ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 30 : PALI ROMAN Vimāna.A. (paramatthadī.)

           45. 7. Caturitthivimānavaṇṇanā
   abhikkantena vaṇṇenāti caturitthivimānaṃ. Tassa kā uppatti? bhagavati sāvatthiyaṃ
viharante āyasmā mahāmoggallāno heṭṭhā vuttanayena devacārikaṃ caranto
tāvatiṃsabhavanaṃ gato. So tattha paṭipāṭiyā ṭhitesu catūsu vimānesu catasso devadhītaro
paccekaṃ accharāsahassaparivārā dibbasampattiṃ anubhavantiyo disvā tāhi pubbe
katakammaṃ pucchanto:-
   [755]  "abhikkantena vaṇṇena    yā tvaṃ tiṭṭhasi devate
       obhāsentī disā sabbā  osadhī viya tārakā.
@Footnote: 1 aṅ.catukka. 21/34/40, aṅ.pañcaka. 22/38 (syā.), khu.iti. 25/90/308
   [756] Kena te'tādiso vaṇṇo   kena te idha mijjhati
      uppajjanti ca te bhogā   ye keci manaso piyā.
   [757]     Pucchāmi taṃ devi mahānubhāve
          manussabhūtā kimakāsi puññaṃ
          kenāsi evañjalitānubhāvā
          vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatī"ti
imāhi gāthāhi paṭipāṭiyā pucchi. Tāpi tassa pucchānantaraṃ paṭipāṭiyā byākariṃsu.
Taṃ dassetuṃ:-
   [758]  "sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
       pañhaṃ puṭṭhā viyākāsi   yassa kammassidaṃ phalan"ti
ayaṃ gāthā vuttā.
   Tā kira kassapassa bhagavato kāle esikānāmake raṭṭhe paṇṇakate nāma
nagare kulagehe nibbattā vayappattā tasmiṃyeva nagare patikulaṃ gatā samaggavāsaṃ
vasanti. Tāsu ekā aññataraṃ piṇḍacārikaṃ bhikkhuṃ disvā pasannacittā indīvarakalāpaṃ
adāsi, aparā aññassa nīluppalahatthakaṃ 1- adāsi, aparā aññassa padumahatthakaṃ
adāsi, aparā aññassa sumanamakulāni adāsi. Tā aparena samayena kālaṃ katvā
tāvatiṃsabhavane 2- nibbattiṃsu, tāsaṃ accharāsāsahassaṃ parivāro ahosi, tā tattha
yāvatāyukaṃ dibbasampattiṃ anubhavitvā tato cutā tasseva kammassa vipākāvasesena
aparāparaṃ tattheva saṃsarantiyo imasmiṃ buddhuppāde tattheva uppannā vuttanayena
āyasmatā mahāmoggallānena pucchitā. Tāsu ekā attanā katapuññakammaṃ therassa
kathentī:-
@Footnote: 1 Sī. nīluppalakalāpaṃ 2 Sī.,i. tāvatiṃsesu
   [759]      "indīvarānaṃ hatthakaṃ ahamadāsiṃ
           bhikkhuno piṇḍāya carantassa
           esikānaṃ uṇṇatasmiṃ
           nagaravare 1- paṇṇakate ramme.
   [760]  Tena me'tādiso vaṇṇo    tena me idha mijjhati
       uppajjanti ca me bhogā    ye keci manaso piyā.
               .pe.
           Tenamhi evañjalitānubhāvā
           vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatī"ti
āha. Aparā:-
   [766]      "nīluppalahatthakaṃ ahamadāsiṃ
           bhikkhuno piṇḍāya carantassa
           esikānaṃ uṇṇatasmiṃ
           nagaravare paṇṇakate ramme.
   [767]  Tena me'tādiso vaṇṇo    tena me idha mijjhati
       uppajjanti ca me bhogā    ye keci manaso piyā.
               .pe.
           Tenamhi evañjalitānubhāvā
           vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatī"ti
āha. Aparā:-
@Footnote: 1 ka. nagare vare. evamuparipi
   [773]     "odātamūlakaṃ haritapattaṃ
          udakasmiṃ sare jātaṃ ahamadāsiṃ
          bhikkhuno piṇḍāya carantassa
          esikānaṃ uṇṇatasmiṃ
          nagaravare paṇṇakate ramme.
   [774] Tena me'tādiso vaṇṇo   tena me idha mijjhati
      uppajjanti ca me bhogā   ye keci manaso piyā.
              .pe.
          Tenamhi evañjalitānubhāvā
          vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatī"ti
āha. Aparā:-
   [780]     "ahaṃ sumanā sumanassa sumanamakulāni 1-
          dantavaṇṇāni ahamadāsiṃ
          bhikkhuno piṇḍāya carantassa
          esikānaṃ uṇṇatasmiṃ
          nagaravare paṇṇakate ramme.
   [781]     Tena me'tādiso vaṇṇo .pe.
          Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatī"ti
āha.
  #[759]  Tattha indīvarānaṃ hatthakanti uddālakapupphahatthaṃ vātaghātakapupphakalāpaṃ.
Esikānanti esikāraṭṭhassa. Uṇṇatasmiṃ nagaravareti uṇṇate bhūmipadese
@Footnote: 1 cha.Ma. sumanamakuḷāni. evaṃmuparipi
Niviṭṭhe meghodaraṃ lihantehi 1- viya accuggatehi pāsādakūṭāgārādīhi uṇṇate
uttamanagare. Paṇṇakateti evaṃnāmake nagare.
  #[766] Nīluppalahatthakanti kuvalayakalāpaṃ.
  #[773] Odātamūlakanti setamūlaṃ, bhisamūlānaṃ dhavalatāya vuttaṃ, padumakalāpaṃ
sandhāya vadati. Tenāha "haritapattan"tiādi. Tattha haritapattanti nīlapattaṃ.
Avijahitamakulapattassa hi padumassa bāhirapattāni haritavaṇṇāni eva hontīti. Udakasmiṃ
sare jātanti sare udakamhi jātaṃ, saroruhanti attho.
  #[780] Sumanāti evaṃnāmā. Sumanassāti sundaracittassa. Sumanamakulānīti
jātisumanapupphamakulāni. Dantavaṇṇānīti sajjukaṃ ullikhitahatthidantasadisavaṇṇāni.
   Evaṃ tāhi attanā katakamme kathite theropi tāsaṃ anupubbikathaṃ kathetvā
saccāni pakāsesi, saccapariyosāne tā sabbāpi saparivārā sotāpannā ahesuṃ.
Thero taṃ pavattiṃ manussalokaṃ āgantvā bhagavato ārocesi. Bhagavā tamatthaṃ aṭṭhuppattiṃ
katvā sampattaparisāya dhammaṃ desesi, sā dhammadesanā mahājanassa sātthikā
jātāti.
           Caturitthivimānavaṇṇanā niṭṭhitā.
            ------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 30 page 222-226. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=4687              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=4687              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=45              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=1580              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=1574              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=1574              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com