ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 13 : PALI ROMAN Sam.A. (sarattha.3)

            2. Rathopamasuttavannana
   [239] Dutiye sukhasomanassabahuloti kayikasukhanceva cetasikasomanassanca
bahulam assati sukhasomanassabahulo. Yoni cassa araddha hotiti karanam cassa
paripunnam hoti. Asavanam khayayati idha asavakkhayoti arahattamaggo adhippeto,
tadatthayati attho. Odhastapatodoti rathamajjhe tiriyam thapitapatodo. Yenicchakanti
yena disabhagena icchati. Yadicchakanti yam yam gamanam icchati. Sareyyati peseyya.
Paccasareyyati pativinivatteyya. Arakkhayati rakkhanatthaya. Sannamayati
veganiggahanatthaya. Damayati nibbisevanatthaya. Upasamayati kilesupasamatthaya.
    Evameva khoti ettha yatha akusalassa sarathino adante sindhave
yojetva visamamaggena ratham pesentassa cakkanipi bhijjanti, akkhopi sindhavanam
ca khura, attanapi anayabyasanam papunati, na ca icchiticchitena gamanena
saretum sakkoti, evam chasu indriyesu aguttadvaro bhikkhu na icchiticchitam
samanaratim anubhavitum sakkoti. Yatha pana cheko 2- sarathi dante sindhave yojetva
same bhumibhage ratham otaretva rasmiyo gahetva sindhavanam khuresu satim
thapetva patodam adaya nibbisevane katva pesento icchiticchitena gamanena
@Footnote: 1 Ma. saddhim nayasahassehi    2 Ma. paramaccheko
Sareti, evameva chasu indriyesu guttadvaro bhikkhu imasmim sasane
icchiticchitam samanaratim anubhoti, sace aniccanupassanabhimukham nanam pesetukamo hoti,
tadabhimukham nanam gacchati. Dukkhanupassanadisupi eseva nayo.
    Bhojane mattannuti bhojanamhi pamanannu, tattha dve pamanani
patiggahanappamananca paribhogappamananca. Tattha patiggahanappamane dayakassa vaso
veditabbo, deyyadhammassa vaso veditabbo, attano thamo veditabbo. 1- Evarupo
hi bhikkhu sace deyyadhammo bahuko hoti, dayako appam datukamo, dayakassa
vasena appam ganhati. Deyyadhammo appo, dayako bahum datukamo,
deyyadhammassa vasena appam ganhati. Deyyadhammopi bahu, dayakopi bahum datukamo,
attano thamam natva pamanena ganhati. So taya patiggahanamattannutaya
uppannam ca labham uppadeti, uppannanca thavaram karoti dhammikatissamaharajakale
sattavassiko samanero viya.
    Ranno kira pancahi sakatasatehi gulam aharimsu. Raja "manapo
pannakaro, ayyehi vina na khadissama"ti addhateyyani sakatasatani mahaviharam
pesetva sayampi bhuttapataraso agamasi. Bheriya pahataya dvadasabhikkhusahassani
sannipatimsu. Raja ekamante thito aramikam pakkosapetva aha "ranno
nama dane pattapurova pamanam, gahitabhajanam puretva vadehi, sace koci
mattapatiggahane thito na ganhati, mayham aroceyyasi"ti.
    Atheko mahathero "mahabodhi mahacetiyani vandissami"ti cetiyapabbata
agantva viharam pavisanto mahamandapatthane bhikkhu gulam ganhante disva
pacchato agacchantam samaneram aha "natthi te gulena attho"ti. Ama bhante
@Footnote: 1 cha.Ma. janitabbo
Natthiti. Samanera mayam maggakilanta, ekena kapitthaphalapattena pindakena
amhakam atthoti. Samanero thalakam niharitva therassa vassaggapatipatiyam atthasi.
Aramiko thalakam gahanupagam 1- puretva ukkhipi, samanero angulim calesi. Tata
samanera rajakulanam dane bhajanapurameva pamanam, thalakapuram ganhahiti. Ama
upasaka rajano nama mahajjhasaya honti, amhakam 2- upajjhayassa
ettakeneva atthoti.
  Raja tassa katham sutva "kim bho samanero bhanati"ti tassa santikam
agato. 3- Aramiko aha "samanerassa bhajanam khuddakam, bahum na ganhati"ti.
Raja aha "anitabhajanam puretva ganhatha bhante"ti. Maharaja rajano nama
mahajjhasaya honti, ukkhittabhajanam puretvava datukama, amhakam pana
upajjhayassa ettakeneva atthoti. Raja cintesi "ayam sattavassikadarako,
ajjapissa mukhato khiragandho na muccati, gahetva ghate 4- va kutumbhe va
puretva svepi punadivasepi khadissamati na vadati, sakka buddhassa
pariggahetun"ti purise anapesi "bho pasanno pasannomhi samanerassa,
itaranipi addhateyyani sakatasatani anetva samghassa detha"ti.
  Soyeva pana raja ekadivasam tittiramamsam khaditukamo cintesi "sace aham
angarapakkam tittiramamsam khaditukamomhiti annassa kathessami, samanta
yojanatthane tittirasamugghatam karissanti"ti uppannampi pasam adhivasento tini
samvaccharani vitinamesi. Athassa kannesu pubbo santhasi, so adhivasetum
asakkonto "atthi nu kho bho amhakam koci upatthakupasako 5- silarakkhako"ti
@Footnote: 1 cha.Ma. gahanamanam  2 cha.Ma. amhakam pana   3 cha.Ma. gato
@4 cha.Ma. kute       5 ka. upatthakadarako
Pucchi. Ama deva atthi, tisso nama so akhandasilam rakkhatiti. Atha nam
vimamsitukamo pakkosapesi. So agantva rajanam vanditva atthasi. Tato nam
aha "tvam tata tisso nama"ti. Ama devati. Tenahi gacchati. Tasmim gate
ekam kukkutam aharapetva ekam purisam anapesi "gaccha tissam vadahi, imam
tihi pakehi pacitva amhakam upatthapehi"ti. So gantva tatha avoca. So
aha "sace bho ayam matako assa, yatha janami, tatha pacitva upatthaheyyam,
panatipatam panaham karomi"ti. So agantva ranno arocesi.
  Raja puna "ekavaram gaccha"ti pesesi. So gantva "rajupatthanam
nama bhariyam, ma evam kari, punapi silam sakka samadatum, cetanti 1- aha. Atha
nam tisso avoca "bho ekasmim nama attabhave dhuvam ekam maranam, naham
panatipatam karissami"ti. So punapi ranno arocesi. Raja tatiyampi pesetva
asampaticchantam pakkosapetva attana pucchi. Rannopi tatheva pativacanam adasi.
Atha raja purise anapesi "ayam ranno anam kopeti, gacchatessa
aghatanagandikayam thapetva sisam chindatha"ti. Raho ca na nesam sannamadasi "imam
santajjayamana 2- netva sisamassa aghatanagandikayam thapetva agantva mayham
arocetha"ti.
  Te tam aghatanagandikayam nipajjapetva tamassa kukkutam hatthesu thapayimsu.
So tam hadaye thapetva "aham tata mama jivitam tuyham demi, tava jivitam aham
ganhami, tvam nibbhayo gaccha"ti vissajjesi. Kukkuto pakkhe papphotetva
akasena gantva vattarukkhe niliyi. Tassa kukkutassa abhayadinnatthanam kukkutagiri
nama jatam.
@Footnote: 1 cha.Ma. pacetanti       2 Si. santajjiyamana
  Raja tam pavattim sutva amaccaputtam pakkosapetva sabbabharanehi
alankaritva aha "tata maya tvam etadatthameva vimamsito, mayham tittiramamsam
khaditukamassa tini samvaccharani atikkantani, sakkhissasi me tikotiparisuddham
katva upatthapetun"ti. "etam nama deva mayham kamman"ti nikkhamitva dvarantare
thito ekam purisam patova tayo tittire gahetva pavisantam disva dve kahapane
datva tittire adaya parisodhetva jirakadihi vasetva angaresu supakke
pacitva ranno upatthapesi. Raja mahatale siripallanke nisinnova ekam
gahetva thokam chinditva mukhe pakkhipi, tavadevassa sattarasaharanisahassani
pharitva atthasi.
  Tasmim samaye bhikkhusamgham saritva "madiso nama pathavissaro raja tittiramamsam
khaditukamo tini samvaccharani na labhi, paccamano bhikkhusamgho kuto labhissati"ti
mukhe pakkhittakhandam bhumiyam chaddesi. Amaccaputto jannukehi patitva mukhena
ganhi. Raja "apehi tata, janamaham tava niddosabhavam, imina nama karanena
maya etam chadditan"ti kathetva "sesakam tatheva sangopetva thapehi"ti aha.
  Punadivase rajakulupako thero pindaya pavisi. Amaccaputto tam disva
pattam gahetva rajageham pavesesi. Annataro vuddhapabbajitopi therassa
pacchasamano viya hutva anubandhanto pavisi. Thero "ranna pakkosapitabhikkhu
bhavissati"ti pamajji. Amaccaputtopi "therassa upatthako bhavissati"ti pamadam apajji.
Tesam nisidapetva yagum adamsu. Yaguya pitaya raja tittire upanesi. Theropi
ekam ganhi, itaropi ekam ganhi. Raja "anubhago atthi, anapucchitva khaditum na
yuttan"ti mahatheram apucachi. Thero hattham pidahi, mahallakatthero sampaticchi. Raja
anattamano hutva katabhattakiccam theram pattam adaya anugacchanto aha "bhante
Kulageham agacchantehi uggahitavattam bhikkhum gahetva agantum vattati"ti. Thero
tasmim khane annasi "na esa ranna pakkosapito"ti.
  Punadivase upatthakasamaneram gahetva pavisi. Raja tadapi yaguya pitaya
tittire upanamesi. Thero ekam aggahesi, samanero angulim caletva majjhe
chindapetva ekakotthasameva aggahesi. Raja tam kotthasam mahatherassa upanamesi.
Mahathero hattham pidahi, samaneropi pidahi. Raja avidure nisiditva khandakhandam
chinditva khadanto "uggahitavatte nissaya diyaddhatittire khaditum labhimha"ti
aha. Tassa mamse khaditamatteyeva kannehi pubbo nikkhami. Tato mukham vikkhaletva
samaneram upasankamitva "pasannosmi tata, attha te dhuvabhattani demi"ti aha. Aham
maharaja upajjhayassa dammiti. Aparanipi attha demiti. Tani amhakam acariyassa
dammiti. Aparanipi attha demiti. Tani samanupajjhayanam dammiti. Aparanipi
attha demiti. Tani bhikkhusamghassa demiti. Aparanipi attha demiti. Samanero
adhivasesi. Evam tam patiggahanamattam jananto anuppannanceva labham uppadeti,
uppannanca thavaram karoti. Idam patiggahanapamanam nama. Tattha paribhogapamanam
paccavekkhanapayojanam, "idamatthi yam bhojanam bhunjissami"ti pana paccavekkhitaparibhogasseva
payojanatta paribhogappamanamyeva nama, tam idha adhippetam. Teneva
patisankha yonisotiadimaha. Itarampi pana vattatiyeva.
  Sihaseyyanti ettha kamabhogiseyya petaseyya sihaseyya tathagataseyyati
catasso seyya. Tattha "yebhuyyena bhikkhave kamabhogi vamena passena senti"ti 1-
ayam kamabhogiseyya. Tesam hi yebhuyyena dakkhinapassena sayano nama natthi.
@Footnote: 1 an.catukka. 21/246/272
"yebhuyyena bhikkhave peta uttana senti"ti 1- ayam petaseyya. Peta hi
appamamsalohitatta atthisanghatajatita ekena passena sayitum na sakkonti,
uttanava sayanti.
  "yebhuyyena bhikkhave siho migaraja nanguttham antarasatthimhi anupakkhipitva
dakkhinena passena sayati"ti 1- ayampi sihaseyya. Tejussadatta hi siho migaraja
dvepi purimapade ekasmim, pacchimapade ekasmim thane thapetva nanguttham
antarasatthimhi pakkhipitva purimapadapacchimapadanangutthanam thitokasam sallakkhetva
dvinnam purimapadanam matthakam sisam thapetva sayati, divasampi sayitva pabujjhamano
na utrasanto pabujjhati, sisam pana ukkhipitva purimapadadinam thitokasam
sallakkheti. Sace kinci thanam vijahitva thitam hoti, "nayidam tuyham jatiya
surabhavassa ca anurupan"ti anattamano hutva puna tattheva 2- sayati na gocaraya
pakkamati. Avijahitva thite pana "tuyham jatiya ca surabhavassa ca anurupamidan"ti
hatthatuttho utthaya sihavijambhitam vijambhitva kesarabharam vidhunitva tikkhattum
sihanadam naditva gocaraya pakkamati.
  Catutthajjhanaseyya pana tathagataseyyati vuccati. Tasu idha sihaseyya
agata. Ayam hi tejussadairiyapathatta uttamaseyya nama.
  Pade padanti dakkhinapade vamapadam. Accadhayati atiadhaya, isakam
atikkamma thapetva. Gopphakena hi gopphake jannuna va janumhi sanghattiyamane
abhinham vedana uppajjati, cittam ekaggam na hoti, seyya aphasuka hoti.
Yatha pana na sanghatteti, evam atikkamma thapite vedana nuppajjati, cittam
ekaggam hoti, seyya phasuka hoti. Tasma evam seyyam kappeti.
@Footnote: 1 an. catukka. 21/246/272  2 Si. tatheva, cha.Ma. hutva tattheva
  Sato sampajanoti katham niddayanto sato sampajano hotiti?
satisampajannassa appahanena. Ayam hi divasanceva sakalayamanca avaraniyehi dhammehi
cittam parisodhetva pathamayamavasane cankama oruyha pade dhovantopi
mulakammatthanam avijahantova dhovati, tam avijahantova dvaram vivarati, mance nisidati,
avijahantova niddam okkamati. Pabujjhanto pana mulakammatthanam gahetvava
pabujjhati. Evam niddam okkamantopi sato sampajano hoti. Etam pana
nanadhatukanti na rocayimsu.
  Vuttanayena panesa cittam parisodhetva pathamayamavasane "upadinnakam
sariram niddaya samassaseyyami"ti 1- cankama oruyha mulakammatthanam avijahantova
pade dhovati, dvaram vivarati, mance pana nisiditva mulakammatthanam pahaya
"khandhava khandhesu, dhatuyova dhatusu patihannanti"ti senasanam paccavekkhanto
kamena niddam okkamati, pabujjhanto pana mulakammatthanam gahetvava pabujjhati.
Evam niddam okkamantopi sato sampajano nama hotiti veditabbo.
  Iti imasmim sutte tivangika pubbabhagavipassanava kathita. Ettakeneva
pana vosanam anapajjitva taneva indriyabalabojjhangani samodhanetva
vipassanam vaddhetva bhikkhu arahattam papunatiti. Evam yava arahatta desana
kathetabba.             The Pali Atthakatha in Roman Book 13 page 79-86. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1712&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1712&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=317              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=4834              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4453              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4453              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]