ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 15 : PALI ROMAN An.A. (manoratha.2)

             20. 5. Mahavagga
            1. Sotanugatasuttavannana
   [191] Pancamassa pathame sotanugatananti pasadasotam odahitva nanasotena
vavatthapitanam. Cattaro anisamsa patikankhati cattaro gunanisamsa patikankhitabba.
Idam pana bhagavata atthuppattivasena araddham. Kataraatthuppattivasenati? bhikkhunam
Dhammassavanaya anupasankamanaatthuppattivasena. Pancasata kira brahmana pabbajita
"sammasambuddho lingavacanavibhattipadabyanjanadihi kathento amhehi natameva kathessati,
annatam kim kathessati"ti dhammassavanattham 1- na gacchanti. Sattha tam pavuttim sutva
te pakkosapetva "kasma evam karotha, sakkaccam dhammam sunatha, sakkaccam dhammam
sunantananca sajjhayantananca ime ettaka anisamsa"ti dassento imam desanam
arabhi.
@Footnote: 1 Si. dhammassavanaggam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page411.

Tattha dhammam pariyapunatiti suttam geyyantiadikam navangasatthusasanabhutam tantidhammam valanjeti. Sotanugata 1- hontiti sotam anugata 2- anupavittha honti. Manasanupekkhitati cittena olokita. Ditthiya suppatividdhati atthato ca karanato ca pannaya sutthu patividdha paccakkham kata. Mutthassati kalam kurumanoti nayidam buddhavacanam anussaranassatiya abhavena vuttam, puthujjanakalakiriyam pana sandhaya vuttam. Puthujjano hi mutthassati kalam karoti nama. Upapajjatiti suddhasile patitthito devaloke nibbattati. Dhammapada pilapantiti 3- antarabhave nibbattassa sukhino, 4- yepi pubbe sajjhaya mulhaka vacaparicitabuddhavacanadhamma, te sabbe pasanne adase chaya viya pilapanti, pakata hutva pannayanti. Dandho bhikkhave satuppadoti buddhavacananussaranassatiya uppado dandho garu, atha so satto khippamyeva visesagami hoti, nibbanagami hotiti attho. Iddhima cetovasippattoti iddhisampanno cittassa vasibhavappatto khinasavo. Ayam va so dhammavinayoti ettha vibhavanattho vasaddo. Yatthati yasmim dhammavinaye. Brahmacariyam acarinti brahmacariyavasam vasim. Idampi buddhavacanam nama maya pubbe valanjitanti buddhavacananussaranavasenevetam vuttam. Devaputtoti pancalacando viya hatthakamahabrahma viya sanankumarabrahma viya ca eko dhammakathikadevaputto. Opapatiko opapatikam saretiti pathamam uppanno devaputto paccha uppannam sareti. Sahapamsukilakati etena nesam digharattam kataparicayabhavam dasseti. Samagaccheyyunti salayam va rukkhamule va sammukhibhavam gaccheyyum. Evam vadeyyati salayam va rukkhamule va pathamataram nisinno paccha agatam evam vadeyya. Sesamettha palinayeneva veditabbam. @Footnote: 1 Si. sotanudhata 2 Si. anuvatta, cha.Ma. anupatta @3 cha.Ma. plavantiti 4 cha.Ma. nibbattamutthassatino

--------------------------------------------------------------------------------------------- page412.

2. Thanasuttavannana [192] Dutiye thananiti karanani. Thanehiti karanehi. Soceyyanti sucibhavo. Samvasamanoti ekato vasamano. Na santatakariti na satatakari. Na santatavutti silesuti satatam sabbakalam silajivitam na jivatiti attho. Samvoharamanoti kathento. Ekena eko voharatiti ekena saddhim eko hutva katheti. Vokkamatiti okkamati. Purimavohara pacchimavoharanti purimakathaya pacchimakatham, purimakathaya ca pacchimakatha, na sametiti attho. Natibyasanenatiadisu natibyasanam, nativinasoti attho. Dutiyapadepi eseva nayo. Rogabyasane pana rogoyeva arogyavinasanato byasanam. 1- Anuparivattantiti anubandhanti. Labho catiadisu ekam attabhavam labho anuparivattati, ekam alabhoti evam nayo netabbo. Sakacchayamanoti panhapucchanavissajjanavasena sakaccham karonto. Yathati yenakarena. Ummaggoti panhummaggo. Abhiniharoti panhabhisankharanavasena cittassa abhiniharo. Samudaharoti panhapucchanam. Santanti paccanikasantataya santam katva na kathetiti attho. Panitanti aggappattam. 2- Atakkavacaranti yatha takkena nayaggahena gahetum sakka hoti, evam na kathetiti attho. Nipunanti sanham. Panditavedaniyanti panditehi janitabbakam. Sesam sabbattha vuttanusareneva veditabbam. 3. Bhaddiyasuttavannana [193] Tatiye upasankamiti bhuttapataraso hutva malagandhavilepanam gahetva bhagavantam vandissamiti upasankami. Ma anussavenatiadisu anussavavasena 3- mama katham ma ganhathati imina nayena attho veditabbo. Sarambhoti karanuttariyalakkhano sarambho. Alobhadayo lobhadipatipakkhanayena 4- veditabba. Kusaladhammupasampadayati @Footnote: 1 cha.Ma. byasanam rogabyasanam 2 cha.Ma. atappakam @3 cha.Ma. anussavavacanena 4 Ma. lobhadipatipakkhati, cha. lobhadipatipakkhavasena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page413.

Kusaladhammanam upasampadanatthaya, 1- patilabhatthayati vuttam hoti. Ime cepi bhaddiyamahasalati purato thite salarukkhe dassento evamaha. Sesamettha hettha vuttanayatta uttanatthatta ca suvinneyyameva. Satthari pana desanam vinivattente bhaddiyo sotapanno jatoti. 4. Sapuliyasuttavannana 2- [194] Catutthe sapugiyati 3- sapuganigamavasino. Byagghapajjati te alapanto evamaha. Kolanagarassa hi kolarukkhe haretva katatta kolanagaranti ca byagghapathe mapitatta byagghapajjanti ca dve namani. Etesanca pubbapurisa tattha vasimsuti byagghapajjavasitaya byagghapajjavasino byagghapajjati vuccanti. Te alapanto evamaha. Parisuddhipadhaniyanganiti parisuddhiatthaya padhaniyangani padahitabbaviriyassa angani, kotthasati attho. Silaparisuddhipadhaniyanganti silaparisodhanaviriyassetam namam. Tanhi silaparisuddhiparipuranatthaya padhaniyanganti silaparisuddhipadhaniyangam. Sesesupi eseva nayo. Tattha tattha pannaya anuggahessamiti tasmim tasmim thane vipassanapannaya anuggahessami. Yo tattha chandotiadisu yo tasmim anugganhane kattukamyatachandoti imina nayena attho veditabbo. Satisampajannam panettha satim upatthapetva nanena paricchinditva viriyapaggahanattham vuttam. Rajaniyesu dhammesu cittam virajetiti ragapaccayesu ittharammanesu yatha cittam virajjati, evam karoti. Vimocaniyesu dhammesu cittam vimocetiti yehi arammanehi cittam vimocetabbam, tesu yatha vimuccati, evam karoti. Virajetvati ettha maggakkhane virajeti nama, phalakkhane virattam nama hoti. Dutiyapadepi eseva nayo. Sammavimuttim phusatiti hetuna nayena arahattaphalavimuttim nanaphassena phusatiti. @Footnote: 1 cha.Ma. sampadanatthaya 2 cha.Ma. samugiyasutta @3 Si. sapugiyati, cha.Ma. samugiyati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page414.

5. Vappasuttavannana [195] Pancame vappoti dasabalassa culapita sakyaraja. Niganthasavakoti vesaliyam sihasenapati viya nalandayam upaligahapati viya ca niganthassa nataputtassa upatthako. Kayena samvutoti kayadvarassa samvutatta pihitatta kayena samvuto nama. Sesadvayepi eseva nayo. Avijjaviragati avijjaya khayaviragena. Vijjuppadati maggavijjaya uppadena. Tam thananti tam karanam. Avipakkavipakanti aladdhavipakavaram. Tatonidananti tamhetu tappaccaya. Dukkhavedaniya asava assaveyyunti dukkhavedanaya paccayabhuta kilesa assaveyyum, tassa parisassa uppajjeyyunti attho. Abhisamparayanti dutiye attabhave. Kayasamarambhapaccayati kayakammapaccayena. Asavati kilesa. Vighataparilahati ettha vighatoti dukkham. Parilahoti kayikacetasiko parilaho. Phussa phussa byantikarotiti nanavajjhakammam nanaphussena phusitva phusitva khayam gameti, vipakavajjhakammam vipakaphassena phusitva phusitva khayam gameti, nijjarati kilesajaranakapatipada. Sesavaresupi eseva nayo. Idha thatva ayam bhikkhu khinasavo katabbo, cattari mahabhutani niharitva catusaccavavatthanam dassetva yava arahattaphalam kammatthanam kathetabbam. Idani pana tassa khinasavassa satatavihare dassetum evam sammavimuttacittassati- adimaha. Tattha sammavimuttacittassati hetuna karanena samma vimuttassa. Satataviharati niccavihara nibaddhavihaRa. Neva sumano hotiti ittharammane ragavasena neva somanassajato hoti. Na dummanoti anittharammane patighavasena na domanassajato hoti. Upekkhako viharati sato sampajanoti satisampajannapariggahitaya majjhattakaralakkhanaya upekkhaya tesu arammanesu upekkhako majjhatto hutva viharati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page415.

Kayapariyantikanti kayantikam kayaparicchinnam, yava pancadvarakayo pavattati, tava pavattam pancadvarikavedananti attho. Jivitapariyantikanti jivitantikam jivitaparicchinnam, yava jivitam pavattati, tava pavattam manodvarikavedananti attho. Tattha pancadvarika vedana paccha uppajjitva pathamam nirujjhati, manodvarika vedana pathamam uppajjitva paccha nirujjhati. Sa hi patisandhikkhane vatthurupasmimyeva patitthati. Pancadvarika pavatte pancadvaravasena pavattamana pathamavaye visativassakale rajjanadussanamuyhanavasena adhimatta balavati hoti, pannasavassakale thita hoti, satthivassakalato patthaya parihayamana, asitinavutivassakale manda hoti. Tada hi satta "cirarattam ekato nisidimha nipajjimha"ti vadantepi na janamati vadanti. Adhimattanipi rupadiarammanani na passama na sunoma, sugandhaduggandham va saduasadum va 1- thaddhamudukam vatipi na janamatipi vadanti. Iti nesam pancadvarika vedana bhatthe 2- hoti, manodvarika vedanapi 3- pavattati. Sa anupubbena parihayamana maranasamaye hadayavatthukotimyeva nissaya pavattati. Yava panesa pavattati, tava satto jivatiti vuccati. Yada nappavattati, tada satto 4- "mato niruddho"ti vuccati. Svayamattho vapiya dipetabbo:- yatha hi puriso pancaudakamaggasampannam vapim kareyya. Pathamam deve vutthe pancahi udakamaggehi udakam pavisitva antovapiyam avate pureyya. Punappunam deve vassante udakamagge puretva gavutaddhayojanamattam ottharitva udakam tittheyya tato tato vissandamanam. Atha niddhamanatumbe vivaritva khettesu kamme kayiramane udakam nikkhamantam, sassapakakale udakam nikkhantam udakam parihinam, "macche ganhama"ti vattabbatam apajjeyya. Tato katipahena avatesuyeva udakam santhaheyya. Yava pana tam avatesu hoti, tava mahavapiyam udakam atthiti @Footnote: 1 Ma. satam va asatam va 2 cha.Ma. bhagga @3 cha.Ma. ayam patho na dissati 4 cha.Ma. ayam patho na dissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page416.

Sankhyam gacchati. Yada pana tattha chijjati, tada "vapiyam udakam natthi"ti vuccati. Evam sampadamidam veditabbam. Pathamam deve vassante pancahi maggehi udake pavisante avatanam puranakalo viya hi pathamameva patisandhikkhane manodvarikavedanaya vatthurupe patitthitakalo, punappunam deve vassante pancannam magganam puritakalo 1- viya pavatte pancadvarikavedanaya pavattati, gavutaddhayojanamattam ajjhottharanam viya pathamavaye visativassakale rajjanadivasena tassa adhimattabalavabhavo, yava vapito udakam na nigacchati, tava puraya vapiya thitakalo viya pannasavassakale tassa thitakalo, niddhamanatumbesu vivatesu kammante kayiramane udakassa nikkhamanakalo viya satthivassakalato patthaya tassa parihani, udake bhatthe udakamaggesu parittaudakassa thitakalo viya asitinavutikale pancadvarikavedanaya mandakalo, avatesuyeva udakassa patitthitakalo viya hadayavatthukotim nissaya manodvare vedanaya pavattikalo, avatesu parittepi udake sati "vapiyam udakam atthi"ti vattabbakalo viya yava sa pavattati, tava "satto jivati"ti vuccati. Yatha pana avatesu udake chinne "natthi vapiyam udakan"ti vuccati, evam manodvarikavedanaya appavattamanaya satto matoti vuccati. Imameva vedanam sandhaya vuttam "jivitapariyantikam vedanam vediyamano"ti. Kayassa bhedati kayassa bhedena. Uddham jivitapariyadanati jivitakkhayato uddham. Idhevati patisandhivasena parato agantva idheva. Siti bhavissantiti pavattivipphandana- daratharahitani sitani 2- appavattanadhammani bhavissanti. Thunam paticcati rukkham paticca. Kuddalapitakam adayati kuddalanca khanittinca pacchinca gahetvati attho. Desana pana kuddalavaseneva kata. Mule chindeyyati mulamhi kuddalena chindeyya. Palikhaneyyati khanittiya samanta khaneyya. Evameva @Footnote: 1 cha.Ma. puranakalo 2 Ma. pavattivibandarahitanipi tani

--------------------------------------------------------------------------------------------- page417.

Khoti ettha idam opammasamsandanam:- rukkho viya hi attabhavo datthabbo, rukkham paticca chaya viya kusalakusalakammam, chayam appavattam katukamo puriso viya yogavacaro, kuddalo viya panna, pitakam viya samadhi, khanitti viya vipassana, khanittiya mulanam palikhananakalo viya arahattamaggena avijjaya chedanakalo, khandakhandikam karanakalo viya khandhavasena ditthakalo, phalanakalo viya ayatanavasena ditthakalo, sakalikaranakalo viya dhatuvasena ditthakalo, vatatapena visosanakalo viya kayikacetasikassa viriyassa karanakalo, aggina dahanakalo viya nanena kilesanam dahanakalo, masikaranakalo viya vattamanakapancakkhandhakalo, mahavate opunanakalo 1- viya nadisote pavahanakalo viya ucchinnamulakanam 2- pancannam khandhanam appatisandhikanirodho, opunanapavahanehi apannattikabhavupagamo viya punabbhave vipakakkhandhanam anuppadena apannattikabhavo veditabbo. Bhagavantam etadavocati satthari desanam vinivattente sotapattiphalam patva etam "seyyathapi bhante"tiadivacanam avoca. Tattha udayatthikoti vaddhiatthiko. Assapaniyam poseyyati pancaassapotasatani kinitva paccha vikkinissamiti poseyya. Sahassagghanakassa assassa pancasatamattam upakaranam gandhamaladivasena posavaniyamyeva 3- agamasi. Athassa te assa ekadivaseneva rogam phusitva sabbe jivitakkhayam papuneyyunti imina adhippayena evamaha. Udayanceva nadhigaccheyyati vaddhinca gehato niharitva dinnamulanca kinci na labheyya. Payirupasinti catuhi paccayehi upatthahim. Soham udayanceva nadhigacchinti so aham neva udayam na gehato dinnadhanam adhigacchim, paniyaassajagganako nama jatosmiti dasseti. Sesamettha uttanatthamevati. @Footnote: 1 cha.Ma. ophunanakalo. evamuparipi 2 cha.Ma. viya ca chinnamulakanam. evamuparipi @3 cha.Ma. posavanikam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page418.

6. Salhasuttavannana [196] Chatthe dvayenati dvihi kotthasehi. Oghassa nittharananti caturoghanittharanam. Tapojigucchahetuti dukkarakarikasankhatena tapena papajigucchanahetu. Annataram samannanganti ekam samanadhammakotthasam. Aparisuddhakayasamacaratiadisu purimehi tihi padehi kayikavacasikacetasikasilanam aparisuddhatam dassetva pacchimena padena aparisuddhajivatam dasseti. Nanadassanayati maggananasankhataya dassanaya. Anuttaraya sambodhayati arahattaya, arahattananaphassena 1- phusitum abhabbati vuttam hoti. Salalatthinti salarukkham. Navanti tarunam. Akukkuccakajatanti "bhaveyya nu kho na bhaveyya"ti ajanetabbakukkuccam. Lekhaniya likheyyati avalekhanamattakena 2- avalikheyya. Dhoveyyati ghamseyya. Anto avisuddhati abbhantare avisuddha apanitasaRa. Evameva khoti ettha idam opammasamsandanam:- salalatthi viya hi attabhavo datthabbo, nadisotam viya samsarasotam, param gantukamapuriso viya dvasatthi ditthiyo gahetva thitapuriso, salalatthiya bahiddha suparikammakatakalo viya bahiddharammane galham 3- katva gahitakalo, anto aparisuddhakalo viya abbhantare silanam aparisuddhakalo, salalatthiya samsiditva adhogamanam viya ditthigatikassa samsarasote samsidanam veditabbam. Jiyarittam 4- bandheyyati jiyanca arittanca yojeyya. Evameva khoti etthapi idam opammasamsandanam:- salalatthi viya attabhavo, nadisotam viya samsarasotam, param gantukamapuriso viya yogavacaro, bahiddha suparikammakatakalo viya chasu dvaresu samvarassa paccupatthitakalo, anto suvisodhitabhavo viya abbhantare parisuddhasilacaro, 5- jiyarittabandhanam viya kayikacetasikaviriyakaranam, sotthina parimatiragamanam viya anupubbena silam puretva samadhim puretva pannam puretva nibbanagamanam datthabbam. @Footnote: 1 Ma. arahattaphalaphassena 2 Si. avalekhanasatthakena 3 cha.Ma. tapacaranam galham @4 cha.Ma. yiyarittam 5 cha.Ma. parisuddhasilabhavo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page419.

Kandacitrakaniti saralatthisararajjusarapasadasarasanisarapokkharanisarapadumadini 1- anekani kandehi katabbacitrani. Athakho so tihi thanehiti so evam bahuni kandacitrakani janantopi na rajaraho hoti, tihiyeva ca pana thanehi hotiti attho. Sammasamadhi hotiti maggasamadhina ca phalasamadhina ca samahito hotiti ayamettha attho. Sammaditthiti maggasammaditthiya samannagato. Idam dukkhantiadihi catuhi saccehi cattaro magga tini ca phalani kathitani. Ayam pana maggeneva aviradhitam vijjhati namati veditabbo. Sammavimuttiti arahattaphala- vimuttiya samannagato. Avijjakkhandham padaletiti arahattamaggena padaleti namati vuccati. Imina hi hettha arahattamaggena avijjakkhandho padalito, idha pana padalitam upadaya padaletiti vattum vattati. 7. Mallikadevisuttavannana [197] Sattame mallika deviti pasenadikosalaranno devi. Yena midhekacco matugamoti yena idhekacca itthi. Dubbannoti bibhacchavanna. 2- Durupoti dussanthita. Supapikoti sutthu papika sutthu lamika. Dassanayati passitum. Daliddoti dhanadalidda. Appassakoti sakena dhanadhannena 3- rahita. Appabhogoti upabhogaparibhogabhandakarahita. Appesakkhoti apparivaRa. Addhoti issaRa. Mahaddhanoti valanjanakadhanena mahaddhana. Mahabhogoti upabhogaparibhogabhandabhogena mahabhoga. Mahesakkhoti mahaparivaRa. Abhirupoti uttamarupa. Dassaniyoti dassanayutta. Pasadikoti dassanena pasadika. Vannapokkharatayati vannena ceva sarirasanthanena ca. Abhisajjatiti laggati. Byapajjatiti pakatim pajahati. Patitthiyatiti kodhavasena thinabhavam thaddhabhavam 4- apajjati. Na data hotiti na dayika hoti. Seyyavasathapadipeyyanti @Footnote: 1 Ma....sarapadumaniti 2 Ma. vigacchavannana @3 cha.Ma. dhanena 4 Ma. khirabhavam baddhabhavam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page420.

Ettha seyyati mancaphalakadisayanam. Avasathoti avasathagaram. Padipeyyam vuccati vattiteladipadipupakaranam. Issamanakoti issaya sampayuttacitta. Imina nayena sabbattha attho veditabbo. Kodhana ahosinti kodhamana ahosim. Anissamanaka ahosinti issavirahitacitta ahosim. Sesamettha uttanatthamevati. 8. Attantapasuttavannana [198] Atthame attantapadisu attanam tapati dukkhapetiti attantaPo. Attano paritapananuyogam attaparitapananuyogam. Param tapatiti parantaPo. Paresam paritapananuyogam paraparitapananuyogam. Dittheva dhammeti imasmimyeva attabhave. Nicchatoti chatam vuccati tanha, sa assa natthiti nicchato. Sabbakilesanam nibbutatta nibbuto. Anto tapanakilesanam abhava sitalo jatoti sitibhuto. Jhanamaggaphalanibbanasukhani patisamvedetiti sukhapatisamvedi. Brahmabhutena attanati setthabhutena attana. Acelakotiadini vuttatthaneva. Orabbhikadisu urabbha vuccanti elaka urabbhe hanatiti orabbhiko. Sukarikadisupi eseva nayo. Luddoti daruno kakkhalo. Macchaghatakoti macchabandho 1- kevatto. Bandhanagarikoti bandhanagaragopako. Kururakammantati darunakammanta. Muddhabhisittoti 2- khattiyabhisekena muddhani abhisitto. Puratthimena nagarassati nagarato puratthimadisaya. Santhagaranti yannasalam. Kharajinam nivasetvati sakhuram ajinacammam nivasetva. Sappitelenati sappina ca telena ca. Thapetva hi sappim avaseso yo koci sneho telanti vuccati. Kanduvamanoti nakhanam chinnatta kanduvitabbakale tena kanduvamano. Anattharahitayati asanthataya. Sarupavacchayati @Footnote: 1 Ma. macchavadho 2 cha.Ma. muddhavisittoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page421.

Sadisavacchaya. Sace gavi seta hoti, vacchakopi setakova. Sace kapila va ratta va, vacchopi tadiso vati evam sarupavacchaya. So evamahati so raja evam vadeti. Vacchatarati tarunavacchakabhavam atikkanta balavavaccha. Vacchatarisupi 1- eseva nayo. Barihisatthayati parikkhepakaranatthaya ceva yannabhumiyam attharanatthaya ca. Catutthapuggalam buddhuppadato patthaya dassetum idha bhikkhave tathagatotiadimaha. Tattha tathagatotiadini vuttatthaneva. Tam dhammanti tam vuttappakarasampannam dhammam. Sunati gahapati vati kasma pathamam gahapatim niddisati? nihatamanatta ussannatta Ca. Yebhuyyena hi khattiyakula pabbajita jatim nissaya manam karonti, brahmanakula pabbajita mante nissaya manam karonti, hinajaccakula pabbajita attano vijatitaya patitthatum na sakkonti. Gahapatidaraka pana kacchehi sedam muncantehi pitthiyam lonam pupphamanaya bhumim kasitva tadisassa manassa abhavato nihatamanadappa 2- honti, te pabbajitva manam va dappam va akatva yathabalam buddhavacanam uggahetva vipassanaya kammam karonta sakkonti arahatte patitthatum. Itarehi ca kulehi nikkhamitva pabbajita nama na bahuka, gahapatikava bahuka. Iti nihatamanatta ussannatta ca pathamam gahapatim niddisatiti. Annatarasmim vati itaresam va kulanam annatarasmim. Paccajatoti paccha jato. Tathagate saddham patilabhatiti parisuddham dhammam sutva dhammasamimhi tathagate "sammasambuddho vata so bhagava"ti saddham patilabhati. Iti patisancikkhatiti evam paccavekkhati. Sambadho gharavasoti sacepi satthihatthe ghare yojanasatantarepi va dve jayapatika vasanti, tathapi nesam sakincanasapalibodhanatthena gharavaso sambadhova. Rajapathoti ragarajadinam utthanatthananti mahaatthakathayam vuttam. Agamanapathotipi vattum vattati. 3- Alagganatthena abbhokaso viyati abbhokaso. Pabbajito hi kutagararatanapasadadevavimanadisu pihitadvaravatapanesu paticchannesu vasantopi @Footnote: 1 Ma. vacchatariadisupi 2 Ma. nihatamanagabba 3 cha.Ma. ayam patho na dissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page422.

Neva laggati na sajjati na bajjhati. Tena vuttam "abbhokaso pabbajja"ti. Apica sambadho gharavaso kusalakiriyaya yathasukham okasabhavato, rajapatho asamvutasankaratthanam viya rajanam, kilesarajanam 1- sannipatatthanato. Abbhokaso pabbajja kusalakiriyaya yathasukham okasasabbhavato. Nayidam sukaram .pe. Pabbajeyyanti ettha ayam sankhepakatha:- yadetam sikkhattaya- brahmacariyam ekampi divasam akhandam katva carimakacittam papetabbataya ekantaparipunnam. Ekadivasampi ca kilesamalena amalinam katva carimakacittam papetabbataya ekantaparisuddham, sankhalikhitanti 2- likhitasankhasadisam dhotasankhasappatibhagam caritabbam, idam na sukaram agaram ajjhavasata agaramajjhe vasantena ekantaparipunnam .pe. Caritum, yannunaham kesamassum oharetva kasayarasapitataya kasayani brahmacariyam carantanam anucchavikani vatthani acchadetva paridahitva agarasma nikkhamitva anagariyam pabbajeyyanti. Ettha ca yasma agarassa hitam kasivanijjadikammam agariyanti vuccati, tanca pabbajjaya natthi, tasma pabbajja anagariyati natabba, tam anagariyam. Pabbajeyyanti patipajjeyyam. Appam vati sahassato hettha bhogakkhandho appo nama hoti, sahassato patthaya maha. Abandhanatthena natiyeva natiparivatto. So visatiya hettha appo nama hoti, visatiya patthaya maha. Bhikkhunam sikkhasajivasamapannoti ya bhikkhunam adhisilasankhata sikkha, tanca, yattha cete saha jivanti, ekajivika sabhagavuttino honti, tam bhagavata pannattasikkhapadasankhatam sajivanca tattha sikkhanabhavena samapannoti bhikkhunam sikkhasajivasamapanno. Samapannoti sikkham paripurento sajivanca avitikkamanto hutva tadubhayam upagatoti attho. Panatipatam pahayatiadini vuttatthaneva. Imesam bhedayati yesam itoti vuttanam santike sutam, tesam bhedaya. Bhinnanam va sandhatati dvinnam mittanam va @Footnote: 1 Ma. kilesanam 2 cha. sankhalikhitam, pa.su. 2/291/113

--------------------------------------------------------------------------------------------- page423.

Samanupajjhayakadinam va kenacideva karanena bhinnanam ekamekam upasankamitva "tumhakam idise kule jatanam evambahussutanam idam na yuttan"tiadini vatva sandhanam katta. Anuppadatati sandhananuppadata, dve jane samagge disva "tumhakam evarupe kule jatanam evarupehi gunehi samannagatanam anucchavikametan"ti- adini vatva dalhikammam kattati attho. Samaggo 1- aramo assati samaggaramo. Yattha samagga natthi, tattha vasitumpi na icchatiti attho. Samaggaramotipi pali, ayamevattho. Samaggaratoti samaggesu rato, te pahaya annattha gantumpi na icchatiti attho. Samagge disvapi sutvapi nandatiti samagganandi. Samaggakaranim vacam bhasitati ya vaca satte samaggeyeva karoti, tam samaggigunaparidipikameva vacam bhasati, na itaranti. Nelati elam vuccati doso, nassa elanti nela, niddosati attho. "nelango setapacchado"ti 2- ettha vuttanelam viya. Kannasukhati byanjanamadhurataya kannanam sukha, sucivijjhanam viya kannasulam na janeti. Atthamadhurataya sakalasarire kopam ajanetva pemam janetiti pemaniya. Dahayam gacchati appatihannamana sukhena vittam pavisatiti hadayangama. Gunaparipunnataya pure bhavati pori. Pure samvaddhanari viya sukumaratipi pori. Purassa esati pori, nagaravasinam kathati attho. Nagaravasino hi yuttakatha honti, pitimattam pitati, bhatimattam bhatati vadanti. Evarupi katha bahuno janassa kanta hotiti bahujanakanta. Kantabhaveneva bahuno janassa manapacittavuddhikarati bahujanamanapa. Kale 3- vadatiti kalavadi, vattabbayuttakalam sallakkhetva vadatiti attho. Bhutam taccham sabhavameva vadatiti bhutavadi. Ditthadhammikasamparayikaatthasannissitameva katva vadatiti atthavadi. Navalokuttaradhammasannissitam katva vadatiti dhammavadi. Samvaravinayapahanavinayasannissitam @Footnote: 1 Si. samagge 2 khu. u. 25/65/206 aparalakundakabhaddiyasutta @3 kalena pa. su. 2/292/115

--------------------------------------------------------------------------------------------- page424.

Katva vadatiti vinayavadi. Nidhanam vuccati thapanokaso, nidhanamassa atthiti nidhanavati. Hadaye nidhetabbayuttakam vacam bhasita 1- hotiti attho. Kalenati evarupim vacam bhasamanopi ca "aham nidhanavatim vacam bhasissami"ti na akalena bhasati, yuttakalam pana avekkhitvava bhasatiti attho. Sapadesanti saupamam, sakarananti attho. Pariyantavatinti paricchedam dassetva, yathassa paricchedo pannayati, evam bhasatiti attho. Atthasanhitanti anekehipi nayehi vibhajantena pariyadatum asakkuneyyam 2- atthasampannam bhasati. Yam va so atthavadi atatham vadati tena atthena sanhitatta atthasanhitam vacam bhasati, na annam nikkhipitva annam bhasatiti vuttam hoti. Bijagamabhutagamasamarambhati mulabijam khandhabijam phalubijam aggabijam bijabijanti pancavidhassa bijagamassa ceva yassa kassaci nilatinarukkhadikassa bhutagamassa ca samarambha, chedapacanadibhavena 3- vikopana pativiratoti attho. Ekabhattikoti patarasabhattam sayamasabhattanti dve bhattani. Tesu patarasabhattam antomajjhantikena paricchinnam, itaram majjhantikato uddham antoarunena. Tasma antomajjhantike dasakkhattum bhunjamanopi ekabhattikova hoti. Tam sandhaya vuttam "ekabhattiko"ti rattibhojanam 4- ratti, tato uparatoti rattuparato. Atikkante majjhantike yava suriyatthangamana bhojanam vikalabhojanam nama, tato viratatta virato vikalabhojana. Jatarupanti suvannam. Rajatanti kahapano lohamasako jatumasako darumasakoti ye voharam gacchanti. Tassa ubhayassapi patiggahana pativirato, neva nam ugganhati, na ugganhapeti, na upanikkhittam sadiyatiti attho. Amakadhannapatiggahanati salivihiyavagodhumakanguvarakakudrusakasankhatassa sattavidhassapi amakadhannassa patiggahana. Na kevalanca etesam patiggahanameva, amasanampi @Footnote: 1 cha.Ma. bhasitati 2 cha.Ma. asakkuneyyataya @3 cha.Ma. chedanabhedanapacanadibhavena 4 cha.Ma. bhojanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page425.

Bhikkhunam na vattatiyeva. Amakamamsapatiggahanati ettha annatra uddissa anunnata amakamamsamacchanam patiggahanameva bhikkhunam na vattati, no amasananti. Itthikumarikapatiggahanati ettha itthiti purisantaragata, itara kumarika nama tasam patiggahanampi amasanampi akappiyameva. Dasidasapatiggahanati ettha dasidasa- vaseneva tesam patiggahanam na vattati, "kappiyakarakam dammi, aramikam dammi"ti evam vutte ca pana vattati. Ajelakadisupi khettavatthupariyosanesu kappiyakappiyanayo vinayavasena upaparikkhitabbo. Tattha khettam nama yasmim pubbannam ruhati. Vatthu nama yasmim aparannam ruhati. Yattha va ubhayam ruhati, tam khettam. Tadatthaya akatabhumibhago vatthu. Khettavatthusisena cettha vapitalakadinipi sangahitaneva. Duteyyam vuccati dutakammam gihinam 1- pannam va sasanam va gahetva tattha tattha gamanam. Pahinagamanam vuccati ghara gharam pesitassa khuddakagamanam. Anuyogo nama tadubhayakaranam. Tasma duteyyapahinagamananam anuyogoti evamettha attho veditabbo. Kayavikkayati kaya ca vikkaya ca. Tulakutadisu kutanti vancanam. Tattha tulakutam tava rupakutam angakutam gahanakutam paticchannakutanti catubbidham hoti. Tattha rupakutam nama dve tula sarupa 2- katva ganhanto mahatiya ganhati, dadanto khuddikaya deti. Angakutam nama ganhanto pacchabhage hatthena tulam akkamati, dadanto pubbabhage. Gahanakutam nama ganhanto mule rajjum ganhati, dadanto agge. Paticchannakutam nama tulam susiram katva anto ayacunnam pakkhipitva ganhanto tam pacchabhage karoti, dadanto aggabhage. Kamso vuccati suvannapati, taya vancanam kamsakutam. Katham? ekam suvannapatim Katva anna dve tisso lohapatiyo suvannavanna karoti, tato janapadam gantva kincideva addhakulam pavisitva "suvannabhajanani kinatha"ti vatva agghe pucchite samagghataram datukama honti. Tato tehi "katham imesam suvannabhavo janitabbo"ti @Footnote: 1 Ma. gihinam pahitam 2 cha.Ma. samarupa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page426.

Vutte "vimamsitva ganhatha"ti suvannapatim pasane ghamsitva sabbapatiyo datva gacchati. Manakutam nama hadayabhedasikhabhedarajjubhedavasena tividham hoti. Tattha hadayabhedo sappiteladiminanakale labbhati. Tani hi ganhanto hetthachiddena manena "sanikam asinca"ti vatva attano bhajane bahum paggharapetva ganhati, dadanto chiddam pidhaya sigham puretva deti. Sikhabhedo tilatanduladiminanakale labbhati. Tani hi ganhanto sanikam sikham ussapetva ganhati, dadanto vegena puretva sikham bhindanto 1- deti. Rajjubhedo khettavatthuminanakale labbhati. Lancam 2- alabhanta hi khettam amahantampi mahantam katva minanti. Ukkotanadisu ukkotananti samike assamike katum lancaggahanam. Vancananti tehi tehi upayehi paresam vancanam. Tatridamekam vatthum:- eko kira luddako miganca migapotakanca gahetva agacchati, tameko dhutto "kim bho migo agghati, kim migapotako"ti aha. "migo dve kahapane, migapotako ekan"ti ca vutte ekam kahapanam datva migapotakam gahetva thokam gantva nivatto "na me bho migapotakena attho, migam me dehi"ti. "nanu te bho ya pathamam eko kahapano dinno"ti. Ama dinnoti. "imampi migapotakam ganha, evam so ca kahapano ayanca kahapanagghanako migapotako"ti dve kahapana bhavissantiti. So "karanam vadati"ti sallakkhetva migapotakam gahetva migam adasiti. Nikatiti yogavasena va mayavasena va apamangam pamanganti, amanim maninti, asuvannam suvannanti katva patirupakena vancanam. Saciyogoti kutilayogo, etesamyeva ukkotanadinametam namam. Tasma ukkotanasaciyogo vancanasaciyogo nikatisaciyogoti evamettha attho veditabbo. Keci annam dassetva annassa parivattanam saviyogoti vadanti, tam pana vancaneneva sangahitam. @Footnote: 1 cha.Ma. chindanto 2 cha.Ma. lanjam. evamuparipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page427.

Chedanadisu chedananti hatthacchedanadi. Vadhoti maranam. Bandhoti rajjubandhanadihi bandhanam. Viparamosoti himaviparamoso gumbaviparamosoti duvidho. Yam himapatasamaye himena paticchanna hutva maggapatipannam janam musanti, ayam himaviparamoso. Yam gumbadihi paticchanna musanti, ayam gumbaviparamoso. Alopo vuccati gamanigamadina vilopakaranam. Sahasakaroti sahasikakiriya, geham pavisitva manussanam ure sattham thapetva icchitabhandaggahanam. Evametasma chedana .pe. Sahasakara pativirato hoti. So santuttho hotiti svayam bhikkhu hettha vuttena catusu paccayesu dvadasavidhena itaritarapaccayasantosena samannagato hoti. Imina pana dvadasavidhena itaritarapaccayasantosena samannagatassa bhikkhuno attha parikkhara vattanti tini civarani patto dantakatthacchedanavasi eka suci kayabandhanam parissavananti. Vuttampi cetam:- "ticivaranca patto ca vasi suci ca bandhanam parissavanena atthete 1- yuttayogassa bhikkhuno"ti. Te sabbe kayaparihariyapi honti kucchiparihariyapi. Katham? ticivaram tava Nivasetva parupitva ca vicaranakale kayam pariharati posetiti kayapariharikam hoti. Civarakannena udakam parissavetva pivanakale khaditabbaphalaphalaggahanakale ca kucchim pariharati posetiti kucchipariharikam hoti. Pattopi tena udakam uddharitva nhanakale kutiparibhandakaranakale ca kayaparihariko hoti, aharam gahetva bhunjanakale kucchiparihariko. Vasipi taya dantakatthacchedanakale mancapithanam angapadacivarakutidandakasajjanakale ca kayapariharika hoti, ucchucchedananalikeradi- tacchanakale kucchipariharika. Suci civarasibbanakale kayapariharika hoti, puvam va @Footnote: 1 Ma. parissavananca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page428.

Phalam va vijjhitva khadanakale kucchiparikarika. Kayabandhanam bandhitva vicaranakale kayapariharikam, ucchuadini bandhitva gahanakale kucchipariharikam. Parissavanam tena udakam parissavetva nhanakale senasanaparibhandakaranakale ca kayapariharikam, paniyapanakaparissavanakale teneva tilatandulaputhukadini gahetva khadanakale ca kucchipariharikam. Ayam tava atthaparikkharikassa parikkharamatta. Navaparikkharikassa pana seyyam pavisantassa 1- tatratthakapaccattharanam va kuncika va vattati. Dasaparikkharikassa nisidanam va cammakhandam va vattati. Ekadasaparikkharikassa kattarayatthi va telanalika va vattati. Dvadasaparikkharikassa chattam va upahanam va vattati. Etesu ca atthaparikkharikova santuttho, itare asantuttha mahiccha mahabharati 2- na vattabba. Etepi appicchava santutthava subharava sallahukavuttinova. Bhagava pana nayimam suttam tesam vasena kathesi, atthaparikkharikassa vasena kathesi. So hi khuddakavasinca sucinca parissavane pakkhipitva pattassa anto thapetva pattam amsakute laggetva ticivaram kayapatibaddham katva yenicchakam 3- sukham pakkamati, patinivattitva gahetabbam namassa na hoti. Iti imassa bhikkhuno sallahukavuttitam dassento bhagava santuttho hoti kayapariharikena civarenatiadimaha. Tattha kayapariharikenati kayapariharanamattakena. Kucchipariharikenati kucchipariharanamattakena. Samadayeva pakkamatiti tam atthaparikkharamattakam sabbam gahetvava kayapatibaddham katvava gacchati, "mama viharo parivenam upatthako"tissa sango va bandho va na hoti. So jiya mutto saro viya, yutha apakkanto mattahatthi viya icchiticchitam senasanam vanasandam rukkhamulam navam pabbharam 4- paribhunjanto eko titthati, eko nisidati, sabbiriyapathesu eko adutiyo. @Footnote: 1 Ma. vasantassa 2 Si. mahaejati @3 Ma. yaticchitam 4 Si. navam navam pabbharam, pa.su. 2/294/120

--------------------------------------------------------------------------------------------- page429.

"catuddiso appatigho ca hoti santussamano itaritarena parissayanam sahita achambhi eko care khaggavisanakappo"ti 1- evam vannitam khaggavisanakappatam apajjati. Idani tamattham upamaya sadhento seyyathapitiadimaha. Tattha pakkhi sakunoti pakkhayutto sakuno. Detiti uppatati. Ayam panettha sankhepattho:- sakuna nama "asukasmim padese rukkho paripakkaphalo"ti natva nanadisahi agantva nakhapakkhatundadihi tassa phalani vijjhanta vidhunanta khadanti, "idam ajjatanaya, idam svatanaya bhavissati"ti tesam na hoti. Phale pana khine neva rukkhassa arakkham thapenti, na tattha pakkham va pattam va nakham va tundam va thapenti, athakho tasmim rukkhe anapekkho 2- hutva yo yam disabhagam icchati, so tena sapattabharova uppatitva gacchati. Evameva ayam bhikkhu nissango nirapekkhoyeva pakkamati, samadayeva pakkamati. Ariyenati niddosena. Ajjhattanti sake attabhave. Anavajjasukhanti niddosasukham. So cakkhuna rupam disvati so imina ariyena silakkhandhena samannagato bhikkhu cakkhuvinnanena rupam passitvati attho. Sesapadesupi yam vattabbam siya, tam sabbam visuddhimagge 3- vuttam. Abyasekasukhanti kilesehi anasittasukham, avikannasukhantipi vuttam. Indriyasamvarasukham hi ditthadisu ditthamattadivasena pavattataya avikinnam hoti. @Footnote: 1 khu. su. 25/42/434 khaggavisanasutta, khu. cula. 30/689/345 @khaggavisanasuttaniddesa (sya) 2 cha.Ma. anapekkha @3 visuddhi. 1/24 silaniddesa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page430.

So abhikkante patikkanteti so manacchatthanam indriyanam samvarena samannagato bhikkhu imesu abhikkantapatikkantadisu sattasu thanesu satisampajannavasena sampajanakari hoti. Tattha abhikkantanti puratogamanam. 1- Patikkantanti paccagamanam. 2- Sampajanakari hotiti satthakasampajannam sappayasampajannam gocarasampajannam asammohasampajannanti imesam catunnam satisampayuttanam sampajannanam vasena satim upatthapetva nanena paricchinditvayeva tani abhikkantapatikkantani karoti. Sesapadesupi eseva nayo. Ayamettha sankhepo, vittharo pana icchantena dighanikaye samannaphalavannanato va majjhimanikaye satipatthanavannanato va gahetabbo. So imina catiadina kim dasseti? arannavasassa paccayasampattim dasseti. Yassa hi ime cattaro paccaya natthi, tassa arannavaso na ijjhati, tiracchanagatehi va vanacarakehi va saddhim vattabbatam apajjati. Aranne adhivattha devata "kim evarupassa papabhikkhuno arannavasena"ti bheravasaddam saventi, hatthehi sisam paharitva palayanakaram karonti. "asuko bhikkhu arannam pavisitva idancidanca papakammam akasi"ti ayaso pattharati. Yassa panete cattaro paccaya atthi, tassa arannavaso ijjhati. So hi attano silam paccavekkhanto kinci kalakam va tilakam va apassanto pitim uppadetva tam khayato vayato sammasanto ariyabhumim okkamati. Aranne adhivattha devata attamana vannam bhasanti. Itissa udake pakkhittatelabindum viya yaso vitthariko hoti. Tattha vivittanti sunnam, appasaddam appanigghosanti attho. Etadeva hi sandhaya vibhange "vivittanti santike cepi senasanam hoti, tanca anakinnam gahatthehi pabbajitehi, tena tam vivittan"ti 3- vuttam. Seti ceva asati ca etthati senasanam. Mancapithadinametam adhivacanam. Tenaha "senasananti mancopi senasanampi, @Footnote: 1 Ma. niggamanam 2 Ma. pacchagamanam 3 abhi. vi. 35/526/302 jhanavibhanga

--------------------------------------------------------------------------------------------- page431.

Pithampi, bhisipi, bimbohanampi, viharopi, addhayogopi, pasadopi, hammiyampi, guhapi, attopi, malopi, lenampi, velugumbopi, rukkhamulampi, mandapopi senasanam, yattha va pana bhikkhu patikkamanti, sabbametam senasanan"ti. 1- Apica viharo addhayogo pasado hammiyam guhati idam viharasenasanam nama. Manco pitham bhisi bimbohananti idam mancapithasenasanam nama. Cimilika cammakhando tinasantharo pannasantharoti idam santhatasenasanam nama. Yattha va pana bhikkhu patikkamantiti etam okasa- senasanannamati evam catubbidham senasanam hoti. Tam sabbampi senasanaggahanena gahitameva. Imassa pana sakunasadisassa catuddisassa bhikkhuno anucchavikam senasanam dassento arannam rukkhamulantiadimaha. Tattha arannanti "nikkhamitva bahiindakhila sabbametam arannan"ti 2- "idam bhikkhuninam vasena agatam arannam. Arannakam nama senasanam pancadhanusatikam pacchiman"ti 3- idam pana imassa bhikkhuno anurupam. Tassa lakkhanam visuddhimagge dhutanganiddese vuttam. Rukkhamulanti yankinci sandacchayam 4- vivittam rukkhamulam. Pabbatanti selam. Tattha hi udakasondisu udakakiccam katva sitaya rukkhacchayaya nisinnassa nanadisasu khayamanasu sitena vatena vijiyamanassa cittam ekaggam hoti. Kandaranti kam vuccati udakam, kena daritam udakena bhinnam pabbatappadesam, yam nitambantipi nadikunjantipi 5- vadanti. Tattha hi rajatapattasadisa valika honti, matthake manivitanam viya vanagahanam manikkhandhasadisam udakam sandati. 6- Evarupam kandaram oruyha paniyam pivitva gattani sitani 7- katva valikam ussapetva pamsukulacivaram pannapetva nisinnassa samanadhammam karoto cittam ekaggam hoti. Giriguhanti dvinnam pabbatanam antaram, ekasmimyeva va ummangasadisam mahavivaram. @Footnote: 1 abhi. vi. 35/527/302 jhanavibhanga 2 abhi. vi. 35/529/302 jhanavibhanga @3 vi. mahavi. 2/654/97 sasankasikkhapada 4 cha.Ma. sitacchayam @5 Si. nadinikunjantipi 6 Ma. santhati 7 Si. sitim katva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page432.

Susanalakkhanam visuddhimagge 1- vuttam. Vanapatthanti gamantam atikkamitva manussanam upacaratthanam, yattha na kasanti na vapanti. Tenevaha "vanapatthanti duranametam senasananam adhivacanan"tiadi. Abbhokasanti acchannam. Akankhamano panettha civarakutim katva vasati. Palalapunjanti palalarasim. Mahapalalapunjato hi palalam nikkaddhitva pabbharalenasadise alaye karonti, gacchagumbadinampi upari palalam pakkhipitva hettha nisinna samanadhammam karonti. Tam sandhayetam vuttam. Pacchabhattanti bhattassa pacchato. Pindapatapatikkantoti pindapatapariyesanato patikkanto. Pallankanti samantato urubaddhasanam. Abhujitvati bandhitva. Ujum kayam panidhayati uparimasariram ujukam thapetva attharasapitthikantake kotiya kotim patipadetva. Evanhi nisinnassa cammamamsanharuni na panamanti. Athassa ya tesam panamanapaccaya khane khane vedana uppajjeyyum, ta na uppajjanti. Tasu na uppajjamanasu cittam ekaggam hoti, kammatthanam na paripatati, vuddhim phatim upagacchati. Parimukham satim upatthapetvati kammatthanabhimukham satim thapayitva, mukhasamipe va katvati attho. Teneva vibhange vuttam "ayam sati upatthita hoti supatitthita nasikagge va mukhanimitte va. Tena vuccati parimukham satim upatthapetva"ti. 2- Athava "pariti pariggahattho. Mukhanti niyyanattho. Satiti upatthanattho. Tena vuccati `parimukham satin'ti "evam patisambhidayam 3- vuttanayena panettha attho datthabbo. Tatrayam sankhepo "pariggahitaniyyanam satim katva"ti. Abhijjham loketi ettha lujjanapalujjanatthena pancupadanakkhandha loko. Tasma pancasu upadanakkhandhesu ragam pahaya kamacchandam vikkhambhetvati ayamettha @Footnote: 1 visuddhi. 1/95 dhutanganiddesa 2 abhi. vi. 35/537/304 jhanavibhanga @3 khu. pati. 31/389/264 anapanakatha (sya)

--------------------------------------------------------------------------------------------- page433.

Attho datthabbo. Vigatabhijjhenati vikkhambhanavasena pahinatta vigatabhijjhena, na cakkhuvinnanasadisenati attho. Abhijjhaya cittam parisodhetiti abhijjhato cittam parisodheti, 1- yatha ca nam sa muncati ceva muncitva ca na puna ganhati, evam karotiti attho. Byapadappadosam pahayatiadisupi eseva nayo. Byapajjatipi imina cittam putikummasadayo viya purimapakatim pajahatiti byapado. Vikarappattiya padussati, param va paduseti vinasetiti padoso. Ubhayametam kodhasseva adhivacanam. Thinam cittagelannam, middham cetasikagelannam. Thinanca middhanca thinamiddham. Alokasanniti rattimpi divapi ditthaalokasanjananasamatthaya vigatanivaranaya parisuddhaya sannaya samannagato. Sato sampajanoti satiya ca nanena ca samannagato. Idam ubhayam alokasannaya upakarakatta vuttam. Uddhaccanca kukkuccanca uddhaccakukkuccam. Tinnavicikicchoti vicikiccham taritva atikkamitva thito. "kathamidam kathamidan"ti sanna 2- evam nappavattiti akathamkathi. Kusalesu dhammesuti anavajjesu dhammesu. "ime nu kho kusala, kathamime kusala"ti evam na vicikicchati na kankhatiti attho. Ayamettha sankhePo. Imesu pana nivaranesu vacanatthalakkhanadibhedato yam vattabbam siya, tam sabbam visuddhimagge vuttam. Pannaya dubbalikaraneti yasma ime panca nivarana uppajjamana anuppannaya lokiyalokuttaraya pannaya uppajjitum na denti, uppannapi attha samapattiyo panca va abhinna upacchinditva patenti. Tasma pannaya dubbalikaranati vuccanti. Vivicceva kamehitiadini visuddhimagge 3- vittharitani. Ime asavatiadi aparenapi pariyayena catusaccappakasanattham vuttam. Naparam itthattayati pajanatiti ettavata hettha tihi angehi bahirasamayassa nipphalabhavam dassetva catutthena angena attano sasanassa gambhirabhavam pakasetva desanaya arahattena nikutam ganhi. Idani desanam appento evam kho bhikkhavetiadimaha. @Footnote: 1 cha. parimoceti @2 cha.Ma. ayam patho na dissati 3 visuddhi. 1/179 pathavikasinaniddesa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page434.

9. Tanhasuttavannana [199] Navame jalininti jalasadisam. Yatha hi jalam samantato samsibbitam akulabyakulam, evam tanhapiti jalasadisatta jaliniti vutta. Tayo va bhave ajjhottharitva thitaya etissa tattha tattha attano kotthasabhutam jalam atthitipi jalini. Samsaritanti tattha tattha samsaritva thitam. Visatanti patthatam vikkhittam. Visattikanti tattha tattha visattam lagitam. Apica "visamulati visattika. Visaphalati visattika"tiadinapi 1- nayenettha attho datthabbo. Uddhastoti upari dhamsito. Pariyonaddhoti samanta vethito. Tantakulakajatoti tantam viya akulajato. Yatha nama dunnikkhittam mulikacchinnam pesakaranam tantam tahim tahim akulam hoti, "idam aggam idam mulan"ti aggena va aggam, mulena va mulam samanetum dukkaram hoti, evameva satta imaya tanhaya pariyonaddha akulabyakula na sakkonti attano tassa 2- nissaranamaggam ujum katum. Gulagundikajatoti gulagundikam 3- vuccati pesakarakanjiyasuttam. Gula nama sakunika, tassa kulavakotipi eke. Yatha tadubhayampi akulam aggena va aggam, mulena va mulam samanetum dukkaranti purimanayeneva yojetabbam. Munjapabbajabhutoti munjatinam viya pabbajatinam viya ca bhuto, tadiso jato. Yatha tani tinani kottetva katarajjum jinnakale katthaci patitam gahetva tesam tinanam "idam aggam idam mulan"ti aggena va aggam, mulena va mulam samanetum dukkaram. Tampi ca paccattapurisakare thatva sakka bhaveyya ujum katum, thapetva pana bodhisatte anno satto attano dhammataya tanhajalam padaletva attano nissaranamaggam ujum katum samattho nama natthi. Evamayam loko tanhajalena pariyonaddho apayam duggatim vinipatam samsaram nativattati. Tattha apayoti nirayatiracchanayonipettivisayaasurakaya. Sabbepi hi te vuddhisankhatassa ayassa @Footnote: khu.cula. 30/175/90,230/676/336 (sya) @cha.Ma. ayam patho na dissati su.vi. 2/95/93

--------------------------------------------------------------------------------------------- page435.

Abhavato apayati vuccanti. Tatha dukkhassa gatibhavato duggati. Sukhasamussayato vinipatitatta vinipato. Itaro pana:- khandhananca patipati dhatuayatanana ca abbocchinnam vattamana samsaroti pavuccati. Tam sabbam nativattati natikkamati, athakho cutito patisandhim patisandhito cutinti evam punappunam cutipatisandhiyo ganhamano tisu bhavesu cutusu yonisu pancasu gatisu sattasu vinnanatthitisu navasu sattavasesu mahasamudde vatakkhittanava viya yante yuttagono viya ca paribbhamatiyeva. Ajjhattikassa upadayati ajjhattikam khandhapancakam upadaya. Idanhi upayogatthe samivacanam. Bahirassa upadayati bahirakkhandhapancakam upadaya, idampi upayogatthe samivacanam. Asmiti bhikkhave satiti bhikkhave yadetam ajjhattam khandhapancakam upadaya tanhamanaditthivasena samuggaho hoti asmiti hoti, tasmim satiti attho. Itthasmiti hotitiadisu pana evam samuhato ahanti gahane sati tato anupanidhaya ca upanidhaya cati dvidha gahanam hoti. Tattha anupanidhayati annam karanam 1- anupagamma sakabhavavasena 2- arammanam katva itthasmiti hoti, khattiyadisu idampakaro ahanti evam tanhamanaditthivasena hotiti attho. Idam tava anupanidhaya gahanam. Upanidhaya gahanam pana duvidham hoti samato ca asamato ca. Tam dassetum evamasmiti annathasmiti ca vuttam. Tattha evamasmiti idam samato upanidhaya gahanam, yathayam khattiyo yathayam brahmano, evamahasmiti attho. Annathasmiti idam pana asamato gahanam, yathayam khattiyo yathayam brahmano, tato annatha aham, hino va adhiko vati attho. Imani tava paccuppannavasena cattari tanhavicaritani @Footnote: 1 cha.Ma. akaram 2 cha.Ma. sakabhavameva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page436.

Asasmiti satasmiti imani pana dve yasma atthiti asatam, 1- niccassetam adhivacanam. Satasmiti sato, 2- aniccassetam adhivacanam. Tasma sassatucchedavasena vuttaniti veditabbani. Ito parani santi evamadini cattari samsayaparivitakkavasena vuttani. Santi hotiti evamadisu aham siyanti hotiti evamattho veditabbo. Adhippayo panettha purimacatukke vuttanayeneva gahetabbo. Apiham santiadini pana cattari api nama aham bhaveyyanti evampi patthanakappanavasena vuttani. Tanipi purimacatukke vuttanayeneva veditabbani. Bhavissantiadini pana cattari anagatavasena vuttani. Tesampi purimacatukke vuttanayeneva attho veditabbo. Evamete:- dve ditthisila sisanne 3- cattaro sisamulaka tayo tayoti etani attharasa vibhavaye. Etesu hi asasmi, satasmiti ete dve ditthisila nama. Asmi, santi, apiham santi bhavissanti ete cattaro suddhasisaeva. Itthasmitiadayo tayo tayoti dvadasasisamulaka namati evamete dve ditthisisa cattaro suddhasisa dvadasasisamulakati attharasa tanhavicaritadhamma veditabba. Imani tava ajjhattikassa upadaya attharasa tanhavicaritani. Bahirassa upadaya tanhavicaritesupi eseva nayo. Iminati imina rupena va .pe. Vinnanena vatiesa viseso veditabbo. Sesam tadisameva. Iti evarupani atitani chattimsati ekamekassa puggalassa atite addhani chattimsa. Anagatani chattimsati ekamekasseva puggalassa ca anagate addhani chattimsa. Paccuppannani chattisati ekassa va puggalassa yathasambhavato bahunnam va paccuppanne addhani chattimsa. Sabbasattanam pana niyameneva atite addhani chattimsa, anagate chattimsa, paccuppanne chattimsa. Ananta hi aparimana 4- @Footnote: 1 cha.Ma. asam 2 cha.Ma. sidatiti satam @3 Ma. ditthisisapi anne 4 cha.Ma. hi asadisa...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page437.

Tanhamanaditthibheda satta. 1- Atthatanhavicaritasatam hotiti ettha pana atthasatasankhatam tanhavicaritam hotiti evamattho datthabbo. 10. Pemasuttavannana [200] Dasame na ussenetiti ditthivasena na ukkhipati. Na patissenetiti pativiruddho hutva kalahabhandanavasena na ukkhipati. Na dhupayatiti ajjhattikassa upadaya tanhavicaritavasena na dhupayati. Na pajjalatiti bahirassa upadaya tanhavicaritavasena na pajjalati. Na sampajjhayatiti 2- asmimanavasena na sampajjhayati. Sesam palinayeneva veditabbam. Imasmim sutte vattavivattam kathitanti. Mahavaggo pancamo. Catutthapannasako nitthito. --------------- @Footnote: 1 Ma. patta 2 Si. na apajjhayatiti


             The Pali Atthakatha in Roman Book 15 page 410-437. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=9429&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=9429&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=531              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=6266              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6417              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6417              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com