ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 2 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.2)

   {269} Tena samayena buddho bhagavati kayasamsaggasikkhapadam. Tatrayam
anuttanapadavannana. Aranne viharatiti na avenike aranne
jetavanaviharasseva paccante ekapasse. Majjhe gabbhoti tassa
cassa viharassa majjhe gabbho hoti. Samanta pariyagaroti samanta
panassa mandalamalaparikkhepo hoti. So kira majjhe caturassam gabbham
Katva bahi mandalamalaparikkhepena kato yatha sakka hoti
antoyeva avijjhantehi vicaritum. Suppannattanti sutthu thapitam.
Yatha yatha yasminca yasminca okase thapitam pasadikam hoti lokaranjitam
tatha tatha tasmim tasmim okase thapitam. Vattasisena hi so ekakiccampi na
karoti. Ekacce vatapaneti yesu vivatesu andhakaro hoti tani
vivaranto yesu vivatesu aloko hoti tani thakento. Evam
vutte sa brahmani tam brahmanam etadavocati evam tena brahmanena
pasamsitva vutte sa brahmani pasanno ayam brahmano
pabbajitukamo manneti sallakkhetva niguhitabbampi tam attano
vippakaram pakasenti kevalam tassa saddhavighatapekkha hutva etam
kuto tassa ularattatati adivacanamavoca. Tattha ularo atta
assati ularatta. Ularattano bhavo ularattata. Kulitthihiti
adisu kulitthiyo nama gharasaminiyo. Kuladhita nama purisantaragata
kuladhitaro. Kulakumariyo nama anivitatha vuccanti. Kulasunha
nama parakulato anita kuladarakanam vadhuyo.
   {270} Otinnoti yakkhadihi viya satta anto uppajjantena ragena
otinno. Kupadini viya satta asamavekkhitva rajaniye thane
rajanto sayam va ragam otinno. Yasma pana ubhayathapi
ragasamangissevetam adhivacanam tasma otinno nama saratto
apekkhava patibaddhacittoti evamassa padabhajanam vuttam. Tattha
sarattoti kayasamsaggaragena sutthu ratto. Apekkhavati
Kayasamsaggapekkhaya apekkhava. Patibaddhacittoti kayasamsaggarageneva tasmim
vatthusmim patibaddhacitto. Viparinatenati parisuddhabhavangasantatisankhatam
pakatim jahitva annatha pavattena virupam va parinatena virupam
parivattena. Yatha parivattamanam virupam hoti evam parivattetva
thitenati adhippayo. {271} Yasma pana tam ragadihi sampayogam nativattati
tasma viparinatanti rattampi cittanti adina nayena tassa padabhajanam
vatva ante idhadhippetamattham dassento apica rattam cittam
imasmim atthe adhippetam viparinatanti aha. Tadahujatati tam divasam
jata jatamatta allamamsapesivanna. Evarupayapi hi saddhim
kayasamsagge sanghadiseso methunavitikkame parajikam rahonisajjassade
pacittiyanca hoti. Pagevati pathamameva. Kayasamsaggam
samapajjeyyati hatthaggahanadikayasampayogam kayasammissibhavam
samapajjeyya. Yasma panetam samapajjantassa yo so kayasamsaggo
nama so atthato ajjhacaro hoti ragavasena abhibhavitva
sannamavelam acaro tasmassa sankhepenattham dassento ajjhacaro
vuccatiti padabhajanamaha. Hatthaggaham vati adibhedam panassa
vittharenettha dassanam 1-. Tattha hatthadinam vibhagadassanattham hattho
nama kupparam 2- upadayati adimaha. Tattha kupparam upadayati
dutiyamahasandhim upadaya. Annattha pana manibandhato yava agganakha
@Footnote: 1. adi bhedam...dassitanti yojanapatho. 2. sabbapotthakesu kappuranti dissati.
@tanca kho ekaccassa sasilesarukkhassa va tassa va silesassa bhesajjatthaya vicunnakatassa
@atthavacakam hoti.
Hattho. Idha saddhim agganakhaya 1- kupparato patthaya adhippeto.
Suddhakesanam vati suttadihi amissanam suddhanam kesanamyeva 2-.
Veniti tihi kesavattihi vinaddhitva katakesakalapassetam adhivacanam.
Suttamissati pancavannena suttena kese missetva kata.
Malamissati vassikapupphadihi missetva tihi kesavattihi vinaddhitva
va kata. Avinaddhopi va kevalam pupphamissako kesakalapo idha veniti
veditabbo. Hirannamissati kahapanamalaya missetva kata.
Suvannamissati suvannacirakehi va pamangadihi va missetva
kata. Muttamissati muttavalihi missetva kata. Manimissati
suttarulhehi manihi missetva kata. Etasu hi yankinci venim
ganhantassa sanghadisesoyeva. Aham missakavenim aggahesinti vadantassa
mokkho natthi. Veniggahanena cettha kesa gahita va honti
tasma yopi ekam kesam ganhati tassapi apattiyeva . hatthanca
veninca thapetvati idha vuttalakkhanam hatthanca sabbappakaranca
venim thapetva avasesam sariram anganti veditabbam. Evam paricchinnesu
hatthadisu hatthassa gahanam hatthaggaho. Veniya gahanam veniggaho.
Avasesassa sarirassa paramasanam annatarassa va annatarassa va
angassa paramasanam. Yo tam hatthaggaham va veniggaham va
annatarassa va annatarassa va angassa paramasanam samapajjeyya
tassa sanghadiseso nama apattinikayo hotiti ayam sikkhapadassa
@Footnote: 1. agganakhena. 2. veni nama suddhakesa vati pali.
Attho.
   {272} Yasma pana yo ca hatthaggaho yo ca veniggaho yanca
avasesassa angassa paramasanam tam sabbampi bhedato dvadasavidham
hoti tasma tam bhedam dassetum amasana paramasanati adina
nayena tassa padabhajanam vuttam. Tattha yanca vuttam amasana
nama amatthamatta yanca chupanannama phutthamattanti imesam ayam
viseso. Amasanati apajjana phutthokasam anatikkamitvapi
tattheva sanghattana. Ayam hi amatthamattati vuccati. Chupananti
asanghattetva phutthamattam. Yampi ummasanaya ca ullanghanaya
ca niddese uddham uccaranati ekameva padam vuttam tatrapi ayam
viseso. Pathamam attano kayassa itthiya kaye uddham phusanavasena
vuttam. Dutiyam itthiya kayam ukkhipanavasena. Sesam pakatameva.
   {273} Idani yvayam otinno viparinatena cittena kayasamsaggam samapajjati
tassa etesam padanam vasena vittharato apattibhedam dassento
itthi ca hoti itthisanni saratto ca bhikkhu ca nam itthiya
kayena kayanti adimaha. Tattha bhikkhu ca nam itthiya kayena
kayanti so saratto ca itthisanni ca bhikkhu attano kayena.
Nanti nipatamattam. Athava. Etam tassa itthiya hatthadibhedam
kayam. Amasati paramasatiti etesu ceva ekenapi akarena
ajjhacarati apatti sanghadisesassa. Tattha sakim amasato eka
apatti punappunam amasato payoge payoge sanghadiseso.
Paramasantopi sace kayato amocetva va itocitoca attano hattham
va kayam va sancopeti harati peseti divasampi paramasato
eka va apatti. Sace kayato mocetva mocetva paramasati
payoge payoge apatti. Omasantopi sace kayato amocetvava
itthiya matthakato patthaya yava padapitthim omasati eka va
apatti. Sace pana udaradisu tam tam thanam patva muncitva
omasati payoge payoge apatti. Ummasanayapi padato
patthaya yava sisam ummasantassa eseva nayo. Olanghanaya
matugamam kesesu gahetva onametva cumbanadisu yam ajjhacaram
icchati tam katva muncato eka apatti. Utathitam punappunam
namayato 1- payoge payoge apatti. Ullanghanayapi kesesu va
hatthesu va gahetva utthapayato eseva nayo. Akaddhanaya
attano abhimukham akaddhanto yava na muncati eka va apatti.
Muncitva muncitva punapi akaddhantassa payoge payoge apatti.
Patikaddhanayapi parammukham pitthiyam gahetva patippanamayato ca eseva
nayo. Abhinigganhanaya hatthe va bahaya va dalham gahetva
yojanampi gacchato ekava apatti. Muncitva muncitva ganhato
payoge payoge apatti. Amuncitva punappunam phusato ca
alingato ca payoge payoge apattiti mahasumatthero aha.
Mahapadumatthero panaha mulaggahanameva pamanam tasma yava
@Footnote: 1. onamayato.
Na muncati tava eka va apatti. Abhinippilanaya vatthena va
abharanena va saddhim nippilayato angam aphusantassa thullaccayam phusantassa
sanghadiseso. Ekappayogena eka apatti nanapayogena
nana. Gahanacchupanesu annam kinci vikaram akarontopi
gahitamattaphutthamattenapi apattim apajjati.
   Evametesu amasanadisu ekenapi akarena ajjhacarato
itthiya itthisannissa sanghadiseso. Vematikassa thullaccayam.
Pandakapurisatiracchanagatasannissapi thullaccayameva. Pandake
pandakasannissa thullaccayam. Vematikassa dukkatam. Purisatiracchanagataitthisannissa
dukkatameva. Purise purisasannissapi vematikassapi
itthipandakatiracchanagatasannissapi dukkatameva. Tiracchanagatepi
sabbakarena dukkatamevati. Ima ekamulakanaye vutta apattiyo
sallakkhetva imina ca upayena dve itthiyo dvinnam itthinanti
adivasena vutte dvimulakanayepi dviguna apattiyo veditabba.
Yatha ca dvisu itthisu dve sanghadisesa evam sambahulasu sambahula
veditabba. Yo hi ekato thita sambahula itthiyo bahahi
parikkhipitva ganhati so yattaka itthiyo phuttha tasam gananaya
sanghadisese apajjati. Majjhagatanam gananaya thullaccaye. Ta
hi tena kayapatibaddhena amattha honti. Yo pana sambahulanam
anguliyo va kese va ekato katva ganhati so anguliyo ca
kese ca aganetva itthiyo ganetva sanghadisesehi karetabbo.
Yasanca itthinam anguliyo va kesa va majjhagata honti tasam
gananaya thullaccaye apajjati. Ta hi tena kayapatibaddhena
amattha honti. Sambahula pana itthiyo kayapatibaddhehi
rajjuvatthadihi parikkhipitva ganhanto sabbasamyeva antoparikkhepagatanam
gananaya thullaccaye apajjati. Mahapaccariyam aphutthasu dukkatam vuttam.
Tattha yasma paliyam kayapatibaddham kayapatibaddhena amasanannama natthi
tasma sabbampi kayapatibaddham kayapatibaddheneva sanganhitva
mahaatthakathayanca kurundiyanca vutto purimanayo cettha yuttataro dissati.
Yo hi hatthena hattham gahetva patipatiya thitasu itthisu samasarago
ekam hatthe ganhati so gahititthiya vasena ekam sanghadisesam
apajjati itarasam gananaya purimanayeneva thullaccaye. Sace so
tam kayapatibaddhe vatthe va pupphe va ganhati sabbasam gananaya
thullaccaye apajjati. Yatheva hi rajjuvatthadihi parikkhipantena
sabbapi kayapatibaddhena amattha honti tatha idhapi sabba
kayapatibaddhena amattha hontiti. Sace pana ta itthiyo annamannam
vatthakotiyam gahetva thita honti tatra ceso purimanayeneva pathamam
itthim hatthe ganhati gahitaya vasena sanghadisesam apajjati itarasam
gananaya dukkatani. Sabbasam hi tasam tena purimanayeneva
kayapatibaddhena kayapatibaddham amattham hoti. Sace pana sopi tam
kayapatibaddheyeva ganhati tassa vasena thullaccayam apajjati
itarasam gananaya anantaranayeneva dukkatani. Yo pana ghanavatthanivattham
Itthim kayasamsaggaragena vatthe sanghatteti thullaccayam. Viralavatthanivattham
sanghatateti tatra ce vatthantarehi itthiya va nikkhantalomani bhikkhum
bhikkhuno va patitthalomani itthim phusanti ubhinnam lomaniyeva va
lomani phusanti sanghadiseso. Upadinnakena hi kammajarupena
upadinnakam va anupadinnakam va anupadinnakenapi kesadina upadinnakam va
anupadinnakam va phusantopi sanghadisesam apajjatiyeva. Tattha kurundiyam
lomani ganetva sanghadisesoti vuttam. Mahaatthakathayam pana lomani
ganetva apattiya na karetabbo ekameva sanghadisesam apajjati
sanghike mance pana apaccattharitva nipanno lomani ganetva
karetabboti vuttam. Tadeva yuttam. Itthivasena hi ayam apatti
na kotthasavasenati. Etthaha yo pana kayapatibaddham ganhissamiti
kayam ganhati kayam va ganhissamiti kayapatibaddham ganhati so kim
apajjatiti. Mahasumatthero tava yathavatthukamevati vadati. Ayam
kirassa laddhi
     vatthu sanna ca rago ca phassapativijanana
     yathanidditthaniddese  garukantena karayeti.
Ettha vatthuti itthi. Sannati itthisanna. Ragoti
kayasamsaggarago. Phassapativijananati kayasamsaggaphassajanana. Tasma
yo itthisanni kayasamsaggaragena kayapatibaddham gahessamiti pavattopi
kayam phusati 1- garukam sanghadisesamyeva apajjati itaropi thullaccayanti.
@Footnote: 1. ito param soti padam bhaveyya.
Mahapadumatthero panaha
     sannaya viragitamhi   gahane ca viragite
     yathanidditthaniddese  garukam tattha na dissatiti.
Assapayam laddhi itthiya itthisannino hi sanghadiseso vutto
imina ca itthisanna viragita kayapatibaddhe kayapatibaddhasanna
uppadita tam ganhantassa pana thullaccayam vuttam. Imina ca
gahanampi viragitam tam aggahetva itthi gahita tasma ettha
itthisannaya abhavato sanghadiseso na dissati kayapatibaddhassa
aggahitatta thullaccayam na dissati kayasamsaggaragena phutthatta pana
dukkatam kayasamsaggaragena hi imannama vatthum phusato anapattiti
natthi tasma dukkatamevati. Idanca pana vatva imam catukkamaha
sarattam ganhissamiti sarattam ganhi sanghadiseso virattam
ganhissamiti virattam ganhi dukkatam sarattam ganhissamiti virattam ganhi
dukkatam virattam ganhissamiti sarattam ganhi dukkatamevati.
Kincapi evamaha athakho mahasumattheravadoyeva cettha itthi ca
hoti itthisanni saratto ca bhikkhu ca nam itthiya kayena
kayapatibaddham amasati paramasati ganhati chupati apatti thullaccayassati
imaya paliya yo hi ekato thita sambahula itthiyo bahahi
parikkhipitva ganhati so yattaka itthiyo phuttha tasam gananaya
sanghadisese apajjati majjhagatanam thullaccayeti adihi atthakathavinicchayehi
ca sameti. Yadi hi sannadiviragena viragitam nama bhaveyya
Pandako ca hoti itthisanniti adisu viya kayapatibaddhanca hoti
kayasanni cati adina ca nayena paliya visesam vadeyya. Yasma pana
so na vutto tasma itthiya itthisannaya sati itthim amasantassa
sanghadiseso kayapatibaddham amasantassa thullaccayanti yathavatthukameva
yujjati. Mahapaccariyampi cetam vuttam nilam parupitva sayitaya
kalitthiya kayam ghattessamiti kayam ghatateti sanghadiseso kayam
ghatatessamiti nilam ghatteti thullaccayam nilam ghatatessamiti kayam ghatateti
sanghadiseso nilam ghatatessamiti nilam ghatateti thullaccayanti. Yo
cayam itthi ca pandako cati adina nayena vatthumissakanayo
vutto tasmimpi vatthusannavimativasena vutta apattiyo paliyam
asammuyhantena veditabba. Kayena kayapatibaddhavare pana itthiya
itthisannissa kayapatibaddham ganhato thullaccayam sese sabbattha
dukkatam kayapatibaddhena kayavarepi eseva nayo. Kayapatibaddhena
kayapatibaddhavare ca nissaggiyena kayavaradisu cassa sabbattha
dukkatameva. Itthi ca hoti itthisanni saratto ca itthi ca nam bhikkhussa
kayena kayanti adivaro pana bhikkhumhi matugamassa saragavasena
vutto. Tattha itthi ca nam bhikkhussa kayena kayanti bhikkhumhi
saratta itthi tassa nisinnokasam va nippannokasam va gantva
attano kayena tam bhikkhussa kayam amasati chupati. Sevanadhippayo
kayena vayamati phassam pativijanatiti evam taya amattho va chupito
va sevanadhippayo hutva sace phassam pativijananattham isakampi kayam
Caletiphandeti sanghadisesam apajjati. Dve itthiyoti etka dve
sanghadisese apajjati. Itthiya ca pandake ca sanghadisesena saha
dukkatam. Etena upayena yava nissaggiyena nissaggiyam amasati
sevanadhippayo kayena vayamati na ca phassam pativijanati apatti
dukkatassati tava purimanayeneva apattibhedo veditabbo. Ettha
ca kayena vayamati na ca phassam pativijanatiti attana nissattham puppham
va phalam va itthim attano nissaggiyena pupphena va phalena va
paharantim disva kayena vikaram karoti angulim va caleti bhamukam
va ukkhipati akkhim va nikhanati annam va evarupam vikaram karoti
ayam vuccati kayena vayamati na ca phassam pativijanatiti.
Ayampi kayena vayamitatta dukkatam apajjati. Davisu itthisu
dve pandakaitthisu dveeva dukkate apajjati.
   {279} Evam vatthuvasena vittharato apattibhedam dassetva idani
lakkhanavasena sankhepato apattibhedanca anapattinca dassento
sevanadhippayoti adimaha. Tattha purimanaye itthiya phutatho
samano sevanadhippayo kayena vayamati phassam pativijanati
tivangasampattiya sanghadiseso. Dutiye nissaggiyena nissaggiyamasane
viya vayamitva acchupane viya ca phassassa apativijananato
duvangasampattiya dukkatam. Tatiye kayena avayamato anapatti.
Yo hi sevanadhippayo niccalena kayena kevalam phassam pativijanati
sadiyati anubhoti tassa cittuppadamatte apattiya abhavato
Anapatti. Catutthe pana nissaggiyena nissaggiyamasane viya phassam
pativijananapi natthi kevalam cittuppadamattameva tasma anapatti.
Mokkhadhippayassa sabbakaresu anapatti. Ettha pana yo
itthiya gahito tam attano sarira mocetukamo patippanameti
va paharati va ayam kayena vayamati phassam pativijanati. Yo
agacchantim disva tato muccitukamo uttasetva palapeti ayam
kayena vayamati na ca phassam pativijanati. Yo tadisam dighajatikam
kaye arulham disva sanikam gacchatu ghattiyamana anatthaya
samvatteyyati na ghatteti itthimeva va angam phusamanam natva
esa anatthiko ayam mayati sayameva pakkamissatiti ajananto viya
niccalo hoti balavitthiya va galham alingitva gahito
daharabhikkhu palayitukamopi sutthu gahitatta niccalo hoti ayam
ca na kayena vayamati phassam pativijanati. Yo pana agacchantim
disva agacchatu tava tato tam paharitva va panametva va
pakkamissamiti niccalo hoti ayam mokkhadhippayo na ca kayena
vayamati na ca phassam pativijanatiti veditabbo. {280} Asancicacati
imina upayena imam phussissamiti acetetva. Evam hi acetetva
pattapatiggahanadisu matugamassa ange phutthepi anapatti.
Asatiyati annavihito hoti matugamam phusamiti sati natthi evam
asatiya hatthapadappasaranadikale phusantassa anapatti.
Ajanantassati darakavesena thitam darikam disva itthiti ajananto
Kenacideva karaniyena phusati evam itthiti ajanantassa phusato
anapatti. Asadiyantassati kayasamsaggam asadiyantassa
bahaparamparaya nitabhikkhussa viya anapatti. Ummattakadayo
vuttanayaeva. Idha pana udayitthero adikammiko tassa anapatti
adikammikassati.
         Padabhajaniyavannana nitthita.
   Samutthanadisu idam sikkhapadam pathamaparajikasamutthanam
kayacittato samutthati kiriya sannavimokkham sacittakam lokavajjam
kayakammam akusalacittam dvivedanam sukhamajjhattadvayenati.
   {281} Vinitavatthusu. Matuya matuppemenati matuppemena matuya
kayam amasati. Esa nayo dhitubhaginivatthusu. Tattha yasma
mata va hotu dhita va itthi nama sabbapi brahmacariyassa
paripanthikava tasma ayam me mata ayam dhita ayam bhaginiti
gehasitappemena amasato dukkatameva vuttam.
   Imam pana bhagavato anamanussarantena sacepi nadisotena
vuyhamanam mataram passati neva hatthena paramasitabba. Panditena pana
bhikkhuna nava va phalakam va kadalikkhandho va darukhandam va
upasamharitabbam tasmim asati kasavampi upasamharitva purato thapetabbam
ettha ganhahiti pana na vattabba. Gahite parikkharam kaddhamiti
kaddhantena gantabbam. Sace pana bhayati purato purato gantva
ma bhayiti samassasetabba. Sace vuyhamana puttassa sahasa
Khandhe va abhiruhati hatthe va ganhati na apehi mahalliketi
niddhunitabba thalam papetabba. Kaddame laggayapi kupe patitayapi
eseva nayo. Tatrapi hi yottam va vattham va pakkhipitva
hatthena gahitabhavam natva uddharitabba na tveva amasitabba.
   Na kevalanca matugamassa sarirameva anamasam nivasanaparupanampi
abharanabhandampi tinandupakam va talapannamuddikam va upadaya
anamasameva. Tanca kho nivasanaparupanam pilandhanatthaya thapitameva.
Sace pana nivasanam va parupanam va parivattetva civaratthaya
padamule thapeti vattati. Abharanabhandesu pana sisappasadhanaka-
dantasuciadikappiyabhandam imam bhante tumhe ganhathati diyamanam
sipatikasuciadiupakaranatthaya gahetabbam. Suvannarajatamuttadimayam
pana anamasameva diyamanampi na gahetabbam.
   Na kevalanca etasam sarirupagameva anamasam itthisanthanena
katam kattharupampi dantarupampi ayarupampi loharupampi tipurupampi
potthakarupampi sabbaratanarupampi antamaso pitthamayam rupampi
anamasameva. Paribhogatthaya pana idam tumhakam hotuti labhitva
thapetva sabbaratanamayam avasesam bhinditva upakaranaraham upakarane
paribhogaraham ca paribhoge upanetum vattati.
   Yatha ca itthirupakam evam sattavidham dhannampi anamasam.
Tasma khettamajjhena gacchata tattha jatakampi dhannaphalam anamasantena
gantabbam . Sace gharadvare va magge va dhannam pasaritam hoti
Passena ca maggo atthi na maddantena gantabbam. Gamanamagge
asati maggam adhitthaya gantabbam. Antaraghare dhannassa upari asanam
pannapetva denti nisiditum vattati. Keci asanasalaya dhannam
akiranti. Sace sakka hoti harapetum harapetabbam. No ce
ekamantam dhannam amaddantena pithakam pannapetva nisiditabbam.
Sace okaso na hoti manussa dhannamajjheyeva pannapetva
denti nisiditabbam. Navatthesupi eseva nayo. Tattha jatakani
muggamasadini aparannanipi talapanasadini va phalani kilantena na
amasitabbani. Manussehi rasikatesupi eseva nayo. Aranne pana
rukkhato patitani phalani anupasampannanam dassamiti ganhitum vattati.
   Mutta mani veluriyo sankho sila pabalam rajatam jatarupam lohitako
masaragallanti imesu dasasu ratanesu mutta adhotaviddha yathajata va
amasitum vattati. Sesa anamasati vadanti mahapaccariyam pana
mutta dhotapi adhotapi anamasa bhandamulatthaya ca sampaticchitum
na vattati kuttharogassa bhesajjaya pana vattatiti vuttam. Antamaso
jatiphalikam upadaya sabbopi nilapitadivannabhedo mani dhotaviddhavattito
anamaso. Yathajato pana akaramutto pattadibhandamulattham
sampaticchitum vattatiti vutto. Sopi mahapaccariyam patikkhitto.
Pacitva kato kacamaniyeveko vattatiti vutto. Veluriyepi manisadiso
va vinicchayo. Sankho dhamanasankho ca dhotaviddho ca ratanamisso ca 1-
@Footnote: 1. atireko manne.
Anamaso. Paniyasankho dhotopi adhotopi amasova. Sesanca
anjanadibhesajjatthayapi bhandamulatthayapi sampaticchitum vattati. Sila
dhotaviddha ratanasamyutta muggavanna va anamasa. Sesa
satthakanisadadiatthaya ganhitum vattati. Ettha ca ratanasamyuttati suvannena
saddhim yojetva pacitva katati vadanti. Pabalam dhotaviddham anamasam.
Sesam amasanca bhandamulatthanca sampaticchitum vattati. Mahapaccariyam
pana dhotampi adhotampi sabbam anamasanca na ca sampaticchitum vattatiti
vuttam. Rajatanca jatarupanca katabhandampi sabbena sabbam vijato
patathaya anamasanca asampaticchiyanca. Uttararaputto kira
suvannacetiyam karetva mahapadumattherassa pesesi. Thero na
kappatiti patikkhipi. Cetiyaghare suvannapadumasuvannabubbulakadini
honti etanipi anamasani. Cetiyagharagopaka pana
rupiyachaddakatthane thita tasma tesam kelayitum vattatiti vuttam. Kurundiyam
pana tam patikkhittam. Suvannacetiye kacavarameva haritum vattatiti
ettakameva anunnatam. Arakutalohampi jatarupagatikameva anamasanti
sabbaatthakathasu vuttam. Senasanaparibhogo pana sabbo kappiyo tasma
jataruparajatamaya sabbepi senasanaparikkhara amasa. Bhikkhunam
dhammavinayavannanatthane ratanamandape karonti phalikatthambhe
ratanadamapatimandite tattha sabbupakaranani bhikkhunam patijaggitum vattati.
Lohitakamasaragalla dhotaviddha anamasa. Itare amasa
bhandamulatthaya ca vattatiti vutta. Mahapaccariyam pana dhotapi
Adhotapi sabbaso anamasa na ca sampaticchitum vattatiti vuttam.
   Sabbam avudhabhandam anamasam bhandamulatthaya diyamanampi na
sampaticchitabbam. Satthavanijja nama na vattati. Suddhadhanudandopi
dhanujiyapi patodopi ankusopi antamaso vasipharasuadinipi
avudhasankhepena katani anamasani. Sace kenaci vihare satti va
tomaro va thapito hoti viharam jaggantena harantuti samikanam
pesetabbam. Sace na haranti tam acalentena viharo
patijaggitabbo. Yuddhabhumiyam patitam asim va sattim va tomaram va disva
pasanena va kenaci va asim bhinditva satthakatthaya gahetum
vattati. Itaranipi viyojetva kinci satthakatthaya kinci
kattaradandadiatthaya gahetum vattati. Idam ganhathati diyamanam pana
vinasetva kappiyabhandam karissamiti sabbampi sampaticchitum vattati.
   Macchajalapakkhijaladinipi phalakajalikadini saraparittananipi
sabbani anamasani. Paribhogatthaya labbhamanesu pana jalantava
asanassa va cetiyassa va upari bandhissami chattam va vethissamiti
gahetum vattati. Saraparittanam sabbampi bhandamulatthaya sampaticchitum
vattati. Paruparodhanivaranam hi etam na uparodhakaranti. Phalakam
dantakatthabhajanam karissamiti gahetum vattati.
   Cammavinaddhani vinabheriadini anamasani. Kurundiyam pana
bherisanghatopi vinasanghatopi tucchapokkharampi mukhavattiyam
aropitacammampi vinadandakopi sabbampi anamasanti vuttam. Onahitum va
Onahapetum va vadetum va vadapetum va na labbhatiyeva.
Cetiyangane pujam katva manussehi chadditam disvapi acaletva va antarantare
sammajjitabbam. Kacavarachaddanakale pana kacavaraniyameneva haritva
ekamantam nikkhipitum vattatiti mahapaccariyam vuttam. Bhandamulatthaya
sampaticchitumpi vattati. Paribhogatthaya labbhamanesu pana
vinadonikanca bheripokkharanca dantakatthabhajanam karissami cammam
satthakakosakanti evam tassa tassa parikkharassa karanatthaya gahetva tatha
tatha katum vattati.
   Puranadutiyikavatthu uttanatthameva. Yakkhinivatthusmim sacepi
paranimmitavasavattideviya kayasamsaggam samapajjati thullaccayameva.
Pandakavatthu suttitthivatthu ca pakatameva. Matitthivatthusmim
parajikappahonakakale thullaccayam tato param dukkatam. Tiracchanagatavatthusmim
nagamanavikayapi supannamanavikayapi kinnariyapi gaviyapi
dukkatameva. Darudhitalikavatthusmim na kevalam daruna eva antamaso
cittakammalikhitepi itthirupe dukkatameva. {282} Sampilanavatthu
uttanatthameva. Sankamavatthusmim ekapadikasankamo va hotu
sakatamaggasankamo va calessamiti payoge katamatte caletu va ma
va dukkatam. Maggavatthu pakatameva. Rukkhavatthusmim rukkho mahanto
va hotu mahajambuppamano khuddako va tam caletum sakkotu va
ma va payogamattena dukkatam. Navavatthusmimpi esa nayo.
Rajjuvatthusmim yam rajjum avinchanto thana caletum sakkoti tattha
Thullaccayam. Ya maharajju hoti isakampi thana na calati tattha
dukkatam. Dandepi eseva nayo. Bhumiyam patitamaharukkhopi hi
dandaggahaneneva idha gahito. Pattavatthu pakatameva.
Vandanavatthusmim itthi pade sambahitva vanditukama varetabba pada
va paticchadetabba niccalena va bhavitabbam. Niccalassa hi cittena
sadiyatopi anapatti. Avasane vatthu pakatameva.
   Iti samantapasadikaya vinayasamvannanaya kayasamsaggavannana
nitthita.             The Pali Atthakatha in Roman Book 2 page 20-39. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=415&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=415&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=375              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=1&A=13152              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4953              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4953              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com