ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

          Sedamocanagathavannana
            ---------
   {479} sedamocanagathasu. Asamvasoti uposathapavaranadina samvasena
asamvaso. Sambhogo ekacco tahim na labbhatiti akappiyasambhogo
na labbhati. Nahapanabhojanadipatijagganam pana matarayeva katum
labbhati. Avippavasena anapattiti sahagaraseyyaya anapatti.
Panha mesa kusalehi cintitati esa panha kusalehi panditehi
cintita. Assa vissajjanam darakamatuya bhikkhuniya veditabbam.
Tassa hi puttam sandhayetam vuttanti. Avissajjitagatha garubhandam
sandhaya vutta. Attho panassa garubhandavinicchaye vuttoyeva.
   Dasa puggale na vadamiti senasanakkhandhake vutte dasa na vadami.
Ekadasa vivajjiyati ye mahakhandhake ekadasa vivajjaniya puggala
vutta tepi na vadami. Ayam panha naggam bhikkhum sandhaya
vutta. Katham nu sikkhaya asadharanoti ayam panha nahapitapubbakam
bhikkhum sandhaya vutta. Ayam hi khurabhandam pariharitum na labhati.
Anne pana labhanti tasma sikkhaya asadharano. Tam puggalam
katamam vadanti buddhati ayam panha nimittabuddham sandhaya vutta.
   Adhonabhim vivajjiyati adhonabhim vivajjetva. Ayam panha
yantam nasisakam kabandham yassa ure akkhini ceva mukham ca hoti tam
Sandhaya vutta. Bhikkhu sannacikaya kutinti ayam panha
tinacchadanam kutim sandhaya vutta. Dutiyapanha sabbamattikamayam
kutim sandhaya vutta. Apajjeyya garukam chejjavatthunti ayam panha
vajjapaticchadikam bhikkhunim sandhaya vutta. Dutiyapanha pandakadayo
abhabbapuggale sandhaya vutta. Ekadasapi hi te gihibhaveyeva
parajikam patta. Vacati vacaya analapanto. Giram no ca
pare bhaneyyati itime sossantiti parapuggale sandhaya saddampi
na nicchareyya. Ayam panha santim apattim navikareyya sampajana-
musavadassa hotiti imam musavadam sandhaya vutta. Tassa hi
bhikkhuno adhammikaya patinnaya tunhibhutassa nisinnassa manodvare
apatti nama natthi yasma pana avikatabbam na avikasi
tenassa vacidvare akiriyato ayam apatti samutthatiti veditabba.
   Sanghadisesa caturoti ayam panha arunugge gamantarapariyapannam
nadiparam okkantabhikkhunim sandhaya vutta. Sa hi sakagamato
paccusasamaye nikkhamitva arunuggamanakale vuttappakaram nadiparam
okkantamattava rattivippavasagamantaranadiparaganamhaohiyyanalakkhane
ekappahareneva caturo sanghadisese apattiyo apajjati.
   Siya apattiyo nanati ayam panha ekato upasampanna dve
bhikkhuniyo sandhaya vutta. Tasu hi bhikkhunam santike ekato
upasampannaya hatthato ganhantassa pacittiyam. Bhikkhuninam santike
ekato upasampannaya hatthato ganhantassa dukkatam. Caturo
Jana samvidhayati acariyo ca tayo ca antevasika chamasakam bhandam
avaharimsu. Acariyassa sahatthika tayo masaka anattiyapi
tayova tasma thullaccayam apajjati. Itaresam sahatthiko ekeko
anattika panceti tasma parajikam apajjimsu. Ayamettha
sankhepo. Vittharo pana adinnadanaparajike samvidhavaharavannanayam
vutto. Chiddam tasmim ghare natthiti ayam panha dussakutiadini
santhatapeyyalanca sandhaya vutta. Telam madhum phanitanti gatha
lingaparivattam sandhaya vutta. Nissaggiyenati gatha parinamanam
sandhaya vutta. Yo hi sanghassa parinatalabhato ekam civaram
attano ekam annassati dve civarani ekam mayham ekam tassa
dehiti ekappayogena parinameti. So nissaggiyapacittiyanceva
suddhikapacittiyanca ekato apajjati. Kammanca tam kuppeyya
vaggapaccayati ayam panha dvadasayojanappamanesu baranasiadisu
nagaresu gamasimam sandhaya vutta. Padavitiharamattenati gatha
sancarittam sandhaya vutta. Atthopi cassa sancarittavannanayameva
vutto. Sabbani tani nissaggiyaniti ayam panha annatikaya
bhikkhuniya dhovapanam sandhaya vutta. Sacepi hi tinnam civaranam
kakaohanam va kaddamamakkhitam va kannam gahetva bhikkhuni udakena
dhovati bhikkhussa kayagataneva nissaggiyani honti. Saranagamanampi
na ca tassa atthiti saranagamanaupasampadapi natthi. Ayam panha
mahapajapatiya upasampadam sandhaya vutta. Haneyya anariyam
Mandoti tampi itthim va purisam va anariyam haneyya. Ayam panha
lingaparivattanena itthibhutam pitaram purisabhutam ca mataram sandhaya vutta.
   1Na tenanantaram phuseti ayam panha migalingatapasasihakumaradinam viya
tiracchanamatapitaro sandhaya vutta. Acodayitvati gatha dutena
upasampadam sandhaya vutta. Codayitvati gatha pandakadinam
upasampadam sandhaya vutta. Kurundiyam pana pathamagatha attha
asammukhakammani dutiya anapattikassa kammam sandhaya vuttati
agatam. Chindantassa apattiti vanappatim chindantassa parajikam
tinalatadim chindantassa pacittiyam angajatam chindantassa thullaccayam.
Chindantassa anapattiti kese ca nakhe ca chindantassa anapatti.
Chadentassati apattim chadentassa. Anapattiti gehadini
chadentassa anapatti. Saccam bhanantoti gathaya. (sikhirani 1-
ubhatobyanjanam ca) sikhiranisi 1- ubhatobyanjanasiti saccam bhananto
garukam apajjati. Sampajanamusavade pana musa bhasato lahukapatti
hoti. Abhutarocane musa bhananto garukam apajjati. Bhutarocane
saccam bhasato lahukapatti hoti. Adhitthitanti gatha nissaggiyam
civaram anissajjitva paribhunjantam sandhaya vutta. Atthangate
suriyeti gatha romatthakam sandhaya vutta. Na rattacittoti gathaya
ayamattho rattacitto methunadhammaparajikam apajjati theyyacitto
@Footnote: 1. likhara...itipi. amhakam pana khanti sikhariniti. idanhi sikhara iti mulasaddato
@nikkhantam hoti sikharasaddo viya.
Adinnadanaparajikam parammaranayacetentomanussaviggahaparajikam.
Sanghabhedako pana na rattacitto na ca pana theyyacitto na capi
so parammaranaya cetayi. Salakam panassa dentassa hoti chejjam
parajikam hoti. Salakam patigganhantassa bhedakanuvattakassa
thullaccayanti. Gaccheyya addhayojananti ayam panha suppatitthita-
nigrodhasadisam ekakulassa rukakhamulam sandhaya vutta. Kayikaniti
gatha sambahulanam itthinam kese va anguliyo va ekato
ganhantam sandhaya vutta. Vacasikaniti ayam gatha sabba tumhe
sikhiraniyotiadina nayena dutthullabhanim sandhaya vutta.
   Tissitthiyo methunam tam na seveti ya tisso itthiyo vutta
tasupi yantam methunam nama tam na sevati. Tayo puriseti tayo
purisepi upagantava methunam na sevati. Tayo ca anariyapandaketi
ubhatobyanjanasankhate tayo anariye tayo ca pandaketi imepi cha
jane upagantva methunam na sevati. Na cacare methunam byanjanasminti
anulomaparajikavasenapi methunam nacarati. Chejjam siya
methunadhammapaccayati siya methunadhammapaccaya parajikanti ayam panha
atthavatthukam sandhaya vutta. Tassa hi methunadhammassa pubbabhagam
kayasamsaggam apajjitum vayamantiya methunadhammapaccaya chejjam hoti.
   Mataram civaranti ayam gatha pitthisamaye vassikasatikattham
satuppadakaranam sandhaya vutta. Vinicchayo panassa vassikasatika-
sikkhapadavannanayameva vuttam. Kuddho aradhako hotiti gatha
Titthiyavattam sandhaya vutta. Titthiyo hi vattam purayamano
titthiyanam vanne bhannamane kuddho aradhako hoti. Vatthuttayassa
vanne bhannamane kuddho garayho hotiti tatthevassa vittharo
vutto. Dutiyagathapi tameva sandhaya vutta. Sanghadisesanti
adigatha ya bhikkhuni avassuta avassutassa purisassa hatthato
pindapatam gahetva manussamamsalasunapanitabhojanasesaakappiyamamsehi
saddhim omadditva ajjhoharati tam sandhaya vutta. Eko
upasampanno eko anupasampannoti gatha akasagatam sandhaya
vutta. Sace hi dvisu samaneresu eko iddhiya kesaggamattampi
pathavim muncitva nisinno hoti. So anupasampanno nama hoti.
Sanghenapi akase nisiditva bhumigatassa kammam na katabbam.
Sace karoti kuppati. Akappakatanti gatha acchinnacivarakam bhikkhum
sandhaya vutta. Tasmimyeva cassa sikkhapade vittharena vinicchayopi
vutto. Na deti nappatigganhatiti napi uyyojika deti na
uyyojita tassa hatthato ganhati. Patiggaho tena na vijjatiti
teneva karanena uyyojitaya hatthato uyyojikaya patiggaho na
vijjati. Apajjati garukanti evam santepi avassutassa hatthato
pindapatagahane uyyojenti sanghadisesapattim apajjati. Tanca
paribhogapaccayati tanca pana apattim apajjamana tassa uyyojitaya
paribhogapaccaya apajjati. Tassa hi bhojanapariyosane uyyojikaya
sanghadiseso hoti. Dutiyagatha tassayeva udakadantaponagahane
Uyyojanam sandhaya vutta. Na bhikkhuni no ca phuseyya vajjanti
sattarasakesu hi annataram apajjitva anadariyena chadayamanapi
bhikkhuni chadanapaccaya vajjam na phusati annam navam apattim
napajjati. Paticchannaya va appaticchannaya va apattiya
pakkhamanattameva labhati. Ayam pana bhikkhunipi na hoti savasesanca
garukam apajjitva chadetva vajjam na phusati. Panha mesa
kusalehi cintitati ayam kira panha ukkhittakam bhikkhum sandhaya
vutta. Tena hi saddhim vinayakammam natthi tasma so sanghadisesam
apajjitva chadentopi vajjam na phusatiti.
        Sedamocanagathavannana nitthita.
            --------             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 600-606. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12170&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12170&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]