ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 16 : PALI ROMAN An.A. (manoratha.3)

            2. Migasalasuttavannana
   [44] Dutiye katham katham namati kena kena nama karanena. Anneyyoti
ajanitabbo. Yatra hi namati yasmim nama dhamme. Samasamagatikati 4- samabhaveneva
samagatika. Bhavissantiti jata. Sakadagami satto 5- tusitam kayam upapannoti
sakadagami puggalo hutva tusitabhavaneyeva nibbatto. Katham katham namati kena
kena nu kho karanena, kim nu kho janitva desito, udahu ajanitvati.
@Footnote: 1 cha.Ma. uppannabhojanani 2 cha.Ma. nupalippati lokenati 3 cha.Ma. vinnassanti
@4 tika. samasamagatiyati 5 cha.Ma. sakadagamipatto
Thero karanam ajananto evam kho panetam bhagini bhagavata byakatanti aha.
   Ambaka ambakasannati 1- itthi hutva itthisannayaeva 2- samannagata.
Ke ca purisapuggalaparopariyananeti ettha purisapuggalaparopariyananam vuccati
purisapuggalanam tikkhamuduvasena indriyaparopariyananam. Tasma ka ca bala migasala,
ke ca purisapuggalanam indriyaparopariyanane appatihatavisaya sammasambuddha,
ubhayametam dure suvidureti ayamettha sankhePo.
   Idani migasalaya attano durabhavam dassento chayime anandati-
adimaha. Sorato hotiti papato sutthu orato virato hoti. Suratotipi patho.
Abhinandanti sabrahmacari ekattavasenati tena saddhim ekato vasena
sabrahmacari abhinandanti tussanti. Ekantavasenatipi patho. Satatavasenati
attho. Savanenapi akatam hotiti sotabbayuttakam assutam hoti. Bahusaccenapi akatam
hotiti ettha bahusaccam vuccati viriyam, viriyena kattabbayuttakam akatam hotiti
attho. Ditthiyapi appatividdham hotiti ditthiya pativijjhitabbam appatividdham
pitipamojjam na labhati. Hanagamiyeva hotiti arihanimeva 3- gacchati.
   Pamanikati puggalesu pamanaggahaka. Paminantiti pametum tuletum arabhanti.
Eko hinoti eko gunehi hino. Eko panitoti eko gunehi panito. Tanhiti
tam pamanakaranam.
   Abhikkantataroti sundarataro. Panitataroti uttamataro. Dhammasoto nibbahatiti
suram hutva pavattamanam vipassanananam nibbahati, ariyabhumim sampapeti.
Tadanantaram ko janeyyati tam antaram tam karanam annatra tathagatena ko
janeyyati attho.
@Footnote: 1 Si. ambaka ambakapannati, cha.Ma. ammaka ammakasannati 2 Si. itthipannaya
@3 cha.Ma. parihanimeva
   Kodhamanoti kodho ca mano ca. Lobhadhammati lobhoyeva. Vacisankharati 1-
allapasallapavasena vacananeva. Yo va panassa madisoti yo va pana
annopi maya sadiso sammasambuddhoyeva assa, so puggalesu pamanam
ganheyyati attho. Khannatiti gunakhananam papunati. Ime kho ananda cha
puggalati dve sorata, dve adhigatakodhamanalobhadhamma, dve adhigatakodhamanavaci-
sankharati ime cha puggala. Gatinti nanagatim. Ekangahinati ekena 2- gunangena
hina. Purano silena visesi ahosi, isidatto pannaya. Puranassa silam
isidattassa pannatthane thitam, isidattassa panna puranassa silatthane thitati.             The Pali Atthakatha in Roman Book 16 page 124-126. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2804&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2804&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=315              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=8199              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=8170              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=8170              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]