ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 23 : PALI ROMAN Dha.A.6 atta-kodhavagga

          13. Lokavaggavannana
           -------------
         1. Daharabhikkhuvatthu. (137)
   "hinam dhammanti imam dhammadesanam sattha jetavane viharanto
annataram daharabhikkhum arabbha kathesi.
   Annataro kira thero daharabhikkhuna saddhim patova visakhaya
geham agamasi. Visakhaya gehe pancasatanam bhikkhunam dhuvayagu niccam
pannatta hoti. Thero tattha yagum pivitva daharam nisidapetva
sayam annam geham agamasi. Tena ca samayena visakhaya puttassa
dhita ayyikaya thane thatva bhikkhunam veyyavaccam karoti. Sa
tassa daharassa udakam parissaventi catiyam attano mukhanimittam
disva hasi. Daharopi tam oloketva hasi. Sa tam hasamanam
disva "../../bdpicture/chinnasiso hasatiti aha. Atha nam daharo "tvam chinnasisa,
matapitaropi te chinnasisati akkosi. Sa rodamana mahanase
ayyikaya santikam gantva, "kimidam ammati vutte, tamattham
arocesi. Sa daharassa santikam agantva "bhante ma kujjhi, na etam
chinnakesanakhassa chinnanivasanaparupanassa majjhe chinnakapalamadaya
bhikkhaya carantassa ayyassa atigarukanti aha. Daharo "ama
upasike, tvam mama chinnakesadibhavam janasi; imissa mam `chinnasisoti
Katva akkositum vattissatiti. Visakha neva daharam sannapetum
asakkhi na darikam. Tasmim khane thero agantva "kimidam upasiketi
pucchitva tamattham sutva daharam ovadanto aha "apehi avuso,
nayam chinnakesanakhavatthassa majjhe chinnakapalam adaya bhikkhaya
carantassa akkosi, tunhi hohiti. "ama bhante, kim tumhe
attano upatthayikam atajjitva mam tajjissatha, mam `chinnasisoti
akkositum vattissatiti. Tasmim khane sattha agantva "kimidanti
pucchi. Visakha adito patthaya tam pavattim arocesi. Sattha
tassa daharassa sotapattiphalupanissayam disva "maya imam daharam
anuvattitum vattatiti cintetva visakham aha "kim pana visakhe tava
darikaya chinnakesadimattakeneva mama savake chinnasise katva
akkositum vattatiti. Daharo tavadeva utthaya anjalim paggahetva
"bhante etam panham tumhe sutthu janatha, amhakam upajjhayo
ca mahaupasika ca sutthu na janantiti aha. Sattha daharassa
attano anukulabhavam natva "kamagunam arabbha hasanabhavo nama
hino dhammo, hinanca nama dhammam sevitum pamadena ca saddhim
samvasitum na vattatiti vatva imam gathamaha
   "hinam dhammam na seveyya,  pamadena na samvase,
    micchaditthim na seveyya, na siya lokavaddhanoti.
   Tattha "hinam dhammanti: pancakamagunadhammam. So hi hinena
Janena 1- antamaso otthagonadihipi patisevitabbo, hinesu ca
nirayadisu thanesu nibbattapetiti hino nama; tam na seveyya.
Pamadenati: sativossaggalakkhanena pamadenapi na samvaseyya.
Na seveyyati: micchaditthim na ganheyya. Lokavaddhanoti: yo
hi evam karoti, so lokavaddhano nama hoti; tasma evam
akaranena 2- siya lokavaddhanoti. 3-
   Desanavasane daharo sotapattiphale patitthahi. Sampattanampi
satthika desana ahositi.
           Daharabhikkhuvatthu.
           ----------
         2. Suddhodanavatthu. (138)
   "uttitthe nappamajjeyyati imam dhammadesanam sattha
nigrodharame viharanto pitaram arabbha kathesi.
   Ekasmim hi samaye sattha pathamagamanena kapilavatthupuram gantva
@Footnote: 1. Si. Yu. so hi hino dhammo.
@2. ito param nakaro nattho viya khayati.
@3. evam amhakam mati: na siya lokavaddhanoti: niratthakameva lokavaddhano
@na bhaveyYu. yatha tinam vaddhamanam niratthakameva khettam vaddheti pureti,
@evam hino puggalo uppajjamano niratthakameva lokam vaddheti pureti.
@"lokajatito lokakhanuti atthoti. Si. Ma. Yu. potthakesu pana
@"akaranena na siya lokavaddhanoti khayati.
Natihi katappaccuggamano nigrodharamam gantva natinam manam
bhindanatthaya akase ratanacankamam mapetva tattha cankamanto
dhammam desesi. Natayo pasannacitta suddhodanamaharajam adim
katva vandimsu. Tasmim natisamagame pokkharavassam vassi. Tam
arabbha mahajanena kathaya samutthapitaya "na bhikkhave idaneva,
pubbepi mayham natisamagame pokkharavassam vassiyevati vatva
vessantarajatakam 1- kathesi. Dhammadesanam sutva pakkamantesu natisu
ekopi sattharam na nimantesi. Rajapi "mayham putto mama geham
anagantva kaham gamissatiti animantetvava agamasi; gantva
ca pana gehe visatiya bhikkhusahassanam yaguadini patiyadapetva
asanani pannapesi. Punadivase sattha nagaram pindaya pavisanto
"kim nu kho atitabuddha pitu nagaram patva ujukameva natikulam
pavisimsu udahu patipatiya pindaya carimsuti avajjanto "patipatiya
carimsuti disva pathamagehato patthaya pindaya caranto payasi.
Rahulamata pasadatale nisinnava disva tam pavattim ranno
arocesi. Raja satakam santhapento vegena nikkhamitva
sattharam vanditva aha "putta kasma mam nasesi? ativiya
me pindaya carantena lajja uppadita, ayuttam nama te
katam, imasmimyeva nagare suvannasivikadihi caritva pindaya caritum
vattati; kim mam lajjapesiti. "nahantam maharaja lajjapemi,
@Footnote: 1. khu. ja. maha. 28/365. tadatthakatha. 10/315.
Attano pana kulavamsam anuvattamiti. "kim pana tata pindaya
caritva jivanam mama vamsoti. "neso maharaja tava vamso, mama
paneso vamso; anekani hi buddhasahassani pindaya caritvava
jivimsuti vatva dhammam desento ima gatha abhasi
    "uttitthe nappamajjeyya,  dhammam sucaritam care,
    dhammacari sukham seti    asmim loke paramhi ca,
    dhammam care sucaritam     na tam duccaritam care,
    dhammacari sukham seti    asmim loke paramhi cati.
   Tattha "uttittheti: utthahitva paresam gharadvare thatva
gahetabbapinde. Nappamajjeyyati: pindacarikavattam hi parihapetva
panitabhojanani pariyesanto uttitthe pamajjati nama, sapadanam
pindaya caranto pana nappamajjati nama. Evam karonto
uttitthe nappamajjeyya. Dhammanti: anesanam pahaya sapadanam
caranto tameva bhikkhacariyadhammam sucaritam careyya. Sukham setiti
desanamattametam: "[1]- bhikkhacariyadhammam caranto dhammacari idha loke
ca paraloke ca catuhipi iriyapathehi sukham viharatiti attho. Na tam
duccaritanti: vesiyadibhede agocare caranto bhikkhacariyadhammam
duccaritam carati nama. Evam acaritva tam dhammam care sucaritam, na
tam duccaritam care. Sesam vuttatthameva.
@Footnote: 1. Si. Ma. Yu. etthantare "evampanetanti atthi.
   Desanavasane raja sotapattiphale patitthahi. Sampattanampi
satthika desana ahositi.
           Suddhodanavatthu.
            ---------
         3. Vipassakabhikkhuvatthu. (139)
   "yatha bubbulakam passeti imam dhammadesanam sattha jetavane
viharanto pancasate vipassake bhikkhu arabbha kathesi.
   Te kira satthu santike kammatthanam gahetva arannam pavisitva
vayamantapi appattavisesa "visesetva kammatthanam gahessamati
satthu santikam agacchanta antaramagge maricim disva maricikammatthanam
bhaventava agamimsu. Tesam viharam pavitthakkhaneyeva devo vassi.
Te tattha tattha pamukhesu thatva dharavegena utthahitva bhijjante
bubbulake disva "ayampi attabhavo uppajjitva bhijjanatthena
bubbulasadisoyevati arammanam ganhimsu. Sattha gandhakutiyam nisinnova
te bhikkhu oloketva tehi saddhim kathento viya obhasam
pharitva imam gathamaha
     "yatha bubbulakam passe,   yatha passe maricikam,
     evam lokam avekkhantam   maccuraja na passatiti.
   Tattha "maricikanti: mayam. Maya hi duratova
Gehasanthanadivasena upatthitapi upagacchantanam agayhupaga rittakatucchakava,
tasma "yatha uppajjitva bhijjanatthena bubbulakam, rittatucchadibhavena
mayam passeyya, evam khandhadilokam avekkhantam maccuraja na passatiti
attho.
   Desanavasane te bhikkhu thitatthaneyeva arahattam papunimsuti.
           Vipassakabhikkhuvatthu.
           -------------
        4. Abhayarajakumaravatthu. (140)
   "etha passathimam lokanti imam dhammadesanam sattha veluvane
viharanto abhayarajakumaram arabbha kathesi.
   Tassa kira paccantam vupasametva agatassa pita bimbisaro
tusitva ekam naccagitakusalam natakitthim datva sattaham rajjamadasi.
So sattaham geha bahi anikkhantova rajjasirim anubhavitva
atthame divase naditittham gantva nahatva uyyanam pavisitva
santatimahamatto viya tassa itthiya naccagitam passanto nisidi.
Sapi tamkhanamyeva santatimahamattassa natakitthi viya satthakavatanam
vasena kalamakasi. Kumaro tassa kalakiriyaya uppannasoko
"na me imam sokam thapetva sattharam anno nibbapetum
sakkhissatiti sattharam upasankamitva "bhante sokam me nibbapethati
Aha. Sattha tam samassasetva "taya hi kumara imissa itthiya
evameva matakale rodantena pavattitanam assunam anamatagge samsare
pamanam natthiti vatva taya desanaya sokassa tanubhavam natva
"kumara ma soci, balajananam samsidanatthanametanti vatva imam
gathamaha
     "etha passathimam lokam   cittam rajarathupamam,
     yattha bala visidanti,  natthi sango vijanatanti.
   Tattha "etha passathati rajakumarameva sandhayaha. Imam
lokanti: imam khandhalokadisankhatam attabhavam. Cittanti:
sattaratanadivicittam rajaratham viya vatthalankaradivicittam. Yattha balati:
yasmim attabhave bala eva visidanti. Vijanatanti: vijanantanam
pana panditanam ettha ragasangadisu ekopi sango natthiti attho.
   Desanavasane rajakumaro sotapattiphale patitthahi. Sampattanampi
satthika dhammadesana ahositi.
          Abhayarajakumaravatthu.
           -----------
        5. Sammajjanattheravatthu. (141)
   "yo ca pubbe pamajjitvati imam dhammadesanam sattha
jetavane viharanto sammajjanattheram arabbha kathesi.
   So kira "pato va sayam vati velam 1- pamanam akatva
abhikkhanam sammajjanto vicarati. So ekadivasam sammajjanim gahetva
divatthane nisinnassa revatattherassa santikam gantva "ayam
mahakusito, janassa saddhadeyyam bhunjitva agantva nisidati;
kinnametassa sammajjanim gahetva ekam thanam sammajjitum na vattatiti
aha. Thero "ovadamassa dassamiti cintetva "ehavusoti
aha. "kim bhanteti. "gaccha, nahatva ehiti. So tatha akasi.
Atha nam thero ekamantam nisidapetva ovadanto aha "avuso
bhikkhuna nama na sabbakalam sammajjantena vicaritum vattati, patoeva
pana sammajjitva pindaya caritva pindapatappatikkantena
agantva rattitthane va divatthane va nisinnena dvattimsakaram
sajjhayitva attabhave khayavayam patthapetva sayanhe utthaya
sammajjitum vattati, niccakalam asammajjitva attanopi nama
okaso katabboti. So therassa ovade thatva na cirasseva
arahattam papuni. Tam tam thanam ukkalapam ahosi. Atha nam bhikkhu
ahamsu "avuso sammajjanatthera tam tam thanam ukkalapam kasma na
sammajjasiti. "bhante maya pamadakale evam katam, idanimhi
@Footnote: 1. Si. Yu. velaYu.
Appamattoti. Bhikkhu "ayam thero annam byakarotiti satthu
arocesum. Sattha "ama bhikkhave, mama putto pubbe pamadakale
sammajjanto vicari, idani pana maggaphalasukhena vitinamento na
sammajjatiti vatva imam gathamaha
     "yo ca pubbe pamajjitva  paccha so nappamajjati,
     somam lokam pabhaseti   abbha muttova candimati.
   Tassattho "yo puggalo pubbe vattappativattakaranena va
sajjhayadihi va pamajjitva paccha maggaphalasukhena vitinamento
nappamajjati, so abbhadihi mutto cando viya okasalokam
maggannanena imam khandhadilokam obhaseti ekalokam karotiti.
     Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
          Sammajjanattheravatthu.
           -----------
        6. Angulimalattheravatthu. (142)
   "yassa papam katam kammanti imam dhammadesanam sattha jetavane
viharanto angulimalattheram arabbha kathesi.
   Vatthu angulimalasuttavaseneva 1- veditabbam. Thero pana satthu santike
pabbajitva arahattam papuni. Athakho ayasma angulimalo rahogato
patisallino vimuttisukham patisamvedi, tayam velayam imam udanam udanesi
@Footnote: 1. Ma. Ma. 13/477. pa. su. 3/304.
    "yo ca pubbe pamajjitva  paccha so nappamajjati,
     somam lokam pabhaseti    abbha muttova candimati.
[adina nayena] udanam udanetva anupadisesaya nibbanadhatuya
parinibbayi.
   Bhikkhu "kaham nu kho avuso thero uppannoti dhammasabhayam
katham samutthapesum. Sattha agantva "kaya nuttha bhikkhave etarahi
kathaya sannisinnati pucchitva, "bhante angulimalattherassa
nibbattatthanakathayati vutte, "parinibbuto bhikkhave mama puttoti,
"bhante ettake manusse maretva parinibbutoti, "ama bhikkhave,
so hi pubbe ekam kalyanamittam alabhitva ettakam papamakasi,
paccha pana kalyanamittam paccayam labhitva appamatto ahosi;
tenassa tam papakammam kusalena pahinanti vatva imam gathamaha
    "yassa papam katam kammam    kusalena pahiyati,
     somam lokam pabhaseti    abbha muttova candimati.
   Tattha kusalenati arahattamaggam sandhaya vuttam. Sesam
uttanatthameva.
     Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
          Angulimalattheravatthu.
          --------------
         7. Pesakaradhituvatthu. (143)
   "andhabhuto ayam lokoti imam dhammadesanam sattha aggalave
cetiye viharanto ekam pesakaradhitaram arabbha kathesi.
   Ekadivasam hi alavivasino satthari alavim sampatte nimantetva
danam adamsu. Sattha bhattakiccavasane anumodanam karonto "addhuvam
me jivitam, dhuvam me maranam, avassam maya maritabbam, maranapariyosanam
me jivitam, jivitam me aniyatam, maranam niyatanti evam maranassatim
bhavetha; yesam hi maranam abhavitam, 1- te pacchime kale asivisam
disva bhitapuriso viya santasam patta bheravam ravanta kalam
karonti; yesam pana maranam bhavitam, 2- te duratova asivisam disva
dandakena gahetva chaddetva thitapuriso viya pacchime kale
na santasanti; tasma maranassati bhavetabbati aha.
   Tam dhammadesanam sutva avasesajana sakiccappasutava ahesum.
Eka pana solasavassuddesika pesakaradhita "aho buddhanam katha
nama acchariya, maya maranassatim bhavetum vattatiti rattindivam
maranassatimeva bhaveti. Satthapi tato nikkhamitva jetavanam agamasi.
Sapi kumarika tini vassani maranassatim bhavetiyeva. Athekadivasam
sattha paccusakale lokam volokento tam kumarikam attano
nanajalassa anto pavittham disva "kim nu kho bhavissatiti
upadharento "imaya kumarikaya mama dhammadesanam sutadivasato
@Footnote: 1. Si. Ma. Yu. maranassati abhavita, 2. Si. Ma. Yu. maranassati bhavita.
Patthaya tini vassani maranassati bhavita, idanaham tattha
gantva imam kumarikam cattaro panhe pucchitva taya 1- vissajjentiya
catusu thanesu sadhukaram datva imam gatham bhasissami, sa
gathavasane sotapattiphale patitthahissati, tam nissaya mahajanassapi
satthika desana bhavissatiti natva pancasatabhikkhuparivaro jetavana
nikkhamitva anupubbena aggalavaviharam agamasi. Alavivasino
"sattha agatoti sutva viharam gantva nimantayimsu. Sapi
kumarika satthu agamanam sutva "agato kira mayham pita,
sopi 2- acariyo punnacandamukho mahagotamabuddhoti tutthamanasa
"ito me tinnam samvaccharanam matthake suvannavanno sattha
ditthapubbo, idanissa suvannavannam sariram datthum madhurojanca
ovadadhammam 3- sotum labhissamiti cintesi. Pita panassa tantasalam
gacchanto aha "amma parasantako me satako aropito,
tassa vidatthimattam anitathitam; tam ajja nitthapessami, sigham me
tasaram 4- vattetva ahareyyasiti. Sa cintesi "aham satthu dhammam
sotukama, pita ca mam evamaha; kim nu kho satthu dhammam
sunami udahu pitu tasaram vattetva haramiti. Athassa etadahosi
"pita mam tasare anahariyamane potheyyapi pahareyyapi; tasma
tasaram vattetva tassa datva paccha dhammam sossamiti pithake
nisiditva tasaram vattesi. Alavivasinopi sattharam parivisitva pattam
@Footnote: 1. tassati yuttataram. 2. Si. Yu. sami.
@3. Si. Yu. varadhammam. 4. Ma. vasaram.
Gahetva anumodanatthaya atthamsu. Sattha "yamaham kuladhitaram nissaya
timsayojanamaggam agato, sa ajjapi okasam na labhati, taya
okase laddhe anumodanam karissamiti tunhibhuto nisidi. Evam
tunhibhutam pana sattharam sadevake loke koci kinci vattum na visahati.
Sapi kho kumarika tasaram vattetva pacchiyam thapetva pitu santikam
gacchamana parisapariyantam patva sattharam olokayamanava agamasi.
Satthapi givam ukkhipitva tam olokesi. Sapi olokitakareneva
annasi "sattha evarupaya parisaya majjhe nisiditva mam
olokento mamagamanam paccasimsati, attano santikam agamanameva
paccasimsatiti. Sa tasarapacchim thapetva satthu santikam agamasi.
"kasma pana tam sattha olokesiti. Evam kirassa ahosi "esa
ettova gacchamana puthujjanakalakiriyam katva aniyatagatika
bhavissati, mama santikam agantva gacchamana pana sotapattiphalam
patva niyatagatika hutva tusitavimane nibbattissatiti. Tassa kira
tamdivasam maranato mutti nama natthi. Sa olokitasannaneneva
sattharam upasankamitva chabbannaramsinam antaram pavisitva vanditva
ekamantam atthasi. Tatharupaya parisaya majjhe nisiditva tunhibhutam
sattharam vanditva thitakkhaneyeva tam sattha aha "kumarike
kuto agacchasiti. "na janami bhanteti. "kattha gamissasiti. "na
janami bhanteti. "na janasiti. "janami bhanteti. "janasiti.
"na janami bhanteti. Iti tam sattha cattaro panhe pucchi.
Mahajano ujjhayi "ambho passatha, ayam pesakaradhita
sammasambuddhena saddhim icchiticchitam kathesi; nanu nama imaya
`kuto agacchasiti vutte `pesakaragehatoti vattabbam, `kaham
gacchasiti vutte `pesakarasalanti vattabbam siyati. Sattha mahajanam
nissaddam katva "kumarike tvam `kuto agacchasiti vutte kasma
`na janamiti vadesiti pucchi. "bhante tumhe mama pesakaragehato
agatabhavam janatha, `kuto agatasiti pucchanta pana `kuto
agantva idha nibbattasiti pucchatha, aham pana na janami `kuto
ca agantva idha nibbattamhiti. Athassa sattha "sadhu sadhu
kumarike, maya pucchitapanhoyeva taya vissajjitoti pathamam
sadhukaram datva uttarimpi pucchi "kattha gamissasiti puttha kasma
`na janamiti vadesiti. "bhante tumhe mam tasarapacchim gahetva
pesakarasalam gacchantim janatha, `ito pana gantva kattha
nibbattissasiti pucchatha, ahanca ito cuta na janami `kattha
gantva nibbattissamiti. 1- Athassa sattha "maya pucchitapanhoyeva
taya vissajjitoti dutiyam sadhukaram datva uttarimpi pucchi "atha
kasma `na janasiti puttha `janamiti vadesiti. "bhante mama
maranabhavameva janami, tasma evam vademiti. Athassa sattha
"maya pucchitapanhoyeva taya vissajjitoti tatiyam sadhukaram datva
uttarimpi pucchi "atha kasma `janasiti puttha `na janamiti
@Footnote: 1. "ahanca na janami `ito cuta kattha gantva
@nibbattissamiti kamena bhavitabbam.
Vadesiti. "mama maranabhavameva janami bhante, `rattindivapubbanhadisu
pana asukakale nama marissamiti na janami; tasma evam vademiti.
Athassa sattha "maya pucchitapanhoyeva taya vissajjitoti
catuttham sadhukaram datva parisam amantetva "ettakam nama
tumhe imaya kathitam na janatha, kevalam ujjhayatheva; yesanhi
pannacakkhu natthi, te andhayeva; yesam pannacakkhu atthi;
teeva cakkhumantoti vatva imam gathamaha
    "andhabhuto ayam loko,   tanukettha vipassati,
     sakuno jalamuttova    appo saggaya gacchatiti.
   Tattha "ayam lokoti: ayam lokiyamahajano pannacakkhuno
abhavena andhabhuto. Tanuketthati: tanuko ettha na bahu jano
aniccadivasena vipassati. Jalamuttovati; yatha chekena sakunikena
jalena ottharitva gayhamanesu vattakesu kocideva jalato
muccati, sesa antojalameva pavisanti; tatha marajalena otthatesu
sattesu bahu apayagamino honti, appo kocideva [satto]
saggaya gacchati sugatim va nibbanam va papunatiti attho.
   Desanavasane sa kumarika sotapattiphale patitthahi.
Mahajanassapi satthika desana ahosi.
   Sapi tasarapacchim gahetva pitu santikam agamasi. Sopi nisinnakova
niddayi. Tassa asallakkhetva tasarapacchim upanamentiya
tasarapacchi vemakotiyam patihannitva saddam kurumana pati. So
Pabujjhitva gahitanimitteneva vemakotim 1- kaddhi. 2- Vemakoti gantva
tam kumarikam ure pahari. Sa tattheva kalam katva tusitabhavane nibbatti.
Athassa pita tam olokento sakalasarirena lohitamakkhitena
patitva matam addasa. Athassa mahasoko uppajji. So "na me
sokam anno nibbapetum sakkhissatiti rodanto satthu santikam
gantva tamattham arocetva "bhante sokam me nibbapethati
aha. Sattha tam samassasetva "ma soci, anamataggasmim hi
samsare tava evameva dhitu maranakale paggharitaassu catunnam
mahasamuddanam udakato adhikataranti vatva anamataggasuttam 3- kathesi.
So tanubhutasoko sattharam pabbajjam yacitva laddhupasampado na
cirasseva arahattam papuniti.
           Pesakaradhituvatthu.
         8. Timsabhikkhuvatthu. (144)
   "hamsa adiccapathe yantiti imam dhammadesanam sattha jetavane
viharanto timsa bhikkhu arabbha kathesi.
   Ekasmim hi divase timsamatta disavasika bhikkhu sattharam
upasankamimsu. Anandatthero satthu vattakaranavelaya agantva
@Footnote: 1. Si. tasaram Yu. vemam. 2. Ma. akaddhi.
@3. Si. Ma. Yu. anamataggakatham.
Te bhikkhu disva "satthara imehi saddhim patisanthare kate
vattam karissamiti dvarakotthake atthasi. Satthapi tehi saddhim
patisantharam katva tesam saraniyam dhammakatham kathesi. Tam sutva
te sabbepi arahattam patva. Uppatitva akasena agamamsu.
Anandatthero tesu cirayantesu sattharam upasankamitva "bhante
idha timsamatta bhikkhu agata, te kahanti pucchi. "gata
anandati. "katarena maggena bhanteti. "akasenanandati. "kim
pana te bhante khinasavati. "ama ananda, mama santike dhammam
sutva arahattam pattati. Tasmim pana khane hamsa akasena gamimsu.
Sattha "yassa kho ananda cattaro iddhipada subhavita,
so hamsa 1- viya akasena gacchatiti vatva imam gathamaha
     "hamsa adiccapathe yanti,  akase yanti iddhiya,
     niyyanti dhira lokamha   jetva maram savahananti.
   Tassattho "ime hamsa adiccapathe akase gacchanti. Yesam
pana iddhipada subhavita, tepi akase yanti iddhiya. Dhirapi
pandita savahanam maram jetva imamha vattaloka niyyanti
nissaranti nibbanam papunantiti.
    Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
            Timsabhikkhuvatthu.
            -------
@Footnote: 1. Yu. hamso.
        9. Cincamanavikavatthu. (145)
   "ekadhammamatitassati imam dhammadesanam sattha jetavane
viharanto cincamanavikam arabbha kathesi.
   Pathamabodhiyam hi dasabalassa puthubhutesu savakesu aparimanesu
devamanussesu ariyabhumim okkantesu satthu patthatesu gunasamudayesu
mahalabhasakkaro udapadi. Titthiya suriyuggamane khajjopanakasadisa
ahesum hatalabhasakkaRa. Te antaravithiyam thatva "kim samano
gotamova buddho, mayampi buddha; kintasseva dinnam mahapphalam,
amhakampi dinnam mahapphalameva; amhakampi detha karothati evam
manusse vinnapentapi labhasakkaram alabhitva raho sannipatitva
"kena nu kho upayena samanassa gotamassa manussanam antare
avannam uppadetva labhasakkaram naseyyamati cintayimsu. Tada
savatthiyam cincamanavika nameka paribbajika uttamarupadhara
sobhaggappatta devacchara viya, assa sarirato ramsiyo niccharanti.
Atheko kharamanti evamaha "cincamanavikam paticca samanassa
gotamassa avannam uppadetva labhasakkaram naseyyamati.
Te "attheso upayoti sampaticchimsu. Atha sa titthiyaramam
gantva vanditva atthasi. Titthiya taya saddhim na kathesum. Sa
"ko nu kho me dosoti yavatatiyampi "vandami ayyati vatva
"ayya ko nu kho me doso, kim maya saddhim na kathethati
Aha. "bhagini samanam gotamam amhe vihethentam hatalabhasakkare
katva vicarantam na janasiti. "na janami ayya, kim panettha
maya kattabbanti. "sace tvam bhagini amhakam sukhamicchasi, attanam
paticca samanassa gotamassa avannam uppadetva labhasakkaram
nasehiti. Sa "sadhu ayya, mayhameveso bharo, ma cintayitthati
vatva pakkamitva itthimayaya kusalataya tato patthaya savatthivasinam
dhammakatham sutva jetavana nikkhamanasamaye indagopakavannam
patam parupitva gandhamaladihattha jetavanabhimukhi 1- gacchanti, "imaya
velaya kuhim gacchasiti vutte, "kim tumhakam mama gamanatthanenati
vatva jetavanasamipe titthiyarame vasitva patova "bhagavantam
vandissamati nagara nikkhamante upasakajane jetavane vuttha
viya hutva nagaram pavisanti, "kuhim vutthasiti vutte, "kim tumhakam
mama vutthatthanenati vatva ekamasadvimasaccayena pucchiyamana
"jetavane samanena gotamena saddhim ekagandhakutiya vutthamhiti
puthujjananam "saccam nukho etam noti kankham uppadetva
temasacatummasaccayena pilotikahi udaram vethetva gabbhinivannam dassetva
"samanam gotamam paticca gabbho uppannoti andhabale gahapetva
atthanavamasaccayena udare darumandalikam bandhitva upari patam
parupitva hatthapadapitthiyo gohanukena kottapetva ussade
dassetva kilantindriya hutva sayanhasamaye tathagate
@Footnote: 1. jetavanabhimukhiniti yuttataram.
Alankatadhammasane nisiditva dhammam desente dhammasabham gantva tathagatassa
purato thatva "mahasamana mahajanassa tava dhammam desesi,
madhuro te saddo, samphusitam te dantavaranam, aham pana tam
paticca gabbham labhitva paripunnagabbha jata, neva me pasutigharam
janasi, na sappiteladini, sayam akaronto upatthakanampi annataram
kosalarajanam va anathapindikam va visakham va mahaupasakam
"imissa cincamanavikaya kattabbayuttakam karohiti na vadesi;
abhiramitumeva janasi, gabbhapariharam na janasiti guthapindam gahetva
candamandalam dusetum vayamanti viya parisamajjhe tathagatam akkosi.
Tathagato dhammakatham thapetva siho viya abhinadanto "bhagini
taya kathitassa tathabhavam va vitathabhavam va ahameva tvanca
janamati aha. "ama mahasamana taya ca maya ca natabhavenetam
jatanti. Tasmim khane sakkassa asanam unhakaram dassesi. So
avajjamano "cincamanavika tathagatam abhutena akkosatiti natva
"idam vatthum sodhessamiti catuhi devaputtehi saddhim agami. Devaputta
musikapotaka hutva darumandalikassa bandhanarajjuke ekappahareneva
chindimsu. Parutapatam vato ukkhipi. Darumandalam patamanam tassa
padapitthiyam pati. Ubho aggapada bhijjimsu. Manussapi "kalakanni
sammasambuddham akkositi sise khelam patetva leddudandahattha
jetavana niharimsu. Athassa tathagatassa cakkhupatham atikkantakale
mahapathavi bhijjitva vivaramadasi. Avicito aggijala utthahi. Sa
Kuladattiyam kambalam parupamana viya gantva avicimhi nibbatti.
Annatitthiyanam labhasakkaro parihayi. Dasabalassa bhiyyoso mattaya vaddhi.
   Punadivase dhammasabhayam katham samutthapesum "avuso cincamanavika
evam ularagunam aggadakkhineyyam sammasambuddham abhutena akkositva
mahavinasam pattati. Sattha agantva "kaya nuttha bhikkhave
etarahi kathaya sannisinnati pucchitva, "imaya namati vutte,
"na bhikkhave idaneva, pubbepesa mam abhutena akkositva vinasam
pattayevati vatva
    "nadittha 1- parato dosam  anumthulani sabbaso
    issaro panaye dandam    samam appativekkhiyati
imam dvadasanipate mahapadumajatakam 2- vittharetva kathesi "tada
kiresa mahapadumakumarassa bodhisattassa matu sapatti ranno
aggamahesi hutva mahasattam asaddhammena nimantetva tassa
manam alabhitva attanava attani vippakaram katva gilanalayam
dassetva "tava putto mam anicchantim imam vippakaram papesiti
ranno arocesi. Raja kuddho mahasattam corappapate
khipi. Atha nam pabbatakucchiyam adhivattha devata patiggahetva
nagarajassa phanagabbhe thapesi. Nagaraja tam nagabhavanam netva
upaddharajjena sammanesi. So tattha samvaccharam vasitva
@Footnote: 1. nadisvati bhavitabbam. na adisvati padacchedo. nakaro panayeti padena
@sambandhitabbo. 2. khu. ja. 27/338. tadatthakatha. 6/130.
Pabbajitukamo himavantappadesam agantva pabbajitva jhanabhinnayo
nibbattesi. Atha nam eko vanacarako disva ranno arocesi.
Raja tassa santikam gantva katappatisantharo sabbam tam
pavattim natva mahasattam rajjena nimantetva tena "mayham
rajjena kiccam natthi, tvam pana dasa rajadhamme akopetva
agatigamanam pahaya dhammena rajjam karehiti ovadito utthayasana
roditva nagaram gacchanto antaramagge amacce pucchi
"aham kam nissaya evam acarasampannena puttena viyogam
pattoti. "aggamahesim devati. Raja tam uddhapadam gahetva
corappapate khipapetva nagaram pavisitva dhammena rajjam karesi.
Tada mahapadumakumaro mahasatto ahosi, matu sapatti
cincamanavikati.
   Sattha imamattham pakasetva "bhikkhave ekadhammam hi saccavacanam
pahaya musavade patitthitanam vissatthaparalokanam akattabbam papakammam
nama natthiti vatva imam gathamaha
     "ekadhammamatitassa  musavadissa jantuno
     vitinnaparalokassa  natthi papam akariyanti.
   Tattha "ekadhammanti: saccam. Musavadissati: yassa dasasu
vacanesu ekampi saccam natthi, evarupassa musavadino. Vitinna-
paralokassati: vissatthaparalokassa. Evarupo hi "manussasampattim
devasampattim avasane nibbanasampattinti ima tisso sampattiyo
Na passati. Natthi papanti: tassa evarupassa idam nama papam
akattabbanti natthi.
     Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
           Cincamanavikavatthu.
          --------------
         10. Asadisadanavatthu. (146)
   "na ve kadariya devalokam vajantiti imam dhammadesanam sattha
jetavane viharanto asadisadanam arabbha kathesi.
   Ekasmim hi samaye sattha carikam caritva pancasatabhikkhuparivaro
jetavanam pavisi. Raja viharam gantva sattharam nimantetva
punadivase agantukadanam sajjetva "danam me passantuti nagare
pakkosi. Nagara agantva ranno danam disva punadivase
sattharam nimantetva danam sajjetva "amhakam danam devo
passatuti ranno pahinimsu. Raja gantva tesam danam disva
"imehi mama danato uttaritaram katam, puna danam karissamiti
punadivasepi danam sajjesi. Nagarapi tam disva punadivase
sajjayimsuti. Evam neva raja nagare parajetum sakkoti, na
nagara rajanam. Atha chatthe vare nagara satagunam sahassagunam
vaddhetva, yatha na sakka hoti "idam nama imesam dane
Natthiti vattum, evam danam sajjayimsu. Raja tam disva "sacaham
imesam danato uttaritaram katum na sakkhissami, kim me jivitenati
upayam cintento nipajji. Atha nam mallika devi upasankamitva
"kasma maharaja evam nipannosi, kena te indriyani
kilantani viyati pucchi. Raja aha "nadani tvam devi janasiti.
"na janami devati. So tassa tamattham arocesi. Atha nam
mallika aha "deva ma cintayi, kaham taya pathavissaro raja
nagarehi parajiyamano ditthapubbo va sutapubbo va, ahante
danam samvidahissamiti. Itissa sa asadisadanam samvidahitukamataya
evam vatva "maharaja salakalyanipadarehi pancannam bhikkhusatanam
antoavatte nisidanamandapam karehi, sesa bahiavatte
nisidissanti; panca setacchattasatani karehi, tani gahetva
pancasata hatthi pancannam bhikkhusatanam matthake dharayamana
thassanti, attha va dasa va rattasuvannanavayo karehi, ta
mandapamajjhe bhavissanti, dvinnam dvinnam bhikkhunam antare ekeka
khattiyadhita nisiditva gandhe pimsissati, ekeka khattiyadhita vijanim
adaya dve dve bhikkhu vijayamana thassati, sesa khattiyadhitaro
pitthapitthe 1- gandhe aharitva suvannanavasu pakkhipissanti, tasu
ekacca khattiyadhitaro niluppalakalape gahetva suvannanavasu
pakkhittagandhe aloletva vasam gahapessanti; nagaranam hi neva
@Footnote: 1. Si. Yu. pimse pimse. Ma. pise pise.
Khattiyadhitaro atthi, na setacchattani, na hatthino, imehi karanehi
nagara parajissanti; evam karehi 1- maharajati. Raja "sadhu devi,
kalyanante kathitanti taya kathitaniyameneva sabbam karesi. Ekassa
pana bhikkhuno eko hatthi nappahoti. Atha raja mallikam aha "bhadde
ekassa bhikkhuno eko hatthi nappahoti, kim karissamati. "kim deva
pancahatthisatani natthiti. "atthi devi, avasesa pana dutthahatthino,
te bhikkhu disvava verambhavata viya canda hontiti. "deva aham
ekassa dutthahatthipotakassa chattam gahetva titthanatthanam janamiti.
"kattha nam thapessamati. "ayyassa angulimalassa santiketi. Raja
tatha karesi. Hatthipotako valadhim antarasatthimhi pakkhipitva ubho
kanne patetva akkhini nimmiletva atthasi. Mahajano "evarupassa
nama candahatthino ayamakaro, [ayasma] angulimalatthero karotiti
therassa setacchattahatthimeva 2- olokesi. Raja panitaharena 3-
buddhappamukham bhikkhusangham parivisitva sattharam vanditva "bhante yam
imasmim danagge kappiyabhandam va akappiyabhandam va sabbantam
tumhakameva demiti aha. Tasmim kho pana dane ekadivaseneva
pariccattam cuddasakotidhanam hoti. Satthu pana "setacchattam nisidanapallanko
adharako padapithakoti cattari anagghaneva. Puna evarupam katva
buddhanam danam nama datum samattho nahosi; teneva tam "asadisadananti
@Footnote: 1. Si. Ma. Yu. karohi. 2. Si. Ma. Yu. "ayasma....setacchattati
@natthi. 3. Si. Ma. Yu. "panitaharenati natthi.
Pannayi. Tam kira sabbabuddhanam ekavaram hotiyeva. Satthu ca 1-
sabbesanca itthiyeva samvidahati. Ranno pana "kalo ca
junho cati dve amacca ahesum. Tesu kalo cintesi "aho
rajakulassa parihani, ekadivaseneva cuddasakotidhanam khayam 2- gacchati,
ime imam danam bhunjitva gantva nipanna niddayissanti;
aho nattham rajakulanti. Junho pana cintesi "aho ranno
danam, na hi sakka rajabhave atthitena evarupam danam datum,
sabbasattanam pattim adento nama natthi; aham pana idam danam
anumodamiti. Satthu bhattakiccavasane raja anumodanatthaya pattam
ganhi. Sattha cintesi "ranna mahogham pavattentena viya
mahadanam dinnam: asakkhi nu kho mahajano cittam pasadetum udahu
noti. So tesam amaccanam cittavaram natva "sace ranno
danassa anucchavikam anumodanam karissami; kalassa sattadha muddha
phalissati, junho sotapattiphale patitthahissatiti natva kale
anukampam paticca evarupam danam datva thitassa ranno catuppadikam
gathameva vatva utthayasana viharam gato. Bhikkhu angulimalattheram
pucchimsu "kim nu kho avuso dutthahatthim chattam dharetva thitam disva
bhayasiti. "na bhayami avusoti. Te sattharam upasankamitva ahamsu
"angulimalo bhante annam byakarotiti. Sattha "na bhikkhave
angulimalo bhayati, khinasavausabhanam hi antare jetthakausabhasadisa
@Footnote: 1. Si. Ma. Yu. "satthu cati natthi. 2. Si. Yu. cayam.
Mama puttasadisa bhikkhu na bhayantiti vatva brahmanavagge gathamaha
     "usabham pavaram viram    mahesim vijitavinam
     anejam nhatakam buddham  tamaham brumi brahmananti.
   Rajapi domanassappatto "evarupaya parisaya majjhe danam
datva thitassa mayham anucchavikam anumodanam akatva gathameva vatva
sattha utthayasana gato, maya satthu anucchavikam danam akatva
ananucchavikam katam bhavissati, kappiyabhandam adatva akappiyabhandameva
dinnam bhavissati, satthara me kupitena bhavitabbam, yassa kassaci nama
dananurupam anumodanam katum vattatiti viharam gantva sattharam vanditva
etadavoca "kinnu kho me bhante databbayuttakam danam na dinnam
udahu dananurupam kappiyabhandam adatva akappiyabhandameva dinnanti.
"kimetam maharajati. "na me tumhehi dananucchavika anumodana
katati. "maharaja anucchavikameva te danam dinnam, etam hi
asadisadanam nama, ekassa buddhassa ekavarameva sakka datum,
puna evarupam nama danam duddadanti. "atha kasma me bhante
dananurupam anumodanam na karitthati. "parisaya asuddhatta
maharajati. "ko nu kho bhante parisaya dosoti. Athassa sattha
dvinnampi amaccanam cittavaram arocetva kale anukampam paticca
anumodanaya akatabhavam acikkhi. Raja "saccam kira te kala evam
cintitanti pucchitva, "saccanti vutte, "tava santakam aggahetva
mama puttadarehi saddhim mayi attano santakam dente tuyhampi ka
Hani? 1- yam te maya dinnam, tam dinnameva hotu; ratthato pana me
nikkhamati tam rattha niharitva junham pakkosapetva "saccam kira
te evam cintitanti pucchitva, "saccanti vutte, "sadhu matula,
pasannosmi, tvam mama rajjam gahetva maya dinnaniyameneva satta
divasani danam dehiti tassa sattaham rajjam niyyadetva sattharam
aha "passatha bhante balassa karanam, maya evam dinne dane
paharam adasiti. Sattha "ama maharaja, bala nama parassa
danam anabhinanditva duggatiparayana honti, dhira pana paresampi danam
anumoditva saggaparayana eva hontiti vatva imam gathamaha
        "na ve kadariya devalokam vajanti,
        bala have nappasamsanti danam,
        dhiro ca danam anumodamano
        teneva so hoti sukhi paratthati.
   Tattha "kadariyati: thaddhamaccharino. Balati: idhalokaparalokattham
ajananaka. Dhiroti: pandito. Sukhi paratthati: teneva so
dananumodanapunnena paraloke dibbasampattim anubhavamano sukhi hotiti.
   Desanavasane junho sotapattiphale patitthahi. Sampatta-
parisayapi satthika desana ahosi. Junho sotapanno hutva
sattaham ranno dinnaniyameneva danam adasiti.
           Asadisadanavatthu.
           ----------
@Footnote: 1. Si. Ma. Yu. pila.
       11. Anathapindikaputtakalavatthu. (147)
   "pathabya ekarajjenati imam dhammadesanam sattha jetavane
viharanto kalam nama anathapindikassa puttam arabbha kathesi.
   So kira tathavidhassa saddhasampannassa setthino putto
hutva neva satthu santikam gantum, na geham agatakale datthum,
na dhammam sotum, na sanghassa veyyavaccam katum icchati; pitara
"ma evam tata kariti vuttopi tassa vacanam na sunati. Athassa
pita cintesi "ayam evarupam ditthim gahetva vicaranto aviciparayano
bhavissati; na kho pana me tam patirupam, yam mayi passante mama
putto nirayam gaccheyya; imasmim kho pana loke dhanadanena
anabhijjhanakasatto nama natthi, dhanena nam bhindissamiti. Atha nam
aha "tata uposathiko hutva viharam gantva dhammam sutva
ehi, kahapanasatam te dassamiti. "dassatha tatati. "dassami
puttati. So yavatatiyam patinnam gahetva uposathiko hutva
viharam agamasi. Dhammassavanena panassa kiccam natthi; yathaphasukatthane
sayitva patova geham agamasi. Athassa pita "putto me
uposathiko ahosi, sighamassa yaguadini aharathati vatva
dapesi. So "kahapanam aggahetva na bhunjissamiti aharam
patikkhipi. Athassa pita pilam asahanto kahapanabhandikam dapesi. 1-
@Footnote: 1. adasiti bhavitabbam.
So tam hatthena gahetvava aharam paribhunji. Atha nam punadivase
setthi "tata kahapanasahassam te dassami; satthu purato thatva
ekameva dhammapadam ugganhitva agaccheyyasiti pesesi. So viharam
gantva satthu purato thatva ekameva dhammapadam ugganhitva
palayitukamo ahosi. Athassa sattha asallakkhanakaram akasi.
So tam padam asallakkhetva "uparipadam ugganhissamiti thatva
assosiyeva. "ugganhissamiti sunantava kira sakkaccam sunanti
nama. Evanca nama sunantanam dhammo sotapattimaggadayo deti.
Sopi "ugganhissamiti sunati. Satthapissa asallakkhanakaram
karoti. So "uparipadam ugganhissamiti thatva sunantova
sotapattiphale patitthati. So punadivase buddhappamukhena bhikkhusanghena
saddhimyeva savatthim pavisi. Mahasetthi tam disvava "ajja me
puttassa akaro ruccatiti cintesi. Tassapi etadahosi "aho
vata me pita ajja satthu santike kahapane na dadeyya,
kahapanakarana mayham uposathikabhavam paticchadeyyati. Sattha
panassa hiyo kahapanakarana uposathikabhavam annasi. Mahasetthi
buddhappamukhassa bhikkhusanghassa yagum dapetva 1- puttassapi dapesi. 2-
So nisiditva tunhibhutova yagum pivi khadaniyam khadi bhattam
bhunji. Mahasetthi satthu bhattakiccavasane puttassa purato
sahassabhandikam thapapetva "tata aham `sahassam te dassamiti
@Footnote: 1. datva. 2. adasiti yuttataram.
Vatva uposatham samadapetva viharam pahinim, 1- idante sahassanti.
So satthu purato kahapane diyamane disva lajjanto "alam
me kahapanehiti vatva "ganha tatati vuccamanopi na ganhi.
Athassa pita sattharam vanditva "bhante ajja me puttassa
akaro ruccatiti vatva, "kim mahasetthiti vutte, "maya esa
purimadivase `kahapanasatam te dassamiti vatva viharam pesito
punadivase kahapane aggahetva bhunjitum na icchi; ajja pana
diyamanepi kahapane na icchatiti aha. Sattha "ama mahasetthi,
ajja tava puttassa cakkavattisampattitopi devalokabrahmaloka-
sampattihipi sotapattiphalameva varanti vatva imam gathamaha
     "pathabya ekarajjena   saggassa gamanena va
     sabbalokadhipaccena   sotapattiphalam varanti.
   Tattha "pathabya ekarajjenati: cakkavattirajjena. Saggassa
gamanena vati: chabbisatividhassa saggassa adhigamanena. Sabbalokadhi-
paccenati: etasmim ettake loke nagasupannavemanikapetehi saddhim
sabbasmim loke adhipaccena. Sotapattiphalam varanti: yasma ettake
thane rajjam karetvapi nirayadihi amuttova hoti, sotapanno pana
pihitapayadvaro hutva sabbadubbalopi atthame bhave na nibbattati;
@Footnote: 1. katthaci potthake "tata maya tvam `sahassam dassamiti vatva
@uposatham samadapetva viharam pahitoti evam kammavacakam vakyam katam.
Tasma sotapattiphalameva varam uttamanti attho.
     Desanavasane bahu sotapattiphaladini papunimsuti.
         Anathapindikaputtakalavatthu.
         Lokavaggavannana nitthita.
           Terasamo vaggo.
           -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 23 page 28-60. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=23&A=542&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=23&A=542&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=23              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=721              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=711              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=711              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com