ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext book chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

page634.

Ettavata ca ubhatovibhangakhandhakaparivaravibhattadesanam natho vinayapitakam vinento veneyyam yam jino aha samadhikasattavisatisahassamattena tassa ganthena samvannana samatta samantapasadika nama tatridam samantapasadikaya samantapasadikattasmim acariyaparamparato nidanavatthuppabhedadipanato parasamayavivajjanato sakasamayavisuddhito ceva byanjanaparisodhanato padatthato paliyojanakkamato sikkhapadavinicchayato vibhanganayabhedadassanato sampassatam na dissati kinci apasadikam yato ettha vinnunamayam tasma samantapasadikatveva samvannana pavatta vinayassa vinayadamanakusalena vuttassa lokanathena lokanukampamanenati. Mahaatthakatham ceva mahapaccarimeva ca kurundincati tissopi sihalatthakatha ima buddhamittoti namena vissutassa yasassino vinayannussa dhirassa sutva therassa santike mahameghavanuyyane bhumibhage patitthito mahaviharo yo satthu mahabodhivibhusito yam tassa dakkhine bhage padhanagharamuttamam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page635.

Sucicarittasilena bhikkhusanghena sevitam ularakulasambhuto sanghupatthayako sada anakulaya saddhaya pasanno ratanattaye mahanigamasamiti vissuto tattha karayi carupakarasancitam yam pasadam manoramam sitacchayatarupetam sampannasalilasayam vasata tatra pasade mahanigamasamino sucisilasamacaram theram buddhasirim maya ya uddisitva araddha iddha vinayavannana. Palayantassa sakalam lankadipam nirabbudam ranno sirinivasassa siripalassa yasassino samavisatime kheme jayasamvacchare ayam araddha ekavisamhi sampatte parinitthita. Upaddavakule loke nirupaddavato ayam ekasamvacchareneva yatha nittham upagata evam sabbassa lokassa nittham dhammupasanhita sigham gacchantu arambha sabbepi nirupaddava. Ciratthitattham dhammassa karontena maya imam saddhammabahumanena yam ca punnam samacitam sabbassa anubhavena tassa sabbeva panino bhavantu dhammarajassa saddhammarasasevino.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page636.

Ciram titthatu saddhammo kale vassi ciram pajam tappetu devo dhammena raja rakkhatu medaninti. Paramavisuddhasaddhabuddhiviriyapatimanditena silacarajjavamaddavadi- gunasamudayasamuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogahanasamatthena pannaveyyattiyena samannagatena tipitakapariyattippabhede satthakathe satthusasane appatihatananappabhavena mahaveyyakaranena karanasampattijanitasukhaviniggatamadhurolaravacanalavannayuttena yuttamuttavadina vadivarena mahakavina pabhinnapatisambhidaparivare chalabhinnapatisambhidadippabhedagunapatimandite uttarimanussadhamme supatitthitabuddhinam theravamsappadipanam theranam mahaviharavasinam vamsalankarabhutena suvipulavisuddhabuddhina buddhaghosoti garuhi gahitanamadheyyena therena kata ayam samantapasadika nama vinayasamvannana nitthita. Tava titthatu lokasmim lokanittharanesinam dassenti kulaputtanam nayam silavisuddhiya yava buddhoti namampi suddhacittassa tadino lokamhi lokajetthassa pavattati mahesinoti. Vinayatthakatha nitthita.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 634-636. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12869&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12869&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pageno pageNumbernext book chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com