ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 31 : PALI ROMAN Peta.A. (paramatthadī.)

          117. 7. Migaluddakapetavatthuvaṇṇanā
   naranāripurakkhato yuvāti idaṃ bhagavati veḷuvane viharante migaluddakapetaṃ ārabbha
vuttaṃ.
   Rājagahe kira aññataro luddako rattindivaṃ mige vadhitvā jīvikaṃ kappesi.
Tasseko upāsako mitto ahosi, so taṃ sabbakālaṃ 1- pāpato nivattetuṃ asakkonto
"ehi samma rattiyaṃ pāṇātipātā viramāhī"ti rattiyaṃ puññe samādapesi. So
rattiyaṃ viramitvā divā eva pāṇātipātaṃ karoti.
   So aparena samayena kālaṃ katvā rājagahasamīpe vemānikapeto hutvā nibbatto
divasabhāgaṃ mahādukkhaṃ anubhavitvā rattiyaṃ pañcahi kāmaguṇehi samappito samaṅgībhūto
paricāresi. Taṃ disvā āyasmā nārado:-
    [478] "naranāripurakkhato yuvā
        rajanīyehi kāmaguṇehi 2- sobhasi
        divasaṃ anubhosi kāraṇaṃ
        kimakāsi purimāya jātiyā"ti
imāya gāthāya paṭipucchi. Tattha naranāripurakkhatoti paricārakabhūtehi devaputtehi
devadhītāhi ca purakkhato payirupāsito. Yuvāti taruṇo. Rajanīyehīti kamanīyehi 3-
rāguppattihetubhūtehi. Kāmaguṇehīti kāmakoṭṭhāsehi 4-. Sobhasīti samaṅgibhāvena
virocasi rattiyanti adhippāyo. Tenāha "divasaṃ anubhosi kāraṇan"ti, divasabhāge pana
nānappakāraṃ kāraṇaṃ ghātanaṃ paccanubhavasi. Rajanīti vā rattīsu. Yehīti nipātamattaṃ.
Kimakāsi purimāya jātiyāti evaṃ sukhadukkhasaṃvattaniyaṃ kiṃ nāma kammaṃ ito purimāya
jātiyā tvaṃ akattha, taṃ kathehīti attho.
   Taṃ sutvā peto therassa attanā katakammaṃ ācikkhanto:-
@Footnote: 1 Sī. sabbena sabbaṃ 2 Ma. kāmehi 3 Ma. ramaṇīyehi
@4 Ma. kāmehīti kāmaguṇehi kāmakoṭṭhāsehi
     [479] "ahaṃ rājagahe ramme     ramaṇīye giribbaje
        migaluddo pure āsiṃ     lohitapāṇi dāruṇo.
         [480] Avirodhakaresu pāṇisu
            puthusattesu paduṭṭhamānaso
            vicariṃ atidāruṇo sadā 1-
            parahiṃsāya rato asaññato.
         [481] Tassa me sahāyo suhadayo
            saddo āsi upāsako
            sopi 2- maṃ anukampanto
            nivāresi punappunaṃ.
     [482] `mākāsi Pāpakaṃ kammaṃ     mā tāta duggatiṃ agā
        sace icchasi pecca sukhaṃ     virama pāṇavadhā asaṃyamā.'
         [483] Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā
            sukhakāmassa hitānukampino
            nākāsiṃ sakalānusāsaniṃ
            cirapāpābhirato abuddhimā.
         [484] So maṃ puna bhūrisumedhaso
            anukampāya saṃyame nivesayi
            sace divā hanasi pāṇino
            atha te rattiṃ bhavatu saṃyamo.
@Footnote: 1 Sī. tadā      2 Sī. so ca
         [485] Svāhaṃ divā hanitvā pāṇino
            virato rattimahosi saññato
            rattāhaṃ paricāremi divā khajjāmi duggato.
     [486] Tassa kammassa kusalassa     anubhomi rattiṃ amānusiṃ
        divā paṭihatāva kukkurā    upadhāvanti samantā khādituṃ.
         [487] Ye ca te satatānuyogino
            dhuvaṃ payuttā sugatassa sāsane
            maññāmi te amatameva kevalaṃ
            adhigacchanti padaṃ asaṅkhatan"ti
imā gāthā abhāsi.
  #[479-80] Tattha luddoti dāruṇo. Lohitapāṇīti abhiṇhaṃ pāṇaghātena 1-
lohitamakkhitapāṇī. Dāruṇoti kharo 2-, sattānaṃ hiṃsanakoti attho. Avirodhakaresūti kenaci
virodhaṃ akarontesu migasakuṇādīsu.
  #[482-83] Asaṃyamāti asaṃvarā dussīlyā. Sakalānusāsaninti sabbaṃ anusāsaniṃ,
sabbakālaṃ pāṇātipātato paṭiviratinti attho. Cirapāpābhiratoti cirakālaṃ pāpe
abhirato.
  #[484] Saṃyameti sucarite. Nivesayīti nivesesi. Sace divā hanasi pāṇino,
atha te rattiṃ bhavatu saṃyamoti nivesitākāradassanaṃ. So kira sallapāsasajjanādinā 3-
rattiyampi pāṇavadhaṃ anuyutto ahosi.
  #[485] Divā khajjāmi duggatoti idāni duggatiṃ gato mahādukkhappatto 4-
divasabhāge khādiyāmi. Tassa kira divā sunakhehi migānaṃ khādāpitattā kammasarikkhakaṃ
@Footnote: 1 Sī.,i. pasughātanena 2 Sī.,i.ghoro 3 Sī.,i. sūlapāsasajjanādinā
@4 Ma. ahaṃ dukkhappatto
Phalaṃ hoti 1-, divasabhāge mahantā sunakhā upadhāvitvā aṭṭhisaṅghātamattāvasesaṃ sarīraṃ
karonti. Rattiyā pana upagatāya taṃ pākatikameva hoti, dibbasampattiṃ anubhavati.
Tena vuttaṃ.
       #[486] "tassa kammassa kusalassa
           anubhomi rattiṃ amānusiṃ
           divā paṭihatāva kukkurā
           upadhāvanti samantā khāditun"ti.
   Tattha paṭihatāti paṭihatacittā baddhāghātā viya hutvā. Samantā khāditunti
mama sarīraṃ samantato khādituṃ upadhāvanti. Idañca nesaṃ ativiya attano bhayāvahaṃ
upagamanakālaṃ gahetvā vuttaṃ, te pana upadhāvitvā aṭṭhimattāvasesaṃ sarīraṃ katvā
gacchanti.
  #[487] Ye ca te satatānuyoginoti osānagāthāya ayaṃ saṅkhepattho:-
ahampi nāma rattiyaṃ pāṇavadhamattato virato evarūpaṃ sampattiṃ anubhavāmi. Ye pana
te purisā sugatassa buddhassa bhagavato sāsane adhisīlādike dhuvaṃ payuttā daḷhaṃ
payuttā satataṃ sabbakālaṃ anuyogavantā, te puññavanto kevalaṃ lokiyasukhena asammissaṃ
"asaṅkhataṃ padan"ti laddhanāmaṃ amatameva adhigacchanti maññe, natthi tesaṃ tadadhigame
koci vibandhoti.
   Evaṃ tena petena vutte thero taṃ pavattiṃ satthu ārocesi. Satthā tamatthaṃ
aṭṭhuppattiṃ katvā sampattaparisāya dhammaṃ desesi, sabbampi vuttanayameva.
          Migaluddakapetavatthuvaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Sī.,i. hotīti             The Pali Atthakatha in Roman Book 31 page 216-219. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=31&A=4786              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=31&A=4786              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=117              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=4224              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=4425              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=4425              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]