ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   {116} Ubhatobyañjanakoti itthīnimittuppādanakammato ca purisanimittup-
pādanakammato ca ubhatobyañjanamassa atthīti ubhatobyañjanako.
Karotīti purisanimittena itthīsu methunavītikkamaṃ karoti. Kārāpetīti
paraṃ samādapetvā attano itthīnimitte kārāpeti. So duvidho
hoti itthīubhatobyañjanako purisaubhatobyañjanakoti. Tattha
itthīubhatobyañjanakassa itthīnimittaṃ pākaṭaṃ hoti purisanimittaṃ
paṭicchannaṃ purisaubhatobyañjanakassa purisanimittaṃ pākaṭaṃ itthīnimittaṃ
paṭicchannaṃ. Itthīubhatobyañjanakassa itthīsu purisattaṃ karontassa
itthīnimittaṃ paṭicchananaṃ hoti purisanimittaṃ pākaṭaṃ purisaubhato-
byañjanakassa purisānaṃ itthībhāvaṃ upagacchantassa purisanimittaṃ
paṭicchannaṃ hoti itthīnimittaṃ pākaṭaṃ hoti. Itthīubhatobyañjanako
sayañca gabbhaṃ gaṇhāti parañca gaṇhāpeti purisaubhato-
byañjanako pana sayaṃ na gaṇhāti paraṃ gaṇhāpetīti idametesaṃ
Nānākaraṇaṃ. Kurundiyampana vuttaṃ yadi paṭisandhiyaṃ purisaliṅgaṃ pavatte
itthīliṅgaṃ nibbattati yadi paṭisandhiyaṃ itthīliṅgaṃ pavatte purisaliṅgaṃ
nibbattatīti. Tattha vicāraṇakkamo vitthārato atthasāliniyā dhamma-
saṅgahaṭṭhakathāya 1- veditabbo. Imassa pana duvidhassāpi ubhatobyañjanakassa
neva pabbajjā atthi na upasampadāti idampīdha veditabbaṃ.             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 99-100. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=2068              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=2068              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=132              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=3603              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3701              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3701              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com