ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 23 : PALI ROMAN Dha.A.6 atta-kodhavagga

          15. Sukhavaggavannana
           -----------
       1. Natakanamkalahavupasamanavatthu. (157)
   "susukham vatati imam dhammadesanam sattha sakkesu viharanto
kalahavupasamanattham natake arabbha kathesi.
   Sakiya ca koliya ca kira kapilavatthunagarassa ca koliyanagarassa
ca antare rohinim nama nadim ekeneva avaranena bandhapetva
sassani karenti. Atha jetthamulamase sassesu milayantesu
ubhayanagaravasikanampi kammakara sannipatimsu. Tattha koliyanagaravasino
ahamsu "idam udakam ubhato hariyamanam neva tumhakam pahossati, na
amhakam; amhakam pana sassam ekaudakeneva nipphajjissati, idam
udakam amhakam dethati. Itarepi evamahamsu "tumhesu kotthe
puretva thitesu mayam rattasuvannam nilamanikalamanikahapane ca
gahetva pacchippasibbakadihattha na sakkhissama tumhakam gharadvare
vicaritum, amhakampi sassam ekaudakeneva nipphajjissati, idam udakam
amhakam dethati. "na mayam dassamati. "mayampi na dassamati.
Evam katham vaddhetva eko utthaya ekassa paharam adasi,
sopi annassapiti evam annamannam paharitva rajakulanam jatim
ghattetva kalaham vaddhayimsu. Koliyakammakara vadanti "tumhe
Kapilavatthuvasino darake gahetva gacchatha, 1- ye sonasigaladayo
viya attano bhaginihi saddhim samvasam vasimsu; etesam hatthino ca
assa ca phalakavudhani ca amhakam kim karissantiti. Sakiyakammakarapi
vadanti "tumhedani kutthino darake gahetva gacchatha, 2- ye
anatha niggatika tiracchana viya kolarukkhe vasimsu; etesam
hatthino ca assa ca phalakavudhani ca amhakam kim karissantiti.
Te gantva tasmim kamme niyuttanam amaccanam kathesum. Amacca
rajakulanam kathesum. Tato sakiya "bhaginihi saddhim samvasam vasitakanam
thamanca balanca dassessamati yuddhasajja nikkhamimsu. Koliyapi
"kolarukkhavasinam thamanca balanca dassessamati yuddhasajja
nikkhamimsu. Satthapi paccusasamaye lokam volokento natake
disva "mayi agacchante ime nassissanti, maya gantum vattatiti
cintetva ekakova akasena gantva rohiniya nadiya
majjhe akase pallankena nisidi. Nataka sattharam disva
avudhani chaddetva vandimsu. Atha ne sattha aha "kim kalaho
nameso maharajati. "na janama bhanteti. "kodani janissatiti.
Te "uparaja janissati, senapati janissatiti imina upayena
yava dasakammakare 3- pucchitva "bhante udakakalahoti ahamsu.
"udakam kim agghati maharajati. "appaggham bhanteti. "khattiya kim
agghanti maharajati. "khattiya nama anaggha bhanteti. "yuttam
@Footnote: 1-2. agacchatha. (?)    3. dasakammakarehi (?)
Pana tumhakam appamattakam udakam nissaya anagghe khattiye
nasetunti. Te tunhi ahesum. Atha te sattha amantetva
"kasma maharaja evarupam karotha, mayi asante ajja lohitanadi
pavattissati, ayuttam vo katam: tumhe pancahi verehi savera
viharatha, aham avero viharami; tumhe kilesatura hutva
viharatha, aham anaturo viharami; tumhe kamagunapariyesane ussuka
hutva viharatha, aham anussuko viharamiti vatva ima gatha
abhasi
    "susukham vata jivama    verinesu averino,
    verinesu manussesu   viharama averino.
    Susukham vata jivama    aturesu anatura,
    aturesu manussesu   viharama anatuRa.
    Susukham vata jivama    ussukesu anussuka,
    ussukesu manussesu   viharama anussukati.
   Tattha "susukhanti: sutthu sukham. Idam vuttam hoti "ye gihino
sandhicchedadivasena, pabbajita va pana vejjakammadivasena,
jivitavuttim uppadetva `sukhena jivamati vadanti: tehi mayameva
susukham vata jivama, ye mayam pancahi verehi verinesu manussesu
averino, kilesaturesu [manussesu] nikkilesataya anatura,
pancakamagunapariyesane ussukesu [manussesu] taya pariyesanaya
Abhavena anussukati. Sesam uttanatthameva.
    Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
         Natakanam kalahavupasamanavatthu.
          ---------------
          2. Maravatthu. (158)
   "susukham vatati imam dhammadesanam sattha pancasalayam
brahmanagame viharanto maram arabbha kathesi.
   Ekadivasam hi sattha pancasatanam kumarikanam sotapatti-
maggassa upanissayam disva tam gamam upanissaya vihasi. Tapi
kumarikayo ekasmim nakkhattadivase nadim gantva nahayitva
alankatappatiyatta gamabhimukhiyo 1- payimsu. Satthapi tam gamam
pavisitva pindaya cari. Maro sakalagamavasinam sarire adhimuccitva,
yatha sattha katacchubhikkhamattampi na labhati, evam katva yathadhotena
pattena nikkhamantam sattharam gamadvare thatva aha "api
samana pindam alabhitthati. "kim pana tvam papima tatha akasi,
yatha aham pindam na labheyyanti. "tenahi bhante puna pavisathati.
Evam kirassa ahosi "sace puna pavisati, sabbesam sarire adhimuccitva
imassa purato panim paharitva hasanakelim karissamiti. Tasmim
khane ta kumarikayo gamadvaram patva sattharam disva vanditva
@Footnote: 1. gamabhimukhiniyotipi patho.
Ekamantam atthamsu. Maropi sattharam aha "api bhante pindam
alabhamana jighacchadukkhena pilitatthati. Sattha "ajja mayam
papima kinci alabhitvapi abhassaradevaloke brahmano viya
pitisukheneva vitinamessamati vatva imam gathamaha
    "susukham vata jivama,   yesanno natthi kincanam,
     pitibhakkha bhavissama  deva abhassara yathati.
   Tattha "yesannoti: yesam amhakam palibuddhanatthena ragadisu
kincanesu ekampi kincanam natthi. Pitibhakkhati: yatha abhassara
deva pitibhakkha hutva 1- vitinamenti, evam mayampi bhavissamati
attho.
   Desanavasane pancasatapi ta kumarikayo sotapattiphale
patitthahimsuti.
            Maravatthu.
            --------
@Footnote: 1. ito param Si. Yu. potthakesu pitisukhenevati padam dissati.
       3. Kosalarannoparajayavatthu. (159)
   "jayam veranti imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto
kosalaranno parajayam arabbha kathesi.
   So kira kasikagamam nissaya bhagineyyena ajatasattuna
saddhim yujjhanto tena tayo vare parajito tatiye vare cintesi
"aham khiramukham darakam parajetum nasakkhim, kim me jivitenati. So
aharupacchedam katva mancake nipajji. Athassa sa pavatti
sakalanagaram patthari. Bhikkhu tathagatassa arocesum "bhante raja
kira kasikagamakam nissaya tayo vare parajito, so idani
parajitva agato `khiramukham darakam parajetum nasakkhim, kim me
jivitenati aharupacchedam katva mancake nipannoti. Sattha
tesam katham sutva "bhikkhave jinantopi veram pasavati, parajito
pana dukkham setiyevati vatva imam gathamaha
    "jayam veram pasavati,    dukkham seti parajito,
     upasanto sukham seti    hitva jayaparajayanti.
   Tattha "jayanti: param jinanto veram patilabhati. Parajitoti:
parena parajito "kada nu kho paccamittassa pitthim datthum
sakkhissamiti dukkham seti sabbiriyapathesu dukkhameva viharatiti
attho. Upasantoti: abbhantare upasantaragadikkileso khinasavo
Jayanca parajayanca hitva sukham seti sabbiriyapathesu sukhameva
viharatiti attho.
     Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
         Kosalaranno parajayavatthu.
          -----------------
        4. Annatarakuladarikavatthu. (160)
   "natthi ragasamo aggiti imam dhammadesanam sattha jetavane
viharanto annataram kumarikam arabbha kathesi.
   Tassa kira matapitaro avaham katva mangaladivase
sattharam nimantayimsu. Sattha bhikkhusanghaparivuto tattha gantva
nisidi. Sapi kho vadhuka bhikkhusanghassa udakaparissavanadini karonti
aparaparam sancarati. Samikopissa tam olokento atthasi. Tassa
ragavasena olokentassa anto kileso samudacarati. So
annanabhibhuto neva buddham upatthahi, na asitimahathere; "hattham
pasaretva tam [vadhukam] ganhissamiti pana cittam akasi. Sattha
tassa ajjhasayam oloketva, yatha tam [itthim] na passati,
evam akasi. So tam adisva sattharam oloketva atthasi.
Sattha tassa oloketva thitakale "kumaraka na hi ragaggina
sadiso aggi nama dosakalina sadiso kali nama khandhapariharanadukkhena
Sadisam dukkham nama atthi, nibbanasukhasadisam sukhampi natthiyevati
vatva imam gathamaha
    "natthi ragasamo aggi,   natthi dosasamo kali,
     natthi khandhasama dukkha,  natthi santiparam sukhanti.
   Tattha "natthi ragasamoti: dhumam va jalam va angaram va
adassetva antoyeva jhapetva bhasmamutthim katum samattho
ragena samo anno aggi nama natthi. Kaliti. Dosena samo
aparadhopi natthi. Khandhasamati: khandhehi sama. Yatha parihariyamana
khandha dukkha, evam anno dukkho 1- nama natthi. Santiparam
sukhanti: nibbanato uttarim annam sukhampi natthi. Annam hi sukham
sukhameva, nibbanam pana paramasukhanti attho.
   Desanavasane kumarika ca kumarako ca sotapattiphale
patitthahimsu. Tasmim khane bhagava tesam annamannam dassanakaram
akasiti.
          Annatarakuladarikavatthu.
          ---------------
@Footnote: 1. Si. Ma. Yu. annam dukkham.
        5. Annataraupasakavatthu. (161)
   "jighacchati imam dhammadesanam sattha alaviyam viharanto ekam
upasakam arabbha kathesi.
   Ekasmim hi divase sattha jetavane gandhakutiyam nisinnova
paccusakale lokam volokento alaviyam ekam duggatamanussam
disva tassa upanissayasampattim natva pancasatabhikkhuparivaro
alavim agamasi. Alavivasino sattharam nimantesum. Sopi
duggatamanusso "sattha agatoti sutva "satthu santike dhammam
sossamiti manam akasi. Tamdivasameva cassa eko gono palayi.
So "kim nu kho gonam pariyesissami udahu dhammam sunamiti
cintetva "gonam pariyesitva goganam pavesetva paccha dhammam
sossamiti patova geha nikkhami. Alavivasinopi buddhappamukham
bhikkhusangham nisidapetva parivisitva anumodanatthaya pattam ganhimsu.
Sattha "yam nissaya aham timsayojanamaggam agato, so gonam
pariyesitum arannam pavittho; tasmim agateyeva dhammam desessamiti
tunhi ahosi. Sopi manusso diva gonam disva gogane
pakkhipitva "sacepi annam natthi, satthu vandanamattampi karissamiti
jighacchaya pilitopi geham gamanaya manam akatva vegena satthu
santikam agantva sattharam vanditva ekamantam atthasi. Sattha
tassa thitakale danaveyyavatikam aha "atthi kinci bhikkhusanghassa
Atirittanti. "bhante sabbam atthiti. "tenahi imam parivisati. So
satthara vuttatthaneyeva nam nisidapetva yagukhadaniyabhojaniyehi
sakkaccam parivisi. So bhuttabhatto mukham vikkhalesi. Thapetva kira
imam thanam tisu pitakesu annattha tathagatassa bhattavicaranam
nama natthi: tassa passaddhadarathassa cittam ekaggam ahosi. Athassa
sattha anupubbikatham kathetva saccani pakasesi. So desanavasane
sotapattiphale patitthahi. Satthapi anumodanam katva utthayasana
pakkami. Mahajano sattharam anugantva nivatti.
   Bhikkhu satthara saddhim gacchantayeva ujjhayimsu "passathavuso
satthu kammam, annesu divasesu evarupam natthi, ajja panekam manussam
nissaya yaguadini vicaretva dapesiti. Sattha nivattitva
thitakova "kim bhikkhave kathethati pucchitva tamattham sutva
"ama bhikkhave, `aham timsayojanakantaram agacchanto tassa
upasakassa upanissayam disva agato, so ativiya jighacchito,
patova utthaya 1- gonam pariyesanto aranne vicari, jighacchadukkhena
dhamme desiyamanepi pativijjhitum na sakkhissatiti cintetva evam
akasim; bhikkhave jighaccharogasadiso hi rogo nama natthiti
vatva imam gathamaha
    "jighaccha parama roga,   sankhara parama dukkha,
     etam natva yathabhutam    nibbanam paramam sukhanti.
@Footnote: 1. Si. Ma. Yu. patthaYu.
   Tattha "jighaccha parama rogati: yasma anno rogo sakim
tikicchito vinassati va tadangavasena va pahiyati, jighaccha pana
niccakalam tikicchitabbayevati sesaroganam ayam parama nama.
Sankharati: pancakkhandha. Etam natvati: "jighacchaya samo
rogo natthi, khandhapariharanasamam dukkham nama natthiti etamattham
yathabhutam natva pandito nibbanam sacchikaroti. Nibbanam paramam
sukhanti: tam hi sabbasukhanam paramam uttamam sukhanti attho.
    Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
          Annataraupasakavatthu.
           -------------
        6. Pasenadikosalavatthu. (162)
    "arogyaparama labhati imam dhammadesanam sattha jetavane
viharanto rajanam pasenadikosalam arabbha kathesi.
   Ekasmim hi samaye raja tanduladonassa odanam tadupiyena 1-
supabyanjanena bhunjati. So ekadivasam bhuttapataraso bhattasammadam
avinodetva va satthu santikam gantva kilantarupo ito cito ca
samparivattanto niddaya abhibhuyyamanopi ujukam nipajjitum
asakkonto ekamantam nisidi. Atha nam sattha aha "kim maharaja
@Footnote: 1. Si. tadanucchavikena.
Avissamitva va agatositi. "ama bhante, bhuttakalato patthaya
me mahadukkham hotiti. Atha nam sattha "maharaja atibahubhojanam
evam dukkham hotiti vatva
       "middhi yada hoti mahagghaso ca
       niddayita samparivattasayi,
       mahavarahova nivapaputtho
       punappunam gabbhamupeti mandoti
imaya gathaya ovaditva "maharaja bhojanam nama mattaya
bhunjitum vattati, mattabhojino hi sukham hotiti uttarim ovadanto
imam gathamaha
       "manujassa sada satimato
       mattam janato laddhabhojane
       tanukassa bhavanti vedana
       sanikam jirati ayu palayanti.
   Raja gatham ugganhitum nasakkhi, samipe thitam pana bhagineyyam
sudassanam nama "imam gatham ugganha tatati aha. So tam
gatham ugganhitva "kim karomi bhanteti sattharam pucchi. Atha nam
sattha aha "ranno bhunjantassa osanapindakale imam gatham
vadeyyasi, raja attham sallakkhetva tam pindam chaddessati,
tasmim pinde sitthagananaya ranno bhattapacanakale tattake
Tandule harapeyyasiti. 1- So "sadhu bhanteti sayampi patopi
ranno bhunjantassa osanapindakale tam gatham udaharitva
tena chadditapinde sitthagananaya tandule haresi. Rajapissa
gatham sutva sahassam sahassam dapesi. So aparena samayena
nalikodanaparamataya santhahitva sukhappatto tanusariro ahosi.
Athekadivasam satthu santikam gantva sattharam vanditva aha
"bhante idani me sukham jatam, migampi assampi anubandhitva
ganhanasamattho jatomhi, pubbe me bhagineyyena saddhim yuddhameva
hoti; idani me vajirakumarim nama dhitaram bhagineyyassa datva so
gamo tassayeva nahanamulakam katva dinno, tena saddhim viggaho
vupasanto, iminapi me karanena sukhameva jatam, kusarajasantakam
maniratanampi no gehe purimadivase nattham: tampi idani hatthapatham
agatam, iminapi me karanena sukhameva jatam, tumhakam savakehi
saddhim vissasam icchantena natidhitapi vo gehe kata, iminapi
me karanena sukhameva jatanti. Sattha "arogya nama
maharaja parama labha, yathaladdhena santutthibhavasadisampi dhanam,
vissasasadiso ca nati nama, nibbanasadisam paramam sukham nama
natthiti vatva imam gathamaha
    "arogyaparama labha  santutthiparamam dhanam
     vissasaparama nati   nibbanam paramam 2- sukhanti.
@Footnote: 1. Si. Ma. Yu. hareyyasi.  2. Si. Ma. nibbanaparamam.
   Tattha arogyaparamati: arogabhavaparama, rogino hi
vijjamanapi labha alabhayeva, tasma arogassa sabbalabha
agata va honti; tena vuttam "arogyaparama labhati.
Santutthiparamam dhananti: gihino va pabbajitassa va yam attana
laddham attano santakam teneva tussanabhavo santutthi nama, so
sesadhanehi paramam dhanam. Vissasaparama natiti: mata va hotu
pita va, yena saddhim vissaso natthi, so annatako va; yena
pana saddhim vissaso atthi, so asambaddhopi paramo uttamo
nati; tena vuttam "vissasaparama natiti. Nibbanasadisam pana
sukham nama natthi, tenaha "nibbanam paramam sukhanti.
     Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
           Pasenadikosalavatthu.
           ------------
         7. Tissattheravatthu. (163)
   "pavivekarasanti imam dhammadesanam sattha vesaliyam viharanto
annataram bhikkhum 1- arabbha kathesi.
   Satthara hi "bhikkhave aham ito catuhi masehi
parinibbayissamiti vutte, satthu santike satta bhikkhusatani santasam
apajjimsu. Khinasavanam dhammasamvego uppajji. Puthujjana assuni
sandharetum nasakkhimsu. Bhikkhu vaggavagga hutva "kim nu kho
karissamati mantetva vicaranti. Atheko tissatthero nama bhikkhu
"sattha kira catummasaccayena parinibbayissati, ahancamhi
avitarago, satthari dharamaneyeva maya arahattam ganhitum vattatiti
catusu iriyapathesu ekako va vihasi. Bhikkhunam santike gamanam va
yenakenaci saddhim kathasallapo va natthi. Atha nam bhikkhu ahamsu
"avuso tissa kasma evam karositi. So tesam katham na sunati. Te
tam pavattim satthu arocetva "bhante tumhesu tissattherassa sineho
natthiti ahamsu. Sattha tam pakkosapetva "kasma tissa evam akasiti
pucchitva, tena attano adhippaye arocite, `sadhu tissati
sadhukaram datva "bhikkhave mayi sineha 2- tissasadisa va hontu;
gandhamaladihi pujam karontapi neva mam pujenti, dhammanudhammam
patipajjamanayeva pana mam pujentiti vatva imam gathamaha
@Footnote: 1. tissattheranti yuttataram.     2. sasinehati yuttataram.
    "pavivekarasam pitva    rasam upasamassa ca
     niddaro hoti nippapo  dhammapitirasam pivanti.
   Tattha "pavivekarasanti: pavivekato uppannam rasam, ekibhavasukhanti
attho. Pitvati: dukkhaparinnadini karonto arammanato
sacchikiriyavasena pivitva. Rasam upasamassa cati: kilesupasamassa
nibbanassa ca rasam pivitva. Niddaro hotiti: tena ubhayarasapanena
khinasavo bhikkhu abbhantare ragadarathadinam abhavena niddaro ceva
nippapo ca hoti. Rasam pivanti: navavidhalokuttaradhammavasena uppannam
pitirasam pivantopi niddaro ceva nippapo ca hotiti attho.
   Desanavasane tissatthero arahattam papuni. Mahajanassapi
satthika desana ahositi.
           Tissattheravatthu.
            ---------
          8. Sakkavatthu. (164)
   "sahu dassananti imam dhammadesanam sattha veluvagamake
viharanto sakkam arabbha kathesi.
   Tathagatassa hi ayusankhare vissatthe lohitappakkhandikabadhassa
uppannabhavam natva sakko devaraja "maya satthu santikam
gantva gilanupatthanam katum vattatiti cintetva tigavutappamanam
Attabhavam vijahitva sattharam upasankamitva vanditva hatthehi
pade parimajji. Atha nam sattha aha "ko esoti. "aham bhante
sakkoti. "kasma agatositi. "tumhe gilane upatthahitum bhanteti.
"sakka devanam manussagandho yojanasatato patthaya gale baddhakunapam
viya hoti, gaccha tvam, atthi me gilanupatthako bhikkhuti. "bhante
ahampi caturasitiyojanasahassamatthake thito tumhakam silagandham ghayitva
agato, ahameva upatthahissamiti satthu sariravalanjanabhajanam
annassa hatthenapi phusitum adatva siseyeva thapetva niharanto
mukhasankocanamattampi na akasi, gandhabhajanam pariharanto viya ahosi,
evam sattharam patijaggitva satthu phasukakaleyeva agamasi. Bhikkhu
katham samutthapesum "aho satthari sakkassa sineho, evarupam nama
dibbasampattim pahaya mukhasankocanamattampi akatva gandhabhajanam
niharanto viya satthu sariravalanjanabhajanam sisena niharanto upatthanamakasiti.
Sattha tesam katham sutva "kim vadetha bhikkhaveti pucchitva,
"idam nama bhanteti vutte, "anacchariyam bhikkhave etam, yam sakko
devaraja mayi sineham karoti; ayam hi sakko devaraja mam
nissaya jarasakkabhavam vijahitva dhammadesanam sutva sotapanno
hutva tarunasakkabhavam patto; aham hissa maranabhayatajjitassa
pancasikhagandhabbadevaputtam purato katva agatakale indasalaguhayam
devaparisaya majjhe nisinnassa
    "puccha vasava mam panham,    yankinci manasicchasi,
     tassa tasseva panhassa    aham antam karomi teti 1-
vatva tassa kankham vinodento dhammam desesim, desanavasane
cuddasannam panakotinam dhammabhisamayo ahosi, sakkopi yathanisinnova
sotapattiphalam patva tarunasakko jato; evamassaham bahupakaro,
tassa mayi sineho nama anacchariyo; bhikkhave ariyanam hi dassanampi
sukham, tehi saddhim ekatthane sannivasopi sukho, balehi pana
sabbametam dukkhanti vatva ima gatha abhasi
    "sahu dassanamariyanam    sannivaso sada sukho,
     adassanena balanam    niccameva sukhi siya,
     balasangatacari hi     dighamaddhana socati,
     dukkho balehi samvaso   amitteneva sabbada.
     Dhiro ca sukhasamvaso    natinamva samagamo,
           [tasma hi]
         dhiranca pannanca bahussutanca
         dhorayhasilam vatavantamariyam
         tam tadisam sappurisam sumedham
         bhajetha nakkhattapathamva candimati.
   Tattha "sahuti: sadhu sundaram bhaddakam. Sannivasoti: na kevalam
tesam dassanameva, tehi pana saddhim ekatthane nisidanadibhavopi tesam
@Footnote: 1. di. maha. 10/310.
Vattappativattam katum labhanabhavopi sadhuyeva. Balasangatacari hiti:
yo hi balena sahacari. Dighamaddhananti: so balasahayena "ehi,
sandhicchedadini karomati vuccamano tena saddhim ekacchando hutva
tani karonto hatthacchedadini patva dighamaddhanam socati. Sabbadati:
yatha asihatthena va amittena asivisadihi va saddhim ekato vaso
nama niccam dukkho, tatheva balehi saddhinti attho. Dhiro ca
sukhasamvasoti: ettha sukho samvaso etenati sukhasamvaso, panditena
saddhim ekatthane vaso sukhoti attho. Katham? natinamva samagamoti:
yatha piyanatinam samagamo sukho; evam sukho. Tasmati: yasma balena
saddhim samvaso dukkho, panditena saddhim sukho; tasma hi dhitisampannam
dhiranca lokiyalokuttarappannasampannam pannanca agamadhigamasampannam
bahussutanca arahattapapanasankhataya dhuravahanasilataya dhorayhasilam
silavatena ceva dhutangavatena ca vatavantam kilesehi arakataya ariyam
tam tatharupam sappurisam sobhanapannam, yatha nimmalam nakkhattapathasankhatam
akasam candima bhajati; evam bhajetha payirupasethati attho.
    Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
            Sakkavatthu.
          Sukhavaggavannana nitthita.
           Pannarasamo vaggo.
           ------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 23 page 119-137. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=23&A=2392&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=23&A=2392&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=25              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=799              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=792              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=792              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com