ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 30 : PALI ROMAN Vimana.A. (paramatthadi.)

           36. 8. Mallikavimanavannana
   pitavatthe pitadhajeti mallikavimanam. Tassa ka uppatti? dhammacakkappavattanamadim
katva yava subhaddaparibbajakavinayana katabuddhakicce kusinarayam
upavattane mallarajunam salavane yamakasalanamantare visakhapunnamayam paccusavelayam
anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbute bhagavati lokanathe devamanussehi tassa
sarirapujaya kayiramanaya tada kusinarayam vasamana bandhulamallassa bhariya
@Footnote: 1 ka. ayam 2 Si.,i. tasma 3 Si.,i. kathitakathamattam
Mallarajaputti mallika nama upasika saddha pasanna visakhaya mahaupasikaya
pasadhanasadisam attano mahalatapasadhanam gandhodakena dhovitva dukulacumbatakena
majjitva 1- annanca bahum gandhamaladim gahetva bhagavato sariram 2- pujesi. Ayamettha
sankhepo, vittharato pana mallikavatthu dhammapadavannanayam 3- agatameva.
   Sa aparabhage kalam katva tavatimsesu nibbatti, tena pujanubhavena assa
annehi asadharana ulara dibbasampatti ahosi. Vatthalankaravimanani
sattaratanasamujjalani visesato singisuvannobhasani ativiya pabhassarani sabba disa
asincamanava suvannarasadharapinjara karonti. Athayasma narado devacarikam
caranto tam disva upaganchi. Sa tam disva vanditva anjalim paggayha atthasi.
So tam pucchi:-
     [658]  "pitavatthe pitadhaje   pitalankarabhusite
          pitantarahi vagguhi   apilandhava sobhasi.
     [659]   Ka kambukayuradhare   kancanavelabhusite
          hemajalakasanchanne 4- nanaratanamalini.
     [660]     Sovannamaya lohitangamaya ca
            muttamaya veluriyamaya ca
            masaragalla sahalohitanga
            parevatakkhihi manihi cittata.
@Footnote: 1 Si. madditva 2 i. sariradhatum
@3 dhamMa.A. 3/15 (sya.) 4 Si. hemajalakapacchanne
     [661]     Koci koci ettha mayurasussaro
            hamsassaranno karavikasussaro
            tesam saro suyyati vaggurupo
            pancangikam turiyamivappavaditam.
     [662] Ratho ca te subho vaggu  nanaratanacittito
        nanavannahi dhatuhi   suvibhattova sobhati
     [663]     Tasmim rathe kancanabimbavanne
            ya tvam 1- thita bhasasi'mam padesam
        devate pucchitacikkha    kissa kammassidam phalan"ti.
    #[658] Tattha pitavattheti parisuddhacamikarapabhassarataya pitobhasanivasane.
Pitadhajeti vimanadvare rathe ca samussitahemamayavipulaketubhavato pitobhasadhaje.
Pitalankarabhusiteti pitobhasehi abharanehi alankate. Satipi alankaranam
nanavidharamsijalasamujjalavividharatanavicittabhave tadisasucaritavisesanibbattataya pana
suparisuddhacamikaramaricijalavijjotitatta visesato pitanibhasani tassa abharanani
ahesum. Pitantarahiti pitavannehi uttariyehi. "santaruttaraparamam tena bhikkhuna
tato civaram saditabban"tiadisu 2- nivasane antarasaddo agato, idha pana
"antarasataka"tiadisu viya uttariye datthabbo. Antara uttariyam uttarasango
upasambyananti pariyayasadda ete. Vagguhiti sobhanehi sanhamatthehi. Apilandhava
sobhasiti tvam imehi alankarehi analankatapi attano rupasampattiyava sobhasi,
te pana alankara tava sariram patva sobhanti, tasma analankatapi tvam
alankatasadisiti adhippayo.
@Footnote: 1 Si. yattha 2 vi.mahavi. 2/523/27
    #[659] Ka kambukayuradhareti ka tvam kataradevanikayapariyapanna suvannamaya-
pariharakadhare, suvannamayakeyuradhare 1- va. Kambupariharakanti ca hatthalankaraviseso
vuccati. Kayuranti 2- bhujalankaraviseso. 3- Atha va kambuti suvannam, tasma
kambukayuradhare suvannamayabahabharanadhareti attho. 3- Kancanavelabhusiteti
kancanamayavelapilandhanabhusite. Hemajalakasanchanneti ratanaparisibbitena hemamayena jalakena
chaditasarire. Nanaratanamaliniti nakkhattamalaya viya kalapakkharattiyam sise patimukkahi
vividhahi ratanavalihi nanaratanamalini ka tvanti pucchati.
    #[660] Sovannamayatiadi yahi ratanamalahi sa devata
nanaratanamaliniti vutta, tasam dassanam. Tattha sovannamayati singisuvannamaya mala.
Lohitangamayati padumaragadirattamanimaya. Masaragallati masaragallamanimaya.
Sahalohitangati lohitangamanimayahi saddhim kabaramanimaya ceva lohitangasankhatarattamanimaya
cati attho. Parevatakkhihi manihi cittatati parevatakkhisadisehi manihi
yathavuttamanihi ca sankhatacittabhava 4- ima tava kesahatthe ratanamalati adhippayo.
    #[661] Koci kociti ekacco ekacco. Etthati etesu maladamesu.
Mayurasussaroti mayuro viya sundaranado. Hamsassarannoti hamsassaro anno,
hamsasadisassaro aparo. Karavikasussaroti karaviko viya sobhanassaro. Tesam
maladamanam yatha mayurassaro hamsassaro karavikassaro, evam vaggurupo madhurakaro
saro suyyati. Kimiva? pancangikam turiyamivappavaditam. Yatha kusalena 5- vadite
pancangike turiye, evam tesam saro suyyati, vaggurupoti attho. Bhummatthe hi idam
upayogavacanam.
@Footnote: 1 ka. suvannamayakayuradhare 2 Si. keyuranti 3 Si. adhippayo
@4 Ma. sanjatacittabhava 5 Si.,i....pavinena
    #[662] Nanavannahi dhatuhiti anekarupahi akkhacakkaisadiavayavadhatuhi.
Suvibhattova sobhatiti avayavanam annamannam yuttappamanataya vibhattivibhagasampattiya 1-
ca suvibhattova hutva virajati. 2- Atha va suvibhattovati kevalam kammanibbattopi
susikkhitena sippacariyena vibhattova viracito viya sobhatiti attho.
    #[663] Kancanabimbavanneti satisayam pitobhasataya kancanabimbakasadise tasmim
rathe. Kancanabimbavanneti va tassa devataya alapanam, gandhodakena dhovitva
jatihingulakarasena majjitva dukulacumbatakena majjitakancanapatimasadiseti attho.
Bhasasi'mam padesanti imam sakalampi bhumipadesam bhasayasi vijjotayasi.
     Evam therena pucchita sapi devata imahi gathahi byakasi:-
     [664]     "sovannajalam manisonnacittitam 3-
            muttacitam hemajalena channam
            parinibbute gotame appameyye
            pasannacitta ahamabhiropayim.
     [665]  Taham kammam karitvana   kusalam buddhavannitam
         apetasoka sukhita   sampamodama'namaya"ti.
    #[664] Tattha sovannajalanti sarirappamanena katam suvannamayam jalam.
Manisonnacittitanti sisaditthanesu sisupagagivupagadiabharanavasena nanavidhehi manihi
ca suvannena ca cittitam. Muttacitanti antarantara abaddhahi muttavalihi
acitam. Hemajalena channanti hemamayena pabhajalena channam. Tam hi nanavidhehi
@Footnote: 1 ka. bhittivibhagasampattiya 2 Ma. sobhati 3 Si. manisonnacittam
Manihi ceva suvannena ca cittitam muttavalihi acitampi suparisuddhassa ratta-
suvannasseva yebhuyyataya divakarakiranasamaphassato 1- ativiya pabhassarena hemamayena pabhajalena
sanchaditam ekobhasam hutva kancanadasam viya titthati. Parinibbuteti
anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbute. Gotameti bhagavantam gottena
niddisati. Appameyyeti gunanubhavato paminitum 2- asakkuneyye. Pasannacittati
kammaphalavisayaya buddharammanaya ca saddhaya pasannamanasa. Abhiropayinti pujavasena
sarire ropesim patimuncim.
    #[665] Tahanti tam aham. Kusalanti kucchitasalanadiatthena kusalam. Buddha-
vannitanti "yavata bhikkhave satta apada va dvipada va"tiadina 3- sammasambuddhena
pasattham. Apetasokati sokahetunam bhogabyasanadinam abhavena apagatasoka. Tena
cittadukkhabhavamaha. Sukhitati sanjatasukha sukhappatta. Etena 3- sariradukkhabhavam
vadati. Cittadukkhabhavena cassa pamodapatti, sariradukkhabhavena arogata. Tenaha
"sampamodama'namaya"ti. Sesam vuttanayameva. Ayanca attho tada attana devataya
ca kathitaniyameneva sangitikale ayasmata naradena dhammasangahakanam arocito,
te ca tam tatheva sangaham aropayimsuti.
           Mallikavimanavannana nitthita.
            -----------------
@Footnote: 1 Si.,i. divasakara... 2 ka. pamanitum
@3 sam.maha. 19/139/39, an.catukka. 21/34/39, khu.iti. 25/90/308             The Pali Atthakatha in Roman Book 30 page 185-190. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=3931&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=3931&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=36              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=1306              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=1298              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=1298              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com