ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadi.1)

          317. 11. Upalittheragathavannana
   saddhaya abhinikkhammati ayasmato upalittherassa gatha. Ka uppatti?
   ayampi padumuttarassa bhagavato kale hamsavatinagare kulaghare nibbatto ekadivasam
satthu dhammam sunanto sattharam ekam bhikkhum vinayadharanam aggatthane thapentam disva
adhikarakammam katva tam thanantaram patthesi. So yavajivam kusalam katva devamanussesu
samsaranto imasmim buddhuppade kappakagehe patisandhim ganhi, upalitissa namam
akamsu. So vayappatto anuruddhadinam channam khattiyanam pasadako hutva tathagate
anupiyambavane viharante pabbajanatthaya nikkhamantehi chahi khattiyehi saddhim nikkhamitva
pabbaji. Tassa pabbajjavidhanam paliyam agatameva. 1-
   So pabbajitva upasampanno satthu santike kammatthanam gahetva "mayham
bhante arannavasam anujanatha"ti aha. Bhikkhu tava aranne vasantassa ekameva
dhuram vaddhissati, amhakam pana santike vasantassa ganthadhuranca vipassanadhuranca
paripuressatiti. Thero satthu vacanam sampaticchitva vipassanaya kammam karonto na
cirasseva arahattam papuni. Tena vuttam apadane 2- :-
     "nagare hamsavatiya      sujato nama brahmano
      asitikotisannicayo 3-    pahutadhanadhannava.
      Ajjhayako mantadharo    tinnam vedana paragu
      lakkhane itihase ca    saddhamme paramim gato.
      Paribbaja 4- ekasikha   gotama buddhasavaka
      caraka 5- tapasa ceva   caranti mahiya tada.
@Footnote: 1 vinaYu.cula. 7/331/115 samghabhedakkhandhaka 2 khu.apa. 32/441/53 upalittherapadana
@3 cha.Ma. asitikotinicayo 4 cha.Ma. paribbaja 5 Si. varana
      Tepi mam parivarenti    brahmano vissuto iti
      bahu jana mam pujenti 1-   naham pujemi kincanam.
      Pujaraham na passami     manatthaddho aham tada
      buddhoti vacanam natthi     tava nuppajjate jino.
      Accayena ahorattam     padumuttaranayako 2-
      sabbam tamam vinodetva    loke uppajji cakkhuma.
      Vittharike 3- bahujanne  puthubhute ca sasane
      upagami tada buddho    nagaram hamsasavhayam.
      Pitu atthaya so buddho   dhammam desesi cakkhuma
      tena kalena parisa    samanta yojanam tada.
      Sammato manujanam no 4-   sunando nama tapaso
      yavata budadhaparisa     pupphehicchadayi 5- tada.
      Catusaccam pakasento 6-   setthe ca pupphamandape
      kotisatasahassanam      dhammabhisamayo ahu.
      Sattarattindivam buddho    vassitva dhammavutthiya 7-
      atthame divase patte    sunandam kittayi jino.
      Devaloke manusse va   samsaranto ayam bhave
      sabbesam pavaro hutva    bhavesu samsarissati.
      Kappasatasahassamhi      okkakakulasambhavo
      gotamo nama namena 8-  sattha loke bhavissati.
      Tassa dhammesu dayado   oraso dhammanimmito
      mantaniputto punnoti    hessati satthu savako.
@Footnote: 1 cha.Ma. bahujjano mam pujeti  2 cha.Ma....namako   3 Ma. vittharite
@4 cha.Ma. so       5 cha.Ma. pupphehacchadayi  6 cha.Ma. pakasente
@7 cha.Ma. vassetva dhammavutthiyo          8 cha.Ma. gottena
      Evam kittayi sambuddho    sunandam tapasam tada
      hasayanto janam sabbam    dassayanto sakam balam.
      Katanjali namassanti     sunandam tapasam tada 1-
      buddhe karam karitvana    sodhesi gatimattano.
      Tattha me ahu sankappo   sutvana munino vacam
      aham karam karissami 2-   yatha passami gotamam.
      Evaham cintayitvana    kiriyam cintayim mamam
      kyaham kammam acarami    punnakkhette anuttare.
      Ayanca pathiko bhikkhu    sabbapathina 3- sasane
      vinaye agganikkhitto    tam thanam patthayim 4- aham.
      Idam me amitam bhogam     akkhobham sagarupamam
      tena bhogena buddhassa    aramam mapaye aham.
      Sobhanam nama aramam    nagarassa puratthato
      katva 5- satasahassena   samgharamam amapayim.
      Kutagare ca pasade   mandape hammiye guha
      cankame sukate katva    samgharame 6- amapayim.
      Jantagharam aggisalam     atho udakamalakam
      nhanagharam mapayitva    bhikkhusamghassadasaham.
      Asandiyo pithake ca    paribhoge ca bhajane
      aramikanca bhesajjam    sabbametam adasaham.
      Arakkham patthapetvana    pakaram karayim dalham
      ma nam koci vihethesi    santacittana tadinam.
      Avase satasahasse 7-   samgharame amapayim
@Footnote: 1 cha.Ma. jana 2 cha.Ma. ahampi karam kassami 3 cha.Ma. sabbapathissa 4 cha.Ma. patthaye
@5 cha.Ma. kinitva 6 cha.Ma. samgharamam 7 cha.Ma. satasahassenavasam
      Vepullam tam mapayitva 1-  sambuddham upanamayim.
      Nitthapito mayaramo    sampaticcha tuvam muni
      niyyadessami tam dhira 2-  adhivasehi cakkhuma.
      Padumuttaro lokavidu     ahutinam patiggaho
      mama sankappamannaya     adhivasesi nayako.
      Adhivasanamannaya      sabbannussa mahesino
      bhojanam patiyadetva    kalamarocayim aham.
      Arocitamhi kalamhi    padumuttaranayako
      khinasavasahassehi      aramam me upagami.
      Nisinnakalamannaya     annapanena tappayim
      bhuttavikalamannaya 3-   idam vacanamabravim.
      Kito satasahassena     tattakeneva karito
      sobhano nama aramo   sampaticcha tuvam muni.
      Iminaramadanena     cetanapanidhihi ca
      bhave nibbattamanoham    labhami mama patthitam.
      Patiggahetva sambuddho   samgharamam sumapitam
      bhikkhusamghe nisiditva     idam vacanamabravi.
      Yo so buddhassa padasi   samgharamam sumapitam
      tamaham kittayissami     sunatha mama bhasato.
      Hatthi assa ratha patti   sena ca caturangini
      parivaressantimam nicca    samgharamassidam phalam.
      Satthi turiyasahassani 4-   bheriyo samalankata
      parivaressantimam niccam    samgharamassidam phalam.
@Footnote: 1 Si. papayitva            2 cha.Ma. vira
@3 cha.Ma. bhuttavim kalamannaya       4 cha.Ma. satthi turasahassani
      Chalasitisahassani      nariyo samalankata
      vicittavatthabharana     amuttamanikundala.
      Alaramukha 1- hasula   susanna tanumajjhima
      parivaressantimam niccam    samgharamassidam phalam.
      Timsakappasahassani      devaloke ramissati
      sahassakkhattum devindo    devarajjam karissati.
      Devarajena pattabbam    sabbam patilabhissati
      anunabhogo hutvana     devarajjam karissati.
      Sahassakkhattum cakkavatti    raja ratthe bhavissati
      pathabya rajjam vipulam     gananato asankhiyam.
      Kappasatasahassamhi      okkakakulasambhavo
      gotamo nama gottena   sattha loke bhavissati.
      Tassa dhammesu dayado   oraso dhammanimmito
      upali nama namena    hessati satthu savako.
      Vinaye paramim patva 2-   thanathane ca kovido
      jinasasanam dharayanto 3-   viharissatinasavo.
      Sabbametam abhinnaya     gotamo sakyapungavo
      bhikkhusamghe nisiditva     etadagge thapessati.
      Aparimeyyupadaya     patthemi tava sasanam
      so me attho anuppatto  sabbasamyojanakkhayo.
      Yatha sulavuto poso    rajadandena tajjito
      sule satam avindanto    parimuttimva icchati.
      Tathevaham mahavira     bhavadandena tajjito
@Footnote: 1 cha.Ma. alarapamha   2 Si. paramim patto  3 cha.Ma. dharento, Si. jotayanto
      Kammasulavuto santo    pipasavedanattito. 1-
      Bhave satam na vindami    dayhanto tihi aggibhi
      parimuttim gavesami     yathapi rajadandito.
      Yatha visado puriso    visena paripilito
      agadam so gaveseyya    visaghatayupayanam. 2-
      Gavesamano passeyya    agadam visaghatakam
      tam pivitva sukhi assa 3-   visamha parimuttiya.
      Tathevaham mahavira     yatha visahato naro
      sampilito avijjaya     saddhammagadamesaham.
      Dhammagadam 4- gavesanto   addakkhim sakyasasanam
      aggasabbosathanantam 5-   sabbasallavinodanam.
      Dhammosatham 6- pivitvana   visam sabbam samuhanim 7-
      ajaramaram sitibhavam     nibbanam phassayim aham.
      Yatha bhutattito poso    bhutaggahena pilito
      bhutavejjam gaveseyya    bhutasma parimuttiya.
      Gavesamano passeyya    bhutavijjasu kovidam
      tassa so vihanne 8- bhutam  samulanca vinasaye.
      Tathevaham mahavira     tamaggahena pilito
      nanalokam gavesami    tamato parimuttiya.
      Athaddasam sakyamunim      kilesatamasodhanam
      so me tamam vinodesi    bhutavejjova bhutakam.
      Samsarasotam sanchindim     tanhasotam nivarayim
@Footnote: 1 Ma. pipasabhavena attito  2 cha.Ma. visaghatayupalanam  3 Si. pivitvana sukhi assa
@4 Si. dhammosadham  5 cha.Ma. aggam sabbosadhanam tam  6 cha.Ma. dhammosadham  7 Si. samuhatam
@8 Si. vihite, cha.Ma. vihane
      Bhavam ugghatayim sabbam     bhutavejjova mulato.
      Garulo yatha opatati 1-   pannagam bhakkhamattano
      samanta yojanasatam     vikkhobheti mahasaram.
      Pannagam so gahetvana    adhosisam vihethayam 2-
      adaya so pakkamati    yenakamam vihangamo.
      Tathevaham mahavira     yathapi garulo bali 3-
      asankhatam gavesanto     dose vikkhalayim aham.
      Dittho aham dhammavaram     santipadamanuttaram
      adaya viharametam     garulo pannagam yatha.
      Asavati nama lata    jata cittalatavane
      tassa vassasahassena    ekam nibbattate phalam.
      Tam deva payirupasanti    tavaduraphale sati
      devanam sa piya evam   asavati latuttama.
      Satasahassupadaya      taham paricare muni
      sayam patam namassami    deva asavatim yatha.
      Avanjha paricariya 4-   amogha ca namassana
      duragatampi mam santam     khano mam 5- na viradhayi.
      Patisandhim na passami     vicinanto bhave aham
      nirupadhi vippamutto     upasanto caramaham.
      Yathapi padumam nama     suriyaramsena pupphati
      tathevaham mahavira     buddharamsena pupphito.
      Yatha balakayonimhi     na vijjati puma 6- sada
      meghesu gajjamanesu    gabbham ganhanti ta sada.
@Footnote: 1 Si. opatitam   2 Si. vipothayam   3 Si. balam  4 Si. paricariya me
@5 cha.Ma. khanoyam  6 cha.Ma. pumo
      Cirampi gabbham dharenti    yava megho na gajjati
      bharato parimuccanti     yada megho pavassati.
      Padumuttarabuddhassa      dhammameghena gajjato 1-
      saddena dhammameghassa    dhammagabbham aganhaham.
      Satasahassupadaya      punnagabbham dharemaham
      nappamuccami bharato    dhammamegho na gajjati.
      Yada tuvam sakyamuni     ramme kapilavatthave
      gajjasi 2- dhammameghena   bharato parimuccaham.
      Sunnatam animittanca     athapanihitampi 3- ca
      caturo ca phale sabbe    dhammam vijati tampiham. 4-
      Aparimeyyupadaya     patthemi tava sasanam
      so me attho anuppatto  santipadamanuttaram.
      Vinaye paramim patto    yathapi pathiko isi
      na me samasamo atthi 5-   dharemi sasanam aham.
      Vinaye khandhake capi    tikacchede ca pancake
      ettha me 6- vimati natthi  akkhare byanjanepi va.
      Niggahe patikamme ca    thanathane ca kovido
      osarane vutthapane    sabbattha paramim gato.
      Vinaye khandhake vapi    nikkhipitva padam aham
      ubhato vibhange ceva 7-   rasato osareyyaham.
      Niruttiya ca kusalo 8-   atthanatthe ca kovido
      anannatam maya natthi    ekaggo satthu sasane.
@Footnote: 1 Si. gajjito     2 Si. gajjito      3 cha.Ma. tathappanihitampi
@4 Si. dhammagabbhe vijayaham, cha.Ma. dhammevam vijanayim aham  5 Si. na me so idanatthi
@6 Si. ettake me   7 cha.Ma. vinivethetva   8 cha.Ma. sukusalo
      Rupadakkho aham ajja     sakyaputtassa sasane
      kankham sabbam vinodemi    chindami sabbasamsayam.
      Padam anupadancapi      akkharancapi byanjanam
      nidane pariyosane    sabbattha kovido aham.
      Yathapi raja balava    nigganhitva parantape 1-
      vijinitvana sangamam     nagaram tattha mapaye.
      Pakaram parikkhancapi    esikam dvarakotthakam
      attalake ca vividhe    karaye nagare bahu.
      Singhatakam paccuranca 2-   suvibhattantarapanam
      karapeyya 3- sabham tattha  atthanatthavinicchayam.
      Nigghatattham amittanam    chiddachiddanca janitum
      balakayassa rakkhaya 4-   senamaccam 5- thapeti so.
      Arakkhatthaya bhandassa    nidhanakusalam naram
      ma me bhandam vinassiti    bhandarakkham thapeti so.
      Samaggo 6- hoti so 7- ranno  vuddhim yassa ca icchati
      tassadhikaranam deti     mittassa patipajjitum.
      Uppadesu 8- nimittesu   lakkhanesu ca kovidam
      ajjhayakam mantadharam     porohicce thapeti so.
      Etehangehi sampanno   khattiyoti pavuccati
      sada rakkhanti rajanam    cakkavakova dukkhinam. 9-
      Tatheva tvam mahavira     hatamittova 10- khattiyo
      sadevakassa lokassa     dhammarajati vuccati.
@Footnote: 1 Si. parakhattiye  2 Si. ovaram ca, cha.Ma. caccaranca  3 cha.Ma.,i. karayeyya
@4 Si. sametum balakayassa  5 cha.Ma.,i. senapaccam  6 ka. samatto, cha.Ma. mamatto,
@i. samako 7 Po.,cha.Ma.,i. yo  8 Po.,cha.Ma. uppatesu  9 cha.Ma.,i. dukkhitam
@10 Si. mahamittova
      Titthiye niharitvana 1-   marancapi sasenakam
      tamandhakaram vidhamsetva 2-  dhammanagaram amapayi.
      Silam pakarikam 3- tattha   nanante dvarakotthakam
      saddha te esika vira   dvarapalo ca samvaro.
      Satipatthanamattalam     panna te caccaram mune
      iddhipadanca singhatam    dhammavithi 4- sumapitam. 5-
      Suttantam abhidhammanca     vinayam capi kevalam
      navangam buddhavacanam      esa dhammasabha tava.
      Sunnatam animittanca     viharancapanihitam
      anejo ca 6- nirodho ca  esa dhammakuti tava.
      Pannaya aggo nikkhitto   patibhane ca kovido
      sariputtoti namena    dhammasenapati tava.
      Cutupapatakusalo      iddhiya paramim gato
      kolito nama namena    porohicco tavam mune.
      Poranakavamsadharo      uggatejo durasado
      dhutavadigune aggo     akkhadasso tavam mune.
      Bahussuto dhammadharo     sabbapathi ca sasane
      anando nama namena   dhammarakkho 7- tavam mune.
      Ete sabbe atikkamma   mahesi 8- bhagava mamam
      vinicchayam me padasi    vinaye vinnudesitam. 9-
      Yo koci vinaye panham    pucchati buddhasavako
      tattha me cintana natthi   tannevattham kathemaham.
@Footnote: 1 cha.Ma. nihanitvana 2 cha.Ma.,i. vidhamitva 3 cha.Ma. pakarakam 4 i. dhammavithim
@5 cha.Ma. sumapita  6 cha.Ma. anenjanca  7 cha.Ma. dhammarakkho
@8 cha.Ma. pamesi   9 Si. vinayannuna desitam
      Yavata buddhakhettamhi    thapetva ca mahamuni 1-
      vinaye madiso natthi    kuto bhiyyo bhavissati.
      Bhikkhusamghe nisiditva     evam gajjati gotamo
      upalissa samo natthi    vinaye khandhakesu ca.
      Yavata buddhabhanitam     navangam satthusasanam
      vinaye kathitam sabbam 2-    vinayamulapassino. 3-
      Mama kammam saritvana     gotamo sakyapungavo
      bhikkhusamghe nisiditva     etadagge thapesi mam.
      Satasahassam upadaya     imam thanam apatthayim
      so me attho anuppatto  vinaye paramim gato.
      Sakyanam nandijanako 4-   kappako asiham pure
      vijahitvana tam jatim     putto jato mahesino.
      Ito dutiyake kappe    anjaso nama khattiyo
      anantatejo amitayaso    bhumipalo mahaddhano.
      Tassa ranno aham putto   candano nama 5- khattiyo
      jatimadena patthaddho    yasobhogamadena ca.
      Nagasatasahassani      sabbalankarabhusita
      tidha pabhinna matanga   parivarenti mam sada.
      Sabalehi paretoham     uyyanam gantukamako
      aruyha sirikam nagam     nagara nikkhamim tada.
      Caranena ca sampanno    guttadvaro susamvuto
      devalo nama sambuddho   agacchi purato mamam.
@Footnote: 1 ka. tam mahamunim 2 cha.Ma.,i. vinayogadham tam sabbam 3 Si. vinayo mulam tapassino
@4 cha.Ma.,i. nandijanano  5 Si. sunando nama
      Pesetva sirikam nagam    buddham asadayim tada
      tato sanjatakopova 1-   nago nuddharako 2- padam.
      Nagam runnamanam 3- disva   buddhe kodham akasaham
      vihethayitva sambuddham    uyyanam agamasaham.
      Satam tattha na vindami    siro pajjalito yatha
      parilahena dayhami     macchova balisadako.
      Sasagaranta pathavi 4-    aditta viya hoti me
      pitu santikupagamma     idam vacanamabravim.
      Asivisamva kupitam      aggikkhandhamva agatam
      mattamva kunjaram dantim     yam sayambhum asadayim.
      Asadito maya buddho   ghoro uggatapo jino
      pura sabbe vinassama    khamapessama tam munim.
      No ce tam nijjhapessama 5- attadantam samahitam
      orena sattame divase 6-  ratthamme vidhamissati.
      Sumekhalo kosiyo ca    siggavo capi sattako 7-
      asadayitva isayo    duggata te sasenaka. 8-
      Yada kuppanti isayo    sannata brahmacarino
      sadevakam vinasenti     sasagaram sapabbatam.
      Tiyojanasahassamhi      purise sannipatayim
      accayam desanatthaya     sayambhum upasankamim.
      Allavattha allasira    sabbeva panjalikata
      buddhassa pade nipatitva   idam vacanamabravum.
@Footnote: 1 Si. sanjatasamkopo, cha.Ma.,i. sanjatakopo so 2 Si. vuddharate, cha.Ma.,i. nuddharate
@3 i. dutthamanam  4 Si. puthuvi 5 Si. nikkhamessami 6 cha.Ma. orena sattadivasa
@7 Si. sattuko       8 cha.Ma. saratthaka
      Khamassu tvam mahavira     abhiyacati tam jano
      parilaham vinodehi     ma ca 1- rattham vinasaya.
      Sadevamanusa sabbe    sadanava sarakkhasa
      ayomayena kutena     siram bhindeyyu me sada.
      Udake 2- aggi na santhati  vijam sele na ruhati
      agade kimi na santhati    kopo buddhe na jayati.
      Yatha ca bhumi acala     appameyyo ca sagaro
      anantako ca akaso    evam buddha akhobhiya. 3-
      Attadanta 4- mahavira   khamita ca tapassino
      khantanam khamitanam ca     gamanam vo 5- na vijjati.
      Idam vatvana sambuddho    parilaham vinodayi 6-
      mahajanassa purato     nabham abbhuggami tada.
      Tena kammenaham vira 7-   hinattam ajjhupagato
      samatikkamma tam jatim     pavisim abhayam puram.
      Tadapi mam mahavira     dayhamanam susanthitam 8-
      parilaham vinodesi     sayambhum ca khamapayim.
      Ajjapi mam mahavira     dayhamanam tihaggibhi
      nibbapesi tayo aggi    sitibhavanca papayim.
      Yesam sotavadhanatthi 9-   sunatha mama bhasato
      attham tuyham pavakkhami    yatha dittham padam mamam.
      Sayambhum tam vimanetva 10-  santacittam samahitam
      tena kammenaham ajja    jatomhi nicayoniyam.
@Footnote: 1 cha.Ma. no 2 cha.Ma. dake  3 i. buddho akhobhiyo  4 cha.Ma.,i. sada khanta
@5 ka. te, cha.Ma. tam  6 cha.Ma. vinodayam  7 i. dhira  8 ka. sakhe thitam, Ma. dusanthitam
@9 Si. sotapatha atthi         10 Si. khamapetva
      Ma vo khanam viradhetha    khanatita 1- hi socare
      sadatthe vayameyyatha    khano vo patipadito.
      Ekaccananca vamanam     ekaccanam virecanam
      visam halahalam eke 2-   ekaccananca osatham. 3-
      Vamanam patipannanam      phalatthanam virecanam
      osatham 3- phalalabhinam    punnakkhettam gavesinam.
      Sasanena viruddhanam     visam halahalam yatha
      asiviso dutthaviso 4-   ekam 5- jhapeti tam naram.
      Sakim pitam halahalam      uparuddheti 6- jivitam
      sasanena virujjhitva    kappakotimhi 7- dayhati.
      Khantiya avihimsaya     mettacittavataya ca
      sadevakam so tarati 8-    tasma te 9- avirodhiya. 10-
      Labhalabhe na sajjanti   sammanane vimanane 11-
      pathavisadisa buddha     tasma te na virodhiya.
      Devadatte ca vadhake    core angulimalake
      rahule dhanapale ca    sabbesam samako muni.
      Etesam patigho natthi    ragomesam na vijjati
      sabbesam samako buddho    vadhakassorasassa ca.
      Panthe disvana kasavam   chadditam milhamakkhitam
      sirasa 12- anjalim katva  vanditabbam isiddhajam. 13-
      Abbhatita ca ye buddha   vattamana anagata
      dhajenanena sujjhanti    tasma ete namassiya.
@Footnote: 1 Si. khanatiga 2 i. ete 3 cha.Ma. osadham 4 cha.Ma.,i. ditthaviso 5 cha.Ma.,i. evam
@6 cha.Ma. uparundhati 7 Ma. kappakotimpi 8 cha.Ma. tareti 9 i. vo 10 cha.Ma. aviradhiya
@11 cha.Ma. sammananavimanane    12 cha.Ma. sirasmim 13 Si. vanditabbo isiddhajo
      Satthukappam suvinayam      dharemi hadayenaham
      namassamano vinayam     viharissami sabbada.
      Vinayo asayo 1- mayham   vinayo thanacankamam
      kappemi vinaye vasam    vinayo mayha 2- gocaro.
      Vinaye paramippatto    samathe 3- capi kovido
      upali tam mahavira     pade vandati satthuno.
      So aham vicarissami     gama gamam pura puram
      namassamano sambuddham    dhammassa ca sudhammatam.
      Kilesa jhapita mayham    bhava sabbe samuhata
      sabbasava parikkhina    natthi dani punabbhavo.
      Svagatam vata me asi    buddhasetthassa santike
      tisso vijja anuppatta   katam buddhassa sasanam.
      Patisambhida catasso     vimokkhapica atthime
      chalabhinna sacchikata     katam buddhassa sasanan"ti.
   Tattha hi nam sattha sayameva sakalam vinayapitakam ugganhapesi. So aparabhage
bharukacchakavatthum 4- ajjukavatthum 5- kumarakassapavatthunti imani tini vatthuni
vinicchayi. 6- Sattha ekekasmim vinicchite sadhukaram datva tayopi vinicchaye
atthuppattim katva theram vinayadharanam aggatthane thapesi. So aparabhage ekasmim
uposathadivase patimokkhuddesasamaye bhikkhu ovadanto:-
  [249] "saddhaya abhinikkhamma     navapabbajito navo
      mitte bhajeyya kalyane   suddhajive atandite.
@Footnote: 1 Si. asayam 2 cha.Ma. mama  3 Si. samaye  4 vinaYu.mahavi. 1/78/52
@5 vinaYu.mahavi. 1/158/91        6 i. vinicchini
  [250] Saddhaya abhinikkhamma     navapabbajito navo
      samghasmim viharam bhikkhu     sikkhetha vinayam budho.
  [251] Saddhaya abhinikkhamma     navapabbajito navo
      kappakappesu kusalo    careyya apurakkhato"ti
tisso gatha abhasi.
   Tattha saddhayati saddhanimittam, na jivikatthanti attho. Saddhayati va
kammaphalani ratanattayagunanca saddahitva. Abhinikkhammati gharavasato nikkhamitva.
Navapabbajitoti navo hutva pabbajito, pathamavayeeva pabbajito. Navoti sasane sikkhaya
abhinavo daharo. Mitte bhajeyya kalyane, suddhajive atanditeti "piyo 1- garu
bhavaniyo"tiadina 2- vuttalakkhane kalyanamitte, micchajivavivajjanena suddhajive,
araddhaviriyataya atandite bhajeyya upasankameyya, tesam ovadanusasanipatiggahanavasena
seveyya. Samghasmim viharanti samghe bhikkhusamuhe vattapativattapuranavasena viharanto.
Sikkhetha vinayam budhoti bodhananatasukusalo hutva vinayapariyattim sikkheyya.
Vinayo hi sasanassa ayu, tasmim thite sasanam thitam hoti. "buddho"ti ca pathanti,
so evattho. Kappakappesuti kappiyakappiyesu kusalo suttavasena suttanulomavasena
ca nipuno cheko. Apurakkhatoti na purakkhato tanhadihi kutoci 3- purekkharam
apaccasisanto 4- hutva vihareyya.
          Upalittheragathavannana nitthita.
             ---------------
@Footnote: 1 pali.,Si.,i. piyo ca  2 an.sattaka. 23/34/33 dutiyamittasutta (sya)
@3 Si. tato ca, Ma. tatopi  5 Si.,i. apaccasimsanto             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 556-571. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=12448&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=12448&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=317              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=6136              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6253              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=6253              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]