ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 12 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.2)

            6. Sagāthāsuttavaṇṇanā
  [100] Chaṭṭhe gūtho gūthena saṃsandati sametīti samuddantare janapadantare
cakkavāḷantare ṭhitopi vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi nānattaṃ anupagacchanto
saṃsandati sameti, ekasadiso ceva hoti nirantaro ca. 2- Sesesupi eseva nayo.
Ayaṃ pana aniṭṭhaupamā hīnajjhāsayānaṃ hīnajjhāsayassa sarikkhabhāvadassanatthaṃ āhaṭā,
khīrādivisiṭṭhopamā 3- kalyāṇajjhāsayānaṃ ajjhāsayassa sarikkhabhāvadassanatthaṃ.
  Saṃsaggāti dassanasavanasaṃsaggādivatthukena taṇhāsinehena. Vanatho jātoti
kilesavanaṃ jātaṃ. Asaṃsaggena chijjatīti ekato ṭhānanisajjādīni akarontassa
asaṃsaggena adassanena chijjati. Sādhujīvīti parisuddhajīvitaṃ jīvamāno. Sahāvaseti
sahavāsaṃ vaseyya. Chaṭṭhaṃ.
@Footnote: 1 vi.cū. 7/341/132    2 cha.Ma., i. ekasadisova hoti nirantaro
@3 Ma. saṅkhārānaṃ iṭṭhopamā, ka.khīrādiviṭṭhopamā             The Pali Atthakatha in Roman Book 12 page 159. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3566              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3566              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=368              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=4139              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3797              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=3797              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com