ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 16 : PALI ROMAN An.A. (manoratha.3)

           8-9. Anuttariyasuttadivannana
   [8-9] Atthame anuttariyaniti annena uttaritarena rahitani niruttarani.
@Footnote: 1 cha.Ma. asamapekkhanena 2 Ma. abhinnapatipati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page96.

Dassananuttariyanti rupadassanesu anuttaram. Esa nayo sabbapadesu. Hatthiratanadinanhi dassanam na dassananuttariyam, nivitthasaddhassa pana nivitthapemavasena dasabalassa va bhikkhusamghassa va kasinaasubhanimittadinam va annatarassa dassanam dassananuttariyam nama. Khattiyadinam gunakathasavanam na savananuttariyam, nivitthasaddhassa pana nivitthapemavasena tinnam va ratananam gunakathaya savanam tepitakabuddhavacanasavanam va savananuttariyam nama. Maniratanadinam labho na labhanuttariyam, sattavidhaariyadhanalabho pana labhanuttariyam nama. Hatthisippadisikkhanam na sikkhanuttariyam, sikkhattayapuranam pana sikkhanuttariyam nama. Khattiyadinam paricariya na paricariyanuttariyam, tinnam pana ratananam paricariya paricariyanuttariyam nama. Khattiyadinam gunanussaranam na anussatanuttariyam. Tinnam pana ratananam gunanussaranam anussatanuttariyam nama. Iti imani cha anuttariyani lokiyalokuttarani kathitani.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 16 page 95-96. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2127&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2127&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=279              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=6744              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=6647              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=6647              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com