ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 28 : PALI ROMAN Sutta.A.1 (paramattha.1)

             12. Munisuttavannana
   [209] Santhavato bhayam jatanti munisuttam. Ka uppatti? na sabbasseva
suttassa eka uppatti, apicettha adito tava catunnam gathanam ayamuppatti:-
bhagavati kira savatthiyam viharante gamakavase annatara duggatitthi matapatika
puttam bhikkhusu pabbajetva attanapi bhikkhunisu pabbajita. 1- Te ubhopi
savatthiyam vassam upagantva abhinham annamannassa dassanakama ahesum. Mata
kinci labhitva puttassa harati, puttopi matu. Evam sayampi patopi annamannam
samagantva laddham laddham samvibhajamana sammodamana sukhadukkhani 2- pucchamana
nirasanka ahesum. Tesam evam abhinhadassanena samsaggo uppajji, samsagga
vissaso, vissasa otaro, ragena otinnacittanam pabbajitasanna ca
matuputtasanna ca antaradhayi, tato mariyadavitikkamam katva asaddhammam patisevimsu,
ayasappatta ca vibbhamitva agaramajjhe vasimsu. Bhikkhu bhagavato arocesum.
"kinnu kho 3- bhikkhave moghapuriso janati 4- na mata putte sarajjati, putto
@Footnote: 1 cha.Ma. pabbaji      2 cha.Ma. sukhadukkham
@3 cha.Ma. kim nu so     4 cha.Ma. mannati
Va pana na matari"ti garahitva "naham bhikkhave annam ekarupampi
samanupassami"tiadina 1- avasesasuttenapi bhikkhu samvejetva tasmatiha bhikkhave:-
    "visam yatha halahalam    telamukkutthitam 2- yatha
     tambalohavilinamva     matugamam vivajjaye"ti ca
vatva puna bhikkhunam dhammadesanattham "santhavato bhayam jatan"ti ima attupanayika
catasso gatha abhasi.
   Tattha santhavo tanhaditthimittabhedena tividhoti pubbe vutto, idha
tanhaditthisanthavo adhippeto. Tam sandhaya bhagava aha "passatha bhikkhave yatha
idam tassa moghapurisassa santhavato bhayam jatam. 3- Tanhi tassa abhinhadassana-
kamataditanhaya balavakilesabhayam jatam, yena santhatumasakkonto matari
vippatipajji. Attanuvadadikam va mahabhayam, yena va 4- sasanam chaddetva
vibbhanto. Niketati "rupanimittaniketavisaravinibandha kho gahapati `niketasari'ti
vuccati"tiadina 5- nayena vutta arammanappabheda. Jayate rajoti
ragadosamoharajo jayate. Kim vuttam hoti? na kevalam ca tassa santhavato bhayam jatam,
apica kho pana yadetam kilesanam nivasanatthena sasavarammanam "niketan"ti
vuccati, idanissa bhinnasamvaratta atikkantamariyadatta sutthutaram tato niketa
jayate rajo, yena sankilitthacitto anayabyasanam papunissati. Atha va passatha
bhikkhave yatha idam tassa moghapurisassa santhavato bhayam jatam, yatha ca
sabbaputhujjananam niketa jayate rajoti evametam padadvayam yojetabbam.
   Sabbatha pana imina purimatthena 6- bhagava puthujjanadassanam garahitva
attano dassanam pasamsanto "aniketan"ti pacchimattham 7- aha. Tattha yatha
@Footnote: 1 an.pancaka. 22/55/77 (sya)   2 Si. telamukkathitam, cha.Ma. telam pakkuthitam
@3 cha.Ma. jatanti         4 cha.Ma. vasaddo na dissati
@5 sam.kha. 17/3/9   6 cha.Ma. purimaddhena  7 cha.Ma. pacchimaddham
Vuttaniketappatikkhepena aniketam santhavappatikkhepena ca asanthavam veditabbam.
Ubhayampetam nibbanassadhivacanam. Etam ve munidassananti etam aniketamasanthavam
buddhamunina ditthanti attho. Tattha veiti vimhayatthe nipato datthabbo,
tena ca yam nama niketasanthavavasena mataputtesu vippatipajjamanesu
aniketamasanthavam, etam munina dittham aho abbhutanti ayamadhippayo siddho
hoti. Atha va munino dassanantipi munidassanam, dassanam nama khanti ruci, khamati
ceva ruccati cati attho.
   [210] Dutiyagathaya yo jatamucchijjati yo kismincideva vatthusmim
jatam bhutam nibbattam kilesajatam 1- yatha uppannakusalappahanam hoti, tatha
vayamanto tasmim vatthusmim gunanibbattanena 2- ucchinditva yo anagatopi
kileso tatharupappaccayasamodhanena 3- nibbattitum abhimukhibhutatta vattamanasamipe
vattamanalakkhanena "jayanto"ti vuccati, tanca na ropayeyya jayantam, yatha
anuppannakusalanuppado hoti, tatha vayamanto na nibbatteyyati attho.
Kathanca na nibbatteyya? assa nanuppavecche, yena paccayena so nibbatteyya,
Tam nanuppaveseyya na samodhaneyya. Evam sambharavekallakaranena tam na
ropayeyya jayantam. Atha va yasma maggabhavanaya ayatikapi 4- kilesa
ucchijjanti ayatikabhavena 5- vattamanapi na ropiyanti tadabhavena, anagatapi
cittasantatim nanuppavesiyanti uppattisamatthiyavighatena, tasma yo ariyamaggabhavanaya
jatamucchijja na ropayeyya jayantam, anagatampi cassa jayantassa
nanuppaveccheyya, 6- tamahu ekam muninam carantam, so ca addakkhi santipadam
@Footnote: 1 cha.Ma. kilesam              2 cha.Ma.,i, puna anibbattanavasena
@3 cha.Ma. tatharuvipakabhavenapappaccayasamodhane  4 cha.Ma. atitapi
@6 cha.Ma. ayatim              7 cha.Ma. nanuppavecche
Mahesiti evamettha yojana veditabba. Ekantanikkilesataya ekam, setthatthena
va ekam. Muninanti munim, munisu va ekam. Carantanti sabbakaraparipuraya
lokatthacariyaya avasesacariyahi ca carantam. Addakkhiti addasa. Soti yo
jatamucchijja aropane anuppavesane ca samatthatta "na ropayeyya jayantamassa
nanuppavecche"ti vutto buddhamuni. Santipadanti santikotthasam dvasatthiditthi-
gatavipassananibbanabhedasu tisu samumatisantitadangasantiaccantasantisu settham
evam anupassante loke accantasantimaddasa mahesiti evamattho veditabbo.
   [211] Tatiyagathaya sankhayati ganayitva, paricchinditva vimamsitva
yathabhutato natva, dukkhaparinnaya parijanitvati attho. Vatthuniti yesu evamayam
loko 1- sajjati, tani khandhayatanadhatubhedani kilesatthanani. Pamaya bijanti
yantesam vatthunam bijam abhisankharavinnanam, tam pamaya 2- himsitva vidhitva, 3-
samucchedappahanena pajahitvati attho. Sinehamassa nanuppaveccheti yena
tanhaditthisinehena sinehitam tam bijam ayatim patisandhivasena tam yathavuttam
vatthusassam viruheyya, tam sinehamassa nanuppavecche, tappatipakkhaya maggabhavanaya
tam nanuppaveseyyati attho. Sa ve muni jatikhayantadassiti so evarupo
buddhamuni nibbanasacchikiriyaya jatiya ca maranassa ca parikkhayantabhutassa
nibbanassa ditthatta jatikkhayantadassi takkam pahaya na upeti sankham, imaya
catusaccabhavanaya navappabhedampi akusalavitakkam pahaya saupadisesanibbanadhatum
patva lokatthacariyam karonto anupubbena carimavinnanakkhaya anupadisesanibbana-
dhatuppattiya "devo va manusso va"ti na upeti sankham. Aparinibbuto eva
@Footnote: 1 ka. loke   2 Ma. samaya
@3 cha.Ma. badhitva
Va yatha kamavitakkadino vitakkassa appahinatta "ayam puggalo ratto"ti va
"duttho"ti va sankham upeti, evam takkam pahaya na upeti sankhanti evamettha
attho datthabbo.
   [212] Catutthagathaya annayati aniccadinayena janitva. Sabbaniti
anavasesani. Nivesananiti kamabhavadike bhave 1- nivasanti hi tesu satta, tasma
"nivesanani"ti vuccanti. Anikamayam annatarampi tesanti evam ditthadinavatta
tesam nivesananam ekampi apatthento so evarupo buddhamuni maggabhavanabalena
tanhagedhassa vigatatta vitagedho, vitagedhatta eva ca agiddho, na yatha eke
avitagedha eva samana "agiddhamha"ti patijananti, na 2- evam. Nayuhatiti
tassa tassa nivesanassa nibbattakam kusalam va akusalam va na karoti. Kimkarana?
paragato hi hoti, yasma evarupo sabbanivesananam param nibbanam gato
hotiti attho.
   Evam pathamagathaya puthujjanadassanam garahitva attano dassanam pasamsanto
dutiyagathaya yehi kilesehi puthujjano anupasanto hoti, tesam abhavena
attano santipadadhigamam pasamsanto tatiyagathaya yesu vatthusu puthujjano takkamappahaya
tatha tatha sankham upeti, tesu catusaccabhavanaya takkam pahaya attano sankhanupagamanam
pasamsanto catutthagathaya ayatimpi yani nivesanani nikamayamano 3-
puthujjano bhavatanhaya ayuhati, tesu tanhabhavena attano ayuhanam 4-
pasamsanto catuhi gathahi arahattanikuteneva ekatthuppattiyam 5- desanam
nitthapesi.
@Footnote: 1 ka. kamabhavadini       2 cha.Ma. nasaddo na dissati
@3 cha.Ma.,i. kamayamano    4 cha.Ma. anayuhanam
@5 cha.Ma. ekatthuppattikam
   [213] Sabbabhibhunti ka uppatti? mahapuriso mahabhinikkhamanam katva
anupubbena sabbannutam patva dhammacakkappavattanatthaya baranasim gacchanto
bodhimandassa ca gayaya ca antare upakenajivakena samaganchi. Tena ca
"vippasannani kho te avuso indriyani"tiadina 1- nayena puttho "sabbabhibhu"ti-
adini aha. Upako "huveyyavuso"ti 2- vatva sisam okampetva ummaggam
gahetva pakkami. Anukkamena ca vankaharajanapade 3- annataram magavikagamam papuni.
Tamenam magavikajetthako disva "aho appiccho samano vatthampi na nivaseti,
ayam loke araha"ti gharam netva mamsarasena parivisitva 4- bhuttavinca nam saputtadaro
vanditva "idheva bhante vasatha, aham paccayena upatthahami"ti 5- nimantetva
vasanokasam katva adasi, so tattha vasati.
   Magaviko gimhakale udakasampanne sitale padese caritum duram
apakkantesu migesu tattha gacchanto "amhakam arahantam sakkaccam upatthahassu"ti
chavam 6- nama dhitaram anapetva agamasi saddhim puttabhatikehi. Sa ca dassaniya
hoti kotthasasampanna, dutiyadivase upako gharamagato tam darikam sabbam
upacaram katva parivisitum upagatam disva ragena abhibhuto bhunjitum 7- asakkonto
bhajanena bhattam adaya vasanatthanam gantva bhattam ekamante nikkhipitva
"sace chavam labhami, jivami, no ce, marami"ti niraharo sayi. Sattame divase
magaviko agantva dhitaram upakassa pavattim pucchi, sa "ekadivasameva agantva
puna nagatapubbo"ti aha. Magaviko "agatavaseneva nam upasankamitva
pucchissami"ti tamkhananneva agantva "kim bhante aphasukan"ti pade
@Footnote: 1 vi.maha. 4/11/11. Ma.mu. 12/285/246
@2 cha.Ma. hupeyyavusoti     3 ka. vangajanapade
@4 ka. parivisi         5 cha.Ma. upahitthassamiti
@6 Ma. cavam          7 cha.Ma. bhunjitumpi
Paramasanto pucchi. Upako nitthunanto parivattatiyeva. So "vada bhante, yam
maya sakka katum, sabbam tam karissami"ti aha, upako "sace chavam labhami,
jivami, no ce, idheva me maranam seyyo"ti 1- aha. Janasi pana bhante
kinci sippanti. Na janamiti. "bhante kinci sippam ajanantena na sakka
gharavasam adhitthatun"ti. So aha "naham kinci sippam janami, apica tumhakam
mamsaharako bhavissami, 2- mamsanca vikkinissami"ti. Magavikopi "amhakam etadeva
ruccati"ti uttarasatakam datva gharam netva 3- dhitaram adasi. Tesam samvasamanvaya
putto vijayi, subhaddotissa namam akamsu. Chava puttatosanagitena upakam
upphandesi, 4- so tam asahanto "bhadde aham anantajinassa santikam gacchami"ti
majjhimadesabhimukho pakkami.
   Bhagava ca tena samayena savatthiyam viharati jetavanamahavihare. Atha kho
bhagava patikacceva bhikkhu anapesi "yo bhikkhave anantajinoti pucchamano
agacchati, tassa mam dasseyyatha"ti. Upakopi kho anupubbeneva savatthim
agantva viharamajjhe thatva "imasmim vihare mama sahayo anantajino nama
atthi, so kuhim vasati"ti pucchi. Tam bhikkhu bhagavato santikam nayimsu. Bhagava
tassanurupam dhammam desesi, so desanapariyosane anagamiphale patitthasi.
Bhikkhu tassa pubbappavattim sutva katham samutthapesum "bhagava pathamam nissirikassa
naggasamanakassa dhammam desesi"ti. Bhagava tam kathasamutthanam viditva gandhakutito
nikkhamma tam khananurupena patihariyena buddhasane nisiditva bhikkhu amantesi
"kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya sannisinna"ti, te sabbam kathesum. Tato
bhagava "na bhikkhave tathagato ahetuappaccaya dhammam deseti. 5- Nimmala
@Footnote: 1 Si. ayameva maranaseyyoti, cha.Ma. idheva maranam seyyoti  2 ka. bhavissamiti
@3 cha.Ma. anetva     4 cha.Ma. uppandesi    5 ka. desesi
Tathagatassa dhammadesana, na sakka tattha dosam datthum, tena bhikkhave
dhammadesanupanissayena upako etarahi anagami jato"ti vatva attano
desanamalabhavadipikam imam gatham abhasi.
   Tassattho:- sasavesu sabbakkhandhayatanadhatusu chandaragappahanena
tehi anabhibhutatta sayam ca te dhamme sabbe abhibhuyya pavattatta sabbabhibhum.
Tesanca annesanca sabbadhammanam sabbakarena viditataya 1- sabbavidum.
Sabbadhammadesanasamatthaya sobhanaya medhaya samannagatatta sumedham. Yesam
tanhaditthilepanam vasena sasavakhandhadibhedesu sabbadhammesu upalimpati, 2- tesam
lepanam abhavena 3- tesu sabbadhammesu anupalittam. Tesu ca sabbadhammesu
chandaragabhavena sabbe te dhamme jahitva thitatta sabbanjaham. Upadhivivekaninnena
cittena tanhakkhaye nibbane visesena muttatta tanhakkhaye vimuttam,
adhimuttanti vuttam hoti. Tam vapi dhira muni vedayantiti tampi pandita satta
munim vedayanti jananti. Passatha yava pativisitthovayam muni, tassa kuto
desanamalanti attanam vibhaveti. Vibhavanattho hi ettha vasaddoti. Keci pana
vannayanti:- "upako tada tathagatam disvapi `ayam buddhamuni'ti na saddahi"ti
evam bhikkhu katham samutthapesum, tato bhagava "saddahatu va ma va, dhira pana
tam munim vedayanti"ti dassento imam gathamahati. 4-
   [214] Pannabalanti ka uppatti? ayam gatha revatattheram arabbha
vutta. Tattha "game va yadi varanne"ti imissa gathaya vuttanayeneva
revatattherassa adito pabhuti pabbajja, pabbajitassa khadiravane viharo, tattha
@Footnote: 1 cha.Ma. viditatta     2 Si. upalippanti
@3 cha.Ma. abhava      4 cha.Ma. gathamabhasiti
Viharato visesadhigamo, bhagavato tattha gamanapaccagamananca veditabbam. Paccagate
pana bhagavati yo so mahallakabhikkhu upahanam sammussitva patinivatto
khadirarukkhe alaggitam disva savatthim anuppatto visakhaya upasikaya "kim
bhante revatattherassa vasanokaso ramaniyo"ti pucchamanaya yehi bhikakhuhi
pasamsito, te apasadento "upasike ete tuccham bhanantam, na sundaro
bhumippadeso atilukho, kakkhalam khadiravanameva"ti aha. So visakhaya agantukabhattam
bhunjitva pacchabhattam mandalamale sannipatite bhikkhu ujjhapento aha "kim
avuso revatassa senasane ramaniyam tumhehi ditthan"ti. Bhagava tam natva
gandhakutito nikkhamma tamkhananurupena patihariyena parisamajjham patva buddhasane
nisiditva bhikkhu amantesi "kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya sannisinna"ti.
Te ahamsu "revatattheram bhante arabbha katha uppanna `evam navakammiko kada
samanadhammam karissati'ti". "na bhikkhave revato navakammiko, araham revato khinasavo"ti
vatva tam arabbha tesam bhikkhunam dhammadesanattham imam gatham abhasi.
   Tassattho:- dubbalakaranakilesappahanasadhakena vikubbanadhitthanappabhedena
va pannabalena samannagatatta pannabalam, catuparisuddhisilena dhutangavatena
ca upapannatta silavatupapannam, maggasamadhina phalasamadhina iriyapathasamadhina ca
samahitam, upacarappanabhedena jhanena jhane va ratatta jhanaratam, sativepullappattatta
satimam, ragadisangato pamuttatta sanga pamuttam, pancacetokhilacatu-
asavabhavena akhilam anasavam tam vapi dhira muni vedayantiti, 1- tampi evam
pannadigunasamyuttam sangadidosavippayuttam pandita satta munim va vedayanti.
Passatha yava pativisitthovayam khinasavamuni, so "navakammiko"ti va "kada
@Footnote: 1 cha.Ma. vedayanti
Samanadhammam karissati"ti va katham datthabbo. 1- So hi pannabalena tam viharam
nitthapesi, na navakammakaranena, katakiccova so, na idani samanadhammam
karissatiti revatattheram vibhaveti. Vibhavanattho hi ettha vasaddoti.
   [215] Ekam carantanti ka uppatti? bodhimandato pabhuti yathakkamam
Kapilavatthum anuppatte bhagavati pitaputtasamagame vattamane bhagava sammodamanena
ranna suddhodanena "tumhe bhante gahatthakale gandhakarandake vasitani
kasikadini dussani nivasetva idani katham chinnakani pamsukulani dharetha"ti
evamadina vutto rajanam anunayamano:-
    "yam tvam tata vadesi    pattunnam tulakasikam 2-
     pamsukulam tato seyyam    etamme abhipatthitan"ti-
adini vatva lokadhammehi attano adhikasabhavam 3- dassento ranno dhammadesanattham
idam sattapadam gathamabhasi.
   Tassattho:- pabbajjasankhatadihi ekam, iriyapathadihi cariyahi carantam,
moneyyadhammasamannagamena munim, sabbatthanesu pamadabhavato appamattam,
akkosanagarahanadibhedaya nindaya vannanatthomanahibhedaya pasamsaya cati imasu
nindapasamsasu patighanunayavasena avedhamanam. Nindapasamsamukhena cettha atthapi
lokadhamma vuttati veditabba. Sihamva bherisaddadisu saddesu atthasu lokadhammesu
pakativikaranupagamena asantasantam, pantesu va senasanesu santasabhavena.
Vatamva suttamayadibhede jalamhi catuhi maggehi tanhaditthijale asajjamanam,
atthasu va lokadhammesu patighanunayavasena asajjamanam. Padumamva toyena loke
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. vattabbo   2 cha.Ma. yam tvam tata vade mayham, pattunnam dukulakasikam
@3 cha.Ma.,i. avikampabhavam
Jatampi yesam tanhaditthilepanam vasena satta lokena limpanti, 1- tesam lepanam
pahinatta lokena alimpamanam, 2- nibbanagamimaggam uppadetva tena maggena
netaram annesam devamanussanam, attano pana annena kenaci maggam dassetva
anetabbatta anannaneyyam tam vapi dhira muni vedayantiti attanam vibhaveti. 3-
Sesamettha vuttanayameva.
   [216] Yo ogahaneti ka uppatti? bhagavato pathamabhisambuddhassa cattari
Asankhyeyyani kappasatasahassanca puritadasaparamidasaupaparamidasaparatthaparamippabhedam
abhiniharagunam paramiyo puretva tusitabhavane abhinibbattigunam tattha nivasanagunam
mahavilokanagunam gabbhokkantim gabbhavasam gabbhabhinikkhamanam padavitiharam disavilokanam
brahmagajjanam mahabhinikkhamanam mahapadhanam abhisambodhim dhammacakkappavattanam
catubbidhamaggananam atthasu parinnasu 4- akampanananam dasabalananam [5]- pancagati-
paricchedakananam chabbidham asadharanananam atthavidham savakasadharanabuddhananam cuddasavidham
buddhananam attharasabuddhagunaparicchedakananam ekunavisatividham paccavekkhanananam
sattasattatividhananavatthuevamiccadigunasatasahasse nissaya pavattitam 6- mahalabhasakkaram
aparimanam 7- asahamanehi titthiyehi uyyojitaya cincamanavikaya "ekadhamma-
matitassa"ti imissa gathaya vatthumhi vuttanayena catuparisamajjhe bhagavato ayase
uppadite tappaccaya bhikkhu katham samutthapesum "evarupepi nama ayase uppanne
na bhagavato cittassa annathattam atthi"ti. Tam natva bhagava gandhakutito nikkhamma
tamkhananurupena patihariyena parisamajjham patva buddhasane nisiditva bhikkhu
amantesi "kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya sannisinna"ti. Te sabbam
@Footnote: 1 cha.Ma. lippanti  2 cha.Ma. alippamanam  3 cha.Ma. vedayanti buddhamunim vedayantiti
@ attanam vibhaveti      4 cha.Ma.,i. phalananam atthasu parisasu
@5 cha.Ma. catuyoniparicchedakananam  6 cha.Ma. pavattam  7 cha.Ma. ayam patho na dissati
Arocesum. Tato bhagava "buddha nama bhikkhave atthasu lokadhammesu tadino
honti"ti vatva tesam bhikkhunam dhammadesanatthaya imam gatham abhasi.
   Tassattho:- yatha nama ogahane manussanam nhanatitthe angaghamsanatthaya
caturasse va atthamse va thambhe nikhate uccakulinopi nicakulinopi 1- angam
ghamsanti, na tena thambhassa unnati va onati va hoti, evameva 2- yo
ogahane thambhorivabhijayati, yasmim pare vacapariyantam vadantiti 3- kim vuttam hoti?
yasmim vatthusmim pare titthiya va anne va vannavasena uparimam va
avannavasena hetthimam va vacam pariyantam vadanti, tasmim vatthusmim anunayam va
patigham va anapajjamano tadibhavena yo ogahane thambhoriva bhavatiti. Tam vitaragam
susamahitindriyanti tam ittharammane ragabhavena vitaragam, anittharammane ca
dosamohabhavena susamahitindriyam, sutthu va samodhanetva thapitindriyam
rakkhitindriyam, gopitindriyanti 4- vuttam hoti. Tam vapi dhira muni vedayanti
buddhamunim vedayanti, tassa katham cittassa annathattam bhavissatiti attanam vibhaveti.
Sesam vuttanayameva.
   [217] Yo ve thitattoti ka uppatti? savatthiyam kira annatara
Setthidhita pasada oruyha hetthapasade tantavayasalam gantva tasaram
vattente disva tassa ujubhavena tappatibhaganimittam aggahesi "aho vata
sabbe satta kayavacimanovankam pahaya tasaram viya ujucitta bhaveyyun"ti. Sa
pasadam abhiruhitvapi punappunam tadeva nimittam avajjenti nisidi. Evam
patipannaya cassa na cirasseva aniccalakkhanam pakatam ahosi, tadanusareneva ca
dukkhanattalakkhananipi. Athassa tayopi bhava aditta viya upatthahimsu. Tam tatha
vipassamanam natva bhagava gandhakutiyam nisinnova obhasam munci, sa tam disva
@Footnote: 1 cha.Ma. uccakulinapi nicakulinapi   2 cha.Ma. evamevam
@3 cha.Ma. vadanti         4 Si. avikkhittindriyam, alolindriyanati
"kim idan"ti avajjenti bhagavantam passe nisinnamiva utthaya panjalika
atthasi, athassa bhagava sappayam viditva dhammadesanavasena imam gathamabhasi.
   Tassattho:- yo ve ekaggacittataya akuppavimuttitaya ca vuddhihaninam
abhavato nikkhinajatisamsaratta 1- bhavantarupagamanabhavato ca thitatto, pahinakayavaci-
manovankataya agatigamanabhavena va tasaramva uju, hirottappasampannatta jigucchati
kammehi papakehi, papakani kammani guthagatam viya ca jigucchati, hiriyatiti vuttam
hoti. Yogavibhagena hi upayogatthe karanavacanam saddasatthe sijjhati, vimamsamano
visamam samancati kayavisamadivisamam kayasamadisamanca pahanabhavanakiccasadhanena
maggapannaya vimamsamano upaparikkhamano. Tam vapi khinasavam dhira munim
vedayantiti. Kim vuttam hoti? yathavuttena nayena maggapannaya vimamsamano visamam
samanca yo ve thitatto hoti, so evam tasaramva uju hutva kinci vitikkamam
anapajjanto jigucchati kammehi papakehi, tam vapi dhira munim vedayanti, yato
idiso hotiti khinasavamunim dassento arahattanikutena gatham desesi.
Desanapariyosane setthidhita sotapattiphale patitthahi. Ettha vikappe va
samuccaye va vasaddattho 2- datthabbo.
   [218] Yo sannatattoti ka uppatti? bhagavati kira alaviyam
Viharante alavinagare annataro tantavayo sattavassikam dhitaram anapesi
"amma hiyyo avasitthatasaram pahatasaram 3- vattetva lahum tantavayasalam agaccheyyasi,
ma kho cirayi"ti. Sa "sadhu"ti sampaticchi. So salam gantva tantam cinanto 4-
atthasi. Tam divasam bhagava mahakarunasamapattito vutthaya lokam volokento
@Footnote: 1 cha.Ma. vikkhina...      2 cha.Ma. vasaddo
@3 cha.Ma. na bahu, tasaram     4 cha.Ma. vinento
Tassa darikaya sotapattiphalupanissayam desanapariyosane caturasitisahassanam ca 1-
dhammabhisamayam disva pageva sarirapatijagganam katva pattacivaramadaya nagaram pavisi.
Manussa bhagavantam disva "addha ajja koci anuggahetabbo atthi, pageva
pavittho bhagava"ti bhagavantam upagacchimsu. Bhagava yena maggena sa darika pitu
santikam gacchati, tasmim atthasi. Nagaravasino tam padesam sammajjitva paripphositva
pupphupaharam katva vitanam bandhitva asanam pannapesum. Nisidi bhagava
pannatte asane, mahajanakayo parivaretva atthasi. Sa darika tam padesam
sampatta 2- mahajanaparivutam bhagavantam disva pancapatitthitena vandi, tam bhagava
amantetva "darike kuto agatasi"ti pucchi. Na janami bhagavati. Kuhim
gamissasiti. Na janami bhagavati. Na janasiti. Janami bhagavati. Janasiti. Na
janami bhagavati.
   Tam sutva manussa ujjhayanti "passatha bho ayam darika attano ghara
agatapi bhagavata pucchiyamana `na janami'ti aha, tantavayasalam gacchanti
capi pucchiyamana `na janami'ti aha, `na janasi'ti vutta `janami'ti aha,
`janasi'ti vutta `na janami'ti aha, sabbam paccanikameva karoti"ti. Bhagava
manussanam tamattham pakatam katukamo tam pucchi "kim maya pucchitam, kintaya
vuttan"ti. Sa tam 3- aha:- na mam bhante koci na janati "gharato
agata tantavayasalam gacchati"ti, apica mam tumhe patisandhivasena pucchatha "kuto
agatasi"ti, cutivasena pucchatha "kuhim gamissasi"ti. Aham ca na janami "kuto
camhi agata niraya va devaloka va"ti, na hi janami "kuhimpi gamissami
@Footnote: 1 cha.Ma. caturasitiya panasahassananca
@2 cha.Ma. patta          3 cha.Ma. ayam patho na dissati
Nirayam va devalokam va"ti, tasma "na janami"ti avacam. Tato mam bhagava maranam
sandhaya pucchi "na janasi"ti, aham ca janami "sabbesam maranam dhuvan"ti,
tenavocam "janami"ti. Tato mam bhagava maranakalam sandhaya pucchi "janasi"ti,
aham ca na janami "kada 1- marissami kim ajja va udahu sve"ti, 2-
tenavocam "na janami"ti. Bhagava taya vissajjitam panham "sadhu sadhu"ti
anumodi. Mahajanakayopi "yava pandita ayam darika"ti sadhukarasahassani adasi.
Atha bhagava darikaya sappayam viditva dhammam desento:-
    "andhabhuto ayam loko    tanukettha vipassati
     sakunto 3- jalamuttova  appo saggaya gacchati"ti 4-
imam gathamaha. Sa gathapariyosane sotapattiphale patitthasi. Caturasitiya
panasahassananca dhammabhisamayo ahosi.
   Sa bhagavantam vanditva pitu santikam agamasi, pita tam disva
"cirenagata"ti kuddho vegena tante vemam pakkhipi, tam nikkhamitva darikaya
kucchim bhindi, sa tattheva kalamakasi. So disva "naham mama dhitaram paharim,
apica kho imam vegasa vemam nikkhamitva imissa kucchim bhindi. Jivati nu kho
nanu kho"ti vimamsanto matam disva cintesi "manussa mam `imina dhita marita'ti
natva upakkoseyyum, tena rajapi garukam dandam paneyya, handaham patikacceva
palayissami"ti. So dandabhayena palayanto bhagavato santike kammatthanam
gahetva aranne vasantanam bhikkhunam vasanokasam papuni, te ca bhikkhu
upasankamitva vanditva 5- pabbajjam yaci. Te nam pabbajetva
@Footnote: 1 ka. kadaci      2 cha.Ma. sve vati
@3 cha.Ma. sakuno     4 khu.dha. 25/174/47
@5 cha.Ma. ayam patho na dissati
Tacapancakakammatthanam adamsu, so tam uggahetva vayamanto na cirasseva arahattam papuni,
te cassa acariyupajjhaya. Atha mahapavaranaya sabbeva bhagavato santikam
agamamsu "visuddhippavaranam pavareyyama"ti. 1- Bhagava pavaretva vutthavasso
bhikkhusamghaparivuto gamanigamadisu carikam caramano anupubbena alavim agamasi.
Tattha manussa ca bhagavantam nimantetva danadini karonta tam bhikkhum disva
"dhitaram maretva idani kam maretum agatosi"tiadini vatva uppandesum.
Bhikkhu tam sutva upatthanavelaya upasankamitva bhagavato etamattham arocesum.
Bhagava "na bhikkhave ayam bhikkhu dhitaram mareti, sa attano kammena mata"ti
vatva tassa bhikkhuno manussehi dubbijanam khinasavamunibhavam pakasento bhikkhunam
dhammadesanattham imam gathamabhasi.
   Tassattho:- yo tisupi kammadvaresu silasamyamena samyatatto kayena va
vacaya va cetasa va himsadikam na karoti papam, tanca kho pana daharo va
daharavaye thito, majjhimo va majjhimavaye thito, eteneva nayena thero
pacchimavaye thitoti kadacipi na karoti. Kimkarana? yatatto, yasma anuttaraya
viratiya sabbapapehi uparatacitto vuttam hoti.
   Idani muni arosaneyyo na so roseti kanciti etesam padanam ayam
yojana ca adhippayo ca:- so khinasavamuni arosaneyyo "dhitumarako"ti va
"pesakarako"ti va evamadina nayena kayena va vacaya va rosetum
ghattetum badhetum araho na hoti. Sopi hi na roseti kanci "naham mama
dhitaram maremi, tvam maresi, tumhadiso va mareti"tiadini vatva kanci na
@Footnote: 1 cha.Ma. pavaressamati
Roseti na ghatteti na badheti, tasma sopi na rosaneyyo. Apica kho pana
"titthatu nago, ma nagam ghattesi, namo karohi nagassa"ti 1- vuttanayena
namassitabboyeva hoti. Tam vapi dhira muni vedayantiti ettha pana tampi dhirava
munim vedayantiti evam padavibhago veditabbo. Adhippayo cettha:- tam "ayam
arosaneyyo"ti ete balamanussa ajanitva rosenti. Ye pana dhira honti,
te dhirava tampi munim vedayanti, ayam khinasavamuniti janantiti.
   [219] Yadaggatoti ka uppatti? savatthiyam kira pancaggadayako
Nama brahmano ahosi. So nippajjamanesu 2- sassesu khettaggam rasaggam
kotthaggam kumbhiaggam bhojanagganti imani panca aggani deti. Tattha
pathamapakkani yo ca 3- saliyavagodhumasisani aharapetva yagupayasaputhukadini
patiyadetva "aggassa data medhavi, aggam so adhigacchati"ti evamditthiko
hutva buddhappamukhassa bhikkhusamghassa danam deti, idamassa khettaggadanam.
Nipphannesu pana sassesu layitesu madditesu ca pavaradhannani gahetva
tatheva danam deti, idamassa rasaggadanam. Puna tehi dhannehi kotthagarani
purapetva pathamam kotthagaravivarane pathamanihatani dhannani gahetva tatheva
danam deti, idamassa kotthaggadanam. Yam yadeva panassa ghare randhati, 4- tato
aggam anuppattapabbajitanam adatva antamaso darakanampi na kinci deti,
idamassa kumbhiaggadanam. Puna attano bhojanakale pathamupanitam bhojanam
purebhattakale samghassa, pacchabhattakale sampattayacakanam, tadabhavena 5- antamaso
sunakhanampi adatva na bhunjati, idamassa bhojanaggadanam. Evam so
pancaggadayakotveva abhilakkhito ahosi.
@Footnote: 1 Ma.mu. 12/249/211    2 cha.Ma. nipphajjamanesu  3 cha.Ma. pathamapakkaniyeva
@4 cha.Ma. randheti                 5 cha.Ma. tadabhave
   Athekadivasam bhagava paccusasamaye buddhacakkhuna lokam volokento tassa
brahmanassa brahmaniya ca sotapattimaggaupanissayam disva sarirapatijagganam
katva anuppageyeva 1- gandhakutim pavisi. Bhikkhu pidahitadvaram 2- gandhakutim disva
"ajja bhagava ekakova gamam pavisitukamo"ti natva bhikkhacaravelaya gandhakutim
padakkhinam katva pindaya pavisimsu. Bhagavapi brahmanassa bhojanavelaya 3-
nikkhamitva savatthim pavisi. Manussa bhagavantam disvayeva "nunajja koci
satto anuggahitabbo atthi, tatha hi bhagava ekakova pavittho"ti natva
na bhagavantam upasankamimsu nimantanatthaya. Bhagavapi anupubbena brahmanassa
gharadvaram sampatva atthasi, tena ca samayena brahmano bhojanam gahetva
nisinno hoti, brahmani pasassa vijanim gahetva thita. Sa bhagavantam disva
"sacayam brahmano passeyya, pattam gahetva sabbam bhojanam dadeyya, tato
me puna pacitabbam bhaveyya"ti cintetva appasadanca maccheranca uppadetva
yatha brahmano bhagavantam na passati, evam talavantena paticchadesi. Bhagava
tam natva sarira pabham 4- munci, tam brahmano suvannobhasam disva "kimetan"ti
olokento 5- addasa bhagavantam dvare thitam. Brahmanipi "dittho tena 6-
bhagava"ti tavadeva talavantam nikkhipitva bhagavantam upasankamitva pancapatitthitena
vandi, vanditva cassa utthahantiya sappayam viditva bhagava:-
       "sabbaso namarupasmim    yassa natthi mamayitam
        asata ca na socati    sa ve bhikkhuti vuccati"ti 7-
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. atippageva        2 cha.Ma. pihitadvaram
@3 cha.Ma. bhojanavelayam        4 cha.Ma. sarirabham
@5 cha.Ma. ullokento        6 cha.Ma. dittho nena
@7 khu.dha. 25/367/81
Imam gathamabhasi. Sa gathapariyosaneyeva sotapattiphale patitthasi. Brahmanopi
bhagavantam antogharam pavesetva asane nisidapetva dakkhinodakam datva
attano upanitabhojanam upanamesi "tumhe bhante sadevake loke aggadakkhineyya,
sadhu me tam bhojanam attano patte patitthapetha"ti. Bhagava tassa anuggahattham
patiggahetva paribhunji, katabhattakicco ca brahmanassa sappayam viditva imam
gathamabhasi.
   Tassattho:- yam kumbhito pathamameva gahitatta aggato, addhavasesaya 1-
kumbhiya agantva tato gahitatta majjhato, ekadvikatacchumattavasesaya
kumbhiya agantva tato gahitatta sesato va pindam labhetha. Paradattupajiviti
pabbajito. So hi udakadantaponam thapetva avasesam pareneva dattam upajivati,
tasma "paradattupajivi"ti vuccati. Nalam thutum napi 2- nipaccavaditi aggato laddha
attanam va dayakam va thometumpi narahati pahinanunayatta, sesato laddha
"kim etam imina dinnan"tiadina nayena dayakam nipatetva appiyavacanani
vattumpi narahati 3- pahinapatighatta. Tam vapi dhira muni vedayantiti tampi
pahinanunayapatigham dhirava munim vedayantiti brahmanassa arahattanikutena gatham
desesi. Gathapariyosane brahmano sotapattiphale patitthahiti.
   [220] Munim carantanti ka uppatti? savatthiyam kira annataro
Setthiputto utuvasena tisu pasadesu sabbasampattihi paricarayamano daharova
pabbajitukamo hutva tato 4- matapitaro yacitva khaggavisanasutte "kama
hi citra"ti 5- imissa gathaya atthuppattiyam vuttanayeneva tikkhattum pabbajitva
@Footnote: 1 cha.Ma. addhavasesaya    2 cha.Ma. nopi    3 cha.Ma. vattapi na hoti
@4 cha.Ma. ayam patho na dissati           5 khu.dha. 25/50/345
Ca uppabbajitva ca catutthavare arahattam papuni. Tam pubbaparicayena bhikkhu
bhananti "samayo avuso uppabbajitun"ti. So "abhabbodanaham avuso
vibbhamitun"ti aha. Tam sutva bhikkhu bhagavato arocesum, bhagava "evametam
bhikkhave abhabbo so dani vibbhamitun"ti tassa khinasavamunibhavam avikaronto
imam gathamaha.
   Tassattho:- moneyyadhammasamannagamena munim, ekaviharitaya, pubbe
vuttappakarasu va cariyasu yaya kayaci cariyaya carantam, pubbe viya methunadhamme
cittam akatva anuttaraya viratiya viratam methunasma. Dutiyapadassa sambandho:-
kidisam munim carantam viratam methunasmati ce? yo yobbane na upanibajjhate 1-
kvaci, yo bhadrepi yobbane vattamane kvaci itthirupe yatha pure, evam
methunaragena na upanibajjhati. Atha va kvaci attano va parassa va yobbane
"yuva tavamhi, ayam va yuvati patisevami tava kame"ti evam yo ragena na
upanibajjhatiti ayamettha attho. Na kevalam ca viratam methunasma, apica kho pana
jatimadadibheda mada, pancakamagunesu sativippavasasankhata pamadapi ca viratam,
evam madappamada viratatta evam 2- ca vippamuttam sabbakilesabandhanehi. Yatha
va eko lokikayapi viratiya virato hoti, na evam, kim pana vippamuttam viratam,
sabbakilesabandhanehi vippamuttatta lokuttaraviratiya viratantipi attho. Tam vapi
dhirati tampi dhira eva munim vedayanti, 3- tumhe pana nam na vedayatha, tena nam
evam bhanathati dasseti.
   [221] Annaya lokanti ka uppatti? bhagava kapilavatthusmim viharati.
Tena kho pana samayena 4- nandassa abharanamangalam abhisekamangalam avahamangalanti
@Footnote: 1 cha.Ma. yobbanena nopanibajjhate      2 cha.Ma. eva
@3 cha.Ma. tam vapi dhira muni vedayantiti     4 cha.Ma. tena samayena
Tini mangalani akamsu. Bhagavapi tattha nimantito pancabhikkhusatehi saddhim tattha gantva
bhattam 1- bhunjitva nikkhamanto nandassa hatthe pattam adasi. Tam nikkhamantam
disva janapadakalyani "tuvatam kho ayyaputta agaccheyyasi"ti aha. So bhagavato
garavena "handa bhagava pattan"ti vattum asakkonto viharameva gato. Bhagava
gandhakutiparivene thatva "ahara nanda pattan"ti gahetva "pabbajissasi"ti
aha. So bhagavato garavena patikkhipitum asakkonto "pabbajami bhagava"ti
aha, tam bhagava pabbajesi. So pana janapadakalyaniya vacanam punappunam
saranto ukkanthi. Tam bhikkhu bhagavato arocesum, bhagava nandassa anabhiratim
vinodetukamo 2- "tavatimsabhavanam gatapubbosi nanda"ti aha, nando "naham
bhante gatapubbo"ti avoca.
   Tato nam bhagava attano anubhavena tavatimsabhavanam netva
vejayantapasadadvare atthasi. Bhagavato agamanam viditva sakko accharaganaparivuto
pasada orohi. Ta sabbapi kassapassa bhagavato savakanam padamakkhanatelam
datva kakutapadiniyo ahesum. Atha bhagava nandam amantesi "passasi no tvam
nanda imani panca accharasatani kakutapadani"ti sabbam vittharetabbam.
Matugamassa nama nimittanubyanjanam gahetabbanti sakalepi buddhavacane etam
natthi, atha ca panettha bhagava upayakusalataya aturassa dose uggiletva
niharitukamo bhisakko viya 3- nandassa ragam uggiletva niharitukamo
nimittanubyanjanaggahanam anunnasi yatha tam anuttaro purisadammasarathiti. Tato
bhagava accharahetu nandassa brahmacariye abhiratim viditva bhikkhu anapesi
"bhatakavadena nandam codetha"ti. So tehi codiyamano lajjito yoniso
@Footnote: 1 cha.Ma. ayam patho na dissati   2 ka. vinetukamo
@3 cha.Ma. vejjo subhojanam viya
Manasikaronto patipajjitva na cirasseva arahattam sacchakasi. Tassa cankamanakotiyam
rukkhe adhivattha devata bhagavato etamattham arocesi, bhagavatopi nanam udapadi.
Bhikkhu ajananta tathevayasmantam codenti, bhagava "na bhikkhave idani nando
evam codetabbo"ti tassa khinasavamunibhavam dipento tesam bhikkhunam dhammadesanattham
imam gathamabhasi.
   Tassattho:- dukkhasaccavavatthanakaranena 1- khandhadilokam annaya janitva
vavatthapetva nirodhasaccasacchikiriyaya paramatthadassim samudayappahanena ca catubbidham
ogham pahinasamudayatta rupamadadivegasahanena cakkhvadiayatanasamuddam ca 2- atitariya
atitaritva atikkamitva maggabhavanaya, "tanniddeso tadin"ti 3- imaya
tadilakkhanappattiya tadim. Yo cayam kamaragadikilesarasiyeva avahananatthena
ogho, kucchitagatipariyayena samuddanatthena samuddo, tam samudayappahanena 4-
ogham samuddam ca atitariya atitinnoghatta idani tumhehi evam vuccamanepi
vikaramanapajjanataya tadinti evamettha 5- attho ca adhippayo ca veditabbo.
Tam chinnagantham asitam anasavanti idam panassa thutivacanameva, imaya catusaccabhavanaya
catunnam ganthanam chinnatta chinnagantham, ditthiya va tanhaya va katthaci
anissitatta asitam, catunnam asavanam abhavena anasavanti vuttam hoti. Tam vapi
dhira muni vedayantiti tampi dhira va khinasavamunim vedayanti, tumhe pana
avedayamana evam bhanathati dasseti.
   [222] Asama ubhoti ka uppatti? annataro bhikkhu kosalaratthe
Paccantagamam nissaya aranne viharati, tasmim ca game migaluddako tassa
@Footnote: 1 cha.Ma. dukkhasaccavavatthanatharanena     2 cha.Ma. cakkhadiayatanasamuddanca
@3 cha.Ma. tanniddesa taditi       4 cha.Ma. samudayappahaneneva
@5 cha.Ma. evampettha
Bhikkhuno vasanokasam gantva mige bandhati. So arannam pavisanto theram gamam
pindaya pavisantampi passati, aranna agacchanto gamato nikkhamantampi
passati. Evam abhinhadassanena there jatasineho ahosi. So yada bahumamsam
labhati, tada therassapi rasapindapatam deti. Manussa ujjhayanti "ayam bhikkhu
`amukasmim padese miga titthanti caranti paniyam pivanti'ti luddakassa aroceti,
tato luddako mige mareti, tena ubho sangamma jivikam kappenti"ti. Atha
bhagava janapadacarikam caramano tam janapadam agamasi, bhikkhu gamam pindaya
pavisanta tam pavattim sutva bhagavato arocesum. Bhagava luddakena saddhim
samanajivikabhavasadhakam tassa bhikkhuno khinasavamunibhavam dipento tesam bhikkhunam
dhammadesanattham imam gathamabhasi.
   Tassattho:- yo ca bhikkhave bhikkhu, yo ca luddako, ete asama
ubho. Yam manussa bhananti "samanajivika"ti, tam miccha. Kimkarana?
duraviharavuttino, dure viharo ca vutti ca nesanti duraviharavuttino. Viharoti
vasanokaso, so ca bhikkhuno aranne, luddakassa ca game. Vuttiti jivika,
sa ca bhikkhuno game sapadanabhikkhacariya, luddakassa ca aranne migasakunamarana
puna caparam gihi daraposi, so luddako tena kammena puttadaram poseti,
amamo ca subbato, puttadaresu tanhaditthimamattavirahito sucivatatta sundaravatatta
ca subbato khinasavo bhikkhu. Puna caparam parapanarodhaya gihi asannato, so
luddako gihi parapanarodhaya tesam pananam jivitindriyupacchedaya kayavacacittehi
asamyato. Niccam muni rakkhati panine yato, itaro pana khinasavamuni
kayavacacittehi niccam yato samyato panino rakkhati. Evam sante te katham
samanajivika bhavissantiti.
   [223] Sikhi yathati ka uppatti? bhagavati kapilavatthusmim viharante
sakiyanam katha udapadi "pathamasotapanno 1- paccha sotapattim pattassa
dhammena vuddhataro hoti, tasma paccha sotapannena bhikkhuna pathamasotapannassa
gihino abhivadanadini kattabbani"ti. Tam katham annataro pindapatacariko 2-
bhikkhu sutva bhagavato arocesi. Bhagava "anna eva hi ayam jati, pujaneyyavatthu
lingan"ti sandhaya "anagamipi ce bhikkhave gihi hoti, tena tadahupabbajitassapi
samanerassa abhivadanadini kattabbaneva"ti vatva puna paccha sotapannassapi
bhikkhuno pathamasotapannagahatthato atimahantam visesam dassento bhikkhunam
dhammadesanattham imam gathamabhasi.
   Tassattho:- yvayam matthake jataya sikhaya sabbhavena sikhi, manidandasadisaya
givaya nilagivoti ca mayuro vihangamo vuccati, so yatha haritahamsatambahamsakhirahamsakala-
hamsapakahamsasuvannahamsesu yvayam suvannahamso, tassa hamsassa javena
solasimpi kalam na upeti. Suvannahamsopi 3- muhuttakena yojanasahassampi gacchati,
yojanampi asamattho itaro dissati. 4- Dassaniyatta 5- pana ubhopi dassaniya
honti, evam gihi pathamasotapannopi kincapi maggadassanena dassaniyo hoti,
atha kho so paccha sotapannassapi maggadassanena tulyadassaniyabhavassapi
bhikkhuno javena nanukaroti. Katamena javena? uparimaggavipassanananajavena.
Gihino hi tam nanam dandham hoti puttadaradijatitaya 6- jatitatta, bhikkhuno
pana tikkham hoti tassa jataya vijatitatta. Svayamattho bhagavata "munino
@Footnote: 1 cha.Ma. pathamakasotapanno      2 cha.Ma. pindacariko
@3 cha.Ma. suvannahamso hi        4 cha.Ma. ayam patho na dissati
@5 cha.Ma. dassaniyataya        6 cha.Ma. puttadaradijataya
Vivittassa vanasmim jhayato"ti imina padena desito. 1- Ayam hi sekkhamuni
bhikkhu kayacittavivekena ca vivitto hoti, lakkhanarammanupanijjhanena ca niccam
vanasmim jhayati, kuto gihino evarupo viveko ca jhanam cati ayam hi ettha
adhippayoti.
           Paramatthajotikaya khuddakatthakathaya
             suttanipatatthakathaya
            munisuttavannana nitthita.
         Nitathito ca pathamo vaggo atthavannananayato.
             Namena uragavaggoti.
            ----------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 28 page 286-310. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=28&A=6737&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=28&A=6737&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=313              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=7600              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=7543              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=7543              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]