ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 14 : PALI ROMAN An.A. (manoratha.1)

           7. Viriyarambhadivaggavannana
   [61] Sattamassa pathame viriyarambhoti catukiccassa sammappadhanaviriyassa arambho,
paggahitaparipunnaviriyatati 1- attho.
   [62] Dutiye mahicchatati mahalobho. Yam sandhaya vuttam:-
         "tattha katama mahicchata? itaritarehi civarapindapatasenasana-
      gilanapaccayabhesajjaparikkharehi pancahi va kamagunehi asantutthassa
      bhiyyokamyata, ya evarupa iccha icchagata mahicchata rago sarago
      cittassa sarago. Ayam vuccati mahicchata"ti. 2-
   [63] Tatiye appicchatati alobho. Appicchassati anicchassa. Ettha hi
byanjanam savasesam viya, attho pana niravaseso. Na hi appamattikaya icchaya atthibhavena
so appicchoti vutto, icchaya pana abhavena punappunam asevitassa alobhasseva
bhavena appicchoti vutto.
   Apicettha atricchata papicchata mahicchata appicchatati ayam bhedo veditabbo.
Tattha sakalabhe atittassa paralabhe patthana atricchata nama, taya samannagatassa
ekabhajane pakkapuvepi attano patte pakkhitte 3- na supakko viya khuddako viya
ca khayati, sveva parassa patte pakkhitto supakko viya mahanto viya ca khayati.
Asantagunapakasanata 4- pana patiggahane ca amattannuta papicchata nama, sapi
"idhekacco assaddho samano saddhoti mam jano janatu"tiadina 5- nayena abhidhamme
agatayeva, taya samannagato puggalo kohanne patitthati. Santagunapakasanata
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. araddhapaggahita.... 2 abhi.vi. 35/850,851/428 khuddakavatthuvibhanga
@3 cha.Ma.,i. patite 4 cha.Ma.,i. asantagunasambhavanata
@5 abhi.vi. 35/851/428 khuddakavatthuvibhanga
Pana patiggahane ca amattannuta mahicchata nama, sapi "idhekacco saddho
samano saddhoti mam jano janatuti icchati, silava samano silavati mam jano
janatu"ti 1- imina nayena agatayeva. Taya samannagato puggalo dussantappiyo 2-
hoti, vijatamatapissa cittam gahetum na sakkoti. Tenetam vuccati:-
      "aggikkhandho samuddo ca    mahiccho capi puggalo
       sakatena paccaye dente 3-  tayopete atappiya"ti. 4-
   Santagunaniguhanata pana patiggahane ca mattannuta appicchata nama, taya samannagato
puggalo attani vijjamanampi gunam paticchadetukamataya saddho samano "saddhoti mam
jano janatu"ti na icchati. Silava, pavivitto, bahussuto, araddhaviriyo,
samadhisampanno, pannava, khinasavo samano "khinasavoti mam jano janatu"ti
na icchati seyyathapi majjhantikatthero.
   Thero kira mahakhinasavo ahosi, pattacivaram panassa padamattameva agghati.
So asokassa dhammaranno viharamahadivase samghatthero ahosi, athassa atilukhabhavam
disva manussa "bhante thokam bahi hotha"ti ahamsu. Thero "madise khinasave
ranno sangaham akaronte anno ko karissati"ti pathaviyam nimujjitva samghattherassa
ukkhipitam pindam 5- ganhantoyeva ummujji. Evam khinasavo samano "khinasavoti
mam jano janatu"ti na icchati. Evam appiccho ca pana bhikkhu anuppannalabham
uppadeti, uppannam va 6- thavaram karoti, dayakanam cittam aradheti. Yatha yatha
hi so attano appicchataya appam ganhati, tatha tatha tassa vatte pasanna
manussa bahu denti.
@Footnote: 1 abhi.vi. 35/851/428 khuddakavatthuvibhanga 2 cha.Ma. dussantappayo, ka. duttappiyo,
@pa.su. 2/186 (sya) 3 bahuke .pe. na puraye, sammohavinodani
@618 khuddakavatthuvibhangavannana (sya) 4 pa.su. 2/186 rathavinitasuttavannana (sya)
@5 cha.Ma. ukkhittapindam 6 cha.Ma.,i. va-saddo na dissati
   Aparopi catubbidho appiccho paccayaappiccho dhutangaappiccho
pariyattiappiccho adhigamaappicchoti. Tattha catusu paccayesu appiccho
paccayaappiccho nama. So dayakassa vasam janati, deyyadhammassa vasam janati,
attano thamam janati. Yadi hi deyyadhamma bahu honti, dayako appam 1- datukamo,
dayakassa vasena appam ganhati. Deyyadhammo appo, dayako bahum datukamo,
deyyadhammassa vasena appam ganhati. Deyyadhammopi bahu, dayakopi bahum datukamo,
attano thamam natva pamanameva ganhati.
   Dhutangasamadanassa attani atthibhavam na janapetukamo dhutangaappiccho nama. Tassa
vibhavanattham imani vatthuni:- sosanikamahakumarakassapatthero 2- kira satthivassani
susane vasi, anno ekabhikkhupi na annasi. Tenevaha:-
      "susane satthi vassani    abbokinnam vasamaham
       dutiyo mam na janeyya    aho sosanikuttamo"ti.
   Cetiyapabbate dve bhatikatthera vasimsu. Kanittho upatthakena pesite
ucchukhandike 3- gahetva jetthakassa santikam agamasi "paribhogam bhante karotha"ti.
Therassa ca bhattakiccam katva mukhavikkhalanakalo ahosi. So "alam avuso"ti aha. Kacci
bhante ekasanikatthati aha. Ahara avuso ucchukhandiketi pannasa vassani
ekasaniko samanopi dhutangam niguhamano paribhogam katva mukham vikkhaletva puna
dhutangam adhitthaya gato.
   Yo pana saketatissatthero viya bahussutabhavam janapetum na icchati, ayam
pariyattiappiccho nama. Thero kira "khano natthiti uddesaparipucchasu okasam
akaronto kada maranakkhanam bhante labhissatha"ti codito ganam vissajjetva
@Footnote: 1 cha.Ma. appamattakam
@2 cha.Ma.,i. sosanikamahakumaratthero, pa.su. 2/187, sosanikamahasumatthero (sya)
@abbokinno, pa.su. 2/187 3 cha.Ma. pesitam ucchukhandikam, i. pesita
@ucchukhandika, Si. ucchubhandikam
Kanikaravalikasamuddaviharam gato. Tattha antovassam theranavamajjhimanam upakaro hutva
mahapavaranaya uposathadivase dhammakathaya janapadam khobhetva gato.
   Yo pana sotapannadisu annataro hutva sotapannadibhavam janapetum
na icchati, ayam adhigamaappiccho nama tayo kulaputta 1- viya ghatikarabhumbhakaro 2-
viya ca. Imasmim panatthe laddhasevanena balavaalobhena samannagato sekhopi puthujjanopi
appicchoti veditabbo.
   [64] Catutthe asantutthitati asantutthe puggale sevantassa bhajantassa
payirupasantassa uppanno asantosasankhato lobho.
   [65] Pancame santutthitati santutthe puggale sevantassa bhajantassa
payirupasantassa uppanno alobhasankhato santoso. Santutthassati
itaritarapaccayasantosena samannagatassa. So panesa santoso dvadasavidho hoti.
Seyyathidam? civare yathalabhasantoso yathabalasantoso yathasaruppasantosoti tividho.
Evam pindapatadisu.
   Tassayam pabhedasamvannana:- idha bhikkhu civaram labhati sundaram va asundaram
va. So teneva yapeti annam na pattheti, 3- labhantopi na ganhati. Ayamassa
civare yathalabhasantoso. Aparo pana 4- pakatidubbalo va hoti abadhajarabhibhuto
va, garucivaram parupanto 5- kilamati. So sabhagena bhikkhuna saddhim tam parivattetva
lahukena yapentopi santutthova hoti. Ayamassa civare yathabalasantoso. Aparo
panitapaccayalabhi hoti. Somarapattacivaradinam 6- annataram mahaggham labhitva bahuni va
pana civarani labhitva `idam theranam cirapabbajitanam, idam bahussutanam anurupam,
@Footnote: 1 Ma.mu. 12/325/289 culagosingasutta 2 Ma.Ma. 13/282/258 ghatikarasutta
@3 ka.pattheti. evamuparipi 4 cha.Ma. atha pana 5 Ma. dharento 6 cha.Ma.,i. so
@pattacivaradinam
Idam gilananam, idam appalabhinam 1- hotu"ti datva tesam puranacivaram va
sankarakutadito va apanantarikani 2- uccinitva tehi sanghatim katva
dharentopi santutthova hoti. Ayamassa civare yathasaruppasantoso.
   Idha pana bhikkhu pindapatam labhati lukham va panitam va, so teneva yapeti,
annam na pattheti, labhantopi na ganhati. Ayamassa pindapate yathalabhasantoso. Yo pana
attano pakativiruddham va byadhiviruddham va pindapatam labhati, yena 3- paribhuttena
aphasu hoti, so sabhagassa bhikkhuno tam datva tassa hatthato sappayabhojanam bhunjitva
samanadhammam karontopi santutthova hoti. Ayamassa pindapate yathabalasantoso. Aparo bahum
panitapindapatam labhati. So tam civaram viya cirapabbajitabahussutaappalabhagilananam 4- datva
tesam va santika 5- pindaya va caritva missakaharam bhunjantopi santutthova
hoti. Ayamassa pindapate yathasaruppasantoso.
   Idha pana bhikkhu senasanam labhati manapam va amanapam va, so tena
neva somanassam na patigham 6- uppadeti, antamaso tinasantharakenapi yathaladdheneva
tussati. Ayamassa senasane yathalabhasantoso. Yo pana attano pakativiruddham va
byadhiviruddham va senasanam labhati, yatthassa vasato aphasu hoti, so tam sabhagassa
bhikkhuno datva tassa santake sappayasenasane vasantopi santutthova hoti. Ayamassa
senasane yathabalasantoso.
   Aparo mahapunno lenamandapakutagaradini bahuni panitasenasanani labhati.
So tanipi civarani 7- viya cirapabbajitabahussutaappalabhagilananam datva yattha katthaci
vasantopi santutthova hoti. Ayamassa senasane yathasaruppasantoso. Yopi
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. appalabhanam 2 cha.Ma.,i. nantakani 3 cha.Ma.,i. yenassa
@4 cha.Ma. theracira....evamuparipi 5 cha.Ma. sesakam, Si.,i. santakam 6 cha.Ma. na domanassam
@7 cha.Ma. tani civaradini
"uttamasenasanam nama pamadatthanam, tattha 1- nisinnassa thinamiddham okkamati,
niddabhibhutassa pana patibujjhato papavitakka patubhavanti"ti patisancikkhitva tadisam
senasanam pattampi na sampaticchati, so tam patikkhipitva abbhokasarukkhamuladisu
vasantopi santutthova hoti. Ayamassa senasane yathasaruppasantoso.
   Idha pana bhikkhu bhesajjam labhati lukham va panitam va, so yam labhati, teneva tussati,
annam na pattheti, labhantopi na ganhati. Ayamassa gilanapaccaye yathalabhasantoso.
Yo pana telena atthiko phanitam labhati, so tam sabhagassa bhikkhuno
datva tassa hatthato telam gahetva annadeva va pariyesitva bhesajjam karontopi
santutthova hoti. Ayamassa 2- gilanapaccaye yathabalasantoso.
   Aparo mahapunno bahum telaphanitadipanitabhesajjam 3- labhati. So tam civaram
viya cirapabbajitabahussutaappalabhagilananam datva tesam abhatena yena kenaci
yapentopi santutthova hoti. Yo pana ekasmim bhajane muttaharitakam thapetva ekasmim
catumadhuram "ganhatha bhante yadicchasi"ti 4- vuccamano "sacassa tesu annatarenapi rogo
vupasammati, atha muttaharitakam nama buddhadihi vannitan"ti catumadhuram patikkhipitva
muttaharitakena bhesajjam karontopi paramasantutthova hoti. Ayamassa gilanapaccaye
yathasaruppasantoso. Imesam pana paccekapaccayesu 5- tinnam tinnam santosanam
yathasaruppasantosova aggo.
   [66-67] Chatthasattamesu ayonisomanasikarayonisomanasikara hettha vuttalakkhanava.
Sesamettha uttanatthamevati.
   [68] Atthame asampajannanti asampajanabhavo, mohassetam adhivacanam.
Asampajanassati ajanantassa mulhassa. 6-
@Footnote: 1 i. yattha 2 cha.Ma. ayampissa
@3 cha.Ma.,i. telamadhuphanitadi.... 4 cha.Ma. yadicchakanti 5 Ma. imesu pana catusu
@paccayesu 6 cha. sammutthassa, Ma. pamutthassa
   [69] Navame sampajannanti sampajanabhavo, pannayetam namam. Sampajanassati
sampajanantassa.
   [70] Dasame papamittatati yassa papa lamaka mitta, so papamitto.
Papamittassa bhavo papamittata, tenakarena pavattanam catunnam khandhanamevetam
namam. Vuttampi cetam:-
        "tattha katama papamittata? ye te puggala assaddha
      dussila appassuta maccharino duppanna. Ya tesam sevana nisevana
      samsevana bhajana sambhajana bhatti sambhatti sampavankata. Ayam vuccati
      papamittata"ti. 1-
          Viriyarambhadivaggavannana nitthita.
              Sattamo vaggo.
           --------------------
@Footnote: 1 abhi.vi. 35/901/439 dukaniddesa             The Pali Atthakatha in Roman Book 14 page 66-72. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=1554&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=1554&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=62              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=247              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=262              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=262              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com