ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 30 : PALI ROMAN Vimāna.A. (paramatthadī.)

           78. 4. Suvaṇṇavimānavaṇṇanā
   sovaṇṇamaye pabbatasminti suvaṇṇavimānaṃ. Tassa kā uppatti? bhagavā
andhakavinde viharati. Tena samayena aññataro upāsako saddho pasanno vibhavasampanno
tassa gāmassa avidūre aññatarasmiṃ muṇḍakapabbate 1- sabbākārasampannaṃ bhagavato
vasanānucchavikaṃ gandhakuṭiṃ kāretvā tattha bhagavantaṃ vasāpento sakkaccaṃ upaṭṭhahi,
sayañca niccasīle patiṭṭhito suvisuddhasīlasaṃvaro hutvā kālaṃ katvā tāvatiṃsabhavane
nibbatti. Tassa kammānubhāvasaṃsūcakaṃ nānāratanaraṃsijālasamujjalaṃ vicitta-
vedikāparikkhitataṃ vividhavipulālaṅkāropasobhitaṃ 2- suvibhattabhittitthambhasopānaṃ
ārāmaramaṇīyakaṃ kañcanapabbatamuddhani vimānaṃ uppajji. Taṃ āyasmā mahāmoggallāno
devacārikaṃ caranto disvā imāhi gāthāhi paṭipucchi:-
   [1134] "sovaṇṇamaye pabbatasmiṃ   vimānaṃ sabbatopabhaṃ
       hemajālapaṭicchannaṃ 3-   kiṅkiṇijālakappitaṃ.
   [1135]  Aṭṭhaṃsā sukatā thambhā   sabbe veḷūriyāmayā
       ekamekāya aṃsiyā    ratanā satta nimmitā.
   [1136]  Veḷuriyasuvaṇṇassa     phalikā rūpiyassa ca
       masāragallamuttāhi     lohitaṅgamaṇīhi ca.
@Footnote: 1 Sī.,i. muṇḍikapabbate 2 ka. vividhacuḷālaṅkāropa... 3 Sī. hemajālakapacchannaṃ
   [1137]  Citrā manoramā bhūmi    na tatthuddhaṃsatī rajo
       gopānasīgaṇā pītā    kūṭaṃ dhārenti nimmitā.
   [1138]  Sopānāni ca cattāri   nimmitā caturo disā
       nānāratanagabbhehi     ādiccova virocati.
   [1139]  Vediyā catasso tattha   vibhattā bhāgaso mitā
       daddallamānā ābhanti   samantā caturo disā.
   [1140]  Tasmiṃ vimāne pavare    devaputto mahappabho
       atirocasi vaṇṇena     udayantova bhāṇumā.
   [1141]  Dānassa te idaṃ phalaṃ    atho sīlassa vā pana
       atho añjalikammassa    taṃ me akkhāhi pucchito"ti.
Sopi tassa 1- imāhi gāthāhi byākāsi:-
   [1142]  So devaputto attamano  moggallānena pucchito
       pañhaṃ puṭṭho viyākāsi   yassa kammassidaṃ phalaṃ.
   [1143] "ahaṃ andhakavindasmiṃ     buddhassādiccabandhuno
       vihāraṃ satthu kāresiṃ    pasanno sehi pāṇibhi.
   [1144]  Tattha gandhañca mālañca   paccayañca 2- vilepanaṃ
       vihāraṃ satthuno adāsiṃ   vippasannena cetasā.
       Tena mayhaṃ idaṃ laddhaṃ    vasaṃ vattemi nandane.
@Footnote: 1 cha.Ma. sopissa 2 Sī. paccaggañca, paccagghañca (?)
   [1145]  Nandane ca vane 1- ramme nānādijagaṇāyute
       ramāmi naccagītehi     accharāhi purakkhato"ti.
  #[1134] Tattha sabbatopabhanti sabbabhāgehi pabhāsantaṃ pabhāmuñcanakaṃ.
Kiṅkiṇijālakappitanti kappitakiṅkiṇikajālaṃ.
  #[1135] Sabbe veḷuriyāmayāti sabbe thambhā veḷuriyamaṇimayā. Tattha pana
ekamekāya aṃsiyāti aṭṭhaṃsesu thambhesu ekamekasmiṃ 2- aṃsabhāge. Ratanā satta
nimmitāti sattaratanakammanimmitā, ekeko aṃso sattaratanamayoti attho.
  #[1136] "veḷūriyasuvaṇṇassā"tiādinā nānāratanāni dasseti. Tattha
veḷūriyasuvaṇṇassāti veḷuriyena ca suvaṇṇena ca nimmitā, citrāti 3- vā yojanā.
Karaṇatthe hi idaṃ sāmivacanaṃ. Phalikā rūpiyassa cāti etthāpi eseva nayo.
Masāragallamuttāhīti kabaramaṇīhi. Lohitaṅgamaṇīhi cāti rattamaṇīhi.
  #[1137] Na tatthuddhaṃsatī rajoti maṇimayabhūmikattā na tasmiṃ vimāne rajo
uggacchati. Gopānasīgaṇāti gopānasīsamūhā. Pitāti pītavaṇṇā, suvaṇṇamayā ceva
phussarāgādimaṇimayā cāti attho. Kūṭaṃ dhārentīti sattaratanamayaṃ kaṇṇikaṃ
dhārenti.
  #[1138-9] Nānāratanagabbhehīti nānāratanamayehi ovarakehi. Vediyāti vedikā.
Catassoti catūsu disāsu catasso. Tenāha "samantā caturo disā"ti.
  #[1140] Mahappabhoti mahājutiko. Udayantoti uggacchanto. Bhāṇumāti
ādicco.
@Footnote: 1 Sī. nandane pavane, ka. nandane pavare 2 Sī. ekasmiṃ 3 ka. vicittāti
  #[1143] Sehi pāṇibhīti kāyasāraṃ puññaṃ pasavanto attano pāṇīhi
taṃ taṃ kiccaṃ karonto vihāraṃ satthu kāresinti yojanā. Atha vā sehi
pāṇibhīti tattha andhakavindasmiṃ gandhañca mālañca paccayañca vilepanañca pūjā-
vasena, yathā kathaṃ? katavihārañca 1- vippasannena cetasā satthuno adāsiṃ pūjesiṃ
niyyādesiñcāti evamettha yojanā veditabbā.
  #[1144] Tenāti tena yathāvuttena puññakammena kāraṇabhūtena. Mayhanti
mayā. Idanti idaṃ puññaphalaṃ, idaṃ vā dibbaṃ ādhipateyyaṃ. Tenāha "vasaṃ vattemī"ti.
  #[1145] Nandaneti nandiyā dibbasamiddhiyā uppajjanaṭṭhāne imasmiṃ deva-
loke, tatthāpi visesato nandane vane ramme, evaṃ ramaṇīye imasmiṃ nandane
vane ramāmīti yojanā. Sesaṃ vuttanayameva.
   Evaṃ devatāya attano puññakamme āvikate thero saparivārassa tassa deva-
puttassa dhammaṃ desetvā bhagavato tamatthaṃ nivedesi. Bhagavā taṃ aṭṭhuppattiṃ katvā
sampattaparisāya dhammaṃ desesi, sā desanā mahājanassa sātthikā ahosīti.
           Suvaṇṇavimānavaṇṇanā niṭṭhitā.
           --------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 30 page 355-358. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=7481              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=7481              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=78              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=2537              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=2615              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=2615              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]