ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

              5. Pañcamavagga
         298. 1. Kumārakassapattheragāthāvaṇṇanā
   aho buddhā aho dhammāti āyasmato kumārakassapattherassa gāthā. Kā
uppatti?
   ayampi purimabuddhesu katādhikāro tattha tattha bhave puññāni upacinanto
padumuttarassa bhagavato kāle brāhmaṇakule nibbattitvā viññutaṃ pāpuṇi.
"kulagehe"ti pana aṅguttaraṭṭhakathāyaṃ 1- vuttaṃ. So satthu santikaṃ gantvā dhammaṃ
suṇanto satthāraṃ ekaṃ bhikkhuṃ cittakathikānaṃ aggaṭṭhāne ṭhapentaṃ disvā sayampi taṃ
ṭhānantaraṃ ākaṅkhanto paṇidhānaṃ katvā tadanurūpāni puññāni karonto kassapassa bhagavato
kāle samaṇadhammaṃ katvā sugatīsuyeva saṃsaranto imasmiṃ buddhuppāde rājagahe seṭṭhi-
dhītāya kucchimhi paṭisandhiṃ gaṇhi. Sā kira kumārikākāleyeva pabbajitukāmā hutvā
mātāpitaro yācitvā pabbajjaṃ alabhamānā kulagharaṃ 2- gatāpi gabbhasaṇṭhitampi ajānantī
sāmikaṃ ārādhetvā 3- tena anuññātā bhikkhunīsu pabbajitā. Tassā gabbhinibhāvaṃ 4-
disvā bhikkhuniyo devadattaṃ pucchiṃsu, so "assamaṇī"ti āha. Puna dasabalaṃ pucchiṃsu.
Satthā upālittheraṃ paṭicchāpesi. Thero sāvatthinagaravāsīni kulāni visākhañca upāsikaṃ
pakkosāpetvā sarājikāya parisāya vinicchanto 5- "pure laddho gabbho, pabbajjā
arogā"ti āha. Satthā "suvinicchitaṃ adhikaraṇan"ti therassa sādhukāraṃ adāsi.
   Sā bhikkhunī suvaṇṇabimbasadisaṃ puttaṃ vijāyi. Taṃ rājā pasenadikosalo posesi,
"kassapo"ti cassa nāmaṃ akaṃsu. Aparabhāge alaṅkaritvā satthu santikaṃ netvā
pabbājesi. Kumārakāle pabbajitattā bhagavatā "kassapaṃ pakkosatha, idaṃ phalaṃ vā
@Footnote: 1 mano.pū. 1/217 kumārakassapattheravatthu  2 Sī. patikulaṃ  3 i. ārocetvā
@4 i. gabbhinivaṇṇaṃ           5 cha.Ma. vinicchinanto
Khādanīyaṃ 1- vā kassapassa dethā"ti vutte "katarakassapassā"ti. "kumārakassapassā"ti.
Evaṃ gahitanāmattā rañño 2- posāvanikaputtattā ca vuḍḍhakālepi kumārakassapotveva
paññāyittha.
   So pabbajitakālato paṭṭhāya vipassanāya ceva kammaṃ karoti, buddhavacanañca
uggaṇhāti. Atha tena saddhiṃ pabbatamatthake samaṇadhammaṃ katvā anāgāmī hutvā
suddhāvāse nibbatto mahābrahmā "vipassanāya mukhaṃ dassetvā maggaphalappattiyā 3-
upāyaṃ karissāmī"ti pañcadasa pañhe abhisaṅkharitvā andhavane vasantassa therassa
"ime pañhe satthāraṃ puccheyyāsī"ti ācikkhitvā gato. So te pañhe bhagavantaṃ
pucchi. Bhagavāpissa byākāsi. Thero satthārā kathitaniyāmeneva te uggaṇhitvā
vipassanaṃ gabbhaṃ gaṇhāpetvā arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 4- :-
     "ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako
      sabbalokahito dhīro 5-   padumuttaranāmako.
      Tadāhaṃ brāhmaṇo hutvā   vissuto vedapāragū
      divāvihāraṃ vicaraṃ      addasaṃ lokanāyakaṃ.
      Catusaccaṃ pakāsentaṃ     bodhayantaṃ sadevakaṃ 6-
      sasāvakaṃ cittakathikaṃ 7-    vaṇṇayantaṃ mahājane. 8-
      Tadā muditacittohaṃ     nimantetvā tathāgataṃ
      nānārattehi vatthehi    alaṅkaritvāna maṇḍapaṃ.
      Nānāratanapajjotaṃ     sasaṃghaṃ bhojayiṃ tahiṃ
      bhojayitvāna sattāhaṃ    nānaggarasabhojanaṃ.
      Nānācittehi pupphehi    pūjayitvā sasāvakaṃ
      nipacca pādamūlamhi     taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ ahaṃ.
@Footnote: 1 i. odanīyaṃ 2 Sī.,Ma. raññā  3 Ma. maggaphaluppattiyā 4 khu.apa. 33/125/194
@ kumārakassapattherāpadāna (syā) 5 cha.Ma. vīro    6 Ma. sadevakaṃ samārakaṃ
@7 cha.Ma. vicittakathikānaggaṃ     8 Sī. vaṇṇayanti mahājanā
      Tadā munivaro āha     karuṇekarasāsayo
      passathetaṃ dijavaraṃ      padumānanalocanaṃ.
      Pītipāmojjabahulaṃ      samuggatatanūruhaṃ
      hāsāvahaṃ visālakkhaṃ 1-   mama sāsanalālasaṃ.
      Patitaṃ pādamūle me     ekāvatthasumānasaṃ
      esa pattheti taṃ ṭhānaṃ    vicittakathikattanaṃ.
      Satasahassito kappe     okkākakulasambhavo
      gotamo nāma gottena   satthā loke bhavissati.
      Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
      kumārakassapo nāma     hessati satthu sāvako.
      Vicittapupphadussānaṃ     ratanānañca vāhasā
      vicittakathikānaṃ so     aggataṃ pāpuṇissati.
      Tena kammena sukatena    cetanāpaṇidhīhi ca
      jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsamagacchahaṃ.
      Paribbhamaṃ bhavābhave 2-    raṅgamajjhe yathā naṭo
      sākhamigatrajo hutvā    migiyā kucchimokkamiṃ.
      Tadā mayi kucchigate     vajjhavāro upaṭṭhito
      sākhena cattā me mātā  nigrodhaṃ saraṇaṃ gatā.
      Tena sā migarājena    maraṇā parimocitā
      pariccajitvā sapāṇaṃ     mamevaṃ ovadī tadā.
      Nigrodhameva seveyya    na sākhamupasaṃvase
      nigrodhasmiṃ mataṃ seyyo   yañce sākhasmi 3- jīvitaṃ.
@Footnote: 1 Sī. hāsādikaṃ visālakkhaṃ,cha.Ma. hāsamhitavisālakkhaṃ 2 Sī. bhavākāse 3 cha.Ma. sākhamhi
         Tenānusiṭṭhā migayūthapena 1-
         ahañca mātā ca tathetare ca
         āgamma rammaṃ tusitādhivāsaṃ
         gatā pavāsaṃ sagharaṃ yatheva.
      Puno kassapavīrassa     atthamentamhi sāsane
      āruyha selasikharaṃ     yuñjitvā jinasāsanaṃ.
      Idānāhaṃ rājagahe     jāto seṭṭhikule ahuṃ 2-
      āpannasattā 3- me mātā pabbaji anagāriyaṃ.
      Sagabbhaṃ taṃ viditvāna     devadattamupānayuṃ
      so avoca vināsetha    pāpikaṃ bhikkhuniṃ imaṃ.
      Idānipi munindena     jinena anukampitā
      sukhinī jananī 4- mayhaṃ    mātā bhikkhunupassaye.
      Taṃ viditvā mahīpālo    kosalo maṃ aposayi
      kumāraparihārena      nāmenāhañca kassaPo.
      Mahākassapamāgamma     ahaṃ kumārakassapo
      vammikasadisaṃ kāyaṃ      sutvā buddhena desitaṃ.
      Tato cittaṃ vimucci me    anupādāya sabbaso
      pāyāsiṃ damayitvāhaṃ     etadaggamapāpuṇiṃ.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe. kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā cittakathikabhāvena satthārā etadagge ṭhapito attano
paṭipattiṃ paccavekkhitvā ratanattayaguṇavibhāvanamukhena aññaṃ byākaronto:-
   [201] "aho buddhā aho dhammā aho no satthu sampadā
@Footnote: 1 Sī. migayūthamenaṃ    2 Sī. ahu   3 Sī. āpannagabbhā   4 cha.Ma. ajanī
      Yattha etādisaṃ dhammaṃ     sāvako sacchikāhiti.
   [202] Asaṅkheyyesu kappesu    sakkāyādhigatā ahu 1-
      tesamayaṃ pacchimako      carimoyaṃ samussayo
      jātimaraṇasaṃsāro      natthi dāni punabbhavo"ti
gāthādvayaṃ abhāsi.
   Tattha ahoti acchariyatthe nipāto. Buddhāti sabbaññubuddhā, gāravavasena
bahuvacanaṃ, aho acchariyā sambuddhāti attho. Dhammāti pariyattidhammena saddhiṃ
navalokuttaradhammā. Aho no satthu sampadāti amhākaṃ satthu dasabalassa aho sampattiyo.
Yatthāti yasmiṃ satthari brahmacariyavāsena. Etādisaṃ dhammaṃ, sāvako sacchikāhitīti
etādisaṃ evarūpaṃ suvisuddhajjhānābhiññāparivāraṃ 2- anavasesakilesakkhayāvahaṃ
santaṃ paṇītaṃ anuttaraṃ dhammaṃ sāvakopi nāma sacchikarissati, tasmā evaṃvidhaguṇa- 3-
visesādhigamahetubhūtā aho acchariyā buddhā bhagavanto, acchariyā dhammaguṇā, acchariyā
amhākaṃ satthu sampattiyoti ratanattayassa guṇādhimuttiṃ pavedesīti. Dhammasampatti-
kittaneneva hi saṃghasuppaṭipatti kittitā hotīti.
   Evaṃ sādhāraṇavasena dassitaṃ dhammassa sacchikiriyaṃ idāni attūpanāyikaṃ katvā
dassento "asaṅkheyyesū"ti gāthamāha. Tattha asaṅkheyyesūti gaṇanapathaṃ vītivattesu
mahākappesu. Sakkāyāti paccupādānakkhandhā. Te hi paramatthato vijjamānadhamma-
samūhatāya "sakkāyā"ti vuccanti. Ahūti nivattanūpāyassa 4- anadhigatattā anapagatā
ahesuṃ. Tesamayaṃ pacchimako, carimoyaṃ samussayoti yasmā ayaṃ sabbapacchimako, tatoeva
carimo, tasmā jātimaraṇasahito khandhādipaṭipāṭisaññito saṃsāro idāni āyatiṃ
punabbhavābhāvato punabbhavo natthi, ayamantimā jātīti attho.
         Kumārakassapattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 cha.Ma. ahū 2 i.....bhisaññā.... 3 Sī.,i. evaṃ vividha...
@4 Sī.,i. vuttarūpā yassa             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 497-501. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=11110              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=11110              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=298              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=5977              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6110              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=6110              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com