ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext book chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 13 : PALI ROMAN Sam.A. (sarattha.3)

          10. Catutthaamakadhannapeyyalavagga
            1. Khettavatthusuttavannana
  [1161] Ajelakadisu khettavatthupariyosanesu kappiyakappiyanayo vinayavasena
upaparikkhitabbo. Tattha khettam nama yasmim pubbannam ruhati. Vatthu nama yasmim
aparannam ruhati. Yattha va ubhayam ruhati, tam khettam. Tadatthaya akatabhumibhago
vatthu. Khettavatthusisena cettha vapitalakadinipi sangahitaneva.
           2-3. Kayavikkayasuttadivannana
  [1162-63] Kayavikkayati kaya ca vikkaya ca. Duteyyam vuccati dutakammam
gihinam pannam va sasanam va gahetva tattha tattha gamanam, pahinagamanam vuccati
gharagharam pesitassa khuddakagamanam, anuyogo nama tadubhayakaranam. Tasma
duteyyapahinagamananuyogati evamettha attho veditabbo.
            4. Tulakutasuttavannana
  [1164] Tulakutadisu kutanti vancanam. Tattha tulakutam tava rupakutam
angakutam 1- gahanakutam paticchannakutanti catubbidham hoti. Tattha rupakutam nama dve
tula samarupa katva ganhanto mahatiya ganhati, dadanto khuddikaya deti.
Angakutam 1- nama ganhanto pacchabhage hatthena tulam akkamati, dadanto
pubbabhage. Gahanakutam nama ganhanto mule rajjum ganhati, dadanto agge.
@Footnote: 1 Si. kamsakutam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page391.

Paticchannakutam nama tulam susiram katva anto ayacunnam pakkhipitva ganhanto tam pacchabhage karoti, dadanto aggabhage. 1- Kamso vuccati suvannapati, taya vancanam kamsakutam. Katham? ekam suvannapatim katva anna dve tisso lohapatiyo suvannavanna karonti. Tato janapadam gantva kincideva addhakulam pavisitva "suvannabhajanani kinatha"ti vatva agghe pucchite samagghataram datukama honti, tato tehi "katham imesam suvannabhavo janitabbo"ti vutte "vimamsitva ganhatha"ti suvannapatim pasane ghamsitva sabbapatiyo datva gacchanti. Manakutam hadayabhedasikhabhedarajjubhedavasena tividham hoti. Tattha hadayabhedo sappiteladiminanakale labbhati. Tani hi ganhanto hettha chiddena manena "sanikam asinca"ti vatva antobhajane bahum paggharapetva ganhati, dadanto chindam pidhaya sigham puritva deti. Sikhabhedo tilatanduladiminanakale labbhati. Tani hi ganhanto sanikam sikham ussapetva ganhati, dadanto vegena sikham bhindanto deti. Rajjubhedo khettavatthuminanakale labbhati. Lanjam alabhanta hi khettam amahantam mahantam katva minanti. 5. Ukkotanasuttavannana [1165] Ukkotanadisu ukkotananti samike assamike katum lanjaggahanam. Vancananti tehi tehi upayehi paresam vancanam. Tatridamekam vatthu:- eko kira luddako miganca migapotakanca gahetva agacchati. Tameko dhutto "kim bho migo agghati, kim migapotako"ti aha. "migo dve kahapane, migapotako ekan"ti ca vutte kahapanam datva migapotakam gahetva thokam gantva nivatto "na me bho migapotakena attho, migam me dehi"ti aha. Tenahi dve kahapane dehiti. @Footnote: 1 Si. pubbabhage

--------------------------------------------------------------------------------------------- page392.

Nanu bho maya pathamam eko kahapano dinnoti. Ama dinnoti. Imampi migapotakam ganha, evam so ca kahapano, ayanca kahapanagghanako migapotakoti dve kahapana bhavissantiti. So "karanam vadati"ti sallakkhetva migapotakam gahetva migam adasiti. Nikatiti yogavasena va mayavasena va apamangam pamanganti amanim maninti, asuvannam suvannanti katva patirupakena vancanam. Saciyogoti kutilayogo, etesamyeva ukkotanadinametam namam. Tasma ukkotanasaciyoga vancanasaciyoga nikatisaciyogati evamettha attho datthabbo. Keci annam dassetva annassa parivattanam saciyogoti vadanti, tam pana vancaneneva sangahitam. 6-11. Chedanasuttadivannana 1- [1166-1171] Chedanadisu chedananti hatthacchedanadi. Vadhoti maranam. Bandhoti rajjubandhanadihi bandhanam. Viparamosoti himaviparamoso gumbaviparamosoti duvidho. Yam himapatasamaye himena paticchanna hutva maggapatipannam janam musanti, ayam himaviparamoso. Yam gumbadipaticchanna musanti, ayam gumbaviparamoso. Alopo vuccati gamanigamadinam vilopakaranam. Sahasakaroti sahasakiriya, geham pavisitva manussanam ure sattham thapetva icchitabhandaggahanam. Evameva tasma chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara pativirata. Sesam sabbattha uttanatthamevati. Amakadhannapeyyalavannana nitthita. Iti saratthappakasiniya samyuttanikayatthakathaya mahavaravaggavannana nitthita. --------------- @Footnote: 1 pali. chedanadisutta...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page393.

Nigamanakatha ettavata hi:- bahukarassa yatinam vipassanacaranipunabuddhinam samyuttavaranikayassa atthasamvannanam katum. Saddhammassa ciratthiti masisamanena ya maya nipuna atthakatha araddha saratthapakasini nama. Sa hi mahaatthakathaya saramadaya nitthita esa atthasattatimattaya paliya bhanavarehi. Ekunasatthimatto visuddhimaggopi bhanavarehi atthappakasanatthaya agamanam kato yasma. Tasma tena sahayam atthakatha bhanavaragananaya thokena aparipuram sattatimsasatam hoti. Sattatimsadhikasataparimanam bhanavarato evam samayam pakasayantim mahaviharadhivasinam. Mulatthakathasaram adaya maya imam karontesa yam punnamupacitam tena hotu sabbo sukhi loko. Etissa karanattham therena bhadantajotipalena sucisilena subhasitassa pakasayantananena. Sasanavibhutikamena yacamanena mam subhagunena yam samadhigatam punnam tenapi jano sukhi bhavatuti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page394.

Paramavisuddhisaddhabuddhiviriyappatimanditena silacarajjavamaddavadiguna- samudayasamuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogahanasamatthena pannaveyyattiyasamannagatena tipitakapariyattippabhede satthakathe satthusasane appatihatananappabhavena mahaveyyakaranena karanasampattijanitasukhaviniggatamadhurodaravacanalavannayuttena yuttamuttavadina vadivarena mahakavina pabhinnapatisambhidaparivare chalabhinnadippabhedagunappatimandite uttarimanussadhamme supatitthitabuddhinam theravamsappadipanam theranam mahaviharavasinam vamsalankarabhutena vipulavisuddhabuddhina buddhaghosoti garuhi gahitanamadheyyena therena kata ayam saratthappakasini nama samyuttanikayatthakatha:- tava titthatu lokasmim lokanittharanesinam dassenti kulaputtanam nayam silavisuddhiya. Yava buddhoti namampi suddhacittassa tadino lokamhi lokajetthassa pavattati mahesinoti. Mahavaravaggasamyuttanikayatthakatha nitthita. Saratthappakasini nama samyuttanikayatthakatha sabbakarena nitthita.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 13 page 390-394. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8478&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8478&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

first pageprevious pageno pageNumbernext book chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com