ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 30 : PALI ROMAN Vimana.A. (paramatthadi.)

           31. 3. Pallankavimanavannana
    pallankasetthe manisovannacitteti pallankavimanam. Tassa ka uppatti? bhagava
savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame. 1- Tena ca samayena savatthiyam
annatarassa upasakassa dhita kulapadesadina sadisassa tattheva annatarassa
kulaputtassa dinna. Sa ca hoti akkodhana silacarasampanna patidevata
samadinnapancasila, uposathe sakkaccam uposathasilani ca rakkhati. Sa aparabhage
kalam katva tavatimsesu uppajji. Tam ayasma mahamoggallanatthero hettha
vuttanayeneva gantva:-
    [307]     "pallankasetthe manisonnacitte
            pupphabhikinne sayane ulare
            tatthacchasi devi mahanubhave
            uccavaca iddhi vikubbamana.
    [308]      Ima ca te accharayo samantato
            naccanti gayanti pamodayanti
            deviddhipattasi mahanubhave
            manussabhuta kimakasi punnam
            kenasi evanjalitanubhava
            vanno ca te sabbadisa pabhasati"ti
gathahi pucchi. 2-
    Sapissa imahi gathahi byakasi:-
@Footnote: 1 cha.Ma. anathapindikassa arameti patha na dissanti. evamuparipi 2 Si. patipucchi
    [309]     "aham manussesu manussabhuta
            addhe kule sunisa ahosim
            akkodhana bhattu vasanuvattini
            uposathe appamatta ahosim.
    [310]      Manussabhuta dahara apapika 1-
            pasannacitta patimabhiradhayim
            diva ca ratto ca manapacarini
            aham pure silavati ahosim.
    [311]      Panatipata virata acorika
            samsuddhakaya sucibrahmacarini
            amajjapa no ca musa abhanim
            sikkhapadesu paripurakarini.
    [312]  Catuddasim pancadasim    ya ca pakkhassa atthami
        patihariyapakkhanca    pasannamanasa aham.
    [313]      Atthangupetam anudhammacarini
            uposatham pitimana upavasim
            imanca ariyam atthangavarehupetam
            samadiyitva kusalam sukhudrayam.
            Patimhi kalyani vasanuvattini 2-
            ahosim pubbe sugatassa savika.
@Footnote: 1 Si. daharasapapika 2 ka. kalyanavasanuvattini
    [314]      Etadisam kusalam jivaloke
            kammam karitvana visesabhagini
            kayassa bheda abhisamparayam
            deviddhipatta sugatimhi agata.
    [315]      Vimanapasadavare manorame
            parivarita accharasanganena
            sayampabha devagana ramenti mam 1-
            dighayukim devavimanamagatan"ti.
   #[307]  Tattha pallankasettheti pallankavare uttamapallanke. Tamyevassa setthatam
dassetum "manisonnacitte"ti vuttam, vividharatanaramsijalasamujjalehi manihi ceva
suvannena ca vicitte "tattha"ti "sayane"ti ca vutte sayitabbatthanabhute
pallankasetthe.
   #[308] Teti tuyham samantato. "pamodayanti"ti padam pana 2- apekkhitva "tan"ti
vibhatti viparinametabba. Pamodayantiti va pamodanam karonti, pamodanam tuyham
uppadentiti attho.
   #[310]  Dahara apapikati daharapi 3- apapika. "daharasu papika"ti va
patho, soyevattho. "daharassapapika"tipi pathanti, daharassa samikassa apapika,
sakkaccam upatthanena anaticariyaya ca bhaddikati attho. Tena vuttam
"pasannacitta"tiadi. Abhiradhayinti aradhesim. Rattoti rattiyam.
@Footnote: 1 ka. ramanti mam 2 Ma. parapadam
@3 Si. daharasapapikati dahara asim
   #[311] Acorikati coriyarahita, adinnadana pativiratati attho. "virata
ca coriya"tipi patho, theyyato ca viratati attho. Samsuddhakayati
parisuddhakayakammantataya sammadeva suddhakaya, tato eva sucibrahmacarini samikato
annattha abrahmacariyasambhavato. Tatha hi vuttam:-
          "mayanca bhariya natikkamama
           amhepi bhariya natikkamanti
           annatra tahi brahmacariyam carama
           tasma hi amham dahara na miyyare"ti. 1-
    Atha va sucibrahmacariniti sucino suddhassa brahmassa setthassa
uposathasilassa, maggabrahmacariyassa va anurupassa pubbabhagabrahmacariyassa vasena
sucibrahmacarini.
   #[313] Anudhammacariniti ariyanam dhammassa anudhammam caranasila. Imanca
anantaram vuttam niddosataya ariyam, atthangavarehi 2- atthahi uttamangehi ariyatta
eva va ariyatthangavarehi upetam arogyatthena anavajjatthena ca kusalam sukhavipakataya
sukhanisamsataya ca sukhudrayam upavasinti yojana.
   #[314] Visesabhaginiti visesassa dibbassa sampattibhavassa bhagini.
Sugatimhi agatati sugatim agata upagata, sugatimhi va sugatiyam dibbasampattiyam
agata. "sugatim hi agata"tipi patho tattha hiti nipatamattam, hetuattho va,
yasma sugatim agata, tasma visesabhaginiti yojana.
@Footnote: 1 khu.ja.dasaka. 27/1415/289 (sya) 2 Si.,i. atthangavarehiti
   #[315] Vimanapasadavareti vimanesu uttamapasade, vimanasankhate va
aggapasade, vimane va vigatamane appamane mahante varapasade parivarita
accharasanganena sayampabha pamodami, "amhi"ti va padam anetva yojetabbam.
Dighayukinti hetthimehi devehi dighatarayukataya tatrupapannehi anappayukataya ca
dighayukim mam yathavuttam devavimanamagatam upagatam devagana ramentiti 1- yojana. Sesam
vuttanayameva.
           Pallankavimanavannana nitthita.
           --------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 30 page 144-148. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=3067&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=3067&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=31              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=878              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=873              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=873              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]