ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadi.1)

page577.

320. 14. Gotamattheragathavannana samsaranti ayasmato gotamattherassa gatha. Ka uppatti? ayam kira purimabuddhesu katadhikaro tattha tattha bhave punnani karonto sikhimhi bhagavati parinibbute tassa citakam devamanussesu pujentesu atthahi campakapupphehi citakam pujesi. So tena punnakammena devamanussesu samsaranto imasmim buddhuppade sakyarajakule nibbattitva gotamoti gottavaseneva abhilakkhitanamo vayappatto satthu natisamagame patiladdhasaddho pabbajitva vipassanaya kammam karonto chalabhinno ahosi. Tena vuttam apadane 1- :- "jhayamanassa bhagavato sikhino lokabandhuno attha campakapupphani citakam abhiropayim. Ekatimse ito kappe yam pupphamabhiropayim duggatim nabhijanami citapujayidam 2- phalam. Kilesa jhapita mayham .pe. katam buddhassa sasanan"ti. Chalabhinno pana hutva vimuttisukhena viharanto ekadivasam natakehi "kasma bhante amhe pahaya pabbajito"ti puttho samsare attano 3- anubhutadukkhanceva idani adhigatam nibbanasukhanca pakasento:- [258] "samsaram hi nirayam agacchissam 4- petalokamagamam punappunam dukkhamamhipi tiracchanayoniya 5- nekadha hi vusitam ciram maya. @Footnote: 1 khu.apa. 33/52/77 citakapujakattherapadana (sya) 2 pali. buddhapujayidam @3 cha.Ma. attana 4 ka. aganchisam 5 cha.Ma......yoniyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page578.

[259] Manusopi ca bhavobhiradhito saggakayamagamam sakim sakim rupadhatusu arupadhatusu nevasannisu asannisutthitam. [260] Sambhava suvidita asaraka sankhata pacalita saderita tam viditva mahamattasambhavam santimeva satima samajjhagan"ti tihi gathahi tesam dhammam desesi. Tattha samsaranti anadimati samsare samsaranto kammakilesehi pancasu gatisu cavanuppajjanavasena 1- aparaparam samsarantoti attho. Hiti nipatamattam. Nirayam agacchissanti sanjivadikam atthavidham mahanirayam, kukkuladikam solasavidham ussadanirayanca patisandhivasena upagacchim. "punappunan"ti idam idhapi anetabbam. Petalokanti pettivisayam, khuppipasadibhedam petattabhavanti 2- attho. Agamanti patisandhivasena upagacchim upapajjim. 3- Punappunanti aparaparam. Dukkhamamhipiti annamannam tikhinakasapatodabhighatadidukkhehi dussahayapi. Lingavipallasena hetam vuttam "dukkhamamhipi"ti. Tiracchanayoniyati migapakkhiadibhedaya tiracchanayoniya. Nekadha hiti otthagonagadrabhadivasena ceva kakabalakakulaladivasena 4- ca anekappakaram anekavaranca ciram dighamaddhanam maya vusitam niccam utrastamanasatadivasena dukkham anubhutam. Tiracchanayoniyam nibbattasatto mahamulhataya cirataram tattheva aparaparam parivattatiti dassanattham idha "ciran"ti vuttam. Manusopi ca bhavobhiradhitoti manussattabhavopi maya tadisena kusalakammuna @Footnote: 1 cha.Ma. cavanupapatavasena 2 Si.,i. pettibhavanti 3 Si. agacchim uppajjim, @ i. agaccham upapajjim 4 i. kakabaka....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page579.

Samavayena abhiradhito sadhito adhigato. Kanakacchapopamasuttamettha 1- udaharitabbam. Saggakayamagamam sakim sakinti saggagatisankhatam kamavacaradevakayam sakim sakim kadaci kadaci upapajjanavasena agacchim. Rupadhatusuti puthujjanabhavaggapariyosanesu rupabhavesu. Arupadhatusuti arupabhavesu. Nevasannisu asannisutthitanti ruparupadhatusu ca na kevalam sannisueva, atha kho nevasanninasannisu asannisu ca uppajjim thitam 2- mayati anetva yojetabbam. Nevasanniggahanena hettha nevasanninasannibhavo gahito. Yadipime dve bhava ruparupadhatuggahaneneva gayhanti, ye pana ito bahiraka tattha niccasannino bhavavimokkhasannino ca, tesam tassa sannaya micchabhavadassanattham visum gahitati datthabbam. Evam dvihi gathahi bhavamulassa anupacchinnatta anadimati samsare attano vattadukkhanubhavam dassetva idani tadupacchedena vivattasukhanubhavam dassento "sambhava"tiadina tatiyam gathamaha. Tattha sambhavati bhava. Kamabhavadayoeva hi hetupaccayasamavayena bhavantiti idha sambhavati vutta. Suviditati vipassanapannasahitaya maggapannaya sutthu vidita. Asarakatiadi tesam viditakaradassanam. Tattha asarakati niccasaradisararahita. Sankhatati samecca sambhuyya 3- paccayehi kata. Pacalitati sankhatattaeva uppadajaradihi pakarato calita anavatthita. Saderitati sada sabbakalam bhangena erita, ittara bhangagamino pabhangurati 4- attho. Tam viditva mahamattasambhavanti tam yathavuttam sankhatasabhavam attasambhavam attani sambhutam attayattam issaradivasena aparayattam parinnabhisamayavasena aham viditva tappatipakkhabhutam santimeva nibbanameva maggapannasatiya satima hutva samajjhagam adhigacchim ariyamaggabhavanaya anuppattoti. Evam thero natakanam dhammadesanamukhena annam byakasi. Gotamattheragathavannana nitthita. @Footnote: 1 Ma.upari. 14/252/220 balapanditasutta, sam.maha. 19/1117/396 pathamachiggalayugasutta @2 cha.Ma. upapajja thitam 3 Si.,i.,Ma. sambhuya 4 cha.Ma. pabhangunoti


             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 577-579. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=12947&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=12947&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=320              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=6159              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6275              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=6275              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com