ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 27 : PALI ROMAN Iti.A. (paramatthadi.)

page188.

7. Nibbanadhatusuttavannana [44] Sattame dvemati dve ima. Vanam vuccati tanha, nikkhantam vanato, natthi va va ettha vanam, imasmim va adhigate vanassa abhavoti nibbanam, tadeva nissattanijjivatthena sabhavadharanatthena ca dhatuti nibbanadhatu. Yadipi tassa paramatthato bhedo natthi, pariyayena pana pannayatiti tam pariyayabhedam sandhaya "dvema bhikkhave nibbanadhatuyo"ti vatva yathadhippetam pabhedam dassetum "saupadisesa"tiadi vuttam, tattha tanhadihi phalabhavena upadiyatiti upadi, khandhapancakam. Upadiyeva sesoti upadiseso, saha upadisesenati saupadisesa. Tadabhavato anupadisesa. Arahanti arakakileso, durakilesoti attho. Vuttanhetam bhagavata:- "kathanca bhikkhave bhikkhu araham hoti, arakassa honti papaka akusala dhamma sankilesa ponobbhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya, evam kho bhikkhave bhikkhu araham hoti"ti. 1- Khinasavoti kamasavadayo cattaropi asava arahato khina samucchinna pahina patipassaddha abhabbuppattika nanaggina daddhati khinasavo. Vusitavati garusamvasepi ariyamaggepi dasasupi ariyavasesupi vasi parivasi parivuttho vutthavaso cinnacaranoti vusitava. Katakaraniyoti puthujjanakalyanakam upadaya satta sekkha catuhi maggehi karaniyam karonti nama, khinasavassa sabbakaraniyani katani pariyositani, natthi uttarim karaniyam dukkhakkhayadhigamayati katakaraniyo. Vuttampi cetam:- "tassa samma vimuttassa santacittassa bhikkhuno katassa paticayo natthi karaniyam na vijjati"ti. 2- @Footnote: 1 Ma.mu. 12/434/380 2 vi.maha. 5/244/8, an.chakka. 22/326/424

--------------------------------------------------------------------------------------------- page189.

Ohitabharoti tayo bhara khandhabharo kilesabharo abhisankharabharoti, tassime tayopi bhara ohita oropita nikkhitta patitati ohitabharo. Anuppattasadatthoti anuppatto sadattham, sakatthanti vuttam hoti, kakarassa dakaro kato. Anuppatto sadattho etenati anuppattasadattho, sadatthoti ca arahattam veditabbam. Tam hi attupanibaddhatthena 1- attano avijahanatthena attano paramatthena ca attano atthatta sakattho hoti. Parikkhinabhavasamyojanoti kamaragasamyojanam patighasamyojanam, manaditthivicikicchasilabbataparamasabhavaragaissamacchariyaavijja- samyojananti imani satte bhavesu, bhavam va bhavena samyojenti upanibandhantiti bhavasamyojanani nama, tani arahato parikkhinani pahinani nanaggina daddhaniti parikkhinabhavasamyojano. Sammadanna vimuttoti ettha sammadannati samma annaya, idam vuttam hoti:- khandhanam khandhattham, ayatananam ayatanattham, dhatunam sunnattham, dukkhassa pilanattham, samudayassa pabhavattham, nirodhassa santattham, maggassa dassanattham, "sabbe sankhara anicca"ti evamadibhedam va samma yathabhutam annaya janitva tirayitva tulayitva vibhavetva vibhutam katva. Vimuttoti dve vimuttiyo cittassa ca vimutti nibbananca. Araha hi sabbakilesehi vimuttatta cittavimuttiyapi vimutto, nibbanepi vimuttoti. Tena vuttam "sammadanna vimutto"ti. Tassa titthanteva pancindriyaniti tassa arahato carimabhavahetubhutam kammam yava na khiyati, tava titthantiyeva cakkhvadini pancindriyani. Avighatattati anuppadanirodhavasena aniruddhatta. Manapamanapanti itthanittham rupadigocaram. Paccanubhotiti vindati patilabhati. Sukhadukkham patisamvedetiti vipakabhutam sukhanca dukkhanca patisamvedeti tehi dvarehi patilabhati. @Footnote: 1 Si.,i. attupanibandhanena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page190.

Ettavata upadisesam dassetva idani saupadisesam nibbanadhatum dassetum "tassa yo"tiadi vuttam. Tattha tassati tassa saupadisesassa sato arahato. Yo ragakkhayoti ragassa khayo khinakaro abhavo accantamanuppado. Esa nayo sesesupi. Ettavata ragadikkhayo saupadisesa nibbanadhatuti dassitam hoti. Idhevati imasmimyeva attabhave. Sabbavedayitaniti sukhadayo sabba abyakatavedana, kusalakusalavedana pana pubbeyeva pahinati. Anabhinanditaniti tanhadihi na abhinanditani. Sitibhavissantiti accantavupasamena sankharadarathapatip- passaddhiya sitali bhavissanti, appatisandhikanirodhena nirujjhissantiti attho. Na kevalam vedayitaniyeva, sabbepi pana khinasavasantane pancakkhandha nirujjhissanti, vedayitasisena desana kata. Gathasu cakkhumatati buddhacakkhu dhammacakkhu dibbacakkhu pannacakkhu samantacakkhuti pancahi cakkhuhi cakkhumata. Anissitenati tanhaditthinissayavasena kinci dhammam anissitena, ragabandhanadihi va abandhena. Tadinati chalangupekkha- vasena sabbattha itthadisu ekasabhavatasankhatena tadilakkhanena tadina. Ditthadhammikati imasmim attabhave bhava vattamana. Bhavanettisankhayati bhavanettiya tanhaya parikkhaya. Samparayikati samparaye khandhabhedato parabhage bhava. Yamhiti yasmim anupadisesanibbane. Bhavaniti lingavipallasena vuttam, upapattibhava sabbaso anavasesa nirujjhanti na pavattanti. Teti te evam vimuttacitta. Dhammasaradhigamati vimuttisaratta imassa dhammavinayassa, dhammesu sarabhutassa arahattassa adhigamato. Khayeti ragadikkhayabhute nibbane rata abhirata. Atha va niccabhavato setthabhavato ca dhammesu 1- @Footnote: 1 Ma. sabhavadhammesu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page191.

Saranti dhammasaram, nibbanam. Vuttanhetam "virago settho dhammanam, 1- virago tesam aggamakkhayati"ti 2- ca. Tassa dhammasarassa adhigamahetu khaye sabbasankharaparikkhaye anupadisesanibbane rata. Pahamsuti pajahimsu. Teti nipatamattam. Sesam vuttanayameva. Sattamasuttavannana nitthita. ----------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 27 page 188-191. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=4149&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=4149&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=222              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=5242              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=5334              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=5334              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com