evaṃ tesampi dukkaṭaṃ. Avahārako
paṭiggaṇhātīti sādhu harissāmīti saṅgharakkhito sampaṭicchati.
Mūlaṭṭhassa āpatti thullaccayassāti saṅgharakkhitena paṭiggahitamatte
ācariyassa thullaccayaṃ mahājano hi tena pāpe niyojitoti.
So taṃ bhaṇḍanti so ce saṅgharakkhito taṃ bhaṇḍaṃ avaharati
sabbesaṃ catunnampi janānaṃ pārājikaṃ. Na kevalañca catunnaṃ
etena upāyena visaṅketaṃ akatvā paramparāya āṇāpentaṃ samaṇasataṃ
vā samaṇasahassaṃ vā hotu sabbesaṃ pārājikameva. Dutiyavāre.
So aññaṃ āṇāpetīti so ācariyena āṇatto buddharakkhito
dhammarakkhitaṃ adisvā vā avattukāmo vā hutvā saṅgharakkhitameva
upasaṅkamitvā amhākaṃ ācariyo evamāha itthannāmaṃ kira
bhaṇḍaṃ avaharāti āṇāpeti. Āpatti dukkaṭassāti āṇattiyā
tāva buddharakkhitassa dukakaṭaṃ. Paṭiggaṇhāti āpatti dukkaṭassāti
saṅgharakkhitena sampaṭicchite mūlaṭṭhasseva dukkaṭanti veditabbaṃ.
Sace pana so taṃ bhaṇḍaṃ avaharati āṇāpakassa ca buddharakkhitassa
avahārakassa ca saṅgharakkhitassāti ubhinnampi pārājikaṃ. Mūlaṭṭhassa
pana ācariyassa visaṅketattā pārājikena anāpatti. Dhammarakkhitassa
ajānanattā sabbena sabbaṃ anāpatti. Buddharakkhito pana dvinnaṃ
sotthibhāvaṃ katvā attanā naṭṭho.
   Ito paresu catūsu āṇattivāresu paṭhame tāva. So gantvā
puna paccāgacchatīti bhaṇḍaṭṭhānaṃ gantvā anto ca bahi ca ārakkhaṃ
disvā avaharituṃ asakkonto āgacchati. Yadā sakkosi tadāti
kiṃ ajjeva haṭaṃ haṭaṃ hoti gaccha yadā sakkosi tadā taṃ avaharāti.
Āpatti dukkaṭassāti evaṃ puna āṇattiyāpi dukkaṭameva hoti.
Sace pana taṃ bhaṇḍaṃ avassaṃ hāriyaṃ hoti atthasādhikacetanā nāma
Maggānantaraphalasadisā tasmā ayaṃ āṇattikkhaṇeyeva pārājiko.
Sacepi avahārako saṭṭhivassātikkamena taṃ bhaṇḍaṃ avaharati āṇāpako
ca antarāyeva kālaṃ karoti hīnāya vā āvattati assamaṇova
hutvā kālaṃ karissati hīnāya vā āvattissati avahārakassa pana
avahārakakhaṇeyeva pārājikaṃ. Dutiyavāre yasmā taṃ saṇikaṃ vā
bhaṇanto tassa vā badhiratāya mā avaharīti etaṃ vacanaṃ na sāveti
tasmā mūlaṭṭho na mutto. Tatiyavāre pana sāvitattā mutto.
Catutthavāre tena ca sāvitattā itarena ca sādhūti sampaṭicchitvā
oramitattā ubhopi muttāti.
          Āṇattikathā niṭṭhitā.             The Pali Atthakatha in Roman Book 1 page 449-452. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=9442              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=9442              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=121              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=1&A=6582              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1910              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1910              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]