ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 27 : PALI ROMAN Iti.A. (paramatthadi.)

            7. Nibbanadhatusuttavannana
   [44] Sattame dvemati dve ima. Vanam vuccati tanha, nikkhantam
vanato, natthi va va ettha vanam, imasmim va adhigate vanassa abhavoti
nibbanam, tadeva nissattanijjivatthena sabhavadharanatthena ca dhatuti nibbanadhatu.
Yadipi tassa paramatthato bhedo natthi, pariyayena pana pannayatiti tam pariyayabhedam
sandhaya "dvema bhikkhave nibbanadhatuyo"ti vatva yathadhippetam pabhedam
dassetum "saupadisesa"tiadi vuttam, tattha tanhadihi phalabhavena upadiyatiti
upadi, khandhapancakam. Upadiyeva sesoti upadiseso, saha upadisesenati
saupadisesa. Tadabhavato anupadisesa.
   Arahanti arakakileso, durakilesoti attho. Vuttanhetam bhagavata:-
       "kathanca bhikkhave bhikkhu araham hoti, arakassa honti
     papaka akusala dhamma sankilesa ponobbhavika sadara dukkhavipaka
     ayatim jatijaramaraniya, evam kho bhikkhave bhikkhu araham hoti"ti. 1-
   Khinasavoti kamasavadayo cattaropi asava arahato khina samucchinna pahina
patipassaddha abhabbuppattika nanaggina daddhati khinasavo. Vusitavati garusamvasepi
ariyamaggepi dasasupi ariyavasesupi vasi parivasi parivuttho vutthavaso cinnacaranoti
vusitava. Katakaraniyoti puthujjanakalyanakam upadaya satta sekkha catuhi maggehi
karaniyam karonti nama, khinasavassa sabbakaraniyani katani pariyositani, natthi
uttarim karaniyam dukkhakkhayadhigamayati katakaraniyo. Vuttampi cetam:-
       "tassa samma vimuttassa   santacittassa bhikkhuno
        katassa paticayo natthi    karaniyam na vijjati"ti. 2-
@Footnote: 1 Ma.mu. 12/434/380    2 vi.maha. 5/244/8, an.chakka. 22/326/424
   Ohitabharoti tayo bhara khandhabharo kilesabharo abhisankharabharoti,
tassime tayopi bhara ohita oropita nikkhitta patitati ohitabharo.
Anuppattasadatthoti anuppatto sadattham, sakatthanti vuttam hoti, kakarassa dakaro
kato. Anuppatto sadattho etenati anuppattasadattho, sadatthoti ca arahattam
veditabbam. Tam hi attupanibaddhatthena 1- attano avijahanatthena attano paramatthena
ca attano atthatta sakattho hoti. Parikkhinabhavasamyojanoti kamaragasamyojanam
patighasamyojanam, manaditthivicikicchasilabbataparamasabhavaragaissamacchariyaavijja-
samyojananti imani satte bhavesu, bhavam va bhavena samyojenti upanibandhantiti
bhavasamyojanani nama, tani arahato parikkhinani pahinani nanaggina daddhaniti
parikkhinabhavasamyojano. Sammadanna vimuttoti ettha sammadannati samma
annaya, idam vuttam hoti:- khandhanam khandhattham, ayatananam ayatanattham,
dhatunam sunnattham, dukkhassa pilanattham, samudayassa pabhavattham, nirodhassa santattham,
maggassa dassanattham, "sabbe sankhara anicca"ti evamadibhedam va samma yathabhutam
annaya janitva tirayitva tulayitva vibhavetva vibhutam katva. Vimuttoti dve
vimuttiyo cittassa ca vimutti nibbananca. Araha hi sabbakilesehi vimuttatta
cittavimuttiyapi vimutto, nibbanepi vimuttoti. Tena vuttam "sammadanna
vimutto"ti.
   Tassa titthanteva pancindriyaniti tassa arahato carimabhavahetubhutam kammam
yava na khiyati, tava titthantiyeva cakkhvadini pancindriyani. Avighatattati
anuppadanirodhavasena aniruddhatta. Manapamanapanti itthanittham rupadigocaram.
Paccanubhotiti vindati patilabhati. Sukhadukkham patisamvedetiti vipakabhutam sukhanca
dukkhanca patisamvedeti tehi dvarehi patilabhati.
@Footnote: 1 Si.,i. attupanibandhanena
   Ettavata upadisesam dassetva idani saupadisesam nibbanadhatum dassetum
"tassa yo"tiadi vuttam. Tattha tassati tassa saupadisesassa sato arahato.
Yo ragakkhayoti ragassa khayo khinakaro abhavo accantamanuppado. Esa
nayo sesesupi. Ettavata ragadikkhayo saupadisesa nibbanadhatuti dassitam
hoti.
   Idhevati imasmimyeva attabhave. Sabbavedayitaniti sukhadayo sabba
abyakatavedana, kusalakusalavedana pana pubbeyeva pahinati. Anabhinanditaniti
tanhadihi na abhinanditani. Sitibhavissantiti accantavupasamena sankharadarathapatip-
passaddhiya sitali bhavissanti, appatisandhikanirodhena nirujjhissantiti attho. Na
kevalam vedayitaniyeva, sabbepi pana khinasavasantane pancakkhandha nirujjhissanti,
vedayitasisena desana kata.
   Gathasu cakkhumatati buddhacakkhu dhammacakkhu dibbacakkhu pannacakkhu
samantacakkhuti pancahi cakkhuhi cakkhumata. Anissitenati tanhaditthinissayavasena
kinci dhammam anissitena, ragabandhanadihi va abandhena. Tadinati chalangupekkha-
vasena sabbattha itthadisu ekasabhavatasankhatena tadilakkhanena tadina.
Ditthadhammikati imasmim attabhave bhava vattamana. Bhavanettisankhayati bhavanettiya
tanhaya parikkhaya. Samparayikati samparaye khandhabhedato parabhage bhava. Yamhiti
yasmim anupadisesanibbane. Bhavaniti lingavipallasena vuttam, upapattibhava
sabbaso anavasesa nirujjhanti na pavattanti.
   Teti te evam vimuttacitta. Dhammasaradhigamati vimuttisaratta imassa
dhammavinayassa, dhammesu sarabhutassa arahattassa adhigamato. Khayeti ragadikkhayabhute
nibbane rata abhirata. Atha va niccabhavato setthabhavato ca dhammesu 1-
@Footnote: 1 Ma. sabhavadhammesu
Saranti dhammasaram, nibbanam. Vuttanhetam "virago settho dhammanam, 1- virago
tesam aggamakkhayati"ti 2- ca. Tassa dhammasarassa adhigamahetu khaye sabbasankharaparikkhaye
anupadisesanibbane rata. Pahamsuti pajahimsu. Teti nipatamattam.
Sesam vuttanayameva.
            Sattamasuttavannana nitthita.
            ----------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 27 page 188-191. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=4149&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=4149&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=222              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=5242              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=5334              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=5334              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]