ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 26 : PALI ROMAN U.A. (paramatthadi.)

          Paramatthadipani nama khuddakanikayatthakatha
              udanavannana
             ------------
        namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
              Gantharambhakatha
        mahakarunikam natham     neyyasagaraparagum
        vande nipunagambhira-     vicitranayadesanam.
        Vijjacaranasampanna     yena niyyanti lokato
        vande tamuttamam dhammam    sammasambuddhapujitam.
        Siladigunasampanno     thito maggaphalesu yo
        vande ariyasamgham tam     punnakkhettam anuttaram.
        Vandanajanitam punnam     iti yam ratanattaye
        hatantarayo sabbattha    hutvaham tassa tejasa.
        Tena tena nidanena    desitani hitesina
        yani suddhapadanena 1-   udanani mahesina.
        Tani sabbani ekajjham    aropentehi sangaham
        udanam nama sangitam     dhammasangahakehi yam.
        Jinassa dhammasamvega-     pamojjaparidipanam
        somanassasamutthana-     gathahi patimanditam.
@Footnote: 1 ka. yani yani suddhaneva
        Tassa gambhirananehi     ogahetabbabhavato
        kincapi dukkara katum    atthasamvannana maya
        sahasamvannanam yasma     dharate satthu sasanam
        pubbacariyasihanam      titthateva vinicchayo.
        Tasma tam avalambitva    ogahetvana pancapi
        nikaye upanissaya     poranatthakathanayam.
        Suvisuddham asankinnam     nipunatthavinicchayam
        mahaviharavasinam      samayam avilomayam. 1-
        Punappunagatam attham     vajjayitvana sadhukam
        yathabalam karissami     udanassatthavannanam.
        Iti akankhamanassa     saddhammassa ciratthitim
        vibhajantassa tassattham     sadhu ganhantu sadhavoti.
   Tattha udananti kenatathena udanam? udanatthena. Kimidam udanam nama?
Pitivegasamutthapito udaharo. Yatha hi yam teladi minitabbavatthu pamanam 2-
gahetum na sakkoti, vissanditva gacchati. Tam "avaseko"ti vuccati. Yanca jalam
talakam gahetum na sakkoti, ajjhottharitva gacchati, tam "ogho"ti vuccati.
Evameva yam pitivegasamutthapitam vitakkavippharam antohadayam sandharetum na sakkoti,
so adhiko hutva anto asanthahitva bahi vacidvarena nikkhanto patiggahakanirapekkho
udaharaviseso "udanan"ti vuccati. Dhammasamvegavasenapi ayamakaro
labbhateva.
@Footnote: 1 ka. avalambiya 2 Ma. nalim, cha. manam
   Tayidam katthaci gathabandhavasena katthaci vakyavasena pavattam. Yampana
atthakathasu "somanassananamayikagathapatisamyutta"ti udanalakkhanam vuttam, tam
yebhuyyavasena vuttam. Yebhuyyena hi udanam gathabandhavasena bhasitam pitisomanassa-
samutthapitanca. Itarampi pana "atthi bhikkhave tadayatanam, yattha neva pathavi na
apo"tiadisu 1- "sukhakamani bhutani, yo dandena vihimsati"ti 2- "sace bhayatha
dukkhassa, sace vo dukkhamappiyan"ti 3- evamadisu ca labbhati.
   Evam tayidam 4- sabbannubuddhabhasitam paccekabuddhabhasitam savakabhasitanti
tividham hoti. Tattha paccekabuddhabhasitam "sabbesu bhutesu nidhaya dandam, avihethayam 5-
annatarampi tesan"tiadina 6- khaggavisanasutte agatameva. Savakabhasitanipi:-
      "sabbo rago pahino me  sabbo doso samuhato
       sabbo me vihato moho  sitibhutosmi nibbuto"ti-
adina 7- theragathasu:-
      "kayena samvuta asim    vacaya uda cetasa
       samulam tanham abbuyha    sitibhutasmi nibbuta"ti-
adina 8- therigathasu ca agatani. Tani pana tesam therananceva therinanca na
kevalam udanani eva, athakho sihanadapi honti. Sakkadihi devehi bhasitani
"aho danam paramadanam, kassape suppatitthitan"tiadini, 9- sonadandabrahmanadihi 10-
manussehi ca bhasitani "namo tassa bhagavato"tiadini 11- tisso sangitiyo
arulhani udanani santi eva, na tani idhadhippetani. Yani pana
@Footnote: 1 khu.u. 25/71/212 2 khu.dha. 25/131/40
@3 khu.u. 25/44/163 4 Si.,ka. evamadi tayidam
@5 ka. ahethayam 6 khu.su. 25/35/342, khu. cula. 30/663/317 (sya)
@7 khu. thera. 26/79/277 8 khu. theri. 26/15/434
@9 khu.u. 25/27/132 10 cha.Ma. aramadanda... 11 an. duka. 20/38/65
Sammasambuddhena samamahacca bhasitani jinavacanabhutani, yani sandhaya bhagavata
pariyattidhammam navadha vibhajitva uddisantena udananti vuttani, taneva
dhammasangahakehi "udanan"ti sangitanti tadevettha samvannetabbabhavena gahitam.
   Ya pana "anekajatisamsaran"tiadigathaya dipita bhagavata bodhimule
udanavasena pavattita anekasatasahassanam sammasambuddhanam avijahitaudanagatha ca,
eta aparabhage pana dhammabhandagarikassa bhagavata desitatta dhammasangahakehi
udanapaliyam sangaham anaropetva dhammapade sangita. Yanca "annasi vata bho
kondanno, annasi vata bho kondanno"ti 1- udanavacanam dasasahassilokadhatuya
devamanussanam pavedanasamatthanigghosavippharam bhagavata bhasitam, tadapi dhammacakkap-
pavattanasuttantadesanapariyosane attana adhigatadhammekadesassa yathadesitassa
ariyamaggassa savakesu sabbapathamam therena adhigatatta attano parissamasasa
saphalabhavapaccavekkhanahetukam pathamabodhiyam sabbesam eva bhikkhunam sammapatipatti-
paccavekkhanahetukam "aradhayimsu vata mam bhikkhu ekam samayan"tiadivacanam 2- viya
pitisomanassajanitam udaharamattam, "yada have patubhavanti dhamma"tiadivacanam 3- viya
pavattiya nivattiya va na pakasananti na dhammasangahakehi udanapaliyam
sangitanti datthabbam.
   Tampanetam udanam vinayapitakam suttantapitakam abhidhammapitakanti tisu pitakesu
suttantapitakapariyapannam, dighanikayo majjhimanikayo samyuttanikayo anguttaranikayo
khuddakanikayoti pancasu nikayesu khuddakanikayapariyapannam, suttam geyyam veyyakaranam
gatha udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallanti navasu sasanangesu
udanasangaham. 4-
@Footnote: 1 vi. maha. 4/17/16, sam.maha. 19/1081/370,
@khu.pati. 31/39/372 2 Ma.mu. 12/225/189 3 vi. maha. 4/1-3/2,3,
@khu.u. 25/1/94 4 Si. udanangam
     "dvasiti buddhato ganhim   dve sahassani bhikkhuto
      caturasitisahassani     ye me dhamma pavattino"ti 1-
evam dhammabhandagarikena patinnatesu caturasitiya dhammakkhandhasahassesu katipaya-
dhammakkhandhasangaham. Bodhivaggo muccalindavaggo nandavaggo meghiyavaggo sonavaggo 2-
jaccandhavaggo culavaggo pataligamiyavaggoti vaggato atthavaggam, suttato
asitisuttasangaham, gathato pancanavutiudanagathasangaham. Bhanavarato addhunanavamatta 3-
bhanavaRa. Anusandhito bodhisutte pucchanusandhivasena eko anusandhi,
suppabuddhasutte 4- pucchanusandhiyathanusandhivasena dve anusandhi, sesesu
yathanusandhivasena ekekova anusandhi, ajjhasayanusandhi panettha natthi. Evam
sabbathapi ekasitianusandhisangaham. Padato satadhikani ekavisa padasahassani,
gathapadato tevisati catussatadhikani atthasahassani, akkharato sattasahassadhikani
satthisahassani tini ca satani dvasiti ca akkharani. Tenetam vuccati:-
     "asiti eva suttanta    vagga attha samasato
      gatha ca pancanavuti    udanassa pakasita.
      Addhunanavamatta ca     bhanavara pamanato
      ekadhika tathasiti    udanassanusandhiyo.
      Ekavisasahassani     satanceva vicakkhano
      padanetanudanassa    ganitani viniddise.
Gathapadato pana:-
      atthasahassamattani     cattareva satani ca
      padanetanudanassa    tevisati ca niddise.
@Footnote: 1 khu.thera. 26/1027/399 2 ka. mahavaggo
@3 Ma. addhanavamatta 4 cha.Ma. suppavasasutte
      Akkharanam sahassani    satthi satta satani ca
      tini dvasiti ca tatha    udanassa pavedita"ti.
   Tassa atthasu vaggesu bodhivaggo adi, suttesu pathamam bodhisuttam,
tassapi evamme sutantiadikam ayasmata anandena pathamamahasangitikale
vuttanidanamadi. Sa panayam pathamamahasangiti vinayapitake 1- tantimarulha eva.
Yo panettha nidanakosallattham vattabbo kathamaggo sopi sumangalavilasiniyam
dighanikayatthakathayam vutto evati tattha vuttanayeneva veditabbo.
             -------------
@Footnote: 1 vi. cula. 7/437/274
              1. Bodhivagga
            1. Pathamabodhisuttavannana
   [1] Yampanettha "evamme sutan"tiadikam nidanam, tattha evanti nipatapadam.
Metiadini namapadani. Uruvelayam viharatiti ettha viti upasaggapadam, haratiti
akhyatapadanti iminava nayena sabbattha padavibhago veditabbo.
   Atthato pana evamsaddo tava upamupadesasampahamsanagarahana-
vacanasampatiggahakaranidassanavadharanapucchaidamatthaparimanadi anekatthappabhedo. Tathahesa
"evam jatena maccena, kattabbam kusalam bahun"ti evamadisu 1- upamayam agato.
"evante abhikkamitabbam, evante patikkamitabban"tiadisu 2- upadese. "evametam
bhagava, evametam sugata"tiadisu 3- sampahamsane. "evamevam panayam vasali yasmim va tasmim
va tassa mundakassa samanakassa vannam bhasati"tiadisu 4- garahane. "evambhanteti
kho te bhikkhu bhagavato paccassosun"tiadisu 5- vacanasampatiggahe. "evam bya kho
aham bhante bhagavata dhammam desitam ajanami"tiadisu 6- akare. "ehi tvam
manavaka yena samano anando tenupasankama, upasankamitva mama vacanena samanam
anandam appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam puccha `subho manavo
todeyyaputto bhavantam anandam appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam
pucchati'ti, evanca vadehi `sadhu kira bhavam anando yena subhassa manavassa
todeyyaputtassa nivesanam, tenupasankamatu anukampam upadaya"tiadisu 7- nidassane.
"tam kim mannatha kalama ime dhamma kusala va akusala vati. Akusala bhante.
@Footnote: 1 khu.dha. 25/53/26 2 ana.catukka. 21/122/140 3 ana.tika. 20/66/188
@4 sam.sa. 15/187/192 5 di.maha. 10/3/2, Ma.mu. 12//1/1
@6 Ma.mu. 12/398/356, vi. mahavi. 2/417/306 7 di.Si. 9/445/197
Savajja va anavajja vata. Savajja bhante. Vinnugarahita va vinnuppasattha
vati. Vinnugarahita bhante. Samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti,
no va, katham vo ettha hotiti. Samatta bhante samadinna ahitaya dukkhaya
samvattanti, evam no ettha hoti"tiadisu 1- avadharane. "evamete sunhata
suvilitta kappitakesamassu amuttamalabharana"tiadisu 2- pucchayam. "evamgatani
puthusippayatanani 3- evamvidho evamakaro"tiadisu 4- idamsaddassa atthe. Gatasaddo
hi pakarapariyayo, tatha vidhakarasadda. Tathahi vidhayuttagatasadde lokiya pakaratthe
vadanti. "evam lahuparivattam evamayupariyanto"tiadisu 5- parimane.
   Nanu ca "evam vitakkitam no tumhehi, evamayupariyanto"ti 6- cettha evamsaddena
pucchanakaraparimanakaranam vuttatta akarattho eva evamsaddoti na, visesa-
sabbhavato. Akaramattavacako hettha evamsaddo akaratthoti adhippeto. "evam
bya kho"tiadisu pana akaravisesavacano. Akaravisesavacino cete evamsadda
pucchanakaraparimanakaranamvacakatta. Evanca katva "evam jatena
maccena"tiadini upamanaudaharanani yujjanti. Tattha hi:-
      "yathapi puppharasimha   kayira malagune bahu
      evam jatena maccena   kattabbam kusalam bahun"ti
ettha puppharasitthaniyato manussuppatti sappurisupanissaya-
saddhammassavanayonisomanasikarabhogasampattiadito danadipunnakiriyahetusamudayato
sobhasugandhatadigunavisesayogato malagunasadisiyo 7- bahuka punnakiriya maritabbasabhavataya
maccena kattabbati abhedataya puppharasi malaguna ca apuma, tesam upamanakaro
@Footnote: 1 ana.tika. 20/66/185 2 di.Si. 9/286/103 3 di.Si. 9/182/60
@4 vi.mahavi. 1/12/5, di.Si. 9/31/13 5 ana.ekaka. 20/48/9, di.Si. 9/31/13
@6 vi.mahavi. 1/12/5, di.Si. 9/31/13 7 sa. malagunasadisatayogato
Yathasaddena aniyamato vutto. Puna evamsaddena niyamanavasena vutto, so pana
upamakaro niyamiyamano atthato upama eva hotiti vuttam "upamayam agato"ti.
   Tatha "evam imina akarena abhikkamitabban"tiadina upadisiyamanaya
samanasaruppaya akappasampattiya yo tattha upadesakaro, so atthato
upadesoyevati vuttam "evante abhikkamitabbam, evante patikkamitabbantiadisu
upadese"ti.
   "evametam bhagava, evametam sugata"ti ettha bhagavata yathavuttamattham aviparitato
janantehi katam yam tattha vijjamanagunanam pakarehi hamsanam udaggatakaranam
sampahamsanam, so tattha pahamsanakaroti vuttanayena yojetabbam.
   "evamevam panayan"ti ettha garahanakaroti vuttanayena yojetabbam. So
ca garahanakaro "vasali"tiadikhumsanasaddasannidhanato 1- idha evamsaddena pakasitoti
vinnayati. Yatha cettha, evam upama karadayopi upamadivasena vuttanam
puppharasiadisaddanam sannidhanato vuttati veditabbam.
   "evanca vadehi"ti yathaham vadami, evam samanamanandam vadehiti vadanakaro
idani vattabbo evamsaddena nidassiyatiti "nidassanattho"ti vuttam.
   "evam no"ti etthapi tesam yathavuttadhammanam ahitadukakhavahabhavena
sannitthanajananattham anumatiggahanavasena "no va katham vo ettha hoti"ti pucchaya
kataya "evam no ettha hoti"ti vuttatta tadakarasannitthanam evamsaddena
avikatam. So pana tesam dhammanam ahitaya dukkhaya samvattanakaro niyamiyamano
avadharanattho hotiti vuttam "evam no ettha hotitiadisu avadharane"ti.
   Evamakaravisesavacinampi etesam evamsaddanam upamadivisesatthavuttitaya
upamadiatthata vutta, "evambhante"ti pana dhammassa sadhukam savanamanasikare
@Footnote: 1 Si.,Ma. vasalitiadisu vasalasaddasannidhanato
Niyojitehi bhikkhuhi tattha patitthitabhavassa patijananavasena vuttatta tattha evamsaddo
vacanasampatiggahattho, tena evambhanteti sadhu bhante, sutthu bhanteti vuttam hoti.
Svayamidha akaranidassanavadharanesu datthabbo.
   Tattha akaratthena evamsaddena etamattham dipeti:-
nananayanipunamanekajjhasayasamutthanam atthabyanjanasampannam vividhapatihariyam
dhammatthadesanapativedhagambhiram sabbasattanam sakasakabhasanurupato sotapathamagacchantam tassa
bhagavato vacanam sabbappakarena ko samattho vinnatum, sabbathamena pana sotukamatam
janetvapi evamme sutam, mayapi ekenakarena sutanti.
   Ettha ca ekattananattaabyaparaevamdhammatasankhata nandiyavattatipukkhala-
sihavikkilitadisalocanaankusasankhata ca assadadivisayadibhedena 1- nanavidha naya
nananaya. Naya va paligatiyo, ta ca pannattianupannattiadivasena
sankilesabhagiyadilokiyaditadubhayavomissakadivasena 2- kusaladivasena khandhadivasena
sangahadivasena samayavimuttadivasena thapanadivasena kusalamuladivasena tikapatthanadivasena
ca nanappakarati nananaya, tehi nipunam sanham sukhumanti nananayanipunam.
   Asayova ajjhasayo, so ca sassatadibhedena 3- apparajakkhatadibhedena ca
anekavidho. Attajjhasayadiko eva 4- va aneko ajjhasayo anekajjhasayo,
so samutthanam uppattihetu etassati anekajjhasayasamutthanam.
   Siladiatthasampattiya tabbibhavanabyanjanasampattiya sankasanapakasanavivarana-
vibhajanauttanikaranapannattivasena chahi atthapadehi akkharapadabyanjanakaranirutti-
niddesavasena chahi byanjanapadehi ca samannagatatta atthabyanjanasampannam.
   Iddhiadesananusasanibhedena tesu ca ekekassa visayadibhedena vividham,
bahuvidham va patihariyam etassati vividhapatihariyam. Tattha patipakkhaharanato
@Footnote: 1 ka. visayadibhedena 2 ka. vomissatadivasena
@3 Si. sovacassatadibhedena 4 Si. gattajjhasayadito
Ragadikilesapanayanato 1- patihariyanti atthe sati bhagavato na patipakkha ragadayo
santi ye haritabba. Puthujjananampi vigatupakkilese atthagunasamannagate citte
hatapatipakkhe iddhividham pavattati, tasma tattha pavattavoharena ca na sakka idha
patihariyanti vattum. Sace pana mahakarunikassa bhagavato veneyyagata ca kilesa
patipakkha, tesampi 2- haranato patihariyanti vuttam, evam sati yuttametam. Athava
bhagavato ceva sasanassa ca patipakkha titthiya, tesam haranato patihariyam. Te hi
ditthiharanavasena ditthippakasane asamatthabhavena ca iddhiadesananusasanihi harita
apanita honti. Patiti va ayam saddo pacchati etassa attham bodheti "tasmim
patipavitthamhi, anno aganchi brahmano"tiadisu 3- viya. Tasma samahite citte
vigatupakkilese katakiccena paccha haritabbam pavattetabbanti patihariyam. Attano
va upakkilesesu catutthajjhanamaggehi haritesu paccha haranam patihariyam.
Iddhiadesananusasaniyo vigatupakkilesena katakiccena sattahitattham puna pavattetabba,
haritesu ca attano upakkilesesu parasantanam 4- upakkilesaharanani hontiti
patihariyani bhavanti. Patihariyameva patihariyam, patihariye va iddhiadesananu-
sasanisamudaye bhavam ekekam patihariyanti vuccati. Patihariyam va catutthajjhanam
maggo ca patipakkhaharanato, tattha jatam, nimittabhutato 5- tato va agatanti
patihariyanti attho veditabbo.
   Yasma pana tantiatthadesana 6- tabboharabhisamayasankhata hetuhetuphalatadubhaya-
pannattipativedhasankhata va dhammatthadesanapativedhagambhiRa. Sasadihi viya
mahasamuddo anupacitakusalasambharehi alabbhaniyapatittha duppariyogaha ca, tasma
tehi catuhi gambhirabhavehi yuttanti bhagavato vacanam dhammatthadesanapativedhagambhiram.
@Footnote: 1 Si. ragadikilesanasanato 2 cha.Ma. tesam
@3 khu.cula. 30/4/1 (sya) 4 Si.,ka. parasattane
@5 Ma..ka. tasmim va nimittabhutam 6 Ma. tantitantiatthatantidesana
   Eko eva bhagavato dhammadesanaghoso ekasmim khane pavattamano
nanabhasanam sattanam attano attano bhasavasena apubbam acarimam gahanupago hoti.
Acinteyyo hi buddhanam buddhanubhavoti sabbasattanam sakasakabhasanurupato
sotapatham agacchatiti veditabbam.
   Nidassanatthena "naham sayambhu, na maya idam sacchikatan"ti attanam
parimocento "evamme sutam, mayapi evam sutan"ti idani vattabbam sakalam suttam
nidasseti.
   Avadharanatthena "etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam bahussutanam
yadidam anando, gatimantanam, satimantanam, dhitimantanam, upatthakanam yadidam
anando"ti 1- evam bhagavata, "ayasma anando atthakusalo dhammakusalo
byanjanakusalo niruttikusalo pubbaparakusalo"ti 2- evam dhammasenapatina ca
pasatthabhavanurupam attano dharanabalam dassento sattanam sotukamatam janeti
"evamme sutam, tanca kho atthato va byanjanato va anunamanadhikam, evameva,
na annatha datthabban"ti. Annathati bhagavato sammukha sutakarato annatha,
na pana bhagavata desitakarato. Acinteyyanubhava hi bhagavato desana, sa
neva sabbakarena sakka vinnatunti vuttovayamattho. Sutakaravirujjhanameva
hi dharanabalam.
   Mesaddo tisu atthesu dissati. Tatha hissa "gathabhigitam me
abhojaneyyana"tiadisu 3- mayati attho. "sadhu me bhante bhagava sankhittena dhammam
desetu"tiadisu 4- mayhanti attho. "dhammadayada me bhikkhave bhavatha"tiadisu 5-
mamati attho. Idha pana 6- "maya sutanti ca mama sutan"ti ca 6- atthadvaye yujjati.
@Footnote: 1 ana.ekaka. 20/219-23/25 2 ana.pancaka 22/169/225 (sya)
@3 sam.sa. 15/194/200, khu.su. 25/81/351 4 sam.sala. 18/112/75 (sya)
@5 Ma.mu. 12/29/17 6-6cha.Ma. "maya sutam, mama sutan"ti ca, su.vi. 1/1/28
   Ettha ca yo paro na hoti, so attati evam vattabbe niyakajjhattasankhate
sasantane vattanato tividhopi mesaddo kincapi ekasmimyeva atthe
dissati, karanasampadanadivisesasankhato pana vinnayatevayam atthabhedoti "mesaddo
tisu atthesu dissati"ti vuttoti datthabbam.
   Sutanti ayam sutasaddo saupasaggo ca anupasaggo ca gamanavissuta-
kilinnupacitanuyogasotavinneyyasotadvaranusaravinnatadianekatthappabhedo. Kincapi
hi upasaggo kiriyam viseseti, jotakabhavato pana satipi tasmim sutasaddo eva tam
tamattham 1- vadatiti anupasaggassa sutasaddassa atthuddhare saupasaggassa gahanam na
virujjhati.
   Tattha "senaya pasuto"tiadisu gacchantoti attho. Sutadhammassa passato"tiadisu
2- vissutadhammassati attho. "avassuta avassutassa"tiadisu 3- kilesena
kilinna kilinnassati attho. "tumhehi punnam pasutam anappakan"tiadisu 4-
upacitanti attho. "ye jhanappasuta dhira"tiadisu 5- jhananuyuttati attho.
"dittham sutam mutan"tiadisu 6- sotavinneyyanti attho. "sutadharo sutasannicayo"ti-
adisu 7- sotadvaranusaravinnatadharoti attho. Idha panassa "sotadvaranusarena
upadharitan"ti va "upadharanan"ti va attho. Mesaddassa hi mayati atthe
sati "evam maya sutam sotadvaranusarena upadharitan"ti yujjati. Mamati atthe
sati "evam mama sutam sotadvaranusarena upadharanan"ti yujjati.
   Evametesu tisu padesu yasma sutasaddasannidhane payuttena evamsaddena
savanakiriyajotakena bhavitabbam. Tasma evanti
@Footnote: 1 Si. sutasaddo evamattham, ka. sutasaddo etamattham
@2 vi.maha.4/5/5, khu.u. 25/11/105
@3 vi.bhikakhuni. 3/657/4, vi.pa. 8/228, 246, 249 adi/157, 178, 185
@4 khu.khu. 25/7(12)/11, khu.peta. 26/25/154
@5 khu.dha. 25/181/4   6 Ma.mu. 12/241/203
@7 Ma.mu. 12/333, 339/298, 301, ana.catukka. 21/22/26
Sotavinnanasampaticchanadisotadvarikavinnananantaram uppannamanodvarikavinnanana-
kiccanidassanam. Meti vuttavinnanasamangipuggalanidassanam. Sabbani hi vakyani eva-
karatthasahitaniyeva avadharanaphalatta tesam. Sutanti assavanabhavapatikkhepato anunanadhika-
viparitaggahananidassanam. Yatha hi sutam sutamevati vattabbatam arahati, tatha tam samma sutam
anunaggahanam anadhikaggahanam aviparitaggahananca hotiti. Athava saddantarattha-
mohanavasena saddo attham vadatiti etasmim pakkhe yasma sutanti etassa asutam
na hotiti ayamattho vutto, tasma sutanti assavanabhavapatikkhepato
anunanadhikaviparitaggahananidassanam. Idam vuttam hoti:- evam me sutam, na maya idam
dittham, na sayambhunanena sacchikatam, na annatha va upaladdham. Apica sutamva,
tanca kho sammadevati. Avadharanatthe va evamsadde ayamatthayojana, tadapekkhassa
sutasaddassa niyamattho sambhavatiti tadapekkhassa sutasaddassa assavanabhavapatikkhepo
anunanadhikaviparitaggahananidassanata ca veditabba. Iti savanahetusavanavisesavasenapi
sutasaddassa atthayojana katati datthabbam.
   Tatha evanti tassa sotadvaranusarena pavattaya vinnanavithiya
nanatthabyanjanaggahanato nanappakarena arammane pavattibhavappakasanam
akarattho evamsaddoti karitva. Meti attappakasanam. Sutanti dhammappakasanam
yathavuttaya vinnanavithiya pariyattidhammarammanatta. Ayam hettha sankhepo:-
nanappakarena arammane pavattaya vinnanavithiya karanabhutaya maya na annam
katam, idam pana katam, ayam dhammo sutoti.
   Tatha evanti nidassitabbappakasanam nidassanattho evamsaddoti katva
nidassetabbassa niddisitabbabhavato. Tasma evamsaddena sakalampi suttam
paccamatthanti veditabbam. Meti puggalappakasanam. Sutanti puggalakiccappakasanam.
Sutasaddena hi labbhamana savanakiriya savanavinnanappabandhappatibaddha, 1- tattha ca
puggalavoharo, na ca puggalavohararahite dhammappabandhe savanakiriya labbhati. 2-
Tassayam sankhepattho:- yam suttam niddisissami, tam maya evam sutanti.
   Tatha evanti yassa cittasantanassa nanarammanappavattiya nanatthabyanjanaggahanam
hoti, tassa nanakaraniddeso akarattho eva evamsaddoti
katva, evanti hi ayam akarapannatti dhammanam tam pavattiakaram upadaya
pannapetabbasabhavatta. Meti kattuniddeso. Sutanti visayaniddeso, sotabbo
hi dhammo savanakiriyakattupuggalassa savanakiriyavasena pavattitthanam hoti.
Ettavata nanappakarappavattena cittasantanena tamsamangino kattu visaye
gahanasannitthanam dassitam hoti.
   Athava evanti puggalakiccaniddeso, sutanam hi dhammanam gahitakarassa 3-
nidassanassa avadharanassa va pakasanasabhavena evamsaddena tadakaradidharanassa 4-
puggalavoharupadanadhammabyaparabhavato puggalakiccam nama niddittham hotiti:
sutanti vinnanakiccaniddeso, puggalavadinopi hi savanakiriya vinnananirapekkha
na hotiti. Meti ubhayakiccayuttapuggalaniddeso. Meti hi saddappavatti ekanteneva
sattavisesavisaya vinnanakiccanca tattheva samodahitabbanti. Ayampanettha
sankhepo:- maya savanakiccavinnanasamangina puggalena vinnanavasena
laddhasavanakiccavoharena sutanti.
   Tatha evanti ca meti ca sacchikatthaparamatthavasena 5- avijjamanapannatti.
Sabbassa hi saddadhigamaniyassa atthassa pannattimukheneva patipajjitabbatta
@Footnote: 1 ka. savanavinnanapatibaddha 2 Si. labbhatiti 3 Si. thitakarassa, Ma. hitakarassa
@4 Si.Ma..... dharanaya 5 cha.Ma. saccikatthaparamatthavasena, su.vi. 1/1/29
Sabbapannattinanca vijjamanadisu chasu pannattisu avarodho, tasma yo
mayamariciadayo viya abhutattho anussavadihi gahetabbo viya anuttamatthopi 1- na
hoti, so rupasaddadiko 2- ruppananubhavanadiko ca paramatthasabhavo sacchikatthaparamatthavasena
vijjati. Yo pana evanti ca meti ca vuccamano akaraattho, so
aparamatthasabhavo sacchikatthaparamatthavasena anupalabbhamano avijjamanapannatti
nama. Tasma kinhettha tam paramatthato atthi, yam evanti va meti va
niddesam labhetha. Sutanti vijjamanapannatti, yam hi tam ettha sotena upaladdham,
tam paramatthato vijjamananti.
   Tatha evanti sotapathamagate dhamme upadaya tesam upadharitakaradinam
paccamasanavasena. Meti sasantatipariyapanne khandhe karanadivisesavisitthe upadaya
vattabbato upadapannatti. Sutanti ditthadini upanidhaya vattabbato
upanidhapannatti. Ditthadisabhavarahite saddayatane pavattamanopi sutavoharo dutiyam
tatiyantiadiko viya pathamadini, ditthamutavinnate apekkhitva yanti 3- aneyyatta
ditthadini upanidhaya vattabbo hoti. Asutam na hotiti hi sutanti pakasitoyamatthoti.
   Ettha ca evanti vacanena asammoham dipeti. Patividdha hi attana sutassa
pakaravisesa evanti idha ayasmata anandena paccamattha, tenassa asammoho
dipito hoti. Na hi sammulho nanappakarapativedhasamattho hoti, paccayakaravasena
nanappakara duppatividdha ca sutanti niddisiyanti. 4- Sutanti vacanena sutassa
asammosam dipeti, sutakarassa yathavato dassiyamanatta. Yassa hi sutam sammuttham
hoti, na so kalantare maya sutanti patijanati. Iccassa asammohena
@Footnote: 1 Si. anumanatthopi 2 Si. ruppadiko, Ma. rupavedanadiko
@3 ka. ditthamutavinnatanirapekkham na tam sutanti
@4 Si. suttantati dipiyanti, Ma. sutattha niddisiyanti
Pannasiddhi, sammohabhavena pannaya eva va savanakalasambhutaya
taduttarikalapannasiddhi, tatha asammosena satisiddhi. Tattha pannapubbangamaya satiya
byanjanavadharanasamatthata. Byanjananam hi pativijjhitabbo akaro natigambhiro, yathasutam
dharanameva tattha karaniyanti satiya byaparo adhiko, panna tattha gunibhuta
hoti pannaya pubbangamati katva. Satipubbangamaya pannaya atthapativedhasamatthata.
Atthassa hi pativijjhitabbo akaro gambhiroti pannaya byaparo adhiko, sati
tattha gunibhutayevati satiya pubbangamayati katva. Tadubhayasamatthatayogena
atthabyanjanasampannassa dhammakosassa anupalanasamatthataya dhammabhandagarikattasiddhi.
   Aparo nayo:- evanti vacanena yonisomanasikaram dipeti, tena ca
vuccamananam akaranidassanavadharanatthanam upari vakkhamananam nanappakarapativedhajotakanam
aviparitasiddhi dhammavisayatta. Na hi ayoniso manasikaroto nanappakarapativedho
sambhavati. Sutanti vacanena avikkhepam dipeti, "pathamabodhisuttam kattha
bhasitan"tiadipucchavasena pakaranapattassa vakkhamanassa suttassa savanam samadhanamantarena
na sambhavati vikkhittacittassa savanabhavato. Tatha hi vikkhittacitto puggalo
sabbasampattiya vuccamanopi "na maya sutam, puna bhanatha"ti bhanati.
Yonisomanasikarena cettha attasammapanidhim pubbe ca katapunnatam sadheti samma
appanihitattassa pubbe akatapunnassa va tadabhavato. Avikkhepena saddhammassavanam
sappurisupanissayanca sadheti assutavato sappurisupanissayavirahitassa ca tadabhavato.
Na hi vikkhitto sotum sakkoti, na ca sappurise anupanissayamanassa 1- savanam
atthiti.
   Aparo nayo:- "yassa cittasantanassa nanappakarappavattiya
nanatthabyanjanaggahanam hoti, tassa nanakaraniddeso"ti vuttam. Yasma ca so bhagavato
@Footnote: 1 Si. sappurisam anupanissaya
Vacanassa atthabyanjanappabhedaparicchedavasena sakalasasanasampattiogahanena niravasesam
parahitaparipurikaranabhuto evambhaddako akaro na samma appanihitattassa pubbe
akatapunnassa va hoti, tasma evanti imina bhaddakena akarena
pacchimacakkadvayasampattim attano dipeti, sutanti savanayogena purimacakkadvayasampattim.
Na hi appatirupe dese vasato sappurisupanissayavirahitassa ca savanam atthi. Iccassa
pacchimacakkadvayasiddhiya asayasuddhi siddha hoti. Samma panihitacitto pubbe ca
katapunno visuddhasayo hoti tadasuddhihetunam kilesanam duribhavato. Tatha hi vuttam
"sammapanihitam cittam, seyyaso nam tato kare"ti 1- "katapunnosi tvam ananda
padhanamanuyunja, khippam hohisi anasavo"ti 2- ca. Purimacakkadvayasiddhiya payogasuddhi.
Patirupadesavasena hi sappurisupanissayena ca sadhunam ditthanugatiapajjanena
parisuddhappayogo hoti. Taya ca asayasuddhiya adhigamabyattisiddhi, pubbeyeva
tanhaditthisankilesanam visodhitatta payogasuddhiya agamabyattisiddhi. Suparisuddha-
kayavacipayogo hi vippatisarabhavato avikkhittacitto pariyattiyam visarado hoti.
Iti payogasayasuddhassa agamadhigamasampannassa vacanam arunuggamanam viya suriyassa
udayato yonisomanasikaro viya ca kusalakammassa arahati bhagavato vacanassa pubbangamam
bhavitunti thane nidanam thapento evamme sutantiadimaha.
   Aparo nayo:- evanti imina pubbe vuttanayeneva nanappakarap-
pativedhadipakena vacanena attano atthapatibhanapatisambhidasampattisabbhavam dipeti. Sutanti
imina evamsaddasannidhanto vakkhamanapekkhaya va sotabbabhedappativedhadipakena
dhammaniruttipatisambhidasampattisabbhavam dipeti. Evanti ca idam vuttanayeneva
yoniso manasikaradipakavacanam bhasamano "ete dhamma maya manasanupekkhita ditthiya
@Footnote: 1 khu.dha. 25/43/24 2 di.maha. 10/207/127
Supatividdha"ti dipeti. Pariyattidhammo hi "idha silam kathitam, idha samadhi, idha
panna, ettaka ettha anusandhiyo"tiadina nayena manasa anupekkhito anussavakara-
parivitakkasahitaya 1- dhammanijjhanakkhantibhutaya nataparinnasankhataya va ditthiya
tattha tattha vuttaruparupadhamme "iti rupam ettakam rupan"tiadina nayena sutthu
vavatthapetva patividdho attano ca paresanca hitasukhavaho hotiti. Sutanti
idam savanayogadipakavacanam bhasamano "bahu maya dhamma suta dhata vacasa paricita"ti
dipeti. Sotavadhanappatibaddha 2- hi pariyattidhammassa savanadharanaparicaya. Tadubhayenapi
dhammassa svakkhatabhavena atthabyanjanaparipurim dipento savane adaram janeti.
Atthabyanjanaparipunnam hi dhammam adarena assunanto mahata hita paribahiro
hotiti adaram janetva sakkaccam dhammo sotabbo.
   "evamme sutan"ti imina pana sakalena vacanena ayasma anando
tathagatappaveditam dhammam attano adahanto asappurisabhumim atikkamati, savakattam
patijananto sappurisabhumim okkamati. Tatha asaddhamma cittam vutthapeti, saddhamme
cittam patitthapeti. "kevalam sutamevetam maya, tasseva pana bhagavato vacanan"ti
dipento attanam parimoceti, sattharam apadisati, jinavacanam appeti, dhammanettim
patitthapeti.
   Apica "evamme sutan"ti attana uppaditabhavam appatijananto purimassavanam
vivaranto "sammukha patiggahitamidam maya tassa bhagavato catuvesarajjavisaradassa
dasabaladharassa asabhatthanatthayino sihanadanadino sabbasattuttamassa dhammissarassa
dhammarajassa dhammadhipatino dhammadipassa dhammasaranassa saddhammavaracakkavattino
sammasambuddhassa, na ettha atthe va dhamme va pade va byanjane va
@Footnote: 1 Si. anussavakaraparivitakkasamsiddhaya, ka. anussavakaraparivitakkapavaddhitaya
@2 Si.,Ma. sotavadhanapatividdha
Kankhe va vimati va kattabba"ti sabbadevamanussanam imasmim dhamme assaddhiyam
vinaseti, saddhasampadam uppadeti. Tenetam vuccati:-
      "vinasayati assaddham    saddham vaddheti sasane
      evamme sutamiccevam   vadam gotamasavako"ti.
   Ekanti gananaparicchedaniddeso. Ayam hi ekasaddo annasetthasahayasankhyadisu
dissati. Tatha hi ayam "sassato atta ca loko ca, idameva saccam
moghamannanti ittheke abhivadanti"tiadisu 1- anne dissati. "cetaso ekodi
bhavan"tiadisu 2- setthe. "eko vupakattho"tiadisu 3- asahaye. "ekova kho
bhikkhave khano ca samayo ca brahmacariyavasaya"tiadisu 4- sankhyayam, idhapi
sankhyayameva datthabbo. Tena vuttam "ekanti gananaparicchedaniddeso"ti.
   Samayanti paricchinnaniddeso. Ekam samayanti aniyamitaparidipanam. Tattha
samayasaddo:-
      samavaye khane kale  samuhe hetuditthisu
      patilabhe pahane ca   pativedhe ca dissati.
   Tatha hissa "appevanama svepi upasankameyyama kalanca samayanca
upadaya"ti 5- evamadisu samavayo attho, yuttakalanca paccayasamagginca labhitvati
hi adhippayo, tasma paccayasamavayoti veditabbo. "ekova kho bhikkhave khano
ca samayo ca brahmacariyavasaya"tiadisu 4- khano, okasoti attho.
Tathagatuppadadiko hi maggabrahmacariyassa okaso tappaccayappatilabhahetutta,
khano eva ca samayo, yo khanoti ca samayoti ca vuccati, so ekoyevati hi attho.
@Footnote: 1 Ma.u. 14/7/22, khu.u. 25/56/194
@2 vi. mahavi. 1/11/5, di.Si. 9/228/75
@3 vi.cula. 7/445/284, di.Si. 9/404/175
@4 an. atthaka. 23/119(29)/230(sya)
@5 di.Si. 9/447/197
"unhasamayo parilahasamayo"tiadisu 1- kalo. "mahasamayo pavanasmin"tiadisu 2-
samuho. Mahasamayoti hi bhikkhunam devatananca mahasannipatoti attho. "samayopi kho te
bhaddali appatividdho ahosi, bhagava kho savatthiyam viharati, bhagavapi mam janissati
`bhaddali nama bhikkhu satthusasane sikkhaya na paripurakari'ti, ayampi kho te
bhaddali samayo appatividdho ahosi"tiadisu 3- hetu. Sikkhapadassa karanam hi
idha samayoti adhippetam. "tena kho pana samayena uggahamano paribbajako
samanamundikaputto samayappavadake tindukacire 4- ekasalake mallikaya arame
pativasati"tiadisu 5- ditthi. Tattha hi nisinna titthiya attano attano
ditthisankhatam samayam pavadantiti so paribbajakaramo "samayappavadako"ti vuccati.
      "ditthe dhamme ca yo attho   yo cattho samparayiko
      atthabhisamaya dhiro      panditoti pavuccati"ti 6-
adisu patilabho. Atthabhisamayati hi atthassa adhigamati attho. "samma manabhisamaya
antamakasi dukkhassa"tiadisu 7- pahanam. Adhikaranam samayam vupasamanam apagamoti abhisamayo
pahanam. "dukkhassa pilanattho sankhatattho santapattho viparinamattho
abhisamayattho"tiadisu 8- pativedho. Pativedhoti hi abhisametabbato abhisamayo, abhisamayova
attho abhisamayatthoti pilanadini abhisametabbabhavena ekibhavam upanetva vuttani,
abhisamayassa va pativedhassa visayabhuto attho abhisamayatthoti taneva tatha
ekantena vuttani. Tattha pilanam dukkhasaccassa 9- tamsamangino himsanam
avippharikatakaranam. Santapo dukkhadukkhatadivasena santappanam paridahanam. 10-
@Footnote: 1 vi. mahavi. 2/358/282   2 di.maha. 10/332/216, sam.sa. 15/37/29
@3 Ma.Ma. 13/134/111     4 ka. tindukacire
@5 sa Ma.Ma. 13/260/234    6 sam.sa.15/128,129/104,101
@7 Ma.mu. 12/28, 221/16,186 8 khu.pati. 31/11/321
@9 Si.,Ma. dukkhasaccasankhatassa  10 Si. paridahanam va, Ma. paritapanam va
   Ettha ca sahakarikaranasannijjham sameti samavetiti khano samavayo samayo.
Sameti samagacchati ettha maggabrahmacariyam tadadharapuggalehiti samayo, sameti
ettha etena va sangacchati satto sabhavadhammo va uppadadihi sahajatadihi
vati kalo samayo. Dhammappavattimattataya atthato abhutopi hi kalo
dhammappavattiya adhikaranam karanam viya ca kappanamattasiddhenanurupena vohariyatiti. Samam
saha va avayavanam ayanam pavatti avatthananti samuho samayo yatha samudayoti.
Avayavasahavatthanameva hi samuho. Avasesapaccayanam samagame sati eti phalametasma
uppajjati pavattatiti samayo hetu yatha samudayoti. Sameti samyojanabhavato
sambandho eti attano visaye pavattati, dalhaggahanabhavato va samyutta
ayanti pavattanti satta yathabhinivesam etenati samayo ditthi. Ditthisamyojanena
hi satta ativiya bajjhantiti. Samiti sangati samodhananti samayo patilabho.
Samayanam upasamayanam apagamoti samayo pahanam. Samucchedappahanabhavato pana adhiko
samayoti abhisamayo yatha abhidhammoti. Abhimukham nanena samma etabbo
abhisametabboti abhisamayo, dhammanam aviparitasabhavo. Abhimukhabhavena samma eti gacchati
bujjhatiti abhisamayo, dhammanam yathabhutasabhavavabodho. Evam tasmim tasmim atthe
samayasaddassa pavatti veditabba.
   Samayasaddassa atthuddhare abhisamayasaddassa gahane karanam vuttanayeneva
   veditabbam. Idha panassa kalo attho samavayadinam asambhavato. Desadesakaparisa
viya hi desanaya nidanabhave kalo eva 1- icchitabboti. Yasma panettha samayoti
kalo adhippeto, tasma samvaccharautumasaaddhamasarattidivasapubbanhamajjhanhikasayanha-
pathamayamamajjhimayamapacchimayamamuhuttadisu kalabhedabhutesu samayesu ekam
samayanti dipeti.
@Footnote: 1 Si.,Ma. kalotveva
   Kasma panettha aniyamitavaseneva kalo niddittho, na utusamvaccharadivasena
niyametva nidditthoti ce? kincapi etesu samvaccharadisu samayesu yam yam suttam
yasmim yasmim samvacchare utumhi mase pakkhe rattibhage divasabhage va vuttam,
sabbampi tam therassa suviditam suvavatthapitam 1- pannaya. Yasma pana "evamme
sutam asukasamvacchare asukamase asukapakkhe asukarattibhage asukadivasabhage"ti evam
vutte na sakka sukhena dharetum va uddisitum va uddisapetum va, bahum ca
vattabbam hoti, tasma ekeneva padena tamattham 2- samodhanetva "ekam
samayan"ti aha.
   Ye va ime gabbhokkantisamayo jatisamayo samvegasamayo abhinikkhamanasamayo
dukkarakarikasamayo maravijayasamayo abhisambodhisamayo ditthadhammasukhaviharasamayo
desanasamayo parinibbanasamayoti evamadayo bhagavato devamanussesu ativiya pakasa
anekakalappabheda eva samaya, tesu samayesu desanasamayasankhatam ekam samayanti
dipeti. Yo vayam nanakarunakiccasamayesu karunakiccasamayo,
attahitaparahitappatipattisamayesu parahitappatipattisamayo, sannipatitanam karaniyadvayasamayesu
dhammakathasamayo, desanapatipattisamayesu desanasamayo. Tesu samayesu annatarasamayam 3-
sandhaya "ekam samayan"ti aha.
   Kasma panettha yatha abhidhamme "yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam
uppannam hoti"ti 4- ca ito annesu suttapadesu "yasmim samaye bhikkhave bhikkhu
vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi"ti 5- ca bhummavacanena niddeso kato,
vinaye ca "tena samayena buddho bhagava"ti 6- karanavacanena niddeso kato, tatha
@Footnote: 1 ka. sabbantam therassa suviditam suvavatthapitam 2 Si. sabbamettha, Ma. tam tamattham
@3 Ma.,ka annataram samayam 4 abhi.sana. 34/1/21
@5 ana. catukka. 21/200/239 (sya) 6 vi. mahavi. 1/1/1
Akatva "ekam samayan"ti accantasamyogatthe upayogavacanena niddeso kato"ti.
Tattha tatha, idha ca annatha atthasambhavato. Tattha hi abhidhamme ito annesu
ca suttantesu adharavisayasankhato adhikaranattho kiriyaya kiriyantaralakkhanasankhato
bhavenabhavalakkhanattho ca sambhavatiti. Adhikaranam hi kalattho samuhattho ca samayo
tattha vuttanam phassadidhammanam, tatha kalo sabhavadhammappavattimattataya paramatthato
avijjamanopi adharabhavena 1- pannato tamkhanappavattanam tato pubbe parato
ca abhavato yatha "pubbanhe jato sayanhe jato"tiadisu. Samuhotipi
avayavavinimutto paramatthato avijjamanopi kappanamattasiddhena rupena avayavanam
adharabhavena pannapiyati yatha "rukkhe sakha, yavo yavarasimhi
samutthito"tiadisu. Yasmim kale dhammapunje ca kamavacaram kusalam cittam uppannam
hoti, tasmimyeva kale dhammapunje ca phassadayopi hontiti ayam hi tattha attho.
Tatha khanasamavayahetusankhatassa samayassa bhavena tattha vuttanam phassadidhammanam
bhavo lakkhiyati. Yatha hi "gavisu duyhamanasu gato, duddhasu agato"ti ettha
gavinam dohanakiriyaya gamanakiriya lakkhiyati, evam idhapi yasmim samayeti vutte ca
padamatthassa satta virahabhavato satiti ayamattho vinnayamano eva hotiti
samayassa sattakiriyaya cittassa uppadakiriya phassadinam bhavanakiriya ca lakkhiyati.
Tatha yasmim samaye yasmim navame khane yasmim yonisomanasikaradihetumhi
paccayasamavaye va sati kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti, tasmim samaye khane
hetumhi paccayasamavaye ca phassadayopi hontiti. Tasma tadatthajotanattham
bhummavacanena niddeso kato.
   Vinaye ca "annena vasati, ajjhenena vasati"tiadisu viya hetuattho,
"pharasuna chindati, kudalena khanati"tiadisu viya karanattho ca sambhavati. Yo hi
@Footnote: 1 Si.,ka. tabbhavena, Ma. tadabhavena
Sikkhapadapannattisamayo dhammasenapatiadihipi dubbinneyyo, tena samayena
karanabhutena hetubhutena ca vitikkamam sutva bhikkhusamgham sannipatapetva otinna-
vatthukam puggalam patipucchitva vigarahitva ca tam tam vatthum otinnasamayasankhatam
kalam anatikkamitva sikkhapadani pannapento tatiyaparajikadinam viya sikkhapada-
pannattiya hetum apekkhamano tattha tattha vihasi, tasma tadatthajotanattham
vinaye karanavacanena niddeso kato.
   Idha pana annasmim ca evamjatike accantasamyogattho sambhavati. Yasmim hi
samaye saha samutthanahetuna idam udanam uppannam, accantameva tam samayam
ariyaviharapubbangamaya dhammapaccavekkhanaya bhagava vihasi, tasma "masam
ajjheti"tiadisu viya upayogatthajotanattham idha upayogavacanena niddeso kato.
Tenetam vuccati:-
      "tam tam atthamapekkhitva  bhummena karanena ca
      annatra samayo vutto  upayogena so idha"ti.
   Porana pana vannayanti:- "yasmim samaye"ti va "tena samayena"ti
va "ekam samayan"ti va abhilapamattabhedo esa niddeso, sabbattha bhummameva
atthoti. Tasma "ekam samayan"ti vuttepi ekasmim samayeti attho veditabbo.
   Bhagavati garu 1- garunhi loke "bhagava"ti vadanti. Ayanca sabbagunavisitthataya
sabbasattanam garu, tasma bhagavati veditabbo. Poranehipi vuttam:-
      "bhagavati vacanam settham   bhagavati vacanamuttamam
      garu garavayutto so   bhagava tena vuccati"ti. 2-
@Footnote: 1 Si.,Ma.,ka. garuvacanam 2 vi.A. 1/130 (sya), visuddhi. 1/268 (sya)
   Tattha setthavacakavacanam setthanti vuttam setthagunasahacaranato. Athava vuccatiti
vacanam, attho. Bhagavati vacanam setthanti bhagavati imina vacanena vacaniyo yo
attho, so setthoti attho. Bhagavati vacanamuttamanti etthapi vuttanayeneva
attho veditabbo. Garavayuttoti garubhavayutto garugunayogato visesagarukaranarahataya 1-
va garavayutto. Evam gunavisitthasattuttamagarugaravadhivacanam bhagavati idam vacananti
veditabbam.
   Apica:-
         "bhagi bhaji bhagi vibhattava iti
          akasi bhagganti garuti bhagyava
          bahuhi nayehi subhavitattano
          bhavantago so bhagavati vuccati"ti 2-
niddese agatanayena:-
      "bhagyava bhaggava yutto    bhagehi ca vibhattava
      bhattava vantagamano      bhavesu bhagava tato"ti 2-
imaya gathaya ca vasena bhagavati padassa attho veditabbo, so panayam attho
sabbakarena visuddhimagge 3- vutto, tasma tattha vuttanayeneva vivaritabbo.
   Apica bhage vani, bhage va vamiti bhagava. Tathagato hi danasiladiparamidhamme
jhanavimokkhadiuttarimanussadhamme ca vani bhaji sevi bahulamakasi, tasma
bhagava. Athava teyeva "veneyyasattasantanesu katham nu kho uppajjeyyun"ti
@Footnote: 1 Si.,ka. visesagarukaranaditaya
@2 vi.A. 1/130-1, khu.maha. 29/231,379, 698/173, 252,407 (sya)
@khu.cula. 30/65/10 (sya) visuddhi. 1/269 (sya) 3 visuddhi. 1/268 (sya)
Vani abhipatthayiti bhagava. Athava bhagasankhatam issariyam yasanca vami uggiri khelapindam
viya anapekkho chaddayiti bhagava. Tathahi tathagato hatthagatam cakkavattisirim
devalokadhipaccasadisam catuddipissariyam, cakkavattisampattisannissayanca sattaratana-
samujjalam yasam tinayapi amannamano nirapekkho pahaya abhinikkhamitva sammasambodhim
abhisambuddho, tasma ime siriadike bhage vamiti bhagava. Athava bhani nama nakkhattani,
tehi samam gacchanti pavattantiti bhaga, sineruyugandharauttarakuruhimavanta-
dibhajanalokavisesasannissayasobha kappatthitibhavato, tepi bhage vami,
tannivasisattavasasamatikkamanato 1- tappatibaddhacchandaragappahanena pajahiti, evampi
bhage vamiti bhagavati evamadina nayena bhagavati padassa attho veditabbo.
   Ettavata cettha evamme sutanti vacanena yathasutam dhammam savanavasena
bhasanto bhagavato dhammasariram paccakkham karoti, tena "nayidam atikkantasatthukam
pavacanam, ayam vo sattha"ti satthu adassanena ukkanthitam janam samassaseti.
Vuttanhetam bhagavata "yo kho ananda maya dhammo ca vinayo ca desito
pannatto, so vo mamaccayena sattha"ti 2- ekam samayam bhagavati vacanena tasmim
samaye bhagavato avijjamanabhavam dassento rupakayaparinibbanam sadheti, tena
"evamvidhassa nama dhammassa deseta dasabaladharo vajirasanghatasamanakayo sopi
bhagava parinibbuto, kenannena jivite asa janetabba"ti jivitamadamattam janam
samvejeti, saddhamme cassa ussaham janeti.
   Evanti ca bhananto desanasampattim niddisati, vakkhamanassa sakalasuttassa
evanti nidassanato. Me sutanti savakasampattim savanasampattinca niddisati,
patisambhidappattena pancasu thanesu bhagavata etadagge thapitena
@Footnote: 1 Si. tannivasisatte va samatikkamanato 2 di.maha. 10/216/134
Dhammabhandagarikena sutabhavadipanato "tanca kho mayava sutam, na anussaritam, 1- na
paramparabhatan"ti imassa catthassa dipanato. Ekam samayanti kalasampattim
niddisati bhagavato uruvelayam viharanasamayabhavena buddhuppadapatimanditabhavadipanato.
Buddhuppadaparama hi kalasampada. Bhagavati desakasampattim niddisati
gunavisitthasattuttamagarubhavadipanato.
   Uruvelayanti mahavelayam, mahante valukarasimhiti attho. athava uruti
valuka vuccati, velati mariyada, velatikkamanahetu ahata 2- uru uruvelati
evampettha attho datthabbo.
   Atite kira anuppanne buddhe dasasahassatapasa tasmim padese viharanta
"kayakammavacikammani paresampi pakatani honti, manokammam pana apakatam. Tasma
yo micchavitakkam vitakketi, so attanava attanam codetva pattaputena valukam
aharitva imasmim thane akiratu, idamassa dandakamman"ti katikavattam katva
tato patthaya yo tadisam vitakkam vitakketi, so tattha pattaputena valukam
aharitva akirati. Evam tattha anukkamena mahavalukarasi jato, tato nam
pacchima janata parikkhipitva cetiyatthanamakasi. Tam sandhaya vuttam "uruvelayanti
mahavelayam, mahante valukarasimhiti attho datthabbo"ti.
   Viharatiti avisesena iriyapathadibbabrahmaariyaviharesu annataraviharasamangita-
paridipanam. Idha pana thananisidanagamanasayanappabhedesu 3- iriyapathesu asanasankhatairiyapatha-
samayogaparidipanam ariyaviharasamangitaparidipanancati veditabbam. Tattha yasma
ekam iriyapathabadhanam annena iriyapathena vicchinditva aparipatantam attabhavam
harati pavatteti, tasma viharatiti padassa iriyapathaviharavasena ettha attho
@Footnote: 1 cha.Ma. anussutikam 2 cha.Ma. abhata 3 cha.Ma. thananisajjagamanasayanappabhedesu
Veditabbo. Yasma pana bhagava dibbaviharadihi sattanam vividham hitam harati
upaharati upaneti uppadeti, tasma tesampi vasena vividham haratiti evamattho
veditabbo.
   Najjati nadati sandatiti nadi, tassa najja, nadiya ninnagayati
attho. Neranjarayati nelam jalamassati "nelanjalaya"ti vattabbe lakarassa
rakaram katva "neranjaraya"ti vuttam, kaddamasevalapanakadidosarahitasalilayati
attho. Keci "nilajalayati vattabbe neranjarayati vuttan"ti vadanti.
Namameva va etam tassa nadiyati veditabbam. Tassa nadiya tire yattha bhagava
vihasi, tam dassetum "bodhirukkhamule"ti vuttam. Tattha "bodhi vuccati catusu maggesu
nanan"ti 1- ettha maggananam bodhiti vuttam. "pappoti bodhim varabhurimedhaso"ti 2-
ettha sabbannutananam. Tadubhayampi bodhim bhagava ettha pattoti rukkhopi
bodhirukkhotveva namam labhi. Athava satta bojjhange bujjhiti bhagava bodhi, tena
bujjhantena sannissitatta so rukkhopi bodhirukkhoti namam labhi, tassa
bodhirukkhassa. Muleti samipe. Ayam hi mulasaddo "mulani uddhareyya antamaso
usiranalamattanipi"tiadisu 3- mulamule dissati. "lobho akusalamulan"tiadisu 4-
asadharanahetumhi. "yavata 5- majjhanhike kale chaya pharati, nivate pannani
patanti, ettavata rukkhamulan"tiadisu samipe. Idhapi samipe adhippeto, tasma
bodhirukkhassa mule samipeti evamettha attho datthabbo.
   Pathamabhisambuddhoti pathamam abhisambuddho hutva, sabbapathamamyevati attho.
Ettavata dhammabhandagarikena udanadesanaya nidanam thapentena
kaladesadesakapadesa saha visesena pakasita honti.
@Footnote: 1 khu.cula. 30/667/321 (sya) 2 di.pa. 11/217/137
@3 an.catukka. 21/195/223 4 di.pa. 11/305/193 5 Si.,Ma. yava
   Etthaha "kasma dhammavinayasangahe kariyamane nidanavacanam vuttam, nanu
bhagavata bhasitavacanasseva sangaho katabbo"ti. Vuccate:- desanaya
ciratthitiasammosasaddheyyabhavasampadanattham. Kaladesadesakavatthuadihi upanibandhitva
thapita hi desana ciratthitika hoti asammosa saddheyya ca desakalakattuhetunimittehi
upanibaddho viya voharavinicchayo. Teneva ca ayasmata mahakassapena "pathamam
avuso ananda udanam kattha bhasitan"tiadina desadisu pucchaya kataya
vissajjanam karontena dhammabhandagarikena "evamme sutan"tiadina udanassa
nidanam bhasitanti.
   Apica satthusampattipakasanattham nidanavacanam. Tathagatassa hi bhagavato
pubbaracananumanagamatakkabhavato 1- sambuddhattasiddhi. Na hi sammasambuddhassa
pubbakaranameva vacananti nitthamettha gantabbam. Ito paresupi suttantesu
eseva nayo.
   Ettha ca attajjhasayo parajjhasayo pucchavasiko atthuppattikoti
cattaro suttanikkhepa veditabba. Yatha hi anekasataanekasahassabhedanipi
suttantani sankilesabhagiyadipatthananayena solasavidhabhavam 2- nativattanti, evam
tani sabbanipi attajjhasayadisuttanikkhepavasena catubbidhabhavam nativattanti.
Kamancettha attajjhasayassa atthuppattiya ca parajjhasayapucchavasikehi saddhim
samsaggabhedo sambhavati ajjhasayanusandhipucchanusandhisambhavato,
attajjhasayaatthuppattinam annamannam samsaggo natthiti niravaseso patthananayo na
sambhavati. Tadantogadhatta va sambhavantanam sesanikkhepanam 3- mulanikkhepavasena cattaro
suttanikkhepati vuttam.
@Footnote: 1 Si. pubbavacananumanagamattabhavato 2 cha.Ma. solasavidhatam
@3 Si.,Ma. visesanikkhepanam
   Tatrayam vacanattho:- nikkhipanam nikkhepo, 1- suttassa nikkhepo suttanikkhepo,
suttadesanati attho. Nikkhipiyatiti va nikkhepo, suttam eva nikkhepo
suttanikkhePo. Attano ajjhasayo attajjhasayo, so assa atthi karanabhutoti
attajjhasayo, attano ajjhasayo etassati va attajjhasayo. Parajjhasayepi
eseva nayo. Pucchaya vaso pucchavaso, so etassa atthiti pucchavasiko.
Suttadesanaya vatthubhutassa atthassa uppatti atthuppatti, atthuppatti eva
atthuppatti, sa etassa atthiti atthuppattiko. Athava nikkhipiyati suttam
etenati nikkhepo, attajjhasayadi eva. Etasmim pana atthavikappe attano ajjhasayo
attajjhasayo. Paresam ajjhasayo parajjhasayo. Pucchiyatiti puccha, pucchitabbo
attho. Pucchanavasena pavattam dhammappatiggahakanam vacanam pucchavasam, tadeva
nikkhepasaddapekkhaya pucchavasikoti pullingavasena vuttam. Tatha atthuppattiyeva
atthuppattikoti evamettha attho veditabbo.
   Ettha ca paresam indriyaparipakadikarananirapekkhatta attajjhasayassa
visum suttanikkhepabhavo yutto. Kevalam hi attano ajjhasayeneva dhammatantithapanattham
pavattitadesanatta, parajjhasayapucchavasikanam pana paresam ajjhasayapucchanam
desanapavattihetubhutanam uppattiyam pavattitanam kathamatthuppattiya anavarodho,
pucchavasikaatthuppattikanam va parajjhasayanurodhena pavattitanam katham parajjhasaye
anavarodhoti? na codetabbametam. Paresam hi abhiniharaparipucchadivinicchayadi-
vinimuttasseva suttadesanakaranuppadassa atthuppattibhavena gahitatta
parajjhasayapucchavasikanam visum gahanam. Tada hi brahmajaladhammadayadasuttadinam
vannavannaamisuppadadidesananimittam atthuppatti vuccati, paresam pucchaya
vina ajjhasayameva
@Footnote: 1 ka. nikkhipananti nikkhepo
Nimittam katva desito parajjhasayo, pucchavasena desito pucchavasikoti
pakatoyamatthoti.
   Tattha pathamadini tini bodhisuttani mucalindasuttam ayusankharossajjanasuttam
paccavekkhanasuttam papancasannasuttanti imesam udananam attajjhasayo nikkhepo
huhunkasuttam brahmanajatikasuttam bahiyasuttanti imesam udananam pucchavasiko
nikkhePo. Rajasuttam sakkarasuttam ucchadanasuttam pindapatikasuttam sippasuttam
gopalakasuttam sundarikasuttam matusuttam samghabhedakasuttam udapanasuttam
tathagatuppadasuttam moneyyasuttam pataligamiyasuttam dvepi dabbasuttaniti imesam
udananam atthuppattiko nikkhepo, palileyyasuttam piyasuttam nagasamalasuttam
visakhasuttancata imesam udananam attajjhasayo parajjhasayo ca nikkhePo. Sesanam
ekapannasaya suttanam parajjhasayo nikkhePo. Evametesam udananam
attajjhasayadivasena nikkhepaviseso veditabbo.
   Ettha ca yani udanani bhagavata bhikkhunam sammukha bhasitani, tani
tehi yathabhasitasuttani vacasa paricitani manasanupekkhitani dhammabhandagarikassa
kathitani. Yani pana bhagavata bhikkhunam asammukha bhasitani, tanipi aparabhage
bhagavata dhammabhandagarikassa puna bhasitani. Evam sabbanipi tani ayasma
anando ekajjham katva dharento bhikkhunanca vacento aparabhage
pathamamahasangitikale udanantveva sangaham aropesiti veditabbam.
   Tena kho pana samayenatiadisu tena samayenati ca bhummatthe karanavacanam,
kho panati nipato, tasmim samayeti attho. Ekasmim pana samaye? yam samayam bhagava
uruvelayam viharati najja neranjaraya tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho,
tasmim samaye. Sattahanti satta ahani sattaham, accantasamyogatthe etam
Upayogavacanam. Yasma bhagava tam sattaham nirantarataya accantameva phalasamapattisukhena
vihasi, tasma sattahanti accantasamyogavasena upayogavacanam vuttam. Ekapallankenati
visakhapunnamaya anatthangateyeva suriye aparajitapallankavare 1- vajirasane
nisinnakalato patthaya sakimpi anutthahitva yathaabhujitena ekeneva pallankena.
   Vimuttisukhapatisamvediti vimuttisukham phalasamapattisukham patisamvediyamano nisinno
hotiti attho. Tattha vimuttiti tadangavimutti vikkhambhanavimutti samucchedavimutti
patippassaddhivimutti nissaranavimuttiti panca vimuttiyo. Tasu yam
deyyadhammapariccagadihi tehi tehi gunangehi namarupaparicchedadihi vipassanangehi
ca yava tassa tassa angassa aparihanivasena pavatti, tava tamtampatipakkhato vimuccanato
vimuccanam pahanam. Seyyathidam? danena macchariyalobhadito, silena panatipatadito,
namarupavavatthanena sakkayaditthito, paccayapariggahena ahetuvisamahetuditthihi, tasseva
aparabhagena kankhavitaranena kathamkathibhavato, kalapasammasanena "aham mama"ti gahato,
maggamaggavavatthanena amagge maggasannaya, udayadassanena ucchedaditthiya,
vayadassanena sassataditthiya, bhayadassanena sabhaye abhayasannaya, adinavadassanena
assadasannaya, nibbidanupassanena abhiratisannaya, muccitukamyatananena
amuccitukamyataya, upekkhananena anupekkhaya, anulomena dhammatthitiyam nibbane
ca patilomabhavato, gotrabhuna sankharanimittabhavato vimuccanam, ayam tadangavimutti
nama. Yam pana upacarappanabhedena samadhina yavassa aparihanivasena pavatti,
tava kamacchandadinam nivaranananceva vitakkadinanca paccanikadhammanam
anuppattisannitam vimuccanam, ayam vikkhambhanavimutti nama. Yam catunnam ariyamagganam
bhavitatta tamtammaggavato ariyassa santane yatharaham "ditthigatanam
pahanaya"tiadina 2- nayena vuttassa samudayapakkhiyassa kilesaganassa puna accantam
@Footnote: 1 Si. aparajitapallankavasena 1 abhi.sana. 34/277/84, abhi.vi. 35/491/289
Appavattibhavena samucchedappahanavasena vimuccanam, ayam samucchedavimutti nama. Yam
pana phalakkhane patippassaddhattam kilesanam, ayam patippassaddhivimutti nama.
Sabbasankhatanissatatta pana sabbasankharavimuttam nibbanam, ayam nissaranavimutti
nama. Idha pana bhagavato nibbanarammana phalavimutti adhippeta. Tena vuttam
"vimuttisukhapatisamvediti vimuttisukham phalasamapattisukham patisamvediyamano nisinno
hotiti attho"ti.
   Vimuttiti ca upakkilesehi patippassaddhivasena cittassa vimuttibhavo,
cittameva va tatha vimuttam veditabbam, taya vimuttiya jatam sampayuttam va sukham
vimuttisukham. "yayam bhante upekkha sante sukhe vutta bhagavata"ti 1- vacanato
upekkhapi cettha sukhamicceva veditabba. Tatha ca vuttam sammohavinodaniyam
"upekkha pana santatta, sukhamicceva bhasita"ti bhagava hi catutthajjhanikam
arahattasamapattim samapajjati, na itaram. Athava "tesam vupasamo sukho"tiadisu 2-
yatha sankharadukkhupasamo sukhoti vuccati, evam sakalakilesadukkhupasamabhavato aggaphale
labbhamana patippassaddhivimutti eva idha sukhanti veditabba. Tayidam vimuttisukham
maggavithiyam kalantareti phalacittassa pavattivibhagena 3- duvidham hoti. Ekekassa hi
ariyamaggassa anantara tassa tasseva vipakabhutani nibbanarammanani tini
dve va phalacittani uppajjanti anantaravipakatta lokuttarakusalanam. Yasmim hi
javanavare ariyamaggo uppajjati, tattha yada dve anulomani, tada tatiyam
gotrabhu, catuttham maggacittam, tato param tini phalacittani honti. Yada pana tini
anulomani, tada catuttham gotrabhu, pancamam maggacittam, tato param dve phalacittani
honti. Evam catuttham pancamam appanavasena pavattati, na tato param bhavangassa
asannatta. Keci pana "../../bdpicture/chatthampi cittam 4- appeti"ti vadanti, tam atthakathasu 5-
@Footnote: 1 Ma.Ma. 13/88/66 2 di.maha. 10/221/137 3 Si. phalacittasamapattivibhagena
@4 Si.,Ma. chatthampi maggacittam 5 visuddhi. 3/324 (sya)
Patikkhittam. Evam maggavithiyam phalam veditabbam. Kalantare phalam pana phalasamapattivasena
pavattam, nirodha vutthahantassa uppajjamananca eteneva sangahitam. Sa panayam
phalasamapatti atthato lokuttarakusalanam vipakabhuta nibbanarammana appanati
datthabba.
   Ke tam samapajjanti, ke na samapajjantiti? sabbepi puthujjana na
Samapajjanti anadhigatatta. Tatha hetthima ariya uparimam, uparimapi ariya
hetthimam na samapajjantiyeva puggalantarabhavupagamanena patippassaddhabhavato.
Attano eva phalam te te ariya samapajjanti. Keci pana "sotapannasakadagamino
phalasamapattim na samapajjanti, uparima dveyeva samapajjanti samadhismim
paripurakaribhavato"ti vadanti. Tam akaranam puthujjanassapi attana
patiladdhalokiyasamapajjanato. Kim va ettha karanacintaya. Vuttanhetam patisambhidayam
"katama dasa sankharupekkha vipassanavasena uppajjanti, 1- katame dasa gotrabhudhamma
vipassanavasena uppajjanti"ti 2- imesam panhanam vissajjane
sotapattiphalasamapattatthaya sakadagamiphalasamapattatthayati tesampi ariyanam
phalasamapattisamapajjanam vuttam. Tasma sabbepi ariya yathasakam phalam samapajjantiti
nitthamettha gantabbam.
   Kasma pana te samapajjantiti? ditthadhammasukhaviharattham. Yatha hi rajano
Rajjasukham, devata dibbasukham anubhavanti, evam ariya "lokuttarasukham anubhavissama"ti
addhanaparicchedam katva icchitakkhane phalasamapattim samapajjanti.
   Kathancassa samapajjanam, katham thanam, katham vutthananti? dvihi tava
Akarehi 3- assa samapajjanam hoti nibbanato annassa arammanassa
amanasikara, nibbanassa ca manasikaRa. Yathaha:-
@Footnote: 1 khu.pati. 31/57/66 2 khu.pati. 31/60/70 3 Ma. karanehi
         "dve kho avuso paccaya animittaya cetovimuttiya
      samapattiya, sabbanimittananca amanasikaro, animittaya ca
      dhatuya manasikaro"ti. 1-
   Ayampanettha samapajjanakkamo:- phalasamapattitthikena ariyasavakena rahogatena
patisallinena udayabbayadivasena sankhara vipassitabba. Tassevam 2-
pavattanupubbavipassato sankhararammanato gotrabhunananantaram 2- phalasamapattivasena
nirodhe cittamappeti, phalasamapattininnabhavena ca sekkhassapi phalameva uppajjati, na
maggo. Ye pana vadanti "sotapanno attano phalasamapattim samapajjissamiti
vipassanam vaddhetva sakadagami hoti, sakadagami ca anagami"ti. Te vattabba:-
evam sante anagami araha bhavissati, 3- araha ca paccekabuddho 3- apajjeyya,
tasma yathabhinivesam yathajjhasayam vipassana attham sadhetiti sekkhassapi phalameva
uppajjati, na maggo. Phalampi 4- tassa sace anena pathamajjhaniko maggo
adhigato, pathamajjhanikameva uppajjati. Sace dutiyadisu annatarajjhaniko,
dutiyadisu annatarajjhanikamevati.
   Kasma panettha gotrabhunanam maggananapurecarikam viya nibbanarammanam
na hotiti? phalanananam aniyyanikabhavato. Ariyamaggadhammayeva hi niyyanika.
Vuttanhetam "katame dhamma niyyanika. Cattaro ariyamagga apariyapanna"ti. 5-
Tasma ekanteneva niyyanikasabhavassa ubhato vutthanabhavena pavattamanassa
anantarapaccayabhutena nanena nimittato vutthiteneva bhavitabbanti tassa
nibbanarammanata yutta, na pana ariyamaggassa bhavitatta tassa vipakabhavena
@Footnote: 1 Ma.mu. 12/458/407
@2-2 cha.Ma. pavattanupubbavipassanasseva sankhararammanagotarabhunananantaram
@3-3 cha.Ma. araha ca paccekabuddho, paccekabuddho ca sambuddhoti
@4 Ma. phalampi ca 5 abhi.sana. 34/1295/295
Pavattamananam kilesanam asamucchindanato aniyyanikatta avutthanasabhavanam
phalanananam purecarikananassa kadacipi nibbanarammanata ubhayattha anulomanananam
atulyakarato. Ariyamaggavithiyam hi anulomananani anibbiddhapubbanam
thulathulanam lobhakkhandhadinam satisayam padalanena lokiyananena ukkamsaparamippattani
magganananulomani 1- uppajjanti, phalasamapattivithiyam pana tani tani tena tena
maggena tesam tesam kilesanam samucchinnatta tattha nirussukkani kevalam ariyanam
phalasamapattisukhasamangibhavassa parikammamattani hutva uppajjantiti na tesam
kutoci vutthanasambhavo, yato tesam pariyosane nanam sankharanimittam vutthanato
nibbanarammanam siya. Evanca katva sekkhassa attano phalasamapattivalanjanatthaya
udayabbayadivasena sankhare sammasantassa vipassananananupubbaya phalameva
uppajjati, na maggoti ayanca attho samatthito 2- hoti. Evam tava phalasamapattiya
samapajjanam veditabbam.
      "tayo kho avuso paccaya animittaya cetovimuttiya thitiya,
    sabbanimittanam amanasikaro,  animittaya ca dhatuya manasikaro,
    pubbe ca abhisankharo"ti. 3-
Vacanato panassa tihakarehi thanam hoti. Tattha pubbe ca abhisankharoti
samapattito pubbe kalaparicchedo. "asukasmim nama kale vutthahissami"ti
paricchinnatta hissa yava so kalo nagacchati, tava vutthanam na hoti. 4-
      "dve kho avuso paccaya animittaya cetovimuttiya vutthanassa,
    sabbanimittananca manasikaro, animittaya ca dhatuya amanasikaro"ti 3-
@Footnote: 1 cha.Ma. magganananukulani 2 Si.,Ma. samapattito
@3 Ma.mu. 12/458/407 4 Ma. thanam hoti
Vacanato panassa dvihakarehi vutthanam hoti. Tattha sabbanimittananti
rupanimittavedanasannasankharavinnananimittanam. Kamanca na sabbanevetani
ekato manasi karoti, sabbasangahikavasena panevam vuttam. Tasma yam bhavangassa
arammanam, tassa manasikaranena phalasamapattito vutthanam hotiti evam assa
vutthanam veditabbam. Tayidam evamidha samapajjanavutthanam arahattaphalabhutam:-
     patippassaddhadaratham     amatarammanam sukham 1-
     vantalokamisam santam    samannaphalamuttamam.
Sandhayaha 2- vimuttisukham. Patisamvediti. 2- Tena vuttam "vimuttisukhapatisamvediti
vimuttisukham phalasamapattisukham patisamvediyamano nisinno hoti"ti attho.
   Athati adhikaratthe nipato. Khoti padapurane. Tesu adhikaratthena athati
imina vimuttisukhapatisamvedanato annam adhikaram dasseti. Ko panesoti? paticca-
samuppadamanasikaro. Athati va pacchati etasmim atthe nipato, tena "tassa
sattahassa accayena"ti vakkhamanameva attham joteti. Tassa sattahassati
pallankasattahassa. accayenati apagamena. Tamha samadhimhati arahattaphalasamadhito.
Idha pana thatva patipatiya satta sattahani dassetabbaniti keci tani vittharayimsu.
Mayam pana tani khandhakapathena 3- imissa udanapaliya avirodhadassanamukhena parato
vannayissama. Rattiyati avayavasambandhe samivacanam. Pathamanti accantasamyogatthe
upayogavacanam. Bhagava hi tassa rattiya sakalampi pathamam yamam teneva manasikarena
yutto ahositi.
   Paticcasamuppadanti paccayadhammam. Avijjadayo hi paccayadhamma paticcasamuppado.
Kathamidam janitabbanti ce? bhagavato vacanena. Bhagavata hi "tasma tihananda eseva
@Footnote: 1 cha.Ma. subham 2-2 cha.Ma. iti vuttam satatisatam vimuttisukham patisamvedesi
@3 vi.maha 4/1/1
Hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo jaramaranassa, yadidam jati .pe.
Sankharanam, yadidam avijja"ti 1- evam avijjadayo hetuti vutta. Yatha dvadasa
paccaya dvadasapaticcasamuppadati.
   Tatrayam vacanattho:- annamannam paticca patimukham katva 2- karanasamavayam
appatikkhipitva sahite uppadetiti paticcasamuppado. Athava paticca paccetabbam
paccayarahatam paccayam patigantva na vina tena sambandhassa uppado paticca-
samuppado. Paticcasamuppadoti cettha samuppadapadatthanavacanavinneyyo 3- phalassa
uppadanasamatthatayutto hetu, na paticcasamuppattimattam 4- veditabbam. Athava paccetum
arahanti nam panditati paticco, samma sayameva va uppadetiti samuppado,
paticco ca so samuppado cati paticcasamuppadoti evamettha attho datthabbo.
   Anulomanti "avijjapaccaya sankhara"tiadina nayena vutto avijjadiko
paccayakaro attana kattabbakiccakaranato anulomoti vuccati. Athava adito
patthaya antam papetva vuttatta pavattiya va anulomato 5- anulomo, tam
anulomam. Sadhukam manasakasiti sakkaccam manasi akasi. Yo yo paccayadhammo yassa
yassa paccayuppannadhammassa yatha yatha hetupaccayadina paccayabhavena paccayo
hoti, tam sabbam aviparitam aparihapetva anavasesato paccavekkhanavasena citte
akasiti attho. Yatha pana bhagava paticcasamuppadaanulomam manasakasi, tam sankhepena
tava dassetum "iti imasmim sati idam hoti, imassuppada idam uppajjati"ti
vuttam.
   Tattha ititi evam, anena pakarenati attho. Imasmim sati idam hotiti
imasmim avijjadike paccaye sati idam sankharadikam phalam hoti. Imassuppada idam
@Footnote: 1 di.maha. 10/98/51 2 ka. gantva
@3 Si. samuppadapatitthanavacanam vinneyyam. Ma. samuppadapadatthanavacanam vinneyyam
@4 Si.,Ma. na paccayapaticcasamuppattimattam 5 ka. anulomanato
Uppajjatiti imassa avijjadikassa paccayassa uppada idam sankharadikam phalam
uppajjatiti attho. Imasmim asati idam na hoti, imassa nirodha idam nirujjhatiti
avijjadinam abhave sankharadinam abhavassa, avijjadinam nirodhe sankharadinam
nirodhassa ca dutiyatatiyasuttavacanena etasmim purimasmim 1- paccayalakkhane niyamo
dassito hoti:- imasmim sati eva, na asati. Imassuppada eva, nanuppada.
Anirodha eva, na nirodhati. Tenetam lakkhanam antogadhaniyamam idha paticcasamuppadassa
vuttanti datthabbam. Nirodhoti ca avijjadinam viragadhigamena 2- ayatim anuppado.
Appavatti. Tatha hi vuttam "avijjaya tveva asesaviraganirodha sankharanirodho"tiadi.
Nirodhanirodha ca uppado yena so uppadanirodhabhavena vutto 3- "imassa
nirodha idam nirujjhati"ti.
   Tenetam dasseti:- anirodho uppado nama, so cettha atthibhavotipi
vuccatiti. "imasmim sati idam hoti"ti idameva hi lakkhanam pariyayantarena "imassa
uppada idam uppajjati"ti vadantena parena purimam visesitam hoti, tasma na
dharamanatamyeva sandhaya "imasmim sati"ti vuttam, athakho maggena aniruddhabhavancati
vinnayati. Yasma ca "imasmim asati idam na hoti, imassa nirodha idam nirujjhati"ti
dvidhapi udditthassa lakkhanassa niddesam vadantena "avijjaya tveva
asesaviraganirodha sankharanirodho"tiadina nirodho eva vutto, tasma natthibhavopi
nirodho evati natthibhavaviruddho atthibhavo anirodhoti dassitam hoti. Tena
anirodhasankhatena atthibhavena uppadam viseseti. Tato na idha atthibhavamattam 4-
uppadoti attho adhippeto, athakho anirodhasankhato atthibhavoti ca ayamattho
vibhavitoti. Evametam lakkhanadvayavacanam annamannavisesanavisesitabbabhavena satthakanti
veditabbam.
@Footnote: 1 cha.Ma. ayam patho na dissati 2 Ma. viragavigamena
@3 Si.,cha. nirodhanirodhi ca uppadanirodhibhavena vutto, Ma. nirodhavirodhi ca uppado,
@so uppadavirodhibhavena vutto 4 ka. attalabhamattam
   Ko panayam anirodho nama, yo "atthibhavo, uppado"ti vuccati?
appahinabhavo ca, anibbattitaphalarahatapahanehi phalanuppadanarahata ca. Ye
hi 1- pahatabba akusala dhamma, tesam ariyamaggena asamugghatitabhavo ca. Ye pana
na pahatabba kusalabyakata dhamma, yani tesu samyojanani akhinasavanam tesam
aparikkhinata ca. Asamugghatitanusayataya hi sasamyojana khandhappavatti
paticcasamuppado tatha ca vuttam:-
      "yaya ca bhikkhave avijjaya nivutassa balassa yaya ca tanhaya
    sampayuttassa ayam kayo samudagato, sa ceva avijja balassa
    appahina, sa ca tanha aparikkhina. Tam kissa hetu, na bhikkhave
    balo acari brahmacariyam samma dukkhakkhayaya, tasma balo kayassa
    bheda kayupago hoti, so kayupago samano na parimuccati
    jatiya jaramaranena"tiadi. 2-
   Khinasamyojananam pana avijjaya abhavato sankharanam, tanhupadananam
abhavato upadanabhavanam asambhavoti vattassa upacchedo pannayissatiti. Tenevaha:-
      "../../bdpicture/channam tveva phagguna phassayatananam asesaviraganirodha,
    phassanirodho, phassanirodha vedananirodho"tiadi. 3-
   Na hi aggamaggadhigamato uddham yava parinibbana salayatanadinam appavatti.
Athakho natthita nirodhasaddavacaniyata khinasannojanatati nirodho vutto. Apica
cirakatampi kammam anibbattitaphalataya appahinaharataya ca phalaraham santam eva
nama hoti, na nibbattitaphalam, napi pahinaharanti. Phaluppattipaccayanam avijja-
sankharadinam vuttanayeneva phalarahabhavo anirodhoti veditabbo. Evam
@Footnote: 1 Si. tehi 2 sam.ni. 16/19/25
@3 sam.ni. 16/12/15
Aniruddhabhaveneva hi yena vina phalam na sambhavati, tam karanam atitantipi 1- imasmim
satiti imina vacanena vuttam. Tatoyeva ca avusitabrahmacariyassa appavattidhammatam
anapanno paccayuppado kalabhedam anamasitva anivabbattanaya eva 2- imassa
uppadati vutto. Athava avasesapaccayasamavaye avijjamanassapi vijjamanassa viya pageva
vijjamanassa ya phaluppattiabhimukhata, sa imassa uppadati vutta. Tatha hi tato
phalam uppajjatiti tadavattham karanam phalassa uppadanabhavena utthitam uppattitam
nama hoti, na vijjamanampi atadavatthanti tadavatthata uppadoti veditabbo.
   Tattha satiti imina vijjamanatamattena paccayabhavam vadanto abyaparatam
paticcasamuppadassa dasseti. Uppadati uppattidhammatam asabbakalabhavitam
phaluppattiabhimukhatanca dipento aniccatam paticcasamuppadassa dasseti. "sati, na
asati, uppada, na nirodha"ti pana hetuatthehi bhummanissakkavacanehi samatthitam
nidanasamudayajatippabhavabhavam paticcasamuppadassa dasseti. Hetuatthata cettha
bhummavacanassa 3- yassa bhave tadavinabhaviphalassa bhavo lakkhiyati, tattha pavattiya
veditabba yatha "adhananam dhane ananuppadiyamane daliddiyam vepullamagamasi"ti 4- ca
"nipphannesu sassesu subhikkham jayati"ti ca. Nissakkavacanassapi hetuatthata phalassa
pabhave pakatiyanca pavattito 5- yatha "kalala hoti abbudam, abbuda jayate pesi"ti 6-
ca "himavata ganga pabhavanti, singato 7- saro jayati"ti ca. Avijjadibhave ca
tadavinabhavena sankharadibhavo lakkhiyati, avijjadihi ca sankharadayo pabhavanti
pakariyanti cati te tesam pabhavo pakati ca, tasma tadatthadipanattham "imasmim sati
imassa uppada"ti hetuatthe bhummanissakkaniddesa  katati.
@Footnote: 1 ka. atitadi 2 Si. anivattitaya, ka. anibbattanayaeva 3 cha.Ma. bhummavacane
@4 di.pa. 11/91/55 5 ka. sampavattanato
@6 sam.sa. 15/235/248 7 ka. pabhavati, sarabhuto
   Yasma cettha "imasmim sati idam hoti, imassuppada idam uppajjati"ti
sankhepena udditthassa paticcasamuppadassa "avijjapaccaya sankhara"tiadiko
niddeso, tasma yathavutto atthibhavo uppado ca tesam tesam
paccayuppannadhammanam paccayabhavoti vinnayati. Na hi aniruddhatasankhatam atthibhavam
uppadanca anivattasabhavatasankhatam udayavatthatasankhatam va "sati eva, nasati,
uppada eva, na nirodha"ti antogadhaniyamehi vacanehi abhihitam muncitva anno
paccayabhavo nama atthi, tasma yathavutto atthibhavo uppado ca paccayabhavoti
veditabbam. Yepi patthane agata hetuadayo catuvisatipaccaya, tepi etasseva
paccayabhavassa visesati veditabba. 1- Iti yatha vittharena anulomam paticcasamuppadam
manasi akasi, tam dassetum "yadidam avijjapaccaya sankhara"tiadi vuttam.
   Tattha yadidanti nipato, tassa yo ayanti attho. Avijjapaccayatiadisu
avindiyam kayaduccaritadim vindatiti avijja, vindiyam kayasucaritadim na vindatiti
avijja, dhammanam aviparitasabhavam aviditam karotiti avijja, antavirahite samsare
bhavadisu satte javapetiti avijja, avijjamanesu javati vijjamanesu na javatiti
avijja, vijjaya patipakkhati va avijja, sa "dukkhe annanan"tiadina 2-
catubbidha veditabba. Paticca na vina phalam eti uppajjati ceva pavattati cati
paccayo, upakarakattho va paccayo. Avijja ca sa paccayo cati avijjapaccayo,
tasma avijjapaccaya. Sankharontiti sankhara, lokiyakusalakusalacetana,
sa punnapunnanenjabhisankharavasena tividha veditabba. vijanatiti vinnanam,
tam lokiyavipakavinnanavasena dvattimsavidham. Namatiti namam, vedanadikkhandhattayam.
Ruppatiti rupam, bhutarupam cakkhvadiupadarupanca. Ayatati 3- ayatanca
samsaradukkham nayatiti ayatanam. Phusatiti phasso. Vediyatiti vedana. Idampi dvayam
@Footnote: 1 ka. datthabbam 2 abhi.vi. 35/226/161 3 Ma. ayam tanati
Dvaravasena chabbidham, vipakavasena gahane chattimsavidham. Paritassatiti tanha, sa
kamatanhadivasena sankhepato tividha, vittharato atthuttarasatavidha ca. Upadiyatiti
upadanam. Tam kamupadanadivasena catubbidham. Bhavati bhavissati cati 1- bhavo. So
kammupapattibhedato duvidho. Jananam jati. Jiranam jaRa. Maranti tenati maranam.
Socanam soko. Paridevanam paridevo. Dukkhayatiti dukkham, uppadatthitivasena dvedha
khanatiti dukkham. Dummanassa bhavo domanassam. Bhuso ayaso upayaso. Sambhavantiti
nibbattanti. Na kevalanca sokadiyeva, 2- athakho sabbapadehi "sambhavanti"ti
padassa yojana katabba. Evam hi "avijjapaccaya sankhara sambhavanti"ti
paccayapaccayuppannavavatthanam dassitam hoti. Esa nayo sabbattha.
   Tattha annanalakkhana avijja, sammohanarasa, chadanapaccupatthana,
asavapadatthana. Abhisankharanalakkhana sankhara, ayuhanarasa, samvidahanapaccupatthana,
avijjapadatthana. Vijananalakkhanam vinnanam, pubbangamarasam, patisandhipaccupatthanam,
sankharapadatthanam, vattharammanapadatthanam va. Namanalakkhanam namam, sampayogarasam,
avinibbhogapaccupatthanam, vinnanapadatthanam. Ruppanalakkhanam rupam anarammanarasam, 3-
appaheyyabhavapaccupatthanam, vinnanapadatthanam. Ayatanalakkhanam salayatanam,
dassanadirasam, vatthudvarabhavapaccupatthanam, namarupapadatthanam. Phusanalakkhano phasso,
sanghattanaraso, sangatipaccupatthano, salayatanapadatthano. Anubhavanalakkhana vedana,
visayarasasambhogarasa, sukhadukkhapaccupatthana, phassapadatthana. Hetubhavalakkhana
tanha, abhinandanarasa, atittibhavapaccupatthana, vedanapadatthana. Gahanalakkhanam
upadanam, amuncanarasam, tanhadalhattaditthipaccupatthanam, tanhapadatthanam.
Kammakammaphalalakkhano bhavo, bhavanabhavanaraso, kusalakusalabyakatapaccupatthano,
upadanapadatthano. Tattha tattha bhave pathamabhinibbattilakkhana jati, niyyatanarasa,
@Footnote: 1 Si. bhavati bhaviyati, cha.Ma. bhavati bhavayati 2 cha.Ma. sokadihiyeva 3 cha. vikiranarasam
Atitabhavato idha uppannapaccupatthana, dukkhavicittatapaccuppatthana.
Khandhaparipakalakkhana jara, 1- maranupanayanarasa, yobbanavinasapaccupatthana. Cutilakkhanam
maranam, visamyogarasam gativippavasapaccupatthanam. Antonijjhanalakkhano soko,
cetaso nijjhanaraso, anusocanapaccupatthano. Lalappanalakkhano paridevo,
gunadosaparikkhitaraso, sambhamapaccupatthano. 2- Kayapilanalakkhanam dukkham.
Kayadubbaladomanassakaddhanarasam 3- kayikabadhapaccupatthanam. Cittapilanalakkhanam domanassam,
manovighatanarasam, manasabyadhipaccupatthanam. Cittaparidahanalakkhano upayaso,
nitthunanaraso, visadapaccupatthano. Evamete avijjadayo lakkhanaditopi
veditabbati. Ayamettha sankhepo, vittharo pana sabbakarasampannam vinicchayam
icchantena sammohavinodaniya vibhangatthakathaya 4- gahetabbo.
   Evanti nidditthanayanidassanam. 5- Tena avijjadiheva karanehi, na
issaranimmanadihiti dasseti. Etassati yathavuttassa. Kevalassati asammissassa
sakalassa va. Dukkhakkhandhassati dukkhasamuhassa, na sattassa, napi jivassa napi
subhasukhadinam. Samudayo hotiti nibbatti sambhavati.
   Etamattham viditvati yvayam avijjadivasena sankharadikassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotiti vutto, sabbakarena etamattham viditva. Tayam velayanti tayam
tassa atthassa viditavelayam. Imam udanam udanesiti imam tasmim atthe vidite
hetuno ca hetusamuppannadhammassa ca pajananaya anubhavadipakam "yada have
patubhavantitiadikam somanassasampayuttananasamutthanam udanam udanesi, attamanavacam
niccharesiti vuttam. Hoti.
@Footnote: 1 Ma. jiranalakkhana jara 2 Si. sangamapaccupatthano
@3 Si., cha.Ma. duppannanam domanassakaranarasam 4 abhi.A. 2/225/140
@5 cha.Ma. nidditthassa nidassanam
Tassattho:- yadati yasmim kale. Haveti byattanti imasmim atthe
nipato. Keci pana "haveti ahave yuddhe"ti attham vadanti, "yodhetha maram
pannavudhena"ti 1- hi vacanato kilesamarena yujjhanasamayeti tesam adhippayo.
Patubhavantiti uppajjanti. Dhammati anulomapaccayakarapativedhasadhaka
bodhipakkhiyadhamma. Athava patubhavantiti pakasenti, abhisamayavasena byatta pakata honti.
Dhammati catuariyasaccadhammama. Atapo vuccati kilesasantapanatthena viriyam. Atapinoti
sammappadhanaviriyavato. Jhayatoti arammanupanijjhanena lakkhanupanijjhanena
jhayantassa. Brahmanassati bahitapapassa khinasavassa. Athassa kankha vapayanti
sabbati atha assa evampatubhutadhammassa ya eta "ko nu kho bhante phusatiti?
no kallo panhoti bhagava avoca"tiadina 2- nayena "katamam nu kho bhante
jaramaranam, kassa ca panidam jaramarananti? no kallo panhoti bhagava
avoca"tiadina 3- nayena paccayakare kankha vutta, ya ca paccayakarasseva
appatividdhatta "ahosim nu kho aham atitamaddhanan"tiadina 4- solasakankha
agata, ta sabba vapayanti apagacchanti nirujjhanti. Kasma? yato pajanati
sahetudhammam, yasma avijjadikena hetuna sahetukam imam sankharadikam kevalam
dukkhakkhandhadhammam pajanati annasi pativijjhiti.
   Kada panassa bodhipakkhiyadhamma catusaccadhamma va patubhavanti uppajjanti
pakasenti va? vipassanamaggananesu tattha vipassananane tava 5-
vipassanananasampayutta satiadayo vipassananananca yatharaham attano visayesu
tadangappahanavasena subhasannadike pajahanta kayanupassanadivasena visum visum
@Footnote: 1 khu.dha. 25/40/23 2 sam.ni. 16/12/14
@3 sam.ni. 16/35/59 4 Ma.mu. 12/18/11, sam.ni. 16/20/26
@5 cha.Ma. vipassananane tavati patho na dissati
Uppajjanti, maggakkhane pana te nibbanamalambitva samucchedavasena patipakkhe
pajahanta catusupi ariyasaccesu asammohappativedhasadhanavasena sakideva uppajjanti.
Evam tavettha bodhipakkhiyadhammanam uppajjanatthena patubhavo veditabbo.
   Ariyasaccadhammanam pana lokiyanam vipassanakkhane vipassanaya
arammanakaranavasena, lokuttaranam tadadhimuttatavasena, maggakkhane nirodhasaccassa
arammanabhisamayavasena, sabbesampi kiccabhisamayavasena pakatabhavato pakasanatthena
patubhavo veditabbo.
   Iti bhagava satipi sabbakarena sabbadhammanam attano nanassa pakatabhave
paticcasamuppadamukhena vipassanabhinivesassa katatta nipunagambhirasududdasataya
paccayakarassa tam paccavekkhitva uppannabalavasomanasso patipakkhasamucchedavibhavanena
saddhim attano tadabhisamayanubhavadipakamevettha udanam udanesiti.
   Ayampi udano vutto bhagavata iti me sutanti ayam pasi kesuciyeva
potthathesu dissati. Tattha ayampiti pisaddo "idampi buddhe ratanam panitam,
ayampi parajiko hoti"tiadisu 1- viya sampindanattho, tena uparimam sampindeti.
Vuttoti ayam vuttasaddo kesoharanavappanavapasamikaranajivitavuttipamuttabhavapavacanavasena
pavattanaajjhenakathanadisu dissati. Tathahesa "kapatiko manavo daharo
vuttasiro"tiadisu 2- kesoharane agato.
       "gavo tassa pajayanti  khette vuttam viruhati
       vuttanam phalamasnati   yo mittanam na dubbhati"ti 3-
adisu vappane. "no ca kho pativuttan"tiadisu 4- atthadantakadihi vapasamikarane.
"pannalomo paradattavutto migabhutena cetasa viharami"tiadisu 5- jivitavuttiyam.
@Footnote: 1 vi. mahavi. 1/89/59 2 Ma.Ma. 13/426/415 3 khu.ja. 28/401/155
@4 vi. mahavi. 1/289/220 5 vi.cula. 7/332/117
"pandupalaso bandhana pavutto abhabbo haritattaya"tiadisu 1- bandhanato
pamuttabhave. "gitam vuttam samihitan"tiadisu 2- pavacanabhavena 3- pavattite. "vutto
guno 4- vutto parayanotiadisu ajjhene. "vuttam kho panetam bhagavata `dhammadayada
me bhikkhave bhavatha, ma amisadayada"tiadisu 5- kathane. Idhapi kathane eva
datthabbo, tena ayampi udano bhasitoti attho. Ititi evam. Me sutanti padadvayassa
attho nidanavannanayam sabbakarato vuttoyeva. Pubbe "evamme sutan"ti
nidanavasena vuttoyeva hi attho idha nigamanavasena "iti me sutan"ti puna
vutto. Vuttasseva hi atthassa puna vacanam nigamananti. Itisaddassa atthuddharo
evamsaddena samanatthataya "evamme sutan"ti ettha viya, atthayojana ca
itivuttakavannanaya amhehi pakasitayevati tattha vuttanayeneva veditabbati.
       Paramatthadipaniya khuddakanikayatthakathaya udanasamvannanaya
           pathamabodhisuttavannana nitthita.
             --------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 26 page 1-48. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=1&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=1&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=38              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=1425              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1426              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1426              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]