ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 15 : PALI ROMAN Aṅ.A. (manoratha.2)

            7. 2. Sukhavaggavaṇṇanā
   [65] Dutiyassa paṭhame gihisukhanti gihīnaṃ sabbaṃ kāmanipphattimūlakaṃ sukhaṃ.
Pabbajitasukhanti pabbajitānaṃ pabbajjāmūlakaṃ sukhaṃ.
   [66] Dutiye kāmasukhanti kāme ārabbha uppajjanakasukhaṃ. Nekkhammasukhanti
nekkhammaṃ vuccati pabbajjā, taṃ ārabbha uppajjanakasukhaṃ.
   [67] Tatiye upadhisukhanti tebhūmikasukhaṃ. Nirupadhisukhanti lokuttarasukhaṃ.
   [68] Catutthe sāsavasukhanti āsavānaṃ paccayabhūtaṃ vaṭṭasukhaṃ. Anāsavasukhanti
tesaṃ apaccayabhūtaṃ vivaṭṭasukhaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. kopo 2 cha.Ma.,i. kopoyeva 3 cha.Ma.,i. veditabbanti
   [69] Pañcame sāmisanti saṅkilesaṃ vaṭṭagāmisukhaṃ. Nirāmisanti nikkilesaṃ
vivaṭṭagāmisukhaṃ.
   [70] Chaṭṭhe ariyasukhanti aputhujjanasukhaṃ. Anariyasukhanti puthujjanasukhaṃ.
   [71] Sattame kāyikanti kāyaviññāṇasahajātaṃ. Cetasikanti manodvārikasukhaṃ.
Taṃ lokiyalokuttaramissaṃ kathitaṃ.
   [72] Aṭṭhame sappītikanti paṭhamadutiyajjhānasukhaṃ. Nippītikanti tatiyacatutthaj-
jhānasukhaṃ. Tattha lokiyasappītikato lokiyanippītikaṃ, lokuttarasappītikato ca
lokuttaranippītikaṃ agganti evaṃ bhummantaraṃ abhinditvā aggabhāvo veditabbo.
   [73] Navame sātasukhanti tīsu jhānesu sukhaṃ. Upekkhāsukhanti catutthajjhānasukhaṃ.
   [74] Dasame samādhisukhanti appanaṃ vā upacāraṃ vā pattasukhaṃ. Asamādhisukhanti
tadubhayaṃ appattasukhaṃ.
   [75] Ekādasame sappītikārammaṇanti sappītikaṃ jhānadvayaṃ paccavekkhantassa
uppannasukhaṃ. Nippītikārammaṇepi eseva nayo. Dvādasamepi iminā upāyena attho
veditabbo.
   [77] Terasame rūpārammaṇanti rūpāvacaracatutthajjhānārammaṇaṃ, yaṅkiñci rūpaṃ
ārabbha uppajjanakaṃ vā. Arūpārammaṇanti arūpāvacarajjhānārammaṇaṃ, 1- yaṅkiñci rūpaṃ
ārabbha uppajjanakaṃ vāti.
             Sukhavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Sī.,i. arūpajjhānārammaṇaṃ             The Pali Atthakatha in Roman Book 15 page 60-61. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1366              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1366              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=309              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=2088              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=2070              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=2070              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com