ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 2 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.2)

   {391} Tena samayena buddho bhagavati dutiyadutthadosasikkhapadam. Tattha
handa mayam avuso imam chakalakam dabbam mallaputtam nama karomati
te kira pathamavatthusmim attano manoratham sampadetum asakkonta
laddhaniggaha vighatappatta idani janissamati tadisam vatthum
pariyesamana vicaranti. Athekadivasam disva tuttha annamannam
oloketva evamahamsu handa mayam avuso imam chakalakam dabbam
mallaputtam nama karomati. Dabbo mallaputto nama ayanti
evamassa namam karomati vuttam hoti. Esa nayo mettiyannama
bhikkhuninti etthapi. Te bhikkhu mettiyabhummajake bhikkhu
anuyunjimsuti evam anuyunjimsu avuso kuhim tumhehi dabbo
mallaputto nama mettiyaya bhikkhuniya saddhim ditthoti.
Gijjhakutapabbatapade. Kaya velaya. Bhikkhacaragamanavelaya.
Avuso dabba ime evam vadenti tvam tada kuhinti. Veluvane
bhattani uddisamiti. Tava taya velaya veluvane atthibhavam
Ko janatiti. Bhikkhusangho bhanteti. Te sangham pucchimsu janatha
tumhe taya velaya imassa veluvane atthibhavanti. Ama avuso
janama thero sammatiladdhadivasato patthaya veluvaneyevati.
Tato mettiyabhummajake ahamsu avuso tumhakam katha na sameti
kacci no lesam uddetva vadethati. Evam te tehi bhikkhuhi
anuyunjiyamana ama avusoti vatva etamattham arocesum. Kimpana
tumhe avuso ayasmantam dabbam mallaputtam annabhagiyassa
adhikaranassati ettha annabhagassa idam annabhago va assa atthiti
annabhagiyam. Adhikarananti adharo veditabbo. Vatthuadhitthananti
vuttam hoti. Yo hi so dabbo mallaputto namati chakalako
vutto so yvayam ayasmato dabbassa mallaputtassa bhago
kotthaso pakkho manussajati ceva bhikkhubhavo ca tato annassa
bhagassa kotthasassa pakkhassa hoti tiracchanajatiya ceva
chakalakabhavassa ca so va annabhago assa atthiti tasma annabhagisankham
labhati. Yasma ca tesam imam mayam dabbam mallaputtam nama karomati
vadantanam tassa namakaranasannaya adharo vatthuadhitthanam tasma
adhikarananti veditabbo. Tam hi sandhaya te bhikkhu annabhagiyassa
adhikaranassati ahamsu. Na vivadadhikaranadisu annataram. Kasma.
Asambhavato. Na hi te catunnam adhikarananam kassaci annabhagiyassa
adhikaranassa kinci desam lesamattam uppadayimsu. Na ca catunnam
adhikarananam leso nama atthi. Jatilesadayo hi puggalanamyeva
Lesa vutta na vivadadhikaranadinam. Idanca dabbo mallaputtoti
namam tassa annabhagiyadhikaranabhave thitassa chakalakassa koci deso
hoti theram amulakena parajikena anuddhamsetum lesamatto. Ettha
ca dissati apadissati assa ayanti vohariyatiti deso. Jatiadisu
annatarakotthasassetam adhivacanam. Annampi vatthum lissati silissati
voharamatteneva isakam alliyatiti leso. Jatiadinanneva
annatarakotthasassetam adhivacanam. Tato param uttanatthameva.
Sikkhapadappannattiyampi ayamevattho.
   Padabhajane pana yassa annabhagiyassa adhikaranassa kinci desam
lesamattam upadaya parajikena dhammena anuddhamseyya tam yasma
atthuppattivaseneva avibhutam tasma padabhajane tam na vibhattanti
veditabbam. {393} Yani pana adhikarananti vacanasamannato atthuddharavasena ca
vuttani cattari adhikaranani tesam annabhagiyata ca tabbhagiyata ca
yasma apakata janitabba ca vinayadharehi tasma vacanasamannato
laddham adhikaranam nissaya tam avikaronto annabhagiyassa adhikaranassati
apattannabhagiyam va hoti adhikaranannabhagiyam vati adimaha.
Ya ca sa avasane apattannabhagiyassa adhikaranassa vaseneva codana
vutta tampi dassetum ayam sabbadhikarananam tabbhagiyaannabhagiyata
samahatati veditabba. Tattha ca apattannabhagiyam vati pathamam
udditthatta kathanca apatti apattiya annabhagiya hotiti
niddese arabbhitabbe yasma apattadhikaranassa
Tabbhagiyavicaranayeva ayamattho agamissati tasma evam anarabhitva
kathanca adhikaranam adhikaranassa annabhagiyanti pacchimam padamyeva gahetva
niddeso araddhoti veditabbo. Tattha annabhagiyavaro
uttanatthoyeva. Ekamekam hi adhikaranam itaresam tinnam
annabhagiyam annapakkhiyam annakotthasiyam hoti vatthuvisabhagatta.
Tabbhagiyavare pana vivadadhikaranam vivadadhikaranassa tabbhagiyam tampakkhiyam
tamkotthasiyam vatthusabhagatta. Tatha anuvadadhikaranam anuvadadhikaranassa.
Katham. Buddhakalato patthaya hi attharasa bhedakaravatthuni
nissaya uppannavivado ca idani uppajjanakavivado ca vatthusabhagataya
ekam vivadadhikaranameva hoti tatha buddhakalato patthaya catasso
vipattiyo nissaya uppannaanuvado ca idani uppajjanakaanuvado ca
vatthusabhagataya ekam anuvadadhikaranameva hoti. Yasma pana
apattadhikaranam apattadhikaranassa sabhagavisabhagavatthuto
sabhavasarikkhato ca ekamsena tabbhagiyam na hoti tasma apattadhikaranam
apattadhikaranassa siya tabbhagiyam siya annabhagiyanti vuttam.
Tattha adito patthaya annabhagiyassa pathamam nidditthatta idhapi
annabhagiyameva pathamam niddittham. Tattha annabhagiyattanca parato
tabbhagiyattanca vuttanayeneva veditabbam. Kiccadhikaranam
kiccadhikaranassa tabbhagiyanti ettha pana buddhakalato patthaya cattari
sanghakammani nissaya uppannaadhikarananca idani cattari sanghakammani
nissaya uppajjanakaadhikarananca sabhagataya sarikkhataya ca ekam
Kiccadhikaranameva hoti. Kim pana sanghakammani nissaya uppannaadhikaranam
kiccadhikaranam udahu sanghakammanameva tam adhivacananti. Sanghakammanamevetam
adhivacanam. Evam santepi sanghakammannama idancidanca evam
iti yam kammalakkhanam manasikaroti tam nissaya uppajjanato purimam
purimam sanghakammam nissaya uppajjanato ca sanghakammani nissaya
uppannam adhikaranam kiccadhikarananti vuttam. {394} Kinci desam lesamattam
upadayati ettha pana yasma desoti va lesamattoti va
pubbe vuttanayeneva byanjanato nanam atthato ekam tasma
lesoti dasa lesa jatileso namalesoti adimaha. Tattha
jatiyeva jatileso. Esa nayo sesesu. {395} Idani tameva lesam
vittharato dassetum yatha tam upadaya anuddhamsana hoti tatha
savatthukam katva dassento jatileso nama khattiyo dittho
hotiti adimaha. Tattha khattiyo dittho hotiti anno koci
khattiyajatiyo imina codakena dittho hoti. Parajikam dhammam
ajjhapajjantoti methunadhammadisu annataram apajjanto. Annam
khattiyam passitva codetiti atha so annam attano verim khattiyajatiyam
bhikkhum passitva tam khattiyajatilesam gahetva evam codeti khattiyo
maya dittho parajikam dhammam ajjhapajjanto tvam khattiyo parajikam
dhammam ajjhapannosi. Athava tvam so khattiyo na anno
parajikam dhammam ajjhapannosi assamanosi asakyaputtiyosi natthi
taya saddhim uposatho va pavarana va sanghakammam vati apatti
Vacaya vacaya sanghadisesassa. Ettha ca tesam khattiyanam
annamannam asadisassa tassa tassa dighadino va ditthadino va
vasena annabhagiyata khattiyajatippannattiya adharavasena
adhikaranata ca veditabba. Eteneva upayena sabbapadesu yojana
veditabba. {400} Pattalesaniddese. Satakapattoti lohapattasadiso
susanthano succhavi siniddho bhamaravanno mattikapatto vuccati.
Sumbhakapattoti pakatimattikapatto. {406} Yasma pana apattilesassa
ekapadeneva sankhepato niddeso vutto tasma vittharato tampi
dassetum bhikkhu sanghadisesam ajjhapajjanato dittho hotiti adi
vuttam. Kasma panassa tattheva niddesam avatva idha visum
vuttoti. Lesaniddese hi asabhagatta. Lesaniddesa hi
annam disva annassa codanavasena vutta. Ayam pana ekameva
annam apattim apajjantam disva annaya apattiya codanavasena
vutto. Yadi evam katham annabhagiyam adhikaranam hotiti. Apattiya.
Tenetam vuttam evampi apattannabhagiyanca hoti leso ca
upadinnoti. Yam hi so sanghadisesam apanno tam parajikassa
annabhagiyam adhikaranam. Tassa pana annabhagiyassa adhikaranassa
leso nama yo so sabbakhattiyanam sadharano khattiyabhavo viya
sabbapattinam sadharano apattibhavo. Etena upayena
sesapattimulaka naya codapakavaro ca veditabbo. {408} Anapatti
tathasanni codeti va codapeti vati parajikamyeva ayam apannoti
Yo evam tathasanni codeti va codapeti va tassa anapatti.
Sesam sabbam uttanameva.
      Samutthanadinipi pathamadutthadosasadisanevati.
      Dutiyadutthadosasikkhapadavannana nitthita.             The Pali Atthakatha in Roman Book 2 page 107-113. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=2248&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=2248&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=564              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=1&A=17841              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=7641              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=7641              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]