ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 13 : PALI ROMAN Sam.A. (sarattha.3)

              8. Oghavagga
            1-2. Oghasuttadivannana
  [172-173] Oghavagge kamoghoti pancasu kamagunesu chandarago.
Bhavoghoti ruparupabhavesu chandarago. Ditthoghoti dvasatthiditthiyo. Avijjoghoti
catusu saccesu annanam. Kamayogadisupi eseva nayo.
           3-4. Upadanasuttadivannana
  [174-175] Kamupadananti kamaggahanam. Ditthupadanadisupi eseva
nayo. Ganthati ganthana ghatana. Kayaganthoti kamakayassa gantho
ganthanatanakileso. Idam saccabhinivesoti antagahikaditthivasena uppanno "idameva
saccan"ti evam abhiniveso.
           5-10. Anusayasuttadivannana
  [176-181] Kamaraganusayoti thamagatatthena kamaragova anusayo
kamaraganusayo. Sesesupi eseva nayo. Orambhagiyaniti hetthakotthasiyani.
Samyojananiti bandhanani. Uddhambhagiyaniti uparikotthasiyani. Sesam sabbattha
uttanatthamevati.
              Oghavaggo.
            Maggasamyuttavannana nitthita.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 13 page 203. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4410&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4410&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=124              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=1690              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1692              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1692              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com