ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 14 : PALI ROMAN An.A. (manoratha.1)

            3. Akammaniyavaggavannana
   [21-22] Tatiyassa pathame abhavitanti avaddhitam bhavanavasena appavattitam.
Akammaniyam hotiti kammakkhamam kammayogam na hoti. Dutiye vuttapariyayena attho
veditabbo. Ettha ca pathame cittanti vattavasena uppannacittam, dutiye vivattavasena
uppannacittam. Tattha ca vattam vattapadam, vivattam vivattapadanti ayam pabhedo
veditabbo. Vattam nama tebhumikam vattapadam nama vattapatilabhaya kammam, vivattam nama nava
lokuttaradhamma, vivattapadam nama vivattapatilabhaya kammam. Iti imesu suttesu
vattavivattameva kathitam. Dutiyam.
   [23-24] Tatiye vattavaseneva uppannacittam veditabbam. Mahato anatthaya
samvattatiti devamanussasampattiyo marabrahmaissariyani ca dadamanampi punappunam
jatijarabyadhimaranasokaparidevadukkhadomanassupayase khandhadhatuayatanapaticcasamuppada-
vattani ca dadamanam kevalam dukkhakkhandhameva detiti mahato anatthaya samvattati
namati. Tatiyam. Catutthe cittanti vivattavaseneva uppannacittam. Catuttham.
   [25-26] Pancamachatthesu abhavitam apatubhutanti ayam viseso. Tatrayamadhippayo:-
vattavasena uppannacittam nama uppannampi abhavitam apatubhutameva hoti. Kasma?
lokuttarapadakajjhanavipassanamaggaphalanibbanesu pakkhanditum asamatthatta. Vivattavasena
uppannam pana bhavitam patubhutam nama hoti. Kasma? tesu dhammesu pakkhanditum
samatthatta. Kurundakavasipussamittatthero 1- panaha "maggacittameva avuso bhavitam
patubhutam nama hoti"ti. Pancamachattham.
   [27-28] Sattamaatthamesu abahulikatanti punappunam akatam. Imani dve
vattavivattavaseneva uppannacittaneva veditabbaniti. Sattamaatthamam.
@Footnote: 1 Ma. kurundakavasisumittatthero, cha. kurundakavasi phussamittatthero
   [29] Navame "jatipi dukkha"tiadina nayena vattadukkham adhivahati aharatiti
dukkhadhivaham. 1- Dukkhadhivahantipi patho. Tassattho:- lokuttarapadakajjhanadi 2-
ariyadhammabhimukhe dukkhena adhivahiyati pesiyatiti dukkhadhivaham. Idampi vattavasena
uppannacittameva. Tanhi vuttappakara devamanussadisampattiyo dadamanampi
jatiadinam adhivahanato dukkhadhivaham ariyadhammadhigamaya duppesanatta 3- dukkhadhivahanca
nama hotiti. Navamam.
   [30] Dasame vivattavasena uppannacittameva cittam. Tanhi manussasukhato
dibbasukham, dibbasukhato jhanasukham, jhanasukhato vipassanasukham, vipassanasukhato maggasukham,
maggasukhato phalasukham, phalasukhato nibbanasukham adhivahati aharatiti sukhadhivaham nama hoti,
sukhadhivaham va. Tanhi lokuttarapadakajjhanadiariyadhammabhimukham suppesayam vissattham
indavajirasadisam hotiti sukhadhivahantipi vuccati. Imasmim 4- vagge vattavivattameva
kathitanti.
           Akammaniyavaggavannana nitthita.
              Tatiyo vaggo.
              -----------
@Footnote: 1 Si. dukkham avahati aharatiti dukkhavaham, cha.Ma. vuttam
@dukkham.... 2 Si.,i. lokuttarapadakajjhanadisu 3 cha.Ma.,i. duppesanato
@4 cha.Ma. imasmimpi. evamuparipi             The Pali Atthakatha in Roman Book 14 page 46-47. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=1091&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=1091&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=22              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=94              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=100              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=100              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]