ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 12 : PALI ROMAN Sam.A. (sarattha.2)

page1.

Saratthappakasini nama samyuttanikayatthakatha nidanavaggavannana ------------- namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 1. Nidanasamyutta 1. Buddhavagga 1. Paticcasamuppadasuttavannana [1] Evamme sutanti nidanavagge pathamam paticcasamuppadasuttam. Tatrayam anupubbapadavannana:- tatra kho bhagava bhikkhu amantesiti tatra 1- tatrati desakalaparidipanam. Tanhi "yam samayam viharati, tatra 2- samaye, yasminca jetavane viharati, tattha 3- jetavane"ti dipeti. Bhasitabbayutte va desakale 4- dipeti. Na hi bhagava ayutte dese kale ca 5- dhammam bhasati. "akalo kho tava bahiya"tiadi 6- cettha sadhakam. Khoti padapuranamatte, avadharane 7- adikalatthe va nipato. Bhagavati lokagarudipanam. Bhikkhuti kathaya savanayuttapuggalavacanam. Apicettha "bhikkhakoti bhikkhu, bhikkhacariyam ajjhupagatoti bhikkhu"tiadina 8- nayena vacanattho veditabbo. Amantesiti alapi abhasi sambodhesi, ayamettha attho. Annattha pana vinnapanepi 9- hoti. Yathaha "amantayami vo bhikkhave, pativedayami vo @Footnote: 1 Si.,i. tattha, cha.Ma. ettha 2 Si. tasmim 3 cha.Ma.,i. tatra 4 Si. desakaleti @5 i. kale va 6 khu.u. 25/10/102 7 Si.,i. avadharanatthe @8 vinaYu. 1/45/30, abhi.vi. 35/510/296 9 cha.Ma.,i. annatra pana napanepi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Bhikkhave"ti. Pakkosanepi. Yathaha "ehi tvam bhikkhu mama vacanena sariputtam amantehi"ti. 1- Bhikkhavoti amantanakaradipanam. Tanca bhikakhunam siladigunayogasiddhatta 2- vuttam. Bhikkhanasilatadigunayuttopi hi bhikkhu, bhikkhanadhammatagunayuttopi bhikkhane sadhukaritagunayuttopiti saddavidu mannanti. Tena ca tesam bhikkhanasilatadigunayogasiddhena vacanena hinadhikajanasevitavuttim pakasento uddhatadinabhavaniggaham karoti. "bhikkhavo"ti imina ca karunavippharasomahadayanayananipatapubbangamena vacanena 3- te attano abhimukhe karonto teneva kathetukamyatadipakena nesam vacanena sotukamyatam janeti, teneva ca sambodhanatthena sadhukam manasikarepi niyojeti. 4- Sadhukam manasikarayutta 5- hi sasanasampatti. Aparesupi devamanussesu vijjamanesu kasma bhikkhuyeva amantesiti ce. Jetthasetthasannasadasannihitabhavato. Sabbaparisasadharana hi bhagavato dhammadesana, parisaya jettha bhikkhu pathamam uppannatta, settha anagariyabhavam adim katva satthu cariyanuvidhayakatta sakalasasanapatigahakatta ca, asanna tattha nisinnesu satthu santikatta, sadasannihita satthu santikavacarattati. Apica kho 6- te dhammadesanaya bhajanam yathanusittham patipattisabhavato. 7- Visesato ca ekacce bhikkhuyeva sandhaya ayam desanapiti evam amantesi. Kimattham pana bhagava dhammam desento pathamam bhikkhu amantesi, na dhammameva desesiti. Satijananattham. Bhikkhu annam cintentapi vikkhittacittapi dhammam pacca- vekkhantapi kammatthanam manasikarontapi nisinna honti, te anamantetva dhamme desiyamane "ayam desana kimnidana kimpaccaya katamaya atthuppattiya @Footnote: 1 ana.navaka. 23/215/387 (sya) 2 cha.Ma., i. bhikkhanasilatadigunayogasiddhatta @3 Si..... nihitapubbangamavacanena 4 i. sadhukasavanamanasikarepi te niyojeti @5 cha.Ma. manasikarayatta, i. savanamanasikarayatta 6 cha.Ma., i. ayam saddo na dissati @7 cha.Ma. patipattisabbhavato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Desita"ti sallakkhetum asakkonta duggahitam va ganheyyum na va ganheyyum, tena nesam satijananattham bhagava pathamam amantetva paccha dhammam deseti. Bhadanteti garavavacanametam, satthuno pativacanadanam va. Apicettha "bhikkhavo"ti vadamano bhagava te 1- bhikkhu alapati. "bhadante"ti vadamana te bhagavantam paccalapanti. Tatha hi "bhikkhavo"ti bhagava bhasati, "bhadante"ti paccabhasanti. "bhikkhavo"ti pativacanam dapeti, "bhadante"ti pativacanam denti. Te bhikkhuti ye 2- bhagava amantesi, te. Bhagavato paccassosunti bhagavato amantanam patiassosum, abhimukha hutva sunimsu sampaticchimsu patiggahesunti attho. Bhagava etadavocati bhagava etam idani vattabbam sakalasuttam avoca. Ettavata yam ayasmata anandena atthabyanjanasampannassa buddhanam desanananagambhirabhavasamsucakassa imassa suttassa sukhavagahanattham kaladesadesakaparisapadesapatimanditam nidanam bhasitam, tassa atthavannana samatta. Idani paticcasamuppadam votiadina nayena bhagavata nikkhittassa suttassa samvannanaya okaso anuppatto. Sa panesa suttavannana yasma suttanikkhepam tava 3- vicaretva vuccamana pakata hoti, tasma suttanikkhepam tava vicaressama. Cattaro hi suttanikkhepa:- attajjhasayo, parajjhasayo, pucchavasiko, atthuppattikoti. Tattha yani suttani bhagava parehi anajjhittho kevalam attano ajjhasayeneva kathesi, 4- seyyathidam? vasalasuttantacandopamavinopamasammappadhana- iddhipadaindriyabalabojjhangamaggamangalasuttaniti 5- evamadini, tesam attajjhasayo nikkhePo. @Footnote: 1 cha.Ma. ayam patho na dissati 2 Si.,Ma. ye ca 3 cha.Ma., i. ayam saddo na dissati @4 cha.Ma., i. katheti 5 Si. sakalasuttantaharako, @cha.Ma. dasabalasuttantaharako................maggangasuttantaharakoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Yani pana "paripakka kho rahulassa vimuttiparipacaniya dhamma, yannunaham rahulam uttarim asavanam khaye vineyyan"ti 1- evam paresam ajjhasayam khantim rucim 2- manam abhiniharam bujjhanabhavanca avekkhitva parajjhasayavasena kathitani, seyyathidam? cularahulovadasuttam maharahulovadasuttam dhammacakkappavattanam anattalakkhanasuttam asivisopamasuttam dhatuvibhangasuttanti evamadini, tesam parajjhasayo nikkhePo. Bhagavantam pana upasankamitva catasso parisa cattaro vanna naga supanna gandhabba asura yakkha maharajano tavatimsadayo deva mahabrahmati evamadayo "bojjhanga bojjhangati bhante vuccanti, nivarana nivaranati bhante vuccanti, 3- ime nu kho bhante pancupadanakkhandha, kimsudha vittam purisassa setthan"tiadina 4- nayena panham pucchanti. Evam putthena bhagavata yani kathitani bojjhangasamyuttadini, yani va panannanipi devatasamyuttamarasamyuttabrahmasamyutta- sakkapanhaculavedallamahavedallasamannaphalaalavakasucilomakharalomasuttadini, tesam pucchavasiko nikkhePo. Yani pana tani uppannakaranam paticca kathitani, seyyathidam? dhammadayadam Culasihanadam 5- puttamamsupamam darukkhandhupamam aggikkhandhupamam phenupindupamam 6- parichattakupamanti evamadini, tesam atthuppattiko nikkhePo. Evametesu catusu nikkhepesu imassa paticcasamuppadasuttassa parajjhasayo nikkhePo. Parapuggalajjhasayavasena hi idam bhagavata nikkhittam. Kataresam puggalanam ajjhasayavasenati? ugghatitannunam. Cattaro hi puggala ugaghatitannu vipacitannu @Footnote: 1 Ma.u. 14/416/356, sam. sala. 18/187/132 2 Si. nijjhanakkhamatam, @cha.Ma. nijjhanakkhamam 3 sam.Ma. 19/202/76 4 sam.sa. 15/246/258, khu.su. 25/183/369 @5 cha.Ma., i. culasihanadasuttam 6 cha.Ma. phenapindupamam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Neyyo padaparamoti. Tattha yassa puggalassa saha udahatavelaya dhammabhisamayo hoti, ayam vuccati puggalo ugghatitannu. Yassa puggalassa sankhittena bhasitassa vittharena atthe vibhajiyamane dhammabhisamayo hoti, ayam vuccati puggalo vipacitannu. Yassa puggalassa uddesato paripucchato yoniso manasikaroto kalyanamitte sevato bhajato payirupasato anupubbena dhammabhisamayo hoti, ayam vuccati puggalo neyyo. Yassa puggalassa bahumpi sunato bahumpi bhanato 1- bahumpi dharayato bahumpi vacayato na taya jatiya dhammabhisamayo hoti, ayam vuccati puggalo padaparamo. Iti imesu catusu puggalesu ugghatitannupuggalanam 2- ajjhasayavasena idam suttam nikkhittam. Tada kira pancasata janapadavasika bhikkhu sabbeva ekacara dvicara ticara catucara pancacara sabhagavuttino dhutangadhara araddhaviriya yuttayoga vipassaka sanham sukhumam 3- sunnatam paccayakaradesanam patthayamana sayanhasamaye bhagavantam upasankamitava vanditva rattakambalasaniya parikkhipamana viya desanam paccasimsamana 4- parivaretva nisidimsu. Tesam ajjhasayavasena bhagava idam suttam arabhi. Yatha hi cheko cittakaro aparikammakatam bhittim labhitva na aditova rupam samutthapeti, 5- mahamattikalepadihi 6- puna bhittiparikammam tava katva kataparikammaya bhittiya rupam samutthapeti, kataparikammam pana bhittam labhitva bhittiparikammabyaparam akatva rangajatani yojetva vattikam va tulikam va adaya rupameva samutthapeti, evameva bhagava akatabhinivesam adikammikam kulaputtam labhitva nassa aditova arahattapadatthanam sanham sukhumam sunnatam vipassanalakkhanam @Footnote: 1 cha.Ma., i. ayam patho na dissati 2 Si.i. ugghatitannunam puggalanam @3 Si.,i. sanhasukhumam 4 cha.Ma. paccasisamana, i. viya patthayamana @5 cha.Ma., i. samutthapesi 6 cha.Ma., i. mahamattikalepadihi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Acikkhati, silasamadhikammassakataditthisampadaya pana yojento pubbabhagapatipadam tava acikkhati. Yam sandhaya vuttam:- "tasmatiha tvam bhikkhu adimeva visodhehi kusalesu dhammesu. Ko cadi kusalanam dhammanam. Silam ca suvisuddham ditthi ca ujuka. Yato kho te bhikkhu silam ca suvisuddham bhavissati ditthi ca ujuka. Tato tvam bhikkhu silam nissaya sile patitthaya cattaro satipatthane tividhena bhaveyyasi. 1- Katame cattaro, idha tvam bhikkhu ajjhattam va kaye kayanupasusi viharahi atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam. Bahiddha va kaye .pe. Ajjhattabahiddha va kaye .pe. Dhammesu dhammanupassi viharahi atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam. Yato kho tvam bhikkhu silam nissaya sile patitthaya ime cattaro satipatthane evam tividhena bhavessasi, tato tuyham bhikkhu ya ratti va divaso va agamissati, vuddhiyeva patikankha kusalesu dhammesu, no parihani"ti. 2- Evam adikammikakulaputtassa silakathaya parikammam kathetva arahattapadatthanam sanham sukhumam sunnatam vipassanalakkhanam acikkhati. Parisuddhasilam pana araddhaviriyam yuttayogam vipassakam labhitva nassa pubbabhagapatipadam acikkhati, ujukameva pana arahattapadatthanam sanham 3- sukhumam @Footnote: 1 Si. manasikareyyasi 2 sam. Ma. 19/369/125 @3 Ma. tesam ajjhasayam sanham, i. sassa ajjhasayam sanhasukhumam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Sunnatam vipassanalakkhanam acikkhati. Ime pancasata bhikkhu pubbabhagapatipadam parisodhetva thita sudhantasuvannasadisa suparimajjitamanikkhandhasannibha, 1- eko lokuttaramaggova nesam anagato, iti tassa agamanatthaya sattha tesam ajjhasayam avekkhiyamano 2- idam suttam ahari. 3- Tattha paticcasamuppadanti paccayakaram. Paccayakaro hi annamannam paticca sahite dhamme uppadeti, tasma paticcasamuppadoti vuccati. Ayamettha sankhepo, vittharo pana visuddhimaggato gahetabbo. Voti ayam vosaddo paccattaupayogakaranasampadanasamivacanapadapuranesu dissati. "kacci pana vo anuruddha samagga sammodamana"tiadisu 4- hi paccatte dissati. "gacchatha bhikkhave panamemi vo"tiadisu 5- upayoge. "na vo mama santike vatthabban"tiadisu 5- karane. "vanapatthapariyayam vo bhikkhave desissami"tiadisu 6- sampadane. "sabbesam vo sariputta subhasitan"tiadisu 7- samivacane. "ye hi vo ariya parisuddhakayakammanta"tiadisu 8- padapuranamatte. Idha panayam sampadane datthabbo. Bhikkhaveti patissavanena abhimukhibhutanam puna alapanam. Desissamiti desanapatijananam. Tam sunathati tam paticcasamuppadam tam desanam maya vuccamanam sunatha. Sadhukam manasikarothati ettha pana sadhukam sadhuti ekatthametam. Ayanca sadhusaddo ayacanasampaticchanasampahamsanasundaradalhikammadisu dissati. "sadhu me bhante bhagava sankhittena dhammam desetu"tiadisu 9- hi ayacane dissati. "sadhu @Footnote: 1 i. suparimatthamanikkhandhasannibha 2 cha.Ma. i. apekkhamano 3 cha.Ma., i. arabhi @4 Ma.mu. 12/326/290 vinaYu. 5/466/248 5 Ma.Ma. 13/157/131 @6 Ma.mu. 12/190/162 7 Ma.mu. 12/305/305 8 Ma.mu. 12/35/23 @9 an.catukka. 21/257/276, sam.sala. 18/131/89 (sya), sam.Ma. 19/381/143

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva"tiadisu 1- sampaticchane. "sadhu sadhu sariputta"tiadisu 2- sampahamsane. "sadhu dhammaruci raja sadhu pannanava naro sadhu mittanamaddubbho 3- papassa akaranam sukhanti- adisu 4- sundare. "tenahi *- dona sadhukam sunahi"tiadisu 5- sadhukasaddoyeva dalhikamme, anattiyantipi vuccati. Idha panayam ettheva dalhikamme anattiya ca attho veditabbo, sundaratthepi vattati. Dalhikaranatthena hi "dalham imam dhammam sunatha suggahitam ganhanta" , anattiatthena "mama anattiya sunatha" , sundaratthena "sundaramimam bhaddakam dhammam sunatha"ti etam dipitam hoti. Manasikarothati avajjetha, samannaharathati attho. Avikkhittacitta hutva nisametha, citte karothati adhippayo. Idanettha tam sunathati sotindriyavikkhepanivaranametam. Sadhukam manasikarothati manasikare dalhikammaniyojanena manindriyavikkhepanivaranam. 6- Purimam cettha byanjanavipallasagahanivaranam, pacchimam atthavipallasagahanivaranam. Purimena ca dhammassavane niyojeti, pacchimena sutanam dhammanam dharanupaparikkhasu. Purimena ca "sabyanjano ayam dhammo, tasma savaniyo"ti dipeti, pacchimena "sattho, tasma manasikatabbo"ti. Sadhukapadam va ubhayapadehi yojetva "yasma ayam dhammo dhammagambhiro ca desanagambhiro ca, tasma sunatha sadhukam. Yasma atthagambhiro ca pativedhagambhiro ca, tasma sadhukam manasikarotha"ti evam yojana veditabba. 7- @Footnote: 1 Ma. u. 14/86/67 2 di. pa. 11/349/240 @3 Ma. mittanamadrubbho 4 khu.ja. 28/50/20 (sya) @* cha.Ma. brahmana 5 an.pancaka. 22/192/251 (sya) @6 i...varanam 7 Si.,i. katabba

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Bhasissamiti desessami. "tam sunatha"ti ettha patinnatam desanam tam sankhittatova desessamiti apica kho vittharatopi na bhasissamiti 1- vuttam hoti. Sankhepavittharavacakani hi etani padani. Yathaha vangisatthero:- "sankhittenapi deseti vittharenapi bhasati salikayiva nigghoso patibhanam udirayi"ti. 2- Evam vutte ussahjata hutva evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum satthu vacanam sampaticchimsu, patiggahesunti vuttam hoti. Atha nesam bhagava etadavoca etam idani vattabbam "katamo ca bhikkhave paticcasamuppado"tiadim sakalasuttam avoca. Tattha katamo ca bhikkhave paticcasamuppadoti kathetukamyatapuccha. Pancavidha hi puccha aditthajotanapuccha ditthasamsandanapuccha vimaticchedanapuccha anumatipuccha kathetukamyatapucchati, tasam idam nanattam:- katama aditthajotanapuccha. 3- Pakatiya lakkhanam annatam hoti adittham atulitam atiritam avibhutam avibhavitam, tassa nanaya dassanaya tulanaya tiranaya vibhutaya 4- pucchavibhavanatthaya 5- panham pucchati, ayam aditthajotanapuccha. Katama ditthasamsandanapuccha. Pakatiya lakkhanam natam hoti dittham tulitam tiritam vibhutam vibhavitam, so annehi panditehi saddhim samsandanatthaya panham pucchati, ayam ditthasamsandanapuccha. @Footnote: 1 cha.Ma. desanam sankhittatova na desessami, apica kho vittharatopi nam bhasissamiti, @i. desanam na sankhittatova desessami, apica kho vittharatopi nam bhasissamiti @2 sam.sa. 15/214/229 khu.vimana. 26/1241/424 @3 khu.maha. 29/700/407 (sya) khu.cula. 30/122/47 (sya) @4 Si. vibhutataya, vibhutatthaya (khu.cula. 30/122/47 (sya)) 5 cha.Ma.,i. vibhavanatthaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Katama vimaticchedanapuccha. Pakatiya samsayapakkhanto hoti vimatipakkhanato 1- dvelhakajato "evam nu kho, na nu kho, katham nu kho"ti, so vimaticchedanatthaya panham pucchati, ayam vimaticchedanapuccha. Katama anumatipuccha. Bhagava bhikkhunam anumatiya panham pucchati "tam kim mannatha bhikkhave rupam niccam va aniccam va"ti, aniccam bhante. Yampananiccam, dukkham va tam sukham vati, dukkham bhante. Yampananiccam dukkham viparinamadhammam, kallam nu tam samanupassitum "etam mama esohamasmi eso me atta"ti, no hetam bhanteti. 2- Ayam anumatipuccha. Katama kathetukamyatapuccha. Bhagava bhikkhunam kathetukamyataya panham pucchati "cattarome bhikkhave satipatthana. Katame 3- cattaro"ti, 4- ayam kathetukamyatapuccha. Tattha buddhanam purima tisso puccha natthi. Kasma? buddhanam hi tisu Addhasu kinci sankhatam addhavimuttam va asankhatam adittham ajotitam atulitam atiritam avibhutam avibhavitam nama natthi, tena nesam aditthajotanapuccha natthi. Yam pana bhagavata attano nanena patividdham, tassa annena samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va saddhim samsandanakiccam natthi, tenassa ditthasamsandanapuccha natthi. Yasma paneso 5- akathamkathi tinnavicikiccho sabbadhammesu vihatasamsayo, tenassa vimaticchedanapuccha natthi. Itara pana dve puccha bhagavato atthi, tasu ayam kathetukamyatapucchati veditabba. Idani taya pucchaya saddhim 6- paccayakaram vibhajanto avijjapaccaya bhikkhave sankharatiadimaha. Ettha ca yatha nama "pitaram kathessami"ti araddho @Footnote: 1 cha.Ma. samsayapakkhando hoti vimatipakkhando 2 sam kha. 17/79/72 @3 i. katama 4 di.Ma. 10/373/248 @5 cha.Ma. panesa, i. panesa 6 cha., i. puttham, Ma. suddham

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

"tissassa pita sonassa pita"ti pathamataram puttampi katheti, evameva bhagava paccayam kathetum araddho "avijjapaccaya sankhara"tiadina nayena sankharadinam paccaye avijjadidhamme kathento paccayuppannampi kathesi. Aharavaggassa pana pariyosane "paticcasamuppadanca vo bhikkhave desessami paticcasamuppanne ca dhamme"ti 1- ubhayampi kathesi. 2- Idani avijjapaccaya sankharatiadisu pana avijja ca sa paccayo cati avijjapaccayo. Tasma avijjapaccaya sankhara sambhavantiti imina nayena attho veditabbo. Ayamettha sankhepo, vittharena pana sabbakarena sampanna anulomapaticcasamuppadakatha visuddhimagge kathita, tasma sa tattha kathitavaseneva gahetabba. Patilomakathaya pana avijjaya tvevati avijjaya tu eva. Asesaviraganirodhati viragasankhatena maggena asesanirodha. Sankharanirodhoti sankharanam anuppadanirodho hoti. Evam niruddhanam 3- pana sankharanam nirodha vinnanadinanca nirodha namarupadini niruddhaniyeva hontiti dassetum sankharanirodha vinnananirodhotiadini vatva evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotiti aha. Tattha kevalassati sakalassa suddhassa va, sattavirahitassati attho. Dukkhakkhandhassati dukkharasissa. Nirodho hotiti anuppado hoti. Iti bhagava anulomato dvadasahipi 4- padehi vattakatham kathetva tadeva 5- vinivattetva patilomato dvadasahi padehi vivattam 6- kathento arahattena desanaya kutam ganhi. Desanapariyosane te pancasata araddhavipassaka ugghatitannu puggala suriyarasmisamphutthani viya paripakagatani padumani vibujjhitva 7- arahattaphale patitthahimsu. @Footnote: 1 sam.ni. 16/20/25 @2 cha.Ma. ubhayam arabhitva ubhayampi kathesi, i. ubhayam arabhitva ubhayam kathesi @3 cha.Ma. evamnirodhanam 4 cha.Ma., i. pi-saddo na dissati @5 cha.Ma., i. tameva vattam 6 i vattam @7 cha.Ma. saccani bujjhitva, i. saccani pativijjhitva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Idamavoca bhagavati idam vattavivattavasena sakalasuttam bhagava avoca. Attamana te bhikkhuti tutthacitta te pancasata khinasava bhikkhu. Bhagavato bhasitam abhinandunti karavikarutamanjuna kannasukhena panditajanahadayanam amatabhisekasadisena brahmassarena bhasato bhagavato vacanam abhinandimsu, anumodimsu ceva sampaticchimsu cati attho. Tenetam vuccati:- "subhasitam sulapitam sadhu sadhuti tadino anumodamana sirasa sampaticchimsu bhikkhavo"ti. Pathamapaticcasamuppadasuttavannana nitthita. --------------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 12 page 1-12. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=1              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=1              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=1              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com