ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   {322} Dukesu. Sacittaka apatti sannavimokkha acittaka
nosannavimokkha. Laddhasamapattikassa apatti nama
bhutarocanapatti. Aladdhasamapattikassa abhutarocanapatti.
Saddhammapatisannutta nama padasodhammadika. Asaddhammapatisannutta nama
dutthullavacapatti. Saparikkharapatisannutta nama nissaggiyavatthuno
anissajjitvaparibhoge pattacivaranamnidahane kilitthacivaranamadhovane
malaggahitassa pattassa apacaneti evam ayuttaparibhoge apatti.
Paraparikkharapatisannutta nama sanghikamancapithadinam ajjhokase
santharanaanapucchagamanadisu apajjitabba apatti. Sapuggala-
patisannutta nama mudupitthikassa lambissa uruna angajatam
pilentassatiadina nayena vuttapatti. Parapuggalapatisannutta nama
methunadhamma kayasamsagga paharadanadisu vuttapatti. Sikhiranisiti saccam
bhananto garukam apajjati. Sampajanamusavade pacittiyanti musa
bhananto lahukam. Abhutarocane musa bhananto garukam. Bhutarocane
saccam bhananto lahukam. Sanghakammam vaggam karissamiti antosimaya
ekamante nisidanto bhumigato apajjati nama. Sace pana
angulimattampi akase tittheyya na apajjeyya. Tena vuttam
no vehasagatoti. Vehasakutiya ahacca padakam mancam va pitham va
abhinisidanto vehasagato apajjati nama. Sace pana tam bhumiyam
Pannapetva nipajjeyya na apajjeyya. Tena vuttam no
bhumigatoti. Gamiyo gamiyavattam apuretva gacchanto nikkhamanto
apajjati nama no pavisanto. Agantuko agantukavattam
apuretva sachattupahano pavisanto pavisanto apajjati nama no
nikkhamanto. Adiyanto apajjati nama bhikkhuni atigambhiram
udakasuddhikam adiyamana. Dubbannakaranam anadiyitva civaram
paribhunjanto pana anadiyanto apajjati nama. Mugavattadini
titthiyavattani samadiyanto samadiyanto apajjati nama.
Parivasikadayo pana tajjaniyadikammakata va attano vattam
asamadiyanta asamadiyanta apajjanti nama. Te sandhaya vuttam
atthapatti na samadiyanto apajjatiti. Annatikaya bhikkhuniya
civaram sibbento vejjakammabhandagarikakamma cittakammani va
karonto karonto apajjati nama. Upajjhayavattadini akaronto
akaronto apajjati nama. Annatikaya bhikkhuniya civaram dadamano
dento apajjati nama. Saddhiviharikaantevasikanam civaradini
adento adento apajjati nama. Annatikaya bhikkhuniya civaram
ganhanto patigganhanto apajjati nama. Na bhikkhave ovado
na gahetabboti vacanato ovadam na ganhanto na patigganhanto
apajjati nama. Nissaggiyavatthum anissajjitva paribhunjanto
paribhogena apajjati nama. Pancahikam sanghativaram atikkamayamano
aparibhogena apajjati nama. Sahagaraseyyam rattim apajjati nama.
Dvaram asamvaritva patisalliyanto diva apajjati nama no rattim.
Ekarattacharattasattahadasahamasatikkamesu vuttam apattim apajjanto
arunugge apajjati nama. Pavaretva bhunjanto na arunugge
apajjati nama. Bhutagamanceva angajatanca chindanto chindanto
apajjati nama. Kese ca nakhe ca na chindanto na chindanto
apajjati nama. Apattim chadento chadento apajjati nama.
Tinena va pannena va paticchadetva agantabbam na tveva
naggena agantabbam yo agaccheyya apatti dukkatassati imam
pana apattim na chadento apajjati nama. Kusaciradini dharento
dharento apajjati nama. Ayam te bhikkhu patto yava bhedanaya
dharetabboti imam apattim na dharento apajjati nama.
   Attana va attanam nanasamvasakam karotiti ekasimayam dvisu
sanghesu nisinnesu ekasmim pakkhe nisiditva parapakkhassa laddhim
ganhanto yasmim pakkhe nisinno tesam attana va attanam
nanasamvasakam karoti nama. Yesam santike nisinno tesam
ganapurako hutvapi kammam kopeti itaresam hatthapasam anagatatta.
Samanasamvasakepi eseva nayo. Yesam hi so laddhim roceti tesam
samanasamvasako hoti. Itaresam nanasamvasako.
   Satta apattiyo satta apattikkhandhati apajjitabbato
apattiyo rasatthena khandhati evam dveyeva namani hontiti
namavasena dukam dassitam. Kammena va salakagahena vati ettha
Uddeso ceva kammanca ekam. Voharo ceva anussavana ca
salakagaho ca ekam. Voharanussavanasalakagaha pubbabhaga.
Kammanceva uddeso ca pamanam.
   Addhanahino nama onavisativasso. Angahino nama
hatthacchinnadibhedo. Vatthuvipanno nama pandako tiracchanagato
ubhatobyanjanako ca. Avasesa theyyasamvasakadayo attha
abhabbapuggala karanadukkataka nama. Dukkatakiriya dukkatakamma.
Imasmimyeva attabhave katena attano kammena abhabbatthanam
pattati attho. Aparipuro nama aparipunnapattacivaro. No ca
yacati nama upasampadam na yacati. Alajjissa ca balassa cati
alajji sacepi tipitako hoti balo ca sacepi satthivasso hoti
ubhopi nissaya na vattabbam. Balassa ca lajjissa ca yacatiti
ettha. Balassa tvam nissayam ganhahiti anayapi nissayo
databbo. Lajjissa pana yacantasseva. Satisaranti sadosam
yam ajjhacaranto apattim apajjati.
   Kayena patikkosana nama hatthavikaradihi patikkosana.
Kayena va patijanatiti hatthavikaradihi patijanati. Upaghatika
nama upaghata. Sikkhupaghatika nama sikkhupaghato. Bhogupaghatika
nama paribhogupaghato. Tattha tisso sikkha asikkhato
sikkhupaghatika veditabba. Sanghikam va puggalikam va dupaparibhogam
bhunjato bhogupaghatika veditabba.
   Dve venayikati dve attha vinaye siddha. Pannattam
nama sakale vinayapitake kappiyakappiyavasena pannattam. Pannatta-
nulomannama catusu mahapadesesu datthabbam. Setughatoti
paccayaghato. Yena cittena akapapiyam kareyya tassa cittassapi
anuppadananti attho. Mattakaritati mattaya pamanena karanam
pamane thananti attho.
   Kayena apajjatiti kayadvarikam kayena apajjati.
Vacidvarikam vacaya. Kayena vutthatiti tinavattharakasamathe vinapi
desanaya kayeneva vutthati. Desetva vutthahanto pana vacaya
vutthati.
   Abbhantaraparibhogo nama ajjhoharanaparibhogo. Bahiraparibhogo
nama sisamakkhanadi.
   Anagatam bharam vahatiti atherova samano therehi vahitabbam
vijanagaha dhammajjhesanadibharam vahati tam nittharitum viriyam arabhati.
Agatam bharam na vahatiti thero therakiccam na karoti. Anujanami
bhikkhave therena bhikkhuna samam va dhammam bhasitum param va
ajjhesitum anujanami bhikkhave theradheyyam patimokkhantievamadi
sabbam parihapetiti attho.
   Na kukkuccayitabbam kukkuccayatiti na kukkuccayitabbam
kukkuccayitva karoti. Kukkuccayitabbam na kukkuccayatiti
kukkuccayitabbam na kukkuccayitva karoti. Etesam dvinnam diva ca
Ratto ca asava vaddhantiti attho. Anantaradukepi
vuttapatipakkhavasena attho veditabbo. Sesam tattha tattha vuttanayatta
uttanatthamevati.
          Dukavannana nitthita.             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 492-497. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10022&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10022&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=-245              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=7131              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7177              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7177              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]