ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

         Aparadutiyagathasanganikavannana
           ------------
   {474} katapattiyo kayikatiadigathanam vissajjane. Cha apattiyo
kayikati antarapeyyale catutthena apattisamutthanena cha apattiyo
apajjati bhikkhu methunam dhammam patisevati apatti parajikassati-
adina nayena vutta apattiyo. Kayadvare samutthitatta hi
eta kayikati vuccanti. Cha vacasikati tasmimyeva antarapeyyale
pancamena apattisamutthanena cha apattiyo apajjati bhikkhu
papiccho icchapakatotiadina nayena vutta apattiyo.
Chadenatassa tissoti vajjapaticchadikaya bhikkhuniya parajikam bhikkhussa
sanghadisesapaticchadane pacittiyam attano dutthullapattipaticchadane
dukkatam. Panca samsaggapaccayati bhikkhuniya kayasamsagge parajikam
bhikkhuno sanghadiseso kayena kayapatibaddhe thullaccayam nissaggiyena
kayapatibaddhe dukkatam angulipatodake pacittiyanti ima kayasamsaggapaccaya
panca apattiyo. Arunugge tissoti ekarattacharattasattaha
dasaha masatikkamavasena nissaggiyam pacittiyam bhikkhuniya
rattivippavase sanghadiseso pathamampi yamam chadeti dutiyampi
tatiyampi yamam chadeti uddhaste arune channa hoti apatti
yo chadeti (apattim) so dukkatam desapetabboti ima
Arunugge tisso apattiyo apajjati. Dve yavatatiyakati
ekadasa yavatatiyaka nama pannattivasena pana dve honti
bhikkhunam yavatatiyaka bhikkhuninam yavatatiyakati. Ekettha atthavatthukati
bhikkhuninamyeva eka ettha imasmim sasane atthavatthuka nama.
Ekena labbasangahoti yassa siya apatti so avikareyyati imina
ekena nidanuddesena sabbasikkhapadanam ca sabbapatimokkhuddesanam ca
sangaho hoti. Vinayassa dve mulaniti kayo ceva vaca ca.
Garuka dve vuttati parajikasanghadisesa. Dve dutthullacchadanati
vajjapaticchadikaya parajikam sanghadisesapaticchadakassa pacittiyanti
ima dve dutthullacchadanapattiyo nama. Gamantare catassoti
bhikkhu bhikkhuniya saddhim samvidahati dukkatam annassa gamassa
upacaram okkamati pacittiyam bhikkhuniya gamantaram gacchantiya
parikkhitte game pathamapade thullaccayam dutiyapade sanghadiseso
aparikkhittassa pathamapade upacarokkamane thullaccayam dutiyapade
sanghadisesoti ima gamantare dukkatapacittiyathullaccayasanghadisesavasena
catasso apattiyo. Catasso nadiparapaccayati bhikkhu
bhikkhuniya saddhim samvidahati dukkatam navam abhiruhati pacittiyam
bhikkhuniya nadiparam gacchantiya uttaranakale pathamapade thullaccayam
dutiyapade sanghadisesoti ima catasso. Ekamamse thullaccayanti
manussamamse. Navamamsesu dukkatanti sesaakappiyamamsesu. Dve
vacasika rattinti bhikkhuni rattandhakare appadipe purisena saddhim
Hatthapase thita sallapati pacittiyam hatthapasam vijahitva thita
sallapati dukkatam. Dve vacasika divati bhikkhuni diva paticchanne
okase purisena saddhim hatthapase thita sallapati pacittiyam
hatthapasam vijahitva thita sallapati dukkatam. Dadamanassa tissoti
maranadhippayo manussassa visam deti so ce tena marati parajikam
yakkhapetanam deti te ca maranti thullaccayam tiracchanagatassa deti
so ce marati pacittiyam annatikaya bhikkhuniya civaradanepi
pacittiyanti evam dadamanassa tisso apattiyo. Cattaro ca
patiggaheti hatthagahavenigahesu sanghadiseso mukhena angajatagahane
parajikam annatikaya bhikkhuniya civarapatiggahane nissaggiyam
pacittiyam avassutaya avassutassa hatthato khadaniyam bhojaniyam
patigganhantiya thullaccayam evam patiggahe cattaro apattikkhandha
honti. {475} Panca desanagaminiyoti lahuka panca. Cha
sappatikammati parajikam thapetva avasesa. Ekettha appatikammati
parajikapatti. Vinayagaruka dve vuttati parajikanceva
sanghadisesanca. Kayavacasikani cati sabbaneva sikkhapadani
kayavacasikani. Manodvare pannattam ekasikkhapadampi natthi.
Eko vikale dhannarasoti lonasocirakam. Ayameva hi eko
dhannaraso vikale vattati. Eka natticatutthena sammatiti
bhikkhunovadakasammati. Ayameva hi eka natticatutthena kammena
sammati anunnata. Parajika kayika dveti bhikkhunam
Methunadhammaparajikam bhikkhuninam ca kayasamsaggaparajikam. Dve
samvasakabhumiyoti attana va attanam samanasamvasakam karoti samaggo va
nam sangho ukkhittam osareti. Kurundiyam pana samanasamvasakabhumi ca
nanasamvasakabhumi cati evam dve samvasakabhumiyo vutta. Dvinnanca
ratticchedoti parivasikassa ca manattacarikassa ca. Pannatta
dvangula duveti dve dvangulapannattiyo dvangulapabbaparamam
adatabbanti ayameka dvangulam va dvemasam vati ayameka. Dve
attanam vadhitvanati bhikkhuni attanam vadhitva dve apattiyo
apajjati vadhati rodati apatti pacittiyassa vadhati na rodati
apatti dukkatassa. Dvihi sangho bhijjatiti kammena ca
salakagahena ca. Dvettha pathamapattikati ettha sakalepi vinaye
dve pathamapattika ubhinnam pannattivasena. Itaratha pana
nava bhikkhunam nava bhikkhuninancati attharasa honti. Nattiya karana
duveti dve nattikiccani kamma ca kammapadaka ca navasu thanesu
kammam hoti dvisu kammapadabhavena titthati. Panatipate
tissoti anodissa opatam khanati sace manusso marati parajikam
yakkhapetanam marane thullaccayam tiracchanagatassa marane pacittiyanti
ima tisso honti. Vaca parajika tayoti vajjapaticchadikaya
ukkhittanuvattikaya atthavatthukayati. Kurundiyam pana anattiya
adinnadane manussamarane uttarimanussadhammaullapane cati evam
tayo vutta. Obhasana tayoti vaccamaggapassavamaggam adissa
Vannavannabhasane sanghadiseso vaccamaggam passavamaggam thapetva
adhakkhakam ubbhajanumandalam adissa vannavannabhanane thullaccayam
ubbhakkhakam adhojanumandalam adissa vannavannabhanane dukkatam.
Sancarittena va tayoti patigganhati vimamsati paccaharati apatti
sanghadisesassa patigganhati vimamsati na paccaharati apatti
thullaccayassa patigganhati na vimamsati na paccaharati apatti
dukkatassati ime sancarittena karanabhutena tayo apattikkhandha
honti. Tayo puggala na upasampadetabbati addhanahino
angahino vatthuvipanno ca. Tesam nanakaranam vuttameva.
Apicettha yo pattacivarena aparipuro ca paripuro ca na yacati
imepi angahineneva sangahita. Matughatakadayo ca karanadukkataka
pandakaubhatobyanjanakatiracchanagatasankhatena vatthuvipanneneva
sangahitati veditabba. Esa hi nayo kurundiyam vutto. Tayo
kammanam sangahati nattikappana vippakatapaccattam atitakarananti.
Tattha dadeyya kareyyatiadibheda nattikappana deti karotiti-
adibhedam vippakatapaccattam dinnam katantiadibhedam atitakaranam
namati imehi tihi kammani sangayhanti. Aparehipi tihi
sangayhanti vatthuna nattiya anussavanayati. Vatthusampannam hi
nattisampannam anussavanasampannanca kammannama hoti. Tena vuttam
tayo kammanam sangahati. Nasitaka tayo nama mettiyam bhikkhunim
nasetha dusako nasetabbo dasahangehi samannagato samanero
Nasetabbo kantakam samanuddesam nasethati evam lingasamvasa-
dandakammanasanavasena tayo nasitaka veditabba. Tinnannam
ekavacikati anujanami bhikkhave dve tayo ekanussavane katunti
vacanato tinnam jananam ekupajjhayena nanacariyena eka anussavana
vattati. Adinnadane tissoti pade va atirekapade va
parajikam atirekamasake onapancamasake thullaccayam masake
va onamasake va dukkatam. Catasso methunapaccayati akkhayite
parajikam yebhuyyena khayite thullaccayam vivatakate 1- mukhe dukkatam
jatumatthake pacittiyam. Chandantassa tissoti 2- vanappatim chindantassa
parajikam 2- bhutagame pacittiyam angajate thullaccayam. Panca
chadditapaccayati anodissa visam chaddeti sace tena manusso
marati parajikam yakkhapete thullaccayam tiracchanagate pacittiyam
visatthichaddane sanghadiseso sekhiyesu harite uccarapassavachaddane
dukkatam ima chadditapaccaya pancapattiyo honti. Pacittiyena
dukkata katati bhikkhunovadakavaggasmim dasasu sikkhapadesu pacittiyena
saddhim dukkata kataevati attho. Caturettha navaka vuttati
pathamasikkhapadamhiyeva adhammakamme dve dhammakamme dveti evam
cattaro navaka vuttati attho. Dvinnampi civarena cati bhikkhunam
santike upasampannaya civaram dentassa pacittiyam bhikkhuninam santike
upasampannaya dentassa dukkatanti evam dvinnam bhikkhuninam civaram
@Footnote: 1. vattakatetipi . 2. 2. (?).
Dentassa civarena karanabhutena apatti hotiti attho. Attha
patidesaniya paliyam agata eva. Bhunjantamakadhannena pacittiyena
dukkata katati amakadhannam vinnapetva bhunjantiya pacittiyena
saddhim dukkata katayeva. Gacchantassa catassoti bhikkhuniya va
matugamena va saddhim samvidhaya gacchantassa dukkatam gamupacarokkamane
pacittiyam ya bhikkhuni eka gamantaram gacchati tassa gamupacaram
okkamantiya pathamapade thullaccayam dutiyapade sanghadisesoti
gacchantassa ima catasso apattiyo honti. Thitassa vapi
tattakati thitassapi catassoevati attho. Katham. Bhikkhuni
andhakare va paticchanne va okase mittasanthavavasena purisassa
hatthapase titthati pacittiyam hatthapasam vijahitva titthati dukkatam
arunuggamanakale dutiyikaya hatthapasam vijahanti titthati thullaccayam
vijahitva titthati sanghadiseso. Nisinnassa catasso apattiyo
nipannassapi tattakati sacepi hi sa nisidati va nipajjati va
etayeva catasso apattiyo apajjati. {476} Panca pacittiyaniti
panca bhesajjani patiggahetva nanabhajanesu va ekabhajane va
amissetva thapitani honti. Sattahatikkame so bhikkhu panca
pacittiyani sabbani nanavatthukani ekakkhane apajjati. Imam
pathamam apanno imam pacchati na vattabbo. Nava pacittiyaniti
yo bhikkhu nava panitabhojanani vinnapetva etehi saddhim ekatova
ekam kabalam omadditva mukhe pakkhipitva paragalam atikkameti
Ayam nava pacittiyani sabbani nanavatthukani ekakkhane apajjati.
Imam pathamam apanno imam pacchati na vattabbo. Ekavacaya
deseyyati aham bhante panca bhesajjani patiggahetva sattaham
atikkametva panca apattiyo apanno ta tumhamule patidesemiti
evam ekavacaya deseyya desitaneva honti dvihi tihi vacahi
kiccam nama natthi. Dutiyavissajjanepi aham bhante nava
panitabhojanani vinnapetva bhunjitva nava apattiyo apanno ta
tumhamule patidesemiti vattabbam. Vatthum kittetva deseyyati
aham bhante panca bhesajjani patiggahetva sattaham atikkamesim
yathavatthukam ta tumhamule patidesemiti evam vatthum kittetva
deseyya. Desitava honti apattiyo. Apattiya nama
gahanena kiccam natthi. Dutiyavissajjanepi aham bhante nava
panitabhojanani vinnapetva bhutto yathavatthukam ta tumhamule
patidesemiti vattabbam. Yavatatiyake tissoti ukkhittanuvattikaya
parajikam bhedakanuvattakanam kokalikadinam sanghadisesam papikaya
ditthiya appatinissagge candakaliya ca bhikkhuniya pacittiyanti
ima yavatatiyakena tisso apattiyo. Cha voharapaccayati
payuttavacapaccaya 1- cha apattiyo apajjatiti attho. Katham.
Ajivahetu ajivakarana papiccho icchapakato asantam abhutam
uttarimanussadhammam ullapati apatti parajikassa ajivahetu
@Footnote: 1. payuttavacapaccayatipi.
Ajivakarana sancarittam samapajjati apatti sanghadisesassa ajivahetu
ajivakarana yo te vihare vasati .pe. Apatti thullaccayassa
ajivahetu ajivakarana bhikkhu panitabhojanani attano atthaya
vinnapetva bhunjati apatti pacittiyassa ajivahetu ajivakarana
bhikkhuni panitabhojanani attano atthaya vinnapetva bhunjati
apatti patidesaniyassa ajivahetu ajivakarana supam va odanam
va agilano attano atthaya vinnapetva bhunjati apatti
dukkatassati. Khadantassa tissoti manussamamse thullaccayam avasesesu
akappiyamamsesu dukkatam bhikkhuniya lasune pacittiyam. Panca
bhojanapaccayati avassuta avassutassa purisapuggalassa hatthato bhojanam
gahetva tatheva manussamamsam lasunam attano atthaya vinnapetva
gahitapanitabhojanani avasesam ca akappiyamamsam pakkhipitva vomissakam
omadditva ajjhoharamana sanghadisesam thullaccayam pacittiyam
patidesaniyam dukkatanti ima panca apattiyo bhojanapaccaya
apajjati. Panca thananiti ukkhittanuvattikaya bhikkhuniya
yavatatiyam samanubhasanaya appatinissajjantiya nattiya dukkatam dvihi
kammavacahi thullaccayam kammavacapariyosane apatti parajikassa
sanghabhedaya parakkamanadisu sanghadiseso ca papikaya ditthiya
appatinissagge pacittiyanti evam sabba yavatatiyaka panca
thanani gacchanti. Pancannanceva apattiti apatti nama
pancannam sahadhammikanam hoti. Tattha dvinnam nippariyayena
Apattiyeva. Sikkhamana samanera samanerinam pana akappiyata
na vattatiti imina pariyayena apatti. Te apattim na
desapetabba. Dandakammam pana tesam katabbam. Pancannam
adhikaranena cati adhikaranam ca pancannamevati attho. Etesamyeva
hi pancannam pattacivaradinam atthaya vinicchayavoharo adhikarananti
vuccati. Gihinam pana attakammam nama hoti. Pancannam
vinicchayo hotiti pancannam sahadhammikanamyeva vinicchayo nama hoti.
Pancannam vupasamena cati etesamyeva pancannam adhikaranam vinicchinitam
vupasantam nama hotiti attho. Pancannanceva anapattiti
etesamyeva pancannam anapatti nama hotiti attho. Tihi
thanehi sobhatiti sanghadihi tihi karanehi sobhati. Katavitikkamo
hi puggalo sappatikammam apattim sanghamajjhe ganamajjhe puggalassa
santike va patikaritva abbhunhasilo patipakatiko hoti.
Tasma tihi thanehi sobhatiti vuccati. Dve kayika rattinti
bhikkhuni rattandhakare purisassa hatthapase thana nisajjana sayanani
kappiyamana pacittiyam hatthapasam vijahitva thanadini kappiyamana
dukkatanti dve kayadvarasambhava apattiyo rattim apajjati.
Dve kayika divati etenevupayena diva paticchanne okase
dve apattiyo apajjati. Nijjhantassa eka apattiti na ca
bhikkhave sarattena matugamassa angajatam upanijjhayitabbam yo
upanijjhayeyya apatti dukkatassati nijjhantassa ayameka
Apatti. Eka pindapatapaccayati na ca bhikkhave bhikkhadayikaya
mukham oloketabbanti ettha vuttadukkatapatti. Antamaso yagum
va byanjanam va dentassa samanerassapi hi mukham olokayato
dukkatameva. Kurundiyam pana eka pindapatapaccayati bhikkhuni-
paripacitam pindapatam bhunjantassa pacittiyanti vuttam. Atthanisamse
sampassanti kosambikkhandhake vuttanisamse. Ukkhittaka tayo
vuttati apattiya adassane appatikamme papikaya ca ditthiya
appatinissaggeti. Tecattalisa sammavattanati tesamyeva ukkhittakanam
ettakesu vattesu sammavattana. Pancatthane musavadoti parajika-
sanghadisesa thullaccaya pacittiya dukkatasankhate pancatthane musavado
gacchati. Cuddasa paramanti vuccatiti dasahaparamadina nayena hettha
vuttam. Dvadasa patidesaniyati bhikkhunam cattari bhikkhuninam attha.
Catunnam desanaya cati catunnam accayadesanayati attho. Katama
pana sati. Devadattena payojitanam abhimaranam accayadesana
anuruddhattherassa upatthayikaya accayadesana vaddhassa licchavino
accayadesana vasabhagamiyattherassa ukkhepaniyakammam katva agatanam
bhikkhunam accayadesanati ayam catunnam accayadesana nama. Atthangiko
musavadoti pubbevassa hoti musa bhanissanti adim katva vinidhaya
sannanti pariyosanehi atthahi angehi samannagato atthangiko.
Attha uposathanganipi panam na hannetiadina nayena vuttaneva.
Attha duteyyanganiti idha bhikkhave bhikkhu sota ca hoti saveta
Catiadina nayena sanghabhedake vuttani. Attha titthiyavattani
mahakhandhake vuttani. Atthavacika upasampadati bhikkhuninam upasampadam
sandhaya vuttam. Atthannam paccutthatabbanti bhattagge atthannam
bhikkhuninam itarahi paccutthaya asanam databbam. Bhikkhunovadako
atthahiti atthangehi samannagato bhikkhuniovadako sammannitabbo.
   Ekassa chejjanti gathaya. Navasu yo salakam gahetva
sangham bhinadati tasseva chejjam hoti devadatto viya parajikam
apajjati. Bhedakanuvattakanam catunnam thullaccayam kokalikadinam viya.
Dhammavadinam catunnam anapatti. Ima pana apattiyo ca anapattiyo ca
sabbesam ekavatthuka sanghabhedavatthuka eva. Nava aghatavatthuniti
gathaya. Navahiti navahi bhikkhuhi sangho bhijjati. Nattiya
karana navati nattiya katabbani kammani navati attho.
Sesam uttanameva. {477} Dasa puggala nabhivadetabbati senasanak-
khandhake vutta dasa jana. Anjalisamicena cati samicikammena
saddhim anjali ca tesam na katabbo. Neva paniyapucchanatalavanta-
gahanadikhandhakavattam tesam dassetabbam na anjali pagganhitabboti
attho. Dasannam dukkatanti tesamyeva dasannam evam karontassa
dukkatam hoti. Dasa civaradharanati dasa divasani atirekacivarassa
dharana anunnatati attho. Pancannam vassam vutthanam databbam
idha civaranti pancannam sahadhammikanam sammukhava databbam. Sattannam
santeti disapakkantaummattakakhittacittavedanattanam tinnam ca
Ukkhittakananti imesam sattannam sante patirupe gahake parammukhapi
databbam. Solasannam na databbanti sesanam civarakkhandhake vuttanam
pandakadinam solasannam na databbam. Katisatam rattisatam apattim
chadayitvanati katisatam apattiyo rattisatam chadayitvana. Dasasatam
rattisatam apattim chadayitvanati dasasatam apattiyo rattisatam
chadayitvana. Ayam hettha sankhepattho. Yo divase divase satam
satam sanghadisesa apattiyo apajjitva dasa dasa divase
paticchadeti. Tena rattisatam apattisahassam paticchaditam hoti
so sabbava ta apattiyo dasahapaticchannati parivasam yacitva
dasa rattiyo vasitvana mucceyya parivasikoti. Dvadasa kammadosa
vuttati apalokanakammam adhammena vaggam adhammena samaggam dhammena
vaggam tatha nattikammanattidutiyakammanatticatutthakammanipiti evam
ekekasmim kamme tayo tayo katva dvadasa kammadosa vutta.
   Catasso kammasampattiyoti apalokanakammam dhammena samaggam tatha
sesanipiti evam catasso kammasampattiyo vutta. Cha kammaniti
adhammakammam vaggakammam samaggakammam dhammapatirupakena vaggakammam
dhammapatirupakena samaggakammam dhammena samaggakammanti evam cha kammani
vuttani. Ekettha dhammika katati ekam dhammena samaggakammamevettha
dhammikam katanti attho. Dutiyagathavissajjanepi etadeva dhammikam.
   Yam desitanti yani desitani vuttani pakasitani. Anantajinenati-
adisu. Pariyantaparicchedabhavarahitatta anantam vuccati nibbanam.
Tam bhagavata ranna sapattaganam abhimadditva rajjam viya kilesaganam
abhimadditva jitam vijitam adhigatam sampattam. Tasma bhagava anantajinoti
vuccati. Sve va itthanitthesu nibbikarataya tadi. Tadanga
vikkhambhanasamucchedapatippassaddhinissaranavivekasankhatam vivekapancakam addasati
vivekadassi. Tena anantajinena tadina vivekadassina yani
apattikkhandhani desitani. Ekettha sammati vina samathehiti
ayamettha padasambandho yani satthara satta apattikkhandhani
desitani tattha ekapi apatti vina samathehi na sammati.
Athakho cha samatha cattari adhikarananiti sabbepime dhamma
sammukhavinayena sammanti sammayogam gacchanti. Ettha pana eko
sammukhavinayo ca vina samathehi sammati samathabhavam gacchati. Na
hi tassa annena samathena vina anipphatti nama atthi. Tena
vuttam ekettha sammati vina samathehiti. Imina tava adhippayena
atthakathasu attho vutto. Mayam pana vinati nipatassa patisedhamattamattham
gahetva ekettha sammati vina samathehiti etesu sattasu
apattikkhandhesu eko parajikapattikkhandho vina samathehi na samathehi
sammatiti etamattham rocayama. Vuttampi cetam ya sa apatti
anavasesa sa apatti na katamena adhikaranena na katamamhi thane
na katamena samathena sammatiti. Chaunadiyaddhasatati idha upali
bhikkhu adhammam dhammoti dipeti tasmim adhammaditthibhede adhammaditthi
tasmim adhammaditthibhede dhammaditthi tasmim adhammaditthibhede vematiko
Tasmim dhammaditthibhede adhammaditthi tasmim dhammaditthibhede vematiko
tasmim vematikabhede adhammaditthi tasmim vematikabhede dhammaditthi
tasmim vematikabhede vematikoti evam yani attharasannam
bhedakaravatthunam vasena attharasa atthakani sanghabhedakkhandhake vuttani
tesam vasena chaunadiyaddhasatam apayika veditabba. Attharasa
napayikati idha upali bhikkhu dhammam dhammoti dipeti tasmim
dhammaditthibhede dhammaditthi avinidhaya ditthim avinidhaya khantim avinidhaya
rucim anussaveti salakam gaheti ayam dhammo ayam vinayo idam
satthusasanam imam ganhatha imam rocethati ayampi kho upali sanghabhedako
na apayiko na nerayiko na kappattho na atekicchoti evam
ekekasmim ekekam katva sanghabhedakkhandhakavasane vutta attharasa
jana. Attharasa atthaka chaunadiyaddhasatavissajjane vuttayeva.
   {478} Kati kammanitiadinam sabbagathanam vissajjanam uttanamevati.
       Aparadutiyagathasanganikavannana nitthita.
           ----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 585-599. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11863&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11863&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]