ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 13 : PALI ROMAN Sam.A. (sarattha.3)

             2. Kayasuttavannana
  [183] Dutiye aharatthitikoti paccayatthitiko. Aharam paticcati paccayam
paticca. Subhanimittanti subhampi subhanimittam, subhassa arammanampi subhanimittam.
Ayonisomanasikaroti anupayamanasikaro upathamanasikaro anicce "niccan"ti va
dukkhe "sukhan"ti va anattani "atta"ti va asubhe "subhan"ti va manasikaro,
tam tasmim subharammane bahulam pavattayato kamacchando uppajjati. Tena vuttam
"atthi bhikkhave subhanimittan"tiadi. Evam sabbanivaranesu yojana veditabba.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page206.

Patighanimittantiadisu pana patighopi patighanimittam patigharammanampi. Aratiti ukkanthita, 1- yam sandhaya vuttam "tattha katama arati, pantesu va senasanesu annatarannataresu va adhikusalesu dhammesu arati aratita anabhirati anabhiramana ukkanthita paritassita 2- ayam vuccati arati"ti. 3- Tanditi atisitadipaccaya uppannam agantukakayalasiyam. Yasmim uppanne "atisitam atiunham aticchatosmi atidhatosmi atiduramaggam gatosmi"ti vadati, yam sandhaya vuttam "tattha katama tandi? ya tandi tandiyana tandimanakata, alasyam alasyayana alasyayitattam, ayam vuccati tandi"ti. 4- Vijambhitati kilesavasena kayavinamana, yam sandhaya vuttam "tattha katama vijambhita, ya kayassa jambhana vijambhana anamana vinamana sannamana panamana byadhiyakam 5- ayam vuccati vijambhita"ti. 4- Bhattasammadoti bhattaparilaho, yam sandhaya vuttam "tattha katamo bhattasammado, ya bhuttavissa bhattamuccha bhattakilamatho bhattaparilaho kayadutthullam, ayam vuccati bhattasammado"ti. 6- Cetaso ca linattanti cittassa liyanakaro, yam sandhaya vuttam "tattha katamam cetaso linattam, ya cittassa akalyata akammannata oliyana salliyana linam liyana liyitattam thinam thiyana thiyitattam cittassa, idam vuccati cetaso linattan"ti. 6- Cetaso avupasamoti yatha nama vitaccikopi angaro neva tava sannisidati patapam karotiyeva, yatha ca pattapacanatthane neva tava sannisidati patapam karotiyeva, evam cittassa avupasantakaro, atthato panetam uddhaccakukkuccameva hoti. @Footnote: 1 ka. ukkanthika 2 ka. paritassika 3 abhi.vi. 35/856/429 @4 abhi.vi. 35/857-8/429 5 ka. panamana byadhiyatam 6 abhi.vi. 35/859-60/429

--------------------------------------------------------------------------------------------- page207.

Vicikicchadthaniya dhammati vicikicchaya arammanadhamma. Ayonisomanasikaro sabbattha vuttanayova. Evamettha kamacchando vicikicchati ime dve dhamma arammanena kathita, byapado arammanena ca upanissayena ca, sesa sahajatena ca upanissayena cati. Satisambojjhangatthaniya dhammati satiya arammanadhamma sattatimsabodhipakkhiya ca navalokuttaradhamma ca. Tattha yonisomanasikarabahulikaroti tattha upayamanasikarassa punappunam karanam. Kusalakusala dhammatiadisu kusalati kosallasambhuta anavajjasukhavipaka. Akusalati akosallasambhuta savajja dukkhavipaka. Savajjati akusala. Anavajjati kusala. Hinapanitakanhasukkesupi eseva nayo. Sappatibhagati kanhasukkayeva. Kanha hi kanhavipakadanato, sukka ca sukkavipakadanato sappatibhaga nama, sadisavipakakotthasati attho. Patipakkhabhutassa va bhagassa atthitaya sappatibhaga. Kanhananhi sukka patipakkhabhaga, sukkananca kanha patipakkhabhagati evampi sappatibhaga. Sappatibahitatthena va sappatibhaga. Akusalanhi kusalam patibahitva attano vipakam deti, kusalanca akusalam patibahitvati evampi kanhasukka sappatibhaga. Arabbhadhatuti pathamarambhaviriyam. Nikkamadhatuti kosajjato nikkhantatta tato balavataram. Parakkamadhatuti param param thanam akkamanataya tatopi balavataranti tihipi padehi viriyameva kathitam. Pitisambojjhangatthaniyati pitiya arammanadhamma. Kayapassaddhiti tinnam khandhanam darathapassaddhi. Cittapassaddhiti vinnanakkhandhassa darathapassaddhi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page208.

Samathanimittanti samathopi samathanimittam, arammanampi. Abyagganimittanti tasseva vevacanam. Upekkhasambojjhangatthaniyati upekkhaya arammanadhamma, atthato pana majjhattakaro upekkhatthaniya dhammati veditabbo. Evamettha satidhammavicaya- upekkhasambojjhanga arammanena kathita, sesa arammanenapi upanissayenapi.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 13 page 205-208. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4462&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4462&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=131              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=1788              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1786              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1786              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com