ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 16 : PALI ROMAN An.A. (manoratha.3)

              4. Sumanavagga
             1. Sumanasuttavannana
  [31] Catutthassa pathame sumana rajakumariti mahasakkaram katva patthanam
patthapetva evamladdhanama rajakanna. Vipassisammasambuddhakalasmim hi nagaresu
"yuddhampi katva sattharam amhakam ganhissama"ti senapatim nissaya buddhappamukham
samgham labhitva patipatiya punnani katum araddhesu sabbapathamadivase 1- senapatissa
varo ahosi. Tasmim divase senapati mahadanam sajjetva "ajja yatha anno
koci ekam bhikkhampi 2- na deti, evam rakkhatha"ti samanta purise thapesi. 3- Tamdivasam
setthibhariya rodamana pancahi kumarikasatehi saddhim kilitva agatam dhitaram aha
"sace amma tava pita jiveyya, ajjaham pathamam dasabalam bhojeyyan"ti. Sa tam
aha "amma ma cintayi, aham tatha karissami, yatha buddhappamukho samgho amhakam
pathamam bhikkham bhunjissati"ti. Tato satasahassagghanikaya suvannapatiya nirudakapayasam
puretva sappimadhusakkharadihi abhisankharitva annissa patiya patikujjitva tam
sumanamalagulehi parikkhipitva malagulasadisam katva bhagavato gamam pavisanavelaya
sayameva ukkhipitva dasiganaparivuta ghara nikkhami.
  Antaramagge senapatiupatthaka "amma ma ito agama"ti vadanti.
Mahapunna nama manapakatha honti, na ca tesam punappunam bhanantanam katha
patikkhipitum sakka hoti. Sa "culapita mahapita matula kissa tumhe gantum
na detha"ti aha. Senapatina "annassa kassaci khadaniyam bhojaniyam ma detha"ti
thapitamha ammati. kim pana mama hatthe khadaniyam bhojaniyam passathati. Malagulam
passamati. Kim tumhakam senapati malapujampi katum na detiti. Deti ammati.
Tenahi apethati bhagavantam upasankamitva "malagulam ganhatha bhagava"ti aha.
@Footnote: 1 cha.Ma. sabbapathamadivaso 2 Si. ekabhikkhumpi 3 cha.Ma. thapeti
Bhagava ekam senapatissa upatthakam oloketva malagulam ganhapesi. Sa
bhagavantam vanditva "bhavabhavabhinibbattiyam 1- me sati paritassanajivitam nama ma
hotu, ayam sumanamala viya nibbattanibbattatthane piyava homi, namena ca
sumanayeva"ti patthanamakasi, 2- satthara "sukhini hohi"ti vutta vanditva
padakkhinam katva pakkami.
   Bhagavapi senapatissa geham gantva pannattasane nisidi. Senapati yagum
gahetva upagacchi, sattha hatthena pattam pidahi. Nisinno bhante bhikkhusamghoti.
Atthi no eko antaramagge pindapato laddhoti. Malam apanetva pindapatam
addasa. Culupatthako aha "sami malati mam vatva matugamo vancesi"ti.
Payaso bhagavantam adim katva sabbabhikkhunam pahosi. Senapati attano deyyadhammam
adasi. Sattha bhattakiccam katva mangalam vatva pakkami. Senapati "ka nama
sa pindapatam adasi"ti pucchi. Setthidhita samiti. Sappanna itthi, evarupaya
ghare vasantiya na purisassa saggasampatti nama dullabhati tam anetva
jetthakatthane thapesi.
   Sapi matugehe 3- ca senapatigehe ca dhanam gahetva yavatayukam tathagatassa
danam datva punnani katva tato cuta kamavacaradevaloke nibbatti.
Nibbattakkhaneyevassa 4- januppamanena odhina sakaladevalokam purayamanam 5-
sumanavassam vassi. Devata "ayam attanava attano namam gahetva agata"ti "sumana
devadhita"tvevassa namam akamsu. Sa ekunanavutikappe 6- devesu ca manussesu ca
samsaranti nibbattanibbattatthane avijahitasumanavassa "sumana sumana"tveva nama
ahosi. Imasmim pana kale kosalaranno aggamahesiya kucchimhi patisandhim ganhi.
Tapi pancasata kumarika tamdivasamyeva tasmim tasmim kule patisandhim gahetva
ekadivaseyeva sabba matukucchito nikkhamimsu. Tamkhananneva januppamanena odhina
@Footnote: 1 Si. bhagava bhavabhinibbattiyam 2 cha.Ma. patthanam katva
@3 cha.Ma. sapi pitugehe 4 cha.Ma. nibbattakkhaneyeva
@5 cha.Ma. paripurayamanam 6 cha.Ma. ekanavutikappe
Sumanavassam vassi. Tam disva raja "pubbe katabhinihara esa bhavissati"ti
tutthamanaso hutva "dhita me attanava attano namam gahetva agata"ti
sumanatvevassa namam katva "mayham dhita na ekikava nibbattissati"ti nagaram
vicinapento "panca darikasatani jatani"ti sutva sabba attanava posapesi.
Mase mase sampatte "anetva mama dhitu dassetha"ti aha. Evamesa mahasakkaram
katva patthanam vavatthapetva evamladdhanamati veditabba.
   Tassa sattavassikakale anathapindikena viharam nitthapetva tathagatassa
dute pesite sattha bhikkhusamghaparivaro savatthim agamasi. Anathapindiko gantva
rajanam evamaha "maharaja satthu idhagamanam amhakampi mangalam tumhakampi
mangalameva, sumanam rajakumarim pancahi darikasatehi saddhim punnaghate ca
gandhamaladini ca gahapetva dasabalassa paccuggamanam pesetha"ti. Raja "sadhu
mahasetthi"ti tatha akasi. Sapi ranna vuttanayeneva gantva sattharam vanditva
gandhamaladihi pujetva ekamantam atthasi. Sattha tassa dhammam desesi. Sa
pancahi kumarikasatehi saddhim sotapattiphale patitthasi. Annanipi panca darikasatani
panca matugamasatani ca panca upasakasatani ca tasmimyeva khane sotapattiphalam
papunimsu. Evam tasmim divase antaramaggeyeva dve sotapannasahassani jatani.
   Yena bhagava tenupasankamiti kasma upasankamiti? panham pucchitukamataya.
Kassapasammasambuddhakale kira sahayaka dve bhikkhu ahesum. Tesu eko saraniyadhammam
pureti, eko bhattaggavattam. Saraniyadhammapurako itaramaha "avuso adinnaphalam nama
natthi, attana laddham paresam datva bhunjitum vattati"ti. Itaro pana aha "avuso
tvam na janasi, deyyadhammam nama vinipatetum na vattati, attano yapanamattameva
ganhantena bhattagge vattam puretum vattati"ti. Tisu ekopi ekam attano ovade
otaretum nasakkhi dvepi attano patipattim puretva tato cuta kamavacaradevaloke
nibbattimsu. Tattha saraniyadhammapurako itaram pancahi dhammehi adhiganhi.
   Evam te devesu ca manussesu ca samsaranta ekam buddhantaram khepetva
imasmim kale savatthiyam nibbattimsu. Saraniyadhammapurako kosalaranno aggamahesiya
kucchismim patisandhim ganhi, itaro tassayeva upatthakaitthiya kucchismim patisandhim
ganhi. Te dvepi jana ekadivaseneva jayimsu. Te namaggahanadivase nhapetva
sirigabbhe nipajjapetva dvinnampi mataro bahi sakkaram samvidahimsu. Tesu
saraniyadhammapurako akkhini ummiletva mahantam setacchattam supannattasirisayanam
alankatapatiyattanca nivesanam disva "ekasmim rajakule nibbattosmi"ti annasi. So
"kim nu kho kammam katva idha nibbattosmi"ti avajjento "saraniyadhamma-
nissandena"ti natva "sahayo me kuhim nu kho nibbatto"ti avajjento
nicasayane nipannam disva "ayam bhattaggavattam puremiti mama vacanam na ganhi,
imasmim idani tam thane 1- nigganhitum vattati"ti "samma mama vacanam na akasi"ti
aha. Atha kim jatanti. Passa mayham sampattim, setacchattassa hettha sirisayane
nipannosmi, tvam nicamance thaddhaattharanamatthake 2- nipannositi. Kim pana tvam
etam nissaya manam karosi, nanu velusalakahi katva pilotikaya palivethitam
sabbametam pathavidhatumattamevati.
   Sumana tesam katham sutva "mama bhatikanam santike koci natthi"ti tesam
samipam gacchanti dvaram nissaya thita "dhatu"ti vacanam sutva "idam dhatuti vacanam
bahiddha natthi, mama bhatika samanadevaputta bhavissanti"ti cintetva "sacaham
`ime evam kathenti'ti matapitunam kathessami, `amanussa ete'ti niharapessanti.
Imam karanam annassa akathetva kankhachedakam purisaherannikam mama pitaram
mahagotamabuddham dasabalamyeva pucchissami"ti bhuttapatarasa rajanam upasankamitva
"dasabalassa upatthanam gamissami"ti aha. Raja panca rathasatani yojapesi.
Jambudipatalasmim hi tissova kumariyo pitunam santike 3- panca rathasatani labhimsu:-
@Footnote: 1 Si. imasmim dani nigganhanatthane 2 cha.Ma. thaddhaattharanamatte 3 Ma. santike tani,
@cha. santika
Bimbisararanno dhita cundi rajakanna, dhananjayasetthissa dhita visakha, ayam
sumana rajakannati. Sa gandhamalam adaya rathe thita pancarathasataparivara
"imam panham pucchissami"ti yena bhagava tenupasankamiti. 1-
   Idhassuti idha bhaveyyum. Eko dayakoti eko attana laddhalabhato parassa
datva paribhunjanako saraniyadhammapurako. Eko adayakoti eko attana laddham
parassa adatva paribhunjanako bhattaggavattapurako. Devabhutanam pana nesanti 2-
devabhutanam etesam. Adhiganhatiti abhibhavitva ganhati ajjhottharati atiseti.
Adhipateyyanati 3- jetthakakaranena. Imehi pancahi thanehiti sesadeve sakko
devaraja viya imehi pancahi karanehi adhiganhati. Manusakenatiadisu ayuna
mahakassapatthero viya bakkulatthero 4- viya anandatthero viya ca, vannena
mahagatimbaabhayatthero viya bhandagariko amacco viya ca, sukhena ratthapalakulaputto
viya sonasetthiputto viya yasadarako viya ca, yasena dhammasoko viya, tatha
adhipaccenati imehi pancahi karanehi atireko jetthako hoti.
   Yacitova bahulanti bakkulattherasivalittheraanandattheradayo viya yacitova
bahulam civaradini paribhunjatiti imehi karanehi atireko hoti jetthako. Yadidam
vimuttiya vimuttanti 5- yam ekassa vimuttiya saddhim itarassa vimuttim arabbha
nanakaranam vattabbam bhaveyya, tam na vadamiti attho. Sattavassikadarako va
hi vimuttim pativijjhatu vassasatikatthero va bhikkhu va bhikakhuni va upasako
va upasika va devo va maro va brahma va, patividdhalokuttaramagge
nanattam nama natthi. Alamevati yuttameva. Yatra hi namati yani nama.
   Gaccham akasadhatuyati akasena gacchanato. Saddhoti ratanattayagunanam
saddhata. Thanayanti gacchanto. Vijjumaliti malasadisaya meghamukhe carantiya
@Footnote: 1 cha.Ma. tenupasankami 2 Si. devabhutanam panesanti 3 cha.Ma. adhipateyyenati
@4 cha.Ma. bakulatthero 5 cha.Ma. vimuttinti
Vijjulataya samannagato. Satakkathuti satakuto, ito cito ca utthatena
valahakakutasatena samannagatoti attho. Dassanasampannoti sotapanno. Bhogaparibyulhoti
udakoghena viya danavasena diyamanehi bhogehi paribyulho, devalokasampapitoti
attho. Peccati paraloke. Sagge pamodatiti 1- yasmim sagge uppajjati, tattheva
modati pamodatiti.             The Pali Atthakatha in Roman Book 16 page 14-19. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=297&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=297&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=31              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=696              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=694              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=694              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com