ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   Ettavata ca
     ubhatovibhangakhandhakaparivaravibhattadesanam
     natho vinayapitakam vinento veneyyam
     yam jino aha samadhikasattavisatisahassamattena
     tassa ganthena samvannana samatta samantapasadika nama
   tatridam samantapasadikaya samantapasadikattasmim
     acariyaparamparato nidanavatthuppabhedadipanato
     parasamayavivajjanato sakasamayavisuddhito ceva
     byanjanaparisodhanato padatthato paliyojanakkamato
     sikkhapadavinicchayato vibhanganayabhedadassanato
     sampassatam na dissati kinci apasadikam yato
     ettha vinnunamayam tasma samantapasadikatveva
     samvannana pavatta vinayassa vinayadamanakusalena
     vuttassa lokanathena lokanukampamanenati.
     Mahaatthakatham ceva     mahapaccarimeva ca
     kurundincati tissopi        sihalatthakatha ima
     buddhamittoti namena      vissutassa yasassino
     vinayannussa dhirassa     sutva therassa santike
     mahameghavanuyyane     bhumibhage patitthito
     mahaviharo yo satthu      mahabodhivibhusito
     yam tassa dakkhine bhage  padhanagharamuttamam
     Sucicarittasilena        bhikkhusanghena sevitam
     ularakulasambhuto      sanghupatthayako sada
     anakulaya saddhaya     pasanno ratanattaye
     mahanigamasamiti       vissuto tattha karayi
     carupakarasancitam      yam pasadam manoramam
     sitacchayatarupetam     sampannasalilasayam
     vasata tatra pasade      mahanigamasamino
     sucisilasamacaram       theram buddhasirim maya
     ya uddisitva araddha     iddha vinayavannana.
     Palayantassa sakalam    lankadipam nirabbudam
     ranno sirinivasassa      siripalassa yasassino
     samavisatime kheme     jayasamvacchare ayam
     araddha ekavisamhi      sampatte parinitthita.
     Upaddavakule loke      nirupaddavato ayam
     ekasamvacchareneva    yatha nittham upagata
     evam sabbassa lokassa   nittham dhammupasanhita
     sigham gacchantu arambha   sabbepi nirupaddava.
     Ciratthitattham dhammassa   karontena maya imam
     saddhammabahumanena     yam ca punnam samacitam
     sabbassa anubhavena       tassa sabbeva panino
     bhavantu dhammarajassa    saddhammarasasevino.
     Ciram titthatu saddhammo    kale vassi ciram pajam
     tappetu devo dhammena     raja rakkhatu medaninti.
   Paramavisuddhasaddhabuddhiviriyapatimanditena silacarajjavamaddavadi-
gunasamudayasamuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogahanasamatthena
pannaveyyattiyena samannagatena tipitakapariyattippabhede satthakathe
satthusasane appatihatananappabhavena mahaveyyakaranena
karanasampattijanitasukhaviniggatamadhurolaravacanalavannayuttena
yuttamuttavadina vadivarena mahakavina pabhinnapatisambhidaparivare
chalabhinnapatisambhidadippabhedagunapatimandite uttarimanussadhamme
supatitthitabuddhinam theravamsappadipanam theranam mahaviharavasinam
vamsalankarabhutena suvipulavisuddhabuddhina buddhaghosoti garuhi
gahitanamadheyyena therena kata ayam samantapasadika nama vinayasamvannana
nitthita.
     Tava titthatu lokasmim   lokanittharanesinam
     dassenti kulaputtanam   nayam silavisuddhiya
     yava buddhoti namampi  suddhacittassa tadino
     lokamhi lokajetthassa    pavattati mahesinoti.
          Vinayatthakatha nitthita.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 634-636. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12869&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12869&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]