ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 12 : PALI ROMAN Sam.A. (sarattha.2)

              6. Dukkhavagga
            1. Parivimamsanasuttavannana
  [51] Dukkhavaggassa pathame parivimamsamanoti upaparikkhamano. Jaramarananti
kasma jaramaranam ekameva "anekavidham nanappakarakan"ti vatva gahitanti ce?
tasmim gahite sabbadukkhassa gahitatta. Yatha hi culaya gahite purise so
puriso gahitova hoti, evam jaramarane gahite sabbam dukkham gahitameva hoti.
Tasma "yam kho idam anekavidham nanappakarakam dukkham loke uppajjati"ti
nhatva 2- thitam purisam viya sabbam dukkham dassetva tam culaya ganhanto viya
jaramaranam ganhi.
  Jaramarananirodhasaruppagaminiti jaramarananirodhassa saruppabhavena
nikkilesataya parisuddhataya sadisava hutva gaminiti attho. Tatha patipanno ca hotiti
@Footnote: 1 cha.Ma.,i.........dassanam    2 Ma. vatva, cha. nhatva
Yatha tam patipannoti vuccati, evam patipanno hoti. Anudhammacariti nibbanadhammam
anugatam patipattidhammam carati, puretiti attho. Dukkhakkhayaya patipannoti silam
adim katva jaramaranadukkhassa nirodhatthaya patipanno. Sankharanirodhayati
sankharadukkhassa nirodhatthaya. Ettavata yava arahatta 1- desana kathita.
  Idani arahattaphalapaccavekkhanam satataviharanca dassetva desana
nivattetabba siya, tatha akatva avijjagatoti idam kasma ganhatiti?
khinasavassa samatikkantavattadukkhadassanattham. Apica puna vattam arabhitva vivatte
kathiyamane bujjhanakasatto cettha atthi, tassa ajjhasayavasenapi idam ganhatiti
veditabbo. Tattha avijjagatoti avijjaya gato upagato samannagato.
Purisapuggaloti purisoyeva puggalo. Ubhayenapi sammatikatham katheti. Buddhanam hi
sammatikatha paramatthakathati dve katha honti. Tattha "satto naro puriso
puggalo tisso nago"ti evam pavatta sammatikatha nama. "khandha dhatuyo
ayatanani"ti evam pavatta paramatthakatha nama. Paramatthakatham kathentapi sammatim
amuncitvava kathenti. Te sammatim 5- kathentapi paramattham kathentapi saccameva
kathenti. Teneva vuttam:-
     duve saccani akkhasi   sambuddho vadatam varo
     sammatim paramatthanca    tatiyam nupalabbhati.
     Sanketavacanam saccam    lokasammatikarana 2-
     paramatthavacanam saccam    dhammanam *- bhutalakkhanan"ti. 3-
@Footnote: 1 Si. arahattam       2 cha.Ma....karanam
@* Si. bhutalakkhanati     3 pa.su. 1/57/150
  Punnance sankharanti terasacetanabhedam punnabhisankharam. Abhisankharotiti
karoti. 1- Punnupagam hoti vinnananti kammavinnanam kammapunnena upagatam
sampayuttam hoti, vipakavinnanampi vipakapunnena. Apunnance sankharanti
dvadasacetanabhedam apunnabhisankharam. 2- Anenjance sankharanti catucetanabhedam
anenjabhisankharam. Anenjupagam hoti vinnananti kammanenjena kammavinnanam,
vipakanenjena vipakavinnanam upagatam hoti. Ettha ca tividhassa kammabhisankharassa
gahitatta dvadasapadiko paccayakaro gahitova hoti. Ettavata vattam dassitam.
  Idani vivattam dassento yato kho bhikkhavetiadimaha. Tattha avijjati
catusu saccesu annanam. Vijjati arahattamaggananam. Ettha ca 3- pathamameva avijjaya
pahinaya vijja uppajjatiti. 4- Yatha pana caturangepi tame rattim padipujjalanena
andhakaro pahiyyati, evam vijjuppada avijjaya pahanam veditabbam. Na kinci
loke upadiyatiti loke kinci dhammam na ganhati na paramasati. Anupadiyam na
paritassatiti anupadiyanto agganhanto neva tanhaparitassanaya. Bhayaparitassanaya
paritassati, na tanhayati 5- na bhayatiti attho. Paccattamyevati sayameva attanava
parinibbayati, na annassa anubhavena.
  So sukhance vedananti idam kasma arabhi? khinasavassa paccavekkhanam 6-
Dassetva satataviharam dassetum arabhi. Anajjhositati tanhaya gilitva
parinitthapetva aggahita. Atha dukkhavedana kasma vutta, kinatampi abhinandanto
atthiti? ama atthi. Sukham abhinandantoyeva hi dukkham abhinandati nama dukkham patva
@Footnote: 1 Si.,i. pakaroti    2 cha.Ma.,i. apunnabhisankharam abhisankharoti
@3 Si.,i. ettha ca pana  4 cha.Ma.,i. uppajjati
@5 ka. na tanhiyati.   6 cha.Ma.,i. paccavekkhanananam
Sukham patthanato sukhassa ca viparinamadukkhatoti. Kayapariyantikanti kayaparicchinnam, 1-
yava pancadvarakayo vattati, 2- tava pavattam pancadvarikavedananti attho.
Jivitapariyantikanti jivitaparicchinnam, 3- yava jivitam pavattati, tava pavattam
manodvarikavedananti attho.
  Tattha pancadvarikavedana paccha uppajjitva pathamam nirujjhati, manodvarikavedana
pathamam uppajjitva paccha nirujjhati. Sa hi patisandhikkhane vatathurupasmimyeva
patitthati. Pancadvarika pavatte pancadvaravasena pavattamana pathamavaye
visativassakale rajanadussanamuyhanavasena adhimatta balavati hoti, pannasavassakale
thita hoti, satthivassakalato patthaya parihayamana asitinavutivassakale manda
hoti. Tada hi satta "cirarattam ekato nisidimha nipajjimha"ti vadantepi
"na sanjanama"ti vadanti. Adhimattanipi rupadiarammanani "na passama na
sunama," "sugandham duggandham va sadhum asadhum va thaddham mudukanti va na
janama"ti vadanti. Iti nesam pancadvarikavedana bhagga hoti, manodvarikava
pavattati. Sapi anupubbena parihayamana maranasamaye hadayakotimyeva nissaya vattati.
2- Yava panesa vattati, 2- tava satto jivatiti vuccati. Yada nappavattati,
tada mato niruddhoti vuccati.
  Svayamattho vapiya dipetabbo:- yatha hi puriso pancaudakamaggasampannam
vapim kareyya, pathamam deve vutthe pancahi udakamaggehi udakam pavisitva antovapiyam
avatesu pureyya, punappunam deve vassante udakamagge puretva gavutaddhayojanamaggam
@Footnote: 1 Si.,i. kayantikam kayaparicchinnam    2 cha.Ma.,i. pavattati
@3 Si. jivitantikam jivitaparicchinnam      4 cha.Ma.,i. avate
Otaritva 1- udakam tittheyya tato tato vissandamanam, atha niddhamanatumbe vivaritva
khettesu kamme kayiramane udakam nikkhamantam, sassapakakale udakam nikkhamantam, udakam
parihinam "macche ganhama"ti vattabbatam apajjeyya, tato tato 2- katipahena
avatesuyeva udakam santhaheyya. Yava pana tam avatesu hoti, tava "mahavapiyam
udakam atthi"ti sankham gacchati. Yada pana tattha chijjati, tada "vapiyam udakam
natthi"ti vuccati, evam sampadamidampi veditabbam.
  Pathamam deve vassante pancahi maggehi udake pavisante avatanam 3-
puranakalo viya hi pathamameva patisandhikkhane manodvarikavedanaya vatthurupe
patitthitakalo, punappunam deve vassante pancannam magganam puritakalo viya
pavatte pancadvarikavedanaya pavattikalo, gavutaddhayojanamaggam 4- ajjhottharanam viya
pathamavaye visativassakale rajanadivasena tassa adhimattabalavabhavo, yava vapito
udakam na niggacchati, tava puranavapiya 5- thitakalo viya pannasavassakale
tassa thitakalo, niddhamanatumbesu vivatesu kammante kayiramane udakassa
nikkhamanakalo viya satthivassakalato patthaya tassa parihani, udake vutthe 6-
udakamaggesu parittodakassa thitakalo viya asitinavutivassakale pancadvarikavedanaya
mandakalo, avatesuyeva udakassa patitthanakalo viya hadayavatthukotim nissaya
manodvarikavedanaya pavattikalo, avatesu parittepi udake sati "vapiyam udakam
atthi"ti vattabbakalo viya yava sa pavattati, tava "satto jivati"ti vuccatiti. 7-
Yatha pana avatesu udake chinne "natthi vapiyam udakan"ti vuccati, evam
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. gavutaddhayojanamattam ottharitva
@2 cha. tato      3 Si.,i.,Ma. antoavatanam
@4 cha.Ma.,i....mattam  5 cha.Ma.,i. puraya vapiya
@6 cha.Ma.i. bhatthe   7 cha.Ma.,i. vuccati
Manodvarikavedanaya avattamanaya 1- "satto mato"ti vuccati. Idam 2- vedanam sandhaya
vuttam "jivitapariyantikam vedanam vedayamano"ti.
  Kayassa bhedati kayassa bhedena. Jivitapariyadana uddhanti jivitakkhayato
uddham. Idhevati patisandhivasena purato 3- agantva idheva. Sitibhavissantiti
pavattavipphandaratharahitani 4- sitani appavattanadhammani bhavissanti. Sariraniti
dhatusarirani. Avasissantiti avasitthani bhavissanti.
  Kumbhakarapakati kumbhakarassa bhajanapacanatthanato. Patitthapeyyati 5-
thapeyya. Kapallaniti saha mukhavattiya ekabaddhani 6- kumbhakapalani. 7-
avasisseyyunti tittheyyum. Evameva khoti ettha idam opammasamsandanam:-
adittakumbhakarapako viya hi tayo bhava datthabba, kumbhakaro viya yogavacaro,
pakato. Kumbhakarabhajananam niharanadandako viya arahattamaggananam, samo
bhumibhago viya asankhatam nibbanatalam, 9- dandakena unhakumbham akaddhitva same
bhumibhage kumbhassa thapitakalo viya araddhavipassakassa rupasattakam arupasattakam
vipassantassa kammatthane 9- pagune vibhute upatthahamane tatharupam utusappayadim
labhitva ekasane nisinnassa vipassanam vaddhetva aggaphalam arahattam patva
catuhi apayehi attabhavam uddharitva phalasamapattivasena asankhate amate 10-
nibbanakalo 11- datthabbo. Khinasavo pana unhakumbho viya na arahattapattadivaseyeva
na parinibbayati, 12- sasanappavenim pana ghatayamano pannasasatthivassani
vicaritva 13- purimakacittappavattiya upadinnakakkhandhabheda anupadisesaya
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. appavattamanaya  2 cha.Ma.,i. imam  3 cha.Ma.,i. parato
@4 cha.Ma.,i. pavatti..... 5 Si. pativiseyya, cha.Ma. patisisseyya, i. pativiseyya
@6 Ma. ekabandhanani  7 cha.Ma.,i. kumbhakapallani 8 Ma. nibbanathalam
@9 cha.Ma. kammatathane ca   10 cha.Ma.,i. ayam patho na dissati
@11 cha.Ma.,i. nibbanatale thitakalo  12 cha.Ma. na parinibbati
@13 Si. caritva, cha.Ma. thatva
Nibbanadhatuya parinibbayati. 1- Athassa kumbhassa viya kapalani 2-
anupadinnakasariraneva avasissantiti. Sarirani avasissantiti pajanatiti idam pana
khinasavassa anuyogaropanattham vuttam.
  Vinnanam pannayethati patisandhivinnanam pannayetha. Sadhu sadhuti
theranam byakaranam sampahamsati. Evametanti yadetam tividhe abhisankhare asati
patisandhivinnanassa apannanantiadi, evameva etam. Adhimuncathati
nitthanasankhatam 3- adhimokkham patilabhatha. Esevanto dukkhassati ayameva vattadukkhassa
anto ayam paricchedo, yadidam nibbananti. Pathamam.             The Pali Atthakatha in Roman Book 12 page 87-93. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1937&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1937&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=188              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=2166              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=1953              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=1953              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com