ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 13 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.3)

            4. Jātidhammavaggavaṇṇanā
     [33-42] Jātidhammavagge jātidhammanti jāyanadhammaṃ nibbattanasabhāvaṃ.
Jarādhammanti jīraṇasabhāvaṃ. Byādhidhammanti byādhino uppattipaccayabhāvena
byādhisabhāvaṃ. Maraṇadhammanti maraṇasabhāvaṃ. sokadhammanti sokassa uppattipaccayabhāvena
sokasabhāvaṃ. Saṅkilesikadhammanti saṅkilesikasabhāvaṃ. 1- Khayadhammanti khayagamanasabhāvaṃ.
Vayadhammādīpi eseva nayoti.
            Jātidhammavaggo catuttho.
             --------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 13 page 13. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=274              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=274              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=36              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=534              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=613              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=613              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]