ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

         309. 3. Bakkulattheragāthāvaṇṇanā 2-
   yo pubbe karaṇīyānīti āyasmato bakkulattherassa gāthā. Kā uppatti?
   ayampi kira atīte ito kappasatasahassādhikassa asaṅkhyeyyassa matthake
anomadassissa bhagavato uppattito puretarameva brāhmaṇakule nibbattitvā vayappatto
tayo vede uggahetvā tattha sāraṃ apassanto "samparāyikatthaṃ gavesissāmī"ti
isipabbajjaṃ pabbajitvā pabbatapāde viharanto pañcābhiñño 3- aṭṭhasamāpattilābhī
hutvā viharanto buddhuppādaṃ sutvā satthu santikaṃ gantvā dhammaṃ sutvā saraṇesu
patiṭṭhito satthu udarābādhe uppanne araññato bhesajjāni āharitvā taṃ vūpasametvā
tattha puññaṃ 4- ārogyatthāya pariṇāmetvā tato cuto brahmaloke nibbattitvā
ekaṃ asaṅkhyeyyaṃ devamanussesu saṃsaranto padumuttarabuddhakāle haṃsavatīnagare
kulagehe nibbatto satthāraṃ ekaṃ bhikkhuṃ appābādhānaṃ aggaṭṭhāne ṭhapentaṃ
disvā sayaṃ taṃ ṭhānantaraṃ ākaṅkhanto paṇidhānaṃ katvā yāvajīvaṃ kusalaṃ upacinitvā
sugatīsuyeva saṃsaranto vipassissa bhagavato nibbattito puretarameva bandhumatīnagare
@Footnote: 1 Ma. īretabbato     2 cha.Ma. bākulatthera.... evamuparipi
@3 cha.Ma. pañcābhiññā....  4 Sī. taṃ puññaṃ
Brāhmaṇakule nibbatto purimanayeneva isipabbajjaṃ pabbajitvā jhānābhiññālābhī
hutvā pabbatapāde vasanto buddhuppādaṃ sutvā satthu santikaṃ gantvā dhammaṃ
sutvā saraṇesu patiṭṭhito bhikkhūnaṃ tiṇapupphakaroge 1- uppanne taṃ vūpasametvā tattha
yāvatāyukaṃ ṭhatvā tato cuto brahmaloke nibbattitvā ekanavutikappe devamanussesu
saṃsaranto kassapassa bhagavato kāle bārāṇasiyaṃ kulagehe nibbattitvā gharāvāsaṃ
vasanto ekaṃ jiṇṇaṃ vinassamānaṃ mahāvihāraṃ disvā tattha uposathāgārādikaṃ sabbaṃ
āvasathaṃ kāretvā tattha bhikkhusaṃghassa sabbaṃ bhesajjaṃ paṭiyādetvā 2- yāvajīvaṃ kusalaṃ
katvā ekaṃ buddhantaraṃ devamanussesu saṃsaranto amhākaṃ bhagavato uppattito
puretarameva kosambiyaṃ seṭṭhigehe nibbatti. 3- So arogabhāvāya mahāyamunāya
nhāpiyamāno dhātiyā hatthato macchena gilito macche kevaṭṭahatthagate
bārāṇasiseṭṭhibhariyāya vikkīṇitvā gahite phāliyamānepi puññabalena arogoyeva hutvā
tāya puttoti gahetvā posiyamāno taṃ pavattiṃ sutvā janakehi mātāpitūhi "ayaṃ amhākaṃ
putto, detha no puttan"ti anuyoge kate raññā "ubhayesampi sādhāraṇo hotū"ti
dvinnaṃ kulānaṃ dāyādabhāvena vinicchayaṃ katvā ṭhapitattā bakkuloti laddhanāmo
vayappatto hutvā mahatiṃ sampattiṃ anubhavanto āsītiko hutvā satthu santike dhammaṃ
sutvā paṭiladdhasaddho pabbajitvā sattāhameva puthujjano ahosi, aṭṭhame aruṇe saha
paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 4- :-
     "himavantassāvidūre      sobhito nāma pabbato
      assamo sukato mayhaṃ     sakasissehi māpito.
      Maṇḍapā ca 5- bahū tattha   pupphitā sindhuvārakā 6-
      kapiṭṭhā ca bahū tattha     pupphitā jīvajīvakā. 7-
@Footnote: 1 Ma. tiṇapupphikaroge, pa.sū. 3/602 (syā), mano.pū. 1/226. navapoṭṭhake passitabbaṃ
@2 Sī. paṭiyādāpetvā  3 Ma. nibbatto  4 khu.apa. 32/386/461 bakkulattherāpadāna
@5 Sī. pādapā ca 6 pāli. sinduvāritā, Ma. sindhuvāritā 7 pāli. campakā nāgaketakā
      Nigguṇḍiyo bahū tattha     badarāmalakāpi 1- ca
      phārusakā alābū ca     puṇḍarīkā ca pupphitā.
      Aḷakkā 2- beluvā tattha   kadalī mātuluṅgakā
      mahānāmā bahū tattha     ajjunā ca piyaṅgukā.
      Kosambā saḷalā nīpā 3-   nigrodhā ca kapitthanā 4-
      ediso assamo mayhaṃ    sasissohaṃ tahiṃ vasiṃ.
      Anomadassī bhagavā      sayambhū lokanāyako
      gavesaṃ paṭisallānaṃ      mamassamamupāgami.
    5- Upetañca mahāvīraṃ      anomadassiṃ mahāyasaṃ 5-
      khaṇena lokanāthassa     vātābādho samuṭṭhahi.
      Vicaranto araññamhi     addasaṃ lokanāyakaṃ
      upagantvāna sambuddhaṃ     cakkhumantaṃ mahāyasaṃ.
      Iriyāpathañca 6- disvāna   upalakkhesahaṃ tadā
      asaṃsayaṃ hi buddhassa      byādhi no upapajjatha. 7-
      Khippaṃ assamamāgañchiṃ     mama sissāna santike
      bhesajjaṃ kattukāmohaṃ     sisse āmantayiṃ tadā.
      Paṭisuṇitvāna me vākyaṃ    sissā sabbe sagāravā
      ekajjhaṃ sannipatiṃsu      satthugāravā mama.
      Khippaṃ pabbatamāruyha     sabbosathamakāsahaṃ 8-
      pānīyayogaṃ katvāna     buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.
      Paribhutte mahāvīre     sabbaññulokanāyake
      khippaṃ vāto vūpasami     sugatassa mahesino.
      Passaddhaṃ darathaṃ disvā     anomadassī mahāyaso
@Footnote: 1 cha.Ma. badarāmalakāni  2 cha.Ma. āḷakā  3 cha.Ma. nimbā  4 Sī. kapitthakā
@5-5 cha.Ma. upetamhi mahāvīre, anomadassimahāyase  6 cha.Ma. iriyañcāpi
@7 cha.Ma. udapajjatha              8 cha.Ma. sabbosadhamahāsahaṃ
      Sakāsane nisīditvā     imā gāthā abhāsatha.
      Yo me adāsi 1- bhesajjaṃ  byādhiñca samayī mama
      tamahaṃ kittayissāmi      suṇātha mama bhāsato.
      Kappasatasahassāni      devaloke ramissati
      vādite tūriye tattha     modissati sadā ayaṃ. 2-
      Manussalokamāgantvā     sukkamūlena codito
      sahassakkhattuṃ rājāpi 3-   cakkavattī bhavissati.
      Pañcapaññāsakappamhi     anomi 4- nāma khattiyo
      cāturanto vijitāvī     jambudīpassa 5- issaro.
      Sattaratanasampanno      cakkavattī mahabbalo
      tāvatiṃsepi khobhetvā    issaraṃ kārayissati.
      Devabhūto manusso vā    appābādho bhavissati
      paridāhaṃ 6- vivajjetvā   byādhiṃ loke tarissati.
      Aparimeyye ito kappe   okkākakulasambhavo
      gotamo nāma gottena    satthā loke bhavissati.
      Tassa dhammesu dāyādo    oraso dhammanimmito
      sabbāsave pariññāya     nibbāyissatināsavo.
      Kilese jhāpayitvāna     taṇhāsotaṃ 7- tarissati
      bakkulo nāma nāmena    hessati satthu sāvako.
      Idaṃ sabbaṃ abhiññāya     gotamo sakyapuṅgavo
      bhikkhusaṃghe nisīditvā     etadagge ṭhapessati.
      Anomadassī bhagavā      sayambhū lokanāyako
@Footnote: 1 cha.Ma. pādāsi  2 Sī. sadāsayaṃ  3 cha.Ma. rājā ca 4 Sī. aranemī, cha.Ma. anomo
@5 cha.Ma. jambumaṇḍassa 6 cha.Ma. pariggahaṃ  7 Sī.,Ma. kaṅkhāsotaṃ
      Vivekānuvilokento     mamassamamupāgami.
      Upāgataṃ mahāvīraṃ      sabbaññuṃ lokanāyakaṃ
      sabbosathena tappesiṃ     pasanno sehi pāṇibhi.
      Tassa me sukataṃ kammaṃ     sukhette bījasampadā
      khepetuṃ neva sakkomi    tadā hi sukataṃ mama.
      Lābhā mama suladdhaṃ me    yohaṃ 1- addakkhi nāyakaṃ
      tena kammāvasesena     pattomhi acalaṃ padaṃ.
      Sabbametaṃ abhiññāya     gotamo sakyapuṅgavo
      bhikkhusaṃghe nisīditvā     etadagge ṭhapesi maṃ.
      Aparimeyye ito kappe   yaṃ kammamakariṃ tadā
      duggatiṃ nābhijānāmi     bhesajjassa idaṃ phalaṃ.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe.  kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā ekadivasaṃ satthārā attano sāvake paṭipāṭiyā ṭhānantare
ṭhapentena appābādhānaṃ aggaṭṭhāne ṭhapito so parinibbānasamaye saṃghamajjhe bhikkhūnaṃ
ovādamukhena aññaṃ byākaronto:-
  [225] "yo pubbe karaṇīyāni     pacchā so kātumicchati
      sukhā so dhaṃsate ṭhānā    pacchā ca manutappati.
  [226] Yañhi kayirā tañhi vade    yaṃ na kayirā na taṃ vade
      akarontaṃ bhāsamānaṃ     parijānanti paṇḍitā.
  [227] Susukhaṃ vata nibbānaṃ      sammāsambuddhadesitaṃ
      asokaṃ virajaṃ khemaṃ      yattha dukkhaṃ nirujjhatī"ti
gāthāttayamabhāsi. 2-
@Footnote: 1 Sī. yamahaṃ   2 i. imā tisso gāthā abhāsi
   Tattha yo pubbe karaṇīyāni, pacchā so kātumicchatīti yo puggalo pubbe
puretaraṃ jarārogādīhi anabhibhūtakāleyeva kātabbāni attano hitasukhāvahāni kammāni
pamādavasena akatvā pacchā so kātabbakālaṃ atikkamitvā kātuṃ icchati. Soti
ca nipātamattaṃ. Tadā pana jarārogādīhi abhibhūtattā kātuṃ na sakkoti, asakkonto
ca sukhā so dhaṃsate ṭhānā, pacchā ca manutappatīti so puggalo sukhā ṭhānā
saggato nibbānato ca tadupāyassa anuppāditattā parihāyanto "akataṃ me
kalyāṇan"tiādinā 1- pacchā ca anutappati vippaṭisāraṃ āpajjati. Makāro
padasandhikaro. Ahaṃ pana karaṇīyaṃ katvāeva tumhe evaṃ vadāmīti dassento "yañhi
kayirā"ti dutiyaṃ gāthamāha.
   Tattha parijānantīti "ettako ayan"ti paricchijja jānanti na bahuṃ 2- maññantīti
attho. Sammāpaṭipattivasena hi yathāvādī tathākārīeva sobhati, na tato aññathā.
Karaṇīyapariyāyena sādhāraṇato vuttamatthaṃ idāni sarūpato dassetuṃ "susukhaṃ vatā"tiādinā
tatiyaṃ gāthamāha. Tassattho:- sammā sāmaṃ sabbadhammānaṃ buddhattā sammāsambuddhena
bhagavatā desitaṃ sabbaso sokahetūnaṃ abhāvato asokaṃ vigatarāgādirajattā
virajaṃ catūhi yogehi anupaddutattā khemaṃ nibbānaṃ suṭṭhu sukhaṃ vata, kasmā?
yattha yasmiṃ nibbāne sakalaṃ vaṭṭadukkhaṃ nirujjhati accantameva vūpasamatīti.
          Bakkulattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 529-534. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=11834              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=11834              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=309              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=6072              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6194              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=6194              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]