ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 15 : PALI ROMAN Aṅ.A. (manoratha.2)

             15. 5. Ābhāvagga
             1. Ābhāsuttavaṇṇanā
   [141] Pañcamassa paṭhame ābhāsanavasena candova candābhā. Sesapadesupi
eseva nayo.
            2-5. Pabhāsuttādivaṇṇanā
   [142-145] Dutiyādīsupi pabhāsanavasena candova candappabhā. Ālokanavasena
candova candāloko. Obhāsanavasena candova candobhāso. Pajjotanavasena candova
candapajjoto. Evaṃ sabbattha padesupi attho veditabbo.
@Footnote: 1 Ma. ananacchavikā, cha. na chekā
            6. Paṭhamakālasuttavaṇṇanā
   [146] Chaṭṭhe kālāti yuttappayuttakālā. 1- Kālena dhammassavananti
yuttappattakāle dhammassavanaṃ. Dhammasākacchāti pañhāpucchanavissajjanavasena pavattā
saṃsandanakathā.
            7. Dutiyakālasuttavaṇṇanā
   [147] Sattame kālāti tasmiṃ tasmiṃ kāle dhammassavanādivasena pavattānaṃ
kusaladhammānaṃ etaṃ adhivacanaṃ. Te vibhāvissanti 2- ceva anuparivattissanti 3- ca.
Āsavānaṃ khayanti arahattaṃ. Aṭṭhamaṃ uttānameva.
           9-10. Sucaritasuttādivaṇṇanā
   [149-150] Navame saṇhavācāti 4- mudukavācā. Mantabhāsāti mantasaṅkhātāya
paññāya paricchinditvā kathitakathā. Dasame sīlasāroti sārasampāpakaṃ sīlaṃ. Sesesupi
eseva nayo.
             Ābhāvaggo pañcamo.
            Tatiyapaṇṇāsako niṭṭhito.
             --------------
@Footnote: 1 Ma. yuttappattakālā    2 cha.Ma. te bhāviyanti
@3 cha.Ma. anuparivattiyanti    4 cha.Ma. saṇhā vācāti             The Pali Atthakatha in Roman Book 15 page 382-383. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8802              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8802              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=526              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=6123              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6274              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6274              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]