ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   {498} Idani yani tani tesam kammanam vatthubhutani sikkhapadani
tesam pannattiyam anisamsam dassetum dve atthavase paticcatiadi-
maraddham. Tattha ditthadhammikanam asavanam samvarayati panatipatadinam
pancannam ditthadhammikaveranam samvaratthaya pidahanatthaya. Samparayikanam
asavanam patighatayati vipakadukkhasankhatanam samparayikaveranam
patighatatthaya samucchedatthaya anuppajjanatthaya. Ditthadhammikanam
veranam samvarayati tesamyeva pancannam veranam samvaratthaya.
Samparayikanam verananti tesamyeva vipakadukkhanam. Ditthadhammikanam
vajjanam samvarayati tesamyeva pancannam veranam samvaratthaya.
Samparayikanam vajjananti tesamyeva vipakadukkhanam. Vipakadukkhaneva
hi idha vajjaniyabhavato vajjaniti vuttani. Ditthadhammikanam
bhayananti garaha upavado tajjaniyadini kammani uposathapavarananam
thapanam akittipakasaniyakammanti etani ditthadhammikabhayani nama
etesam samvaratthaya. Samparayikabhayani pana vipakadukkhaniyeva tesam
patighatatthaya. Ditthadhammikanam akusalananti pancaveradasakusala-
kammapathappabhedanam akusalanam samvaratthaya. Vipakadukkhaneva pana
akkhematthena samparayikaakusalaniti vuccanti tesam patighatatthaya.
Gihinam anukampayati agarikanam saddharakkhanavasena anukampanatthaya.
Papicchanam pakkhupacchedayati papicchapuggalanam ganabandhanabhedanatthaya
ganabhojanasikkhapadam pannattam. Sesam sabbattha uttanameva. Yam
hettha vattabbam siya tam sabbam pathamaparajikavannanayameva vuttanti.
       Sikkhapadesu atthasamvannana nitthita.             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 631-632. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12811&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12811&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]