ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 2 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.2)

   {135} Navamasikkhapade. Yava dvarakosati ettha dvarakoso
nama pitthisanghatassa samanta kavatavittharappamano okaso.
Mahapaccariyam pana dvarabahato patthaya diyaddhahatthoti vuttam.
Kurundiyam dvarassa ubhosu passesu kavatappamananti vuttam.
Mahaatthakathayam kavatam nama diyaddhahatthampi hoti dvihatthampi
addhateyyahatthampiti vuttam. Tam suvuttam. Tadeva hi sandhaya
bhagavata pitthisanghatassa samanta hatthapasati ayam ukkatthaparicchedo
kato. Aggalatthapanayati sakavatadvarabandhatthapanaya sakavatassa
dvarabandhassa niccalabhavatthayati attho. Dvaratthapanayati
idampi hi padabhajanam imamevattham sandhaya bhasitam. Ayam panettha
adhippayo. Kavatam hi lahuparivattakam vivaranakale bhittim ahanati
pidahanakale dvarabandham tena ahananena bhitti kampati tato
mattika calati calitva sithila va hoti patati va. Tenaha
bhagava yava dvarakosa aggalatthapanayati. Tattha kincapi
Idannama kattabbanti neva matikayam na padabhajane vuttam
atthuppattiyam pana punappunam chadapesi punappunam limpapesiti
adhikarato yava dvarakosa aggalatthapanaya punappunam limpitabbo
va limpapetabbo vati evamattho datthabbo. Yam pana
padabhajane pitthisanghatassa samanta hatthapasati vuttam tattha
yassa vemajjhe dvaram hoti uparibhage ca ucca bhitti tassa tisu
disasu samanta hatthapasa upacaro hoti. Khuddakassa viharassa
dvisu disasu upacaro hoti. Tatrapi yam bhittim vivariyamanam
kavatam ahanati sa aparipuraupacarapi hoti. Ukkatthaparicchedena
pana tisu disasu samanta hatthapasa dvarassa niccalabhavatthaya
lepo anunnato. Sace pana dvarassa adhobhagepi lepokaso
atthi tampi limpitum vattati. Alokasandhiparikammayati
ettha alokasandhiti vatapanakavataka vuccanti. Te vivaranakale
vidatthimattampi atirekampi bhittippadesam paharanti. Upacaro
panettha sabbadisasu labbhati. Tasma sabbadisasu kavatavittharappamano
okaso alokasandhiparikammatthaya limpitabbo va
limpapetabbo vati ayamettha adhippayo. Setavannanti adikam
na matikapadabhajanam. Imina hi viharassa bharikattannama natthiti
padabhajaneyeva anunnatam. Tasma sabbametam yathasukham kattabbam.
Evam lepakammam yam kattabbam tam dassetva puna yam chadane
kattabbam tam dassetum dvitticchadanassati adi vuttam. Tattha
Dvitticchadanassa pariyayanti chadanassa dvittipariyayam. Pariyayo
vuccati parikkhepo. Parikkhepadvayam va parikkhepattayam va
adhitthatabbanti attho. Appaharite thitenati aharite thitena. Haritanti
cettha sattadhannappabhedam pubbannam muggamasatilakulatthaalabu-
kumbhandaadibhedanca aparannam adhippetam. Tenevaha haritannama pubbannam
aparannanti. Sace harite thito adhitthati apatti dukkatassati
ettha pana yasmimpi khette vuttam vijam na tava sampajjati vasse
va pana patite sampajjissati etampi haritasankhyameva gacchati.
Tasma evarupe khettepi thitena na adhitthatabbam. Ahariteyeva
thitena adhitthatabbam. Tatrapi ayam paricchedo pitthivamsassa va
kutagarakannikaya va uparithupikaya va passe nisinno
chadanamukhavattiantena olokento yasmim bhumibhage thitam passati yasmim
ca bhumibhage thito tam uparinisinnakam passati tasmim thatabbam.
Tassa anto aharitepi thatva adhitthatum na labbhati. Kasma.
Viharassa hi patantassa ayam patanokasoti. {136} Maggena
chadentassati ettha maggena chadanam nama aparikkhipitva ujukameva
chadanam. Tam itthakasilasudhahi labbhati. Dve magge
adhitthahitvati dve magga sace ducchanna honti apanetvapi
punappunam chadapetum labbhati. Tasma yatha icchati tatha
dve magge adhitthahitva tatiyam maggam idani evam chadehiti
anapetva pakkamitabbam. Pariyayenati parikkhepena. Evam
Chadanam pana tinapannehi labbhati. Tasma idhapi yatha
icchati tatha dve pariyaye adhitthahitva tatiyam pariyayam
idani evam chadehiti anapetva pakkamitabbam. Sace pana
na pakkamati tunhibhutena thatabbam. Sabbampi cetam chadanam
chadanupari veditabbam. Uparuparicchanno hi viharo ciram
anovassako hotiti mannamana evam chadenti. Tato ce
uttarinti tinnam magganam va pariyayanam va upari catutthe
magge va pariyaye va. {137} Karale karaleti tinamutthiyam tinamutthiyam.
Sesamettha uttanamevati. Chassamutthanam kiriya nosannavimokkham
acittakam pannattivajjam kayakammam vacikammam ticittam tivedananti.
         Mahallakaviharasikkhapadam navamam.             The Pali Atthakatha in Roman Book 2 page 347-350. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=7312&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=7312&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=607              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=1&A=18735              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=8106              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=8106              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]